Архив рубрики «Про факультет»

postheadericon Нормативні акти (аспірантура і докторантура)

Положення про підготовку докторів філософії в аспірантурі

Положення про підготовку здобувачів ступеня доктора філософії поза аспірантурою

Положення про підготовку іноземних здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі

Положення про порядок підготовки здобувачів наукового ступеня доктор наук в докторантурі

Положення про наукового керівника здобувача третього (освітньо – наукового ) рівня вищої освіти (здобувача наукового ступеня доктора філософії)

Положення про науково-викладацьку практику здобувачів третього (освітньо – наукового) рівня вищої освіти

Положення про відділ аспірантури і докторантури

Кодекс академічної доброчесності

Положення про комісію з питань академічної доброчесності

Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів

Положення про організацію науково-дослідної роботи

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти, наукових і науково-педагогічних працівників

Положення про грантову та проєктну діяльність, реалізацію програм національної та міжнародної співпраці, управління коштами грантів

Положення про навчальні, наукові та довідкові видання

Положення про комісію з етики та управління конфліктами

Етичний кодекс

 

postheadericon Ми переїхали!

Для покращення умов освітнього процесу та успішного проходження акредитації освітніх програм з 01.07.2020 р. юридичний факультет працює у головному корпусі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, що розшташований на вул. Алчевських, 29.

хнпуДля абітурієнтів, студентів, аспірантів, співробітників юридичного факультету нічого не змінюється. Ми працюємо як завжди: з натхненням та креативністю!

 

Наша оновлена контактна інформація

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29, 1 поверх, каб. 102
Телефон: (057)700-35-20
e-mail: faculty-law@hnpu.edu.ua

 

postheadericon 4 курс

Міжнародне приватне право

Міжнародне приватне право

Право соціального забезпечення

Право соціального забезпечення (з 12.03 по 3.04)

Право соціального забезпечення (лекції)

Право соціального забезпечення (лекція 6)

Право соціального забезпечення (лекція 7)

Право соціального забезпечення (модуль 1)

Право соціального забезпечення (з 3.04 по 24.04)

Спадкове право

Спадкове право (Завдання)

Філософія права

Філософія права (1 тиждень)

Філософія права (2 тиждень)

Філософія права (3 тиждень)

Філософія права (4-6 тиждень)

47 група

Господарське право

Господарське право (Завдання 1)

Господарське право (Завдання 2)

Основи права Європейського союзу

Основи права Європейського союзу

Публічна служба в Україні

Публічна служба в Україні (Завдання)

Публічна служба в Україні (Завдання 2)

 

postheadericon 3 курс

Теми курсових робіт із науковим керівниками

Положення про курсові роботи

Господарське право

Господарське право (34 група)

Господарське право (35 група)

Господарське право (34 група, з 3.04 по 24.04)

Господарське право (35 група, з 3.04 по 24.04)

Господарське право (34 група, з 26.04 по 11.05)

Господарське право (35 група, з 12.05)

Господарське право (34 група, з 12.05)

Кримінальне право (Особлива частина)

Завдання з 12.03 по 3.04

Метод. рекомендації по вирішенню задач для 34 групи

Завдання для 34 групи з 4.04 по 24.04

Кримінальний процес

Кримінальний процес (1 тиждень)

Кримінальний процес (другий тиждень)

Кримінальний процес (третій тиждень)

Митне право

Митне право (Завдання)

Митне право (лекція 2)

Митне право (лекція 3)

Митне право (підсумковий модульний тест)

Порядок перескладання заліку з навчальної дисципліни «Митне право

Завдання для перескладання заліку з навчальної дисципліни «Митне право

Філософія права

Філософія права (1 тиждень)

Філософія права (2 тиждень)

Філософія права (3 тиждень)

Філософія права (4-6 тиждень)

Цивільне право Ч. 2

Цивільне право Ч. 2

Цивільний процес

Цивільний процес

postheadericon 2 курс

Теорія права

231 група

Питання на іспит

Порядок проведення іспиту

Приклад екзаменаційного завдання

Приклад виконання екзаменаційного завдання

postheadericon 1 курс

Теорія права

14 група

Теми лекцій

Плани проведення практичних занять

Тести для підготовки до МКР 1

Тести для підготовки до МКР 2

Питання на іспит

Порядок проведення іспиту

Приклад виконання екзаменаційного завдання

141 група

Питання на іспит

Порядок проведення іспиту

Приклад екзаменаційного завдання

Приклад виконання екзаменаційного завдання

 

 

postheadericon 5 курс

Адвокатура і нотаріат

Адвокатура і нотаріат (2 завдання)

Адкокатура (завдання)

Верховенство права

Верховенство права (з 12.03 по 3.04)

Верховенство права (з 3.04 по 24.04)

Гендерно-правові студії

Гендерно-правові студії 1

Гендерно-правові студії 2

Гендерно-правові студії 3

Методологія правових досліджень

Методологія правових досліджень (1 тиждень)

Методологія правових досліджень (2 тиждень)

Проблеми захисту соціально-економічних прав

Проблеми захисту соціально-економічних прав 1

Проблеми захисту соціально-економічних прав 2

Проблеми захисту соціально-економічних прав 3

Проблеми кваліфікації злочинів життя та здоров’я

Завдання з 12.03 по 3.04

Метод. рекомендації по вирішенню задач для 55 групи)

Лекції

Завдання з 4.04 по 24.04

postheadericon Завдання для аспірантів на період карантину

Проблеми правового регулювання суспільних відносин

Проблеми юридичної відповідальності у сфері трудового права

Проблеми теорії трудового права

Міжнародні соціальні стандарти

postheadericon Лекції та завдання для здобувачів заочного відділення на період карантину

Адміністративне право і процес

Завдання (231 група)

Господарське право

Завдання (331 група)

Державне право зарубіжних країн

Завдання (2 курс)

За уточненням завдання звертайтесь до викладача (інф. у силабусі)

Кримінальне право. Особлива частина

Лекції

Завдання до модульного контролю

Криміналістика (421 гр.)

Лекції

Завдання на контрольні роботи

Завдання до іспиту

Трудове право

Завдання для 231 групи

Завдання для 321 групи

Міжнародне порівняльне трудове право

Завдання для 331 групи

Міжнародне публічне право

Завдання (2 курс)

За уточненням завдання звертайтесь до викладача (інф. у силабусі)

Міжнародний захист прав людини

Завдання (321 група)

Право соціального забезпечення

Методичні рекомендації

Правове регулювання матеріальної відповідальності

Завдання (421 група)

Проблеми теорії права

Порядок проведення заліку

Завдання на залік

Публічна служба в Україні

Завдання (421 гр.)

Теорія права

Завдання

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ

Завдання на іспит 1

Завдання на іспит 2

Завдання на іспит 3

Завдання на іспит 4

Юридичні дослідження

Завдання (321 група)

Юридична педагогіка

Завдання (241)

Цивільне право

Завдання (331 та 341)

Практикум

Курсова робота з цивільно-правових дисциплін (гр. 321, 341)

Шановні студенти гр. 321, 341, обирайте теми курсових робіт із переліку тем та надсилайте лист із назвою теми та своїм прізвищем на електронну скриньку dezcruel@gmail.com. Коли Ви обрали тему, звертайтесь до наукового керівника, який визначений за даною темою.

Теми курсових робіт по кафедрі цивільно-правових дисциплін та трудового права імені професора О.І. Процевського (2020)

Положення про курсові роботи

postheadericon Електронні журнали оцінювання на період карантину

14 група

15 група

24 група

25 група

34 група

35 група

44 група

45 група

46 група

47 група

55 група