Архив рубрики «Про спеціальність»

postheadericon Кошарновська

Kosharnoska

Кошарновська Світлана Леонідівна, к.ю.н., доцент кафедри

GoogleАкадемія
Orcid

Тема кандидатської дисертації: Правові форми реалізації соціальної функції Української держави (12.00.01.теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень)

Наукові інтереси: Реалізація соціальної функції в Україні, розбудова України як соціальної правової демократичної держави, Правові форми реалізації державних функцій, здійснення судочинства в Україні

Навчальні дисципліни: Принципи та процедури судочинства в Україні, Ювенальне право

postheadericon Стейкхолдери

Персоналії

Протоколи

Заходи

postheadericon Кафедри, що забезпечують ОП

Кафедра державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу

Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О.І. Процевського

postheadericon Полянський Антон Олександрович

Poliansky

Полянський Антон Олександрович, д.ю.н., доцент
Викладає навчальні дисципліни: Кримінальний процес, Криміналістика.

GoogleАкадемія

Відповідність

postheadericon Корабель Марія Георгіївна

Корабель

Корабель Марія Георгіївна, к.ю.н., доцент
Тема дисертації: «Конфіскація майна як вид кримінального покарання»
Наукові інтереси: кримінальне право.
Викладає навчальні дисципліни: Кримінальне право

GoogleАкадемія

Відповідність

postheadericon Плотнікова Аліна Володимирівна

Плотникова

Плотнікова Аліна Володимирівна, к.ю.н., доцент
Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за організацію заняття проституцією»
Наукові інтереси: кримінальне право
Викладає навчальні дисципліни: Кримінальне право України

GoogleАкадемія

Відповідність

postheadericon Мешкова Каріне Олександрівна

Meshkova

Мешкова Каріне Олександрівна, викладач
Викладає навчальні дисципліни: Інвестиційне право, Господарське право, Господарський процес

GoogleАкадемія

postheadericon Циркуненко Олена Валеріївна

Tsirkunenko

Циркуненко Олена Валеріївна, ст. викладач
Викладає навчальні дисципліни: Цивільний процес, Господарський процес

GoogleАкадемія

postheadericon Саєнко Юлія Олександрівна

Saenko

Саєнко Юлія Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент

Наукові інтереси: цивільні правовідносини, спадкові правовідносини, трудові правовідносини, історія держави та права зарубіжних країн

GoogleАкадемія

Міжнародне стажування: University of Economics, Prague Faculty of Business Administration. «Innovation in educational process: methods. Approaches. Technologies (ontheexampleofpreparationofbachelorsandmasters) ». Theinternshipprogramduration – 108 hours. Certificate. Prague, November 6, 2018

Підвищення кваліфікації: Стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 2018-2019 рр.

Громадська та інша зовнішня діяльність: депутат Харківської районної ради VIII скликання 2020-2025 рр., член Асоціації правників України

Навчальні курси за ОП Бакалавра: цивільне право, спадкове право, ювенальна юстиція

postheadericon Задихайло Олена Анатоліївна

Zadyhaylo

Задихайло Олена Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент

Наукові інтереси: адміністративне право, правове регулювання публічної служби, публічне адміністрування, адміністративна відповідальність.

GoogleАкадемія

Orcid

Підвищення кваліфікації: у грудні 2019 р. отримала сертифікат ХН №281 про успішне завершення додаткової освітньої програми «Удосконалення англомовної лінгвосоціокультурної компетентності»

Громадська та інша зовнішня діяльність: Членкиня Харківської обласної організації Союзу юристів України (посвідчення №1151)

Наукове керівництво

Алдохіна Людмила Миколаївна. «Організаційно-правові засади державного управління у сфері альтернативної енергетики в Україні»

Навчальні курси за ОП Бакалавра: Адміністративне право, Адміністративний процес, Міжнародно-правовий захист прав людини, Правове регулювання публічної служби
Навчальні курси за ОП Магістра: Правове регулювання публічної служби
Навчальні курси за ОП Доктора філософії: Проблеми правового регулювання організації та проходження публічної служби в Україні