postheadericon Спеціальність «Право»

Спеціальність «Право» факультету історії і права ХНПУ Г.С. Сковороди це молоді викладачі-практики та професори, сильне та ефективне студентське самоврядування, основна увага на практичних навичках та самостійній роботі студентів, навчальний корпус у центрі міста.

logo-facebook

logo-facebook

logo-facebook

48930Telegram-група

photo_2023-02-20_22-54-36

photo_2023-02-20_22-54-33

photo_2023-02-20_22-54-44 photo_2023-02-20_22-54-48

16 лютого 2023 року відбулось відкрите лекційне заняття доцента кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу, к.ю н. Нечитайленка Анатолія Олександровича. Заняття було проведено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти третього року навчання в рамках вивчення навчальної дисципліни «Податкове право». Тема заняття: «Сутність податково-правових норм та податкових правідносин».
В межах тематики заняття були опрацьовані такі питання, як: поняття та особливості податково-правових норм, структура податково-правових норм, особливості санкцій податково-правових норм тощо.
Лекцію супроводжував влучно підібраний матеріал (практичні приклади), що дозволило лекторові зберегти стійку увагу здобувачів протягом всього заняття. Окрім того, викладач постійно залучав здобувачів вищої освіти до активної участі у занятті, використовуючи сучасні методичні прийоми та заохочувальні стимули.
Лекція мала високий науковий рівень. При цьому лектор надав здобувачам можливість слухати, осмислювати й коротко записувати інформацію.
Лекція досягла своєї мети, проведена на високому науково-теоретичному і методичному рівнях та відповідає сучасним вимогам закладу вищої освіти.
 331738197_1156413038354042_7144799850525238310_n 15.02.2023 р. відбулась відкрита лекція кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського Сприндиса Сергія Івановича на 2 курсі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право ОП Право.
Лекція відбулася у межах вивчення розділу «Правовідносини, які пов’язані з переходом права власності» за темою: Загальні положення про купівлю-продаж (гл. 54 ЦК України)
Метою вивчення теми окреслено з’ясування суті договору купівлі-продажу та особливостей окремих видів договору купівлі-продажу.
У ході лекції лектор розглянув наступні питання: Поняття договору купівлі-продажу. Правова характеристика договору купівлі продажу. Особливості договору купівлі-продажу. Характеристика та особливості різновидів договорів купівлі-продажу.
На лекції були присутні 15 з 20 здобувачів, а також, відповідно до Положення про відкриті лекції ХНПУ імені Г.С. Сковороди представники адміністрації: помічник ректора зі стратегічного розвитку, методист вищої категорії відділу менеджменту і моніторингу діяльності університету Плахтєєва В.І., голова науково-методичної комісії факультету історії і права, заступник декана факультету історії і права, ст. викладач кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського Циркуненко О.В., науково-педагогічні працівники кафедри: в.о. завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського, гарант ОНП Право Коваленко О.О., доц. кафедри цивільно-правових дисициплін і трудового права імені професора О.І. Процевського Саєнко Ю.О., викладач кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського Мєшкова К.О. .
Після лекції відбудося її обговорення на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського. Лекцію було проведено на достатньому науково-методичному рівні. Простежувався логічний зв’язок теми лекції із попереднім матеріалом. Правильно було розподілено і ефективно використано час. Вдалося охопити усі питання, означені у плані. Теоретичні поняття пояснювалися доступно за допомогою прикладів. Мова викладення лекції була зрозумілою, атмосфера -доброзичливою.
Лектор тримав постійний зворотній зв’язок з аудиторією і забезпечив достатньо позитивну оцінку проведеної лекції з боку здобувачів, адміністрації та викладачів.
332113946_1374587656629522_5874335338151472754_n
15.02.2023 р. на платформі Teams відбулася науково-практична конференція «Інтеграція вищої юридичної освіти України до європейського освітнього простору — виклики внутрішньої безпеки під час воєнного стану», що була організована Міжнародною Академією Прикладних Наук в Ломжі (Польща) та кафедрою цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського ХНПУ імені Г.С. Сковороди за сприянням представниці польської сторони Зої Шарлович та в.о. завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського д.ю.н., проф. Олени Коваленко, що виступили координаторами конференції.
У конференції взяло участь близько 200 учасників. Найкращі спікери з провідних закладів вищої освіти України та Польщі поділилися досвідом підготовки здобувачів всіх рівнів вищої освіти. За результатами конференції учасники отримали сертифікати.
Так тримати, не зупинятися і крокувати впевнено вперед за новими науковими здобутками, що зміцнюють наші відносини з іноземними партнерами, дозволяють знайомитися з досвідом юридичної освіти та правотворчості у зарубіжних країнах і збагачувати вітчизняну юридичну науку, прославляючи рідну альма-матер -Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди!

photo_2023-02-17_20-57-12 photo_2023-02-17_20-57-08

 photo_2023-02-17_20-50-52 photo_2023-02-17_20-50-48 photo_2023-02-17_20-50-44 photo_2023-02-17_20-50-41 photo_2023-02-17_20-50-36
 photo_2023-02-20_22-54-48photo_2023-02-20_22-54-56photo_2023-02-20_22-54-40
photo_2023-02-20_22-55-00
2 лютого 2023 р. в результаті успішних переговорів між ХНПУ імені Г.С. Сковороди та Міжнародною Академією Прикладних Наук в Ломжі (Польща), ректори цих поважних закладів вищої освіти професор Юрій Бойчук та професор Роман Збігнєв Енглер уклали договір про наукову, інформаційну, навчальну і культурну співпрацю.
Дякуємо нашим польським партнерам за підтримку освітнього українського фронту і сподіваємося на плідну співпрацю, що принесе успішні результати обом сторонам!
Дякуємо представниці польської сторони Зої Шарлович та в.о. завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського д.ю.н., проф. Олені Коваленко за сприяння в укладенні договору і встановленні партнерських відносин між Міжнародною Академією Прикладних Наук в Ломжі (Польща) і Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди (Україна).
photo_2023-02-17_21-06-22
photo_2023-02-17_21-05-53
27.01.2023 року відбувся семінар науково-педагогічних працівників та стейкхолдерів щодо аналізу реалізації та розвитку ОП Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в ХНПУ імені Г.С. Сковороди  за спеціальністю 081 «Право».
У семінарі взяли участь стейкхолдери ОП «Право» першого ( бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право: Амелічєва Лілія — доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса; Лук’янчиков Олег – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правового регулювання економіки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця; Киян Володимир – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;  Журавльов Максим – керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Максим Журавльов і партнери»; Богомазов Павло – керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Богомазов та партнери»; Ілющенко Анастасія – здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальністі 081 Право ХНПУ імені Г.С. Сковороди; Касалап Денис – випускник юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди 2021 року.
Також у семінарі взяли участь науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітній процес на спеціальності 081 Право : гарант ОП «Право», кандидат юридичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу Головань Тетяна; доктор юридичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського Коваленко Олена; доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського Шабанов Роман; заступник декана факультету історії і права, старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського Циркуненко Олена; кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу Павленко Тетяна; кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу Плотнікова Аліна ; кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу Корабель Марія; кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського Ждан Микола.
На семінарі обговорили положення нового Стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, реалізацію ОП Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у першому півріччі 2022-2023 навчального року, питання кадрового забезпечення ОП, пропозиції по удосконаленню ОП, визначили план взаємодії на друге півріччя 2022-2023 навчального року, окреслили перспективні освітні та наукові проєкти та визначили особливості організації та проведення профорієнтаційної роботи за даною ОП.
Дякуємо нашим стейкхолдерам з різних куточків України і науково-педагогічним працівникам за плідну працю, завдяки якій реалізуються можливості щодо удосконалення ОП «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право.
327732250_900664847945514_2273427223367697616_n
Незважаючи на всі складнощі та перепони сьогодення науково-педагогічні працівники спеціальності 081 Право факультету історії і права ХНПУ імені Г.С.Сковороди продовжують працювати та підвищувати свою кваліфікацію. Вітаємо доцентів кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу Тетяну Павленко та Марію Корабель з успішним завершенням підвищення кваліфікації, що проходила на базі Sigma Software University з 23 січня 2023 року по 27 січня 2023 року.
За результатами проходження активної навчальної програми наші науковці отримали сертифікати, які підтверджують набуття нових компетентностей. Вони ознайомилися з основними світовими трендами в освіті, отримали знання з комерціалізації власної ідеї, отримали навички правильного формування зворотного зв’язку зі студентами, опанували нові методи викладання, розширили свій професійний нетворкінг.
Так тримати! Працюємо далі!
329085206_985655832406841_4901735697605608679_n 329111442_5866365873441145_6509684542349252216_n
Сьогодні, коли Україна відстоює свої кордони, як ніколи важливо закласти та розвивати у здобувачів освіти різних рівнів розуміння української та громадянської ідентичності. Верховна Рада України на засіданні 13 грудня ухвалила Закон про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності і цей
Закон було підписано 19.12.2022 р. На спеціальності 081Право факультету історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди завжди приділялося багато уваги громадянському вихованню здобувачів і науково-педагогічні працівники постійно підвищують свій професійний рівень у цьому напрямі.  Так, в.о.завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського д.ю.н., проф. Олена Коваленко взяла участь у найголовнішому просвітницькому курсі осені з громадянської просвіти від Освітнього центру Верховної Ради України, ГО «Агенція розвитку освітньої політики» за підтримки Програми USAID «РАДА: наступне покоління», де розглядалося багато важливих питань, у тому числі: Держава та влада. Історичні моделі та сучасні концепції демократії. Принципи та форми демократії. Умови та шляхи розбудови демократії в Україні в військовий час тощо. На курсі було 600 зареєстрованих учасників з усіх куточків України! Це була не просто серія вебінарів, тривали й активні обговорення та виконувались інтерактивні завдання. Курс було успішно пройдено з виконанням усіх завдань і отримано сертифікат.
322345214_3288365818144258_2836457186166739729_n
І знову, на жаль, сумні новини про наших Героїв, які стають нашими янголами-охоронцями, змінюючи землю на небо… Випускник 2014 р. юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди Дмитро Чичельник, солдат 81 ОАМБр Чичельник Дмитро Олександрович 1992 р.н. загинув 10 березня 2022р. під Ізюмом, стримуючи орди окупантів, які хотіли блискавичними ударами відсікти східні області України, оточити та розбити наші найбоєздатніші війська на Донбасі. Але завдяки мужності та надлюдським зусиллям наших захисників, які оплатили дорогоцінний час для всієї України своїм життям, планам ворога не судилось втілитись.
Дмитро був похований у Дніпрі, та нагороджений Указом Президента України від 5 квітня 2022 року № 214/2022 орденом «За мужність» III ступеня (посмертно) — за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
Тепер, після звільнення рідної Балаклії наш Герой повертається додому на вічний відпочинок. Солдата було перепоховано 11.12.2022 р., на Балаклійському міському цвинтарі.
Вічна пам’ять Герою! Щирі співчуття рідним…Без батька залишилось троє синів..
319352749_6243681702309300_4054127467333065172_n
19 грудня 2022 року в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди ХНПУ імені Г.С. Сковороди проведено фінал загальноуніверситетського конкурсу «Людина року – 2022. Сковородинівський Олімп». У номінаціях були представлені і науково-педагогічні працівники факультету історії і права спеціальності 081 Право. Зокрема:
Дипломант у номінації «Людина року» – доктор юридичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права професора імені О.І. Процевського Коваленко Олена Олександрівна. Переможець у номінації «Волонтер» – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського Кошарновська Світлана Леонідівна.
321892437_671786787732908_1192314673659782028_n 321719266_2409136025915320_7702262521432552498_n
В.о. завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського д.ю.н., проф. Олені Коваленко було вручено сертифікат про реєстрацію наукової школи трудового права, засновником якої є доктор юридичних наук, професор Олександр Іванович Процевський.
321661121_1104823353538840_2774804359665018598_n

20 грудня 2022р. відбувся Міжфакультетський круглий стіл «Правові виклики сучасності», де співорганізаторами виступили факультет менеджменту, адміністрування та права ДБТУ та факультет історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Учасники круглого столу обговорили актуальні проблеми юридичного сьогодення та обмінялися пропозиціями щодо перспектив їх вирішення. За результатами роботи круглого столу вийшли в світ матеріали круглого столу «Правові виклики сучасності». Видання включає рекордну кількість робіт учасників-представників Спеціальності 081Право, що надали результати своїх наукових напрацювань: 28 авторів (9 — науково-педагогічних працівників, 4 — здобувачі першого ( бакалаврського) рівня вищої освіти, 1- здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, 14 — здобувачів третього ( освітньо-наукового( рівня вищої освіти )) і 27 публікацій.

Так тримати! Продовжуємо відповідати заявленій високій планці юридичної науки, яку завжди підтримували сковородинівці, продовжувачі справи фундатора нашої спеціальності Олександра Івановича Процевського.
324423738_733544158363749_8415699069325974800_n 320781444_468111158808154_2448809531165601255_n
Вітаємо науково-педагогічних працівників спеціальності 081 Право факультету історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди із успішним завершенням підвищення квалификації, що здійснювалось ГО «Інноваційні обрії України» в онлайн-школі «Я обираю українську. 10 кроків до перемоги!»: в.о завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського д.ю.н., проф.Олену Коваленко; в.о.завідувача кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу Тетяну Головань ; доцента кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського к.ю.н Світлану Кошарновську; аспірантів ОНП Право Спеціальності 081 Право Анну Литвиненко, Анну Гелашвілі, Юрія Панаска, Євгенію Коновальчик, Христину Жиленко.
320692866_693265192259883_5360617381357435753_n 320282845_5697118617062957_6246778357641091386_n 320282845_817988069499100_8396074734530062388_n 320685341_688669906218255_1546350307220418934_n 320618346_810130980052291_6990465536015232875_n 320794399_826450945105998_6766248480515230550_n 320743643_832659154840263_8273583723383007699_n 320618307_8995949140430127_931839439092138162_n
Нарешті ця мить настала і 15 грудня 2022р. Асоціація юридичних клінік України оголосила підсумки Гакатону: команда юридичної клініки ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Астрея», що об’єднала здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Спеціальності 081 Право ОП Право, студентів 34 групи Альбіну Максименко, Поліну Гєрасєву, Боєва Ніколаоса під керівництвом своїх університетських менторів в.о.завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського д.ю.н., проф. Олени Коваленко та в.о. завідувача кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу к.ю.н., доц. Тетяни Головань з проєктом ВОРКШОП за темою: «Військовий чи воєнний стан? Воєнні чи військові злочини?» стала переможцем у номінації : «НАЙКРАЩА ІНТЕРАКТИВНА ГРА». Далі усі матеріали переможців, зокрема і, представлені нашою командою, будуть перекладені на англійську мову і будуть поширюватися у школах і юрклініках за кордоном. Також членів команди «Астрея» нашої юридичної клініки Максименко Альбіну, Боєва Ніколаоса, Гєрасєву Поліну запросили на стажування в Управлінні вʼязничних омбудсманів Департаменту з питань виконання кримінальних покарань.
Дякуємо організаторам за неперевершений захід, за неймовірний досвід участі в ньому і мега-круті емоції!
320493203_717395413154698_189707360735079533_n 320480505_6025385010856289_8272504951774849592_n
Здобувачі спеціальності 081 Право ОП Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди : студент 1 курсу Тарсуков Олександр (науковий керівник доцент кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського Кошарновська Світлана) за темою «Дистанційне провадження як правовий інструмент доступу до правосуддя» та студентка 3 курсу Максименко Альбіна (науковий керівник: доцент кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського Саєнко Юлія ) за темою «Проблемні питання правового регулювання інтелектуальної власності науково- педагогічних працівників» взяли участь у творчому конкурсі студентських наукових робіт від Адвокатського об’єднання «Бачинський та партнери». Вітаємо наших фронтменів студентської науки і пишаємося ними! Бажаємо не зупинятися і опановувати нові наукові вершини!
319111709_6228471770496960_1873209049191821611_n 318832381_6228472087163595_7240252584809440297_n 318950195_6228471943830276_6925822549944224585_n
06.12.2022р. до Міжнародного дня прав людини та Дня Збройних Сил України клініцистами юридичної клініки ХНПУ імені Г.С. Сковороди — здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП Право спеціальності Право Максименко Альбіною, Герасєвою Поліною та Боєвим Ніколаосом та їх менторами в.о.завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського д.ю.н., проф. Оленою Коваленко та в.о. завідувача кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу к.ю.н., доц. Тетяною Головань для учнів 10 класів КЗО «Криоврізький ліцей «Джерело» було проведено ВОРКШОП за темою: «Військовий чи воєнний стан? Воєнні чи військові злочини?»
Не дивлячись на всі складнощі воєнного часу: тривогу (яка завершилась, на диво, як раз о 14.00, коли й розпочався захід), відключення світла і інтернету, ми змогли зустрітись у дистанційному форматі у zoom- конференції і виконати всі заплановані етапи нашого правопросвітницького інноваційного пізнавального проєкту: 1 Етап — Іntroduction (Знайомство з нами); 2 Етап — Warm up (Розігрів); 3 Етап — Виконання Іnteractive завдань; 4 Етап — Common findings (Спільні висновки наприкінці Воркшопу, які ми зробили всі разом).
Після проходження нашого Воркшопу школярі розширили та поглибили свої знання, закріпили свої знання в інтерактивних іграх на платформі LearningApps.org, отримали практичні навички у сфері правового регулювання режиму воєнного стану та військових злочинів і дійшли висновків, що відняти можна все, що завгодно, що є матеріальним, а ось набуті знання та досвід — ніколи. І в цьому є наша унікальна людська сила… Бо «обізнаний — значить озброєний!»
318436013_6218202854857185_8941433489112890247_n 318410197_6218202514857219_4271743605040577489_n
30 листопада 2022 року в ХНПУ імені Г.С. Сковороди урочисто відкрито Міжнародну конференцію «Філософія Григорія Сковороди і ми – українці» з нагоди 300-річчя з дня народження засновника української національної філософії. На початку проведення наукового форуму, відомчими органами та державної влади, було відзначено співробітників університету, зокрема науково-педагогічних працівників факультету історії і права спеціальності 081 Право:
Почесною грамотою Харківської міської ради – заступника декана факультету історії і права, старшого викладача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського — Циркуненко Олену Валеріївна;
Подякою Харківського міського голови — в.о. завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського д.ю.н., проф. Коваленко Олену Олександрівну.
Щиро вітаємо колег та бажаємо їм подальших успіхів у розвитку науки та освіти України! Тримаємо й надалі освітній фронт!
317861114_6208459839164820_4271532790948504553_n 318089460_6208459692498168_8273767879631294238_n 318245542_6208459759164828_9194064881758148302_n
Пишаємося нашими талановитими молодими науковцями-здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Право спеціальності 081 Право ХНПУ імені Г.С. Сковороди Євгенією Коновальчик та їх науковими керівниками,- к.ю.н., доц. кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу Тетяною Павленко , які взяли участь в освітньому проєкті «Детективні історії», що проводився Національним антикорупційним бюро України і отримали відповідний сертифікат.
 317452194_6199857903358347_9022131859097477856_n 317467184_6199857803358357_8690615280282247419_n
В.о.завідувача кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу ХНПУ імені Г.С. Сковороди к.ю.н., доц. та доцент кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського к.ю.н. Світлана Кошарновська взяли участь у вебінарі «Технологічні засади професійної підготовки фахівців вищої освіти в умовах дистанційного навчання» і отримали сертифікати про підвищення кваліфикації.
317462739_6198580503486087_7629774375126782752_n317499179_6198580460152758_5508058023917497336_n
22 листопада 2022 року, відбувся Всеукраїнський тренінг «Відповідальне лідерство – крок до успіху», організаторами якого виступили Міністерство освіти і науки , Інститут модернізації змісту освіти МОН, Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України — КФВС МОН України, НУБІП / NULES, ГО «UkraineActive», ГО «Рух Олександра Педана «JuniorS». До участі запрошувались представники органів управління освітою, закладів післядипломної педагогічної освіти, центрів професійного розвитку педагогічних працівників, викладачі закладів вищої освіти, науковці та аспіранти.
Аспіранти спеціальності 081 Право ОНП Право ХНПУ імені Г.С. Сковороди Євгенія Коновальчик, Тетяна Масалова, Юрій Панаско, Анастасія Гресь, Дмитро Сапітон, Кузнецова Карина, Віталій Павленко, Ігор Бєляєв взяли участь у підвищенні кваліфікації і отримали сертифікати на 3 години (0,1 ЄКТС).
image_123986672 photo_2023-01-07_19-04-48
317237542_6192263480784456_4438911464183222396_n 317267512_6192263404117797_3848559076564453751_n 317526184_6192263304117807_6571594502447122896_n 316829162_6192262644117873_5759435841962153748_n 317074358_6192263204117817_6717623713720924365_n 317322051_6192263160784488_7989954080729883735_n
24-25 листопада 2022 р., не дивлячись на важкі воєнні часи та екстремальні умови, відбувся Єдиний державний кваліфікаційний іспит для магістрів зі спеціальності 081 «Право» (заочне відділення), який всіма здобувачами було успішно складено. Випускники спеціальності 081 Право ХНПУ імені Г.С. Сковороди вкотре довели, що знання, що палають незгасимим полум’ям, яке запалили викладачі ХНПУ імені Г.С. Сковороди, — то є сила, яку не втратити ні за яких обставин! Пишаємося нашими випускниками і бажаємо широкого життєвого шляху, успіхів з професійної юридичної реалізації на благо неньки-України під мирним небом!
317087349_6186018594742278_7170630548563573220_n
23.11.2022 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Навчально-науковий інститут права та інноваційної освіти, Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції організував проведення Всеукраїнської конференції «Сучасні тенденції розвитку приватно-правових відносин в умовах євроінтеграційних процесів», в якій взяли участь науково-педагогічні працівники в.о.завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського Олена Коваленко, в.о. завідувача кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу Тетяна Головань, аспіранти Максим Журавльов, Карина Кузнецова, Павел Лиманський, Владислав Руденко, Ярослав Фатєєв та студенти Альбіна Максименко, Карина Соломонова, Анастасія Ілющенко , Юлія Андрєєва спеціальності 081 Право факультету історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди
Дякуємо організаторам за змістовний потужний науковий захід, що дозволив, не зважаючи на важкі часи, опрацьовувати важливі напрями розвитку української юридичної науки.
316422412_6185294744814663_6198089097607492193_n
Ви й досі вважали, що гакатони тільки для ІТ? Тоді ми зруйнували ваші ілюзії!
2 команди юридичної клініки»Астрея» — студенти 3 курсу Спеціальності 081 Право факультету історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди (Максименко Альбіна, Боєв Ніколаос, Гєрасєва Поліна) та «Fiat iustitia»( Єгіян Ануш, Соломонова Карина, Желізняк Аміна) і ментори в.о. завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського Олена Коваленко і в.о завідувача кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу Тетяна Головань розпочали участь у Гакатоні з Практичного права (Street Law), під час якого клініцисти з усієї України обʼєдналися для інтенсивного мозкового штурму й вирішували практичні завдання.
Гакатон тривав з 21 по 30 листопада 2022р. Учасники працювали онлайн на платформі Zoom.
Ціль: створення сучасного, актуального та змістовного правопросвітницького продукту з питань забезпечення правових потреб людей під час війни. Ресурси: власні знання, навички та обізнаність у сучасних методиках Street Law помножені на досвід і секрети від експертів, які проводитимуть воркшопи й тренінги.
Гакатон проходив у кілька етапів, зайняв час 200 годин і на кожному з етапів команди отримали удосконалення своїх знань та навичок у сфері Street Law для виконання завдань. Було все: генерування ідей та їхнє тестування, традиційні консультації з менторами, трансформація й адаптація розробок до різних умов, і врешті — повноцінний (а то й досконалий!) правопросвітницький продукт. Гакатон Street Law організовано у межах проєкту «Посилення спроможності юридичних клінік із забезпечення доступу до правосуддя в умовах воєнного стану».
Цей захід став можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Справедливість для всіх».
Наша команда «Астрея» вийшла у фінал Гакатону Street Law, з-поміж 17 команд юридичних клінік ЗВО з усіх куточків України і увійшла в десятку фіналістів!
Протягом 4 днів команди виконували складні завдання: 1 завдання — текст конспекту уроку; 2 завдання — графічна просвіта (презентація, інфографіка, комікс); 3 завдання — відео або гра.

photo_2023-01-07_18-51-55 photo_2023-01-07_18-51-50 316410066_6175465389130932_4453733225297290685_n 316303646_6175465125797625_7651640926911403980_n

21 листопада 2022 р. науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітній процес Спеціальності 081 Право Факультет історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди ХНПУ імені Г.С. Сковороди в.о. завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського д.ю.н., проф. Олена Коваленко, в.о. завідувача кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу к.ю.н., доц. Тетяна Головань, доц. кафедри державно-правових, кримінального права і процесу, к.ю.н. Тетяна Павленко, доц. кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу, к.ю.н. Марія Корабель, доц. кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського к.ю.н. Світлана Кошарновська розпочали дистаційне підвищення кваліфикації за програмою «Бренд науковця у цифровому світі», що проводить ГО «Інноваційний університет» спільно з Офісом підтримки вченого . Не зважаючи на екстремальні умови, захід згуртував близько 750 науковців зі всієї України! Ми пройшли весь курс, НАМ ВДАЛОСЯ ВИКОНАТИ ВСІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ і отримати сертифікати.
318761106_6228577127153091_751094946084427172_n 318722110_6228576923819778_5424041253244447559_n 319125995_6228576777153126_15785068688335637_n 318979937_6228576657153138_5343346732987782695_n 318562175_6228576553819815_8050274844665860579_n
В.о. завідувача кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу Тетяна Головань взяла участь у I Міжнародній конференції «Відкрита наука та інновації 2022».
316165214_6166503006693837_3445321348286062264_n (1)
Переможці факультету історії права ХНПУ імені Г.С. Сковороди: студенти спеціальності 081 Право у загальноуніверситетському конкурсі «Студент року — 2022»
Відмінник року: студентка 34 гр. Соломонова Карина. Лідер студентського життя: студентка 44 гр Нічіпоренко Дар’я
315314576_1877254399295305_6047074586526332010_n 316191605_1877254109295334_5093538760092045119_n
17.11.22 до Всесвітнього дня науки відбулося засідання наукового гуртка з приватного права.
315948124_6160369533973851_1008875578899695118_n
У межах святкування Всесвітнього дня науки на Факультет історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди кафедрою цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського 11 листопада 2022 р. було проведено засідання наукового гуртка по трудовому праву. Із науковою доповіддю щодо проблем правового регулювання робочого часу у період режиму воєнного стану виступив студент 45 гр. ХНПУ імені Г.С. Сковороди Федір Прийма. Було охарактеризовано особливості правового регулювання робочого часу в період режиму воєнного стану в динаміці та окреслено авторські перспективи вирішення існуючих проблем.
314915700_6145022062175265_8167279453661018258_n
09.11.2022 року на факультеті історії та права Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, попри всі складнощі сьогодення, відбулося чергове засідання наукового студентсько-аспірантського гуртка з кримінально-правових дисциплін. І знову наукові пошуки наших здобувачів спрямовані на дослідження актуальних наразі проблем — особливості кримінальної відповідальності та кваліфікації воєнних злочинів, військових злочинів, злочинів проти основ національної безпеки та злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. З ґрунтовними та вельми цікавими доповідями виступили студентки 3 курсу 34 групи. Альбіна Максименко з доповіддю на тему «Проблеми кваліфікації насильницьких злочинів країни-агресора» та Каріна Соломонова — «Особливості кваліфікації розповсюдження проросійської інформації на тимчасово окупованих територіях».
314961877_657388665977892_845367457077098275_n
9 листопада 2022р. — свято розвитку державної мови, яке щороку відзначається в Україні: День української писемності та мови.
За православним календарем — це день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця — послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія. Українці по всьому світі написали 22-й Радіодиктант національної єдності, який мав назву «Твій дім» авторства Ірини Цілик. Більшість локацій в Україні, де люди зібралися, щоб разом написати радіодиктант, були в укритті через загрозу небезпеки. Ведучий акції Роман Коляда разом із народною артисткою Адою Роговцевою теж працювали зі студії в бомбосховищі.
До акції доєднався і здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право факультету історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди 34 гр. Володимир Купін.
312525161_6139394482738023_2856861909582247098_n
На жаль, 29 жовтня 2022р. ще одним янголом з нашого колективу стало більше… Трагічно загинув суддя Красноградського районного суду Харківської області Дмитро Сергійович Константинов, 1977 р. н., який розпочинав свій трудовий шлях викладачем юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Пам’ятаємо його як гарну людину, надійного та відповідального колегу, професіонала, патріота …
Дмитро Сергійович загинув на деокупованій території Харківщини у с. Борщова, здійснюючи розмінування територій, — підірвався на вибуховому пристрої. Він проводив семінари для саперів і сам постійно брав участь у ліквідації наслідків окупації — розміновував території.
З самого початку війни Дмитро Сергійович займався волонтерством, підтримував українців у складних життєвих ситуаціях. Світлий образ Дмитра назавжди збережеться в нашій пам’яті. Висловлюємо щирі співчуття родині.
Вічна пам’ять, царство небесне…
312531828_6110925325584939_694502599678076709_n
04 листопада 2022 р.відбулась чергова зустріч з успішним в
випускником юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди адвокатом, керуючим адвокатського об’єднання «Богомазов та партнери» Павло Богомазов у межах профорієнтаційно-освітнього проєкту «Back to my alma «. На зустрічі були присутні студенти, аспіранти і школярі. Павло Сергійович ознайомив із актуальними питаннями відшкодування шкоди, яка завдана агресією російської федерації в Україні, акцентував увагу на необхідних практичних кроках.
313401388_6125804194097052_4110768298269122138_n 312806670_6099026400108165_3902308385724194598_n
Цієї осені відбулась осіння школа молодого науковця 3.0, метою якої було визначено формування унікального освітньо-наукового простору, що сприятиме наданню консультативної допомоги молодим вченим, підвищенню якості наукових досліджень, професійному зростанню та ефективній підготовці конкурентоспроможного вченого в сучасних умовах України. Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України в рамках реалізації проєкту British Council «Активні громадяни» та спільно з ГО «Міжнародна фундація розвитку» надала науковцям унікальну можливість спілкування з фасилітаторами, які протягом тижневого інтенсиву допомогли отримати нові знання у вирішенні актуальних питань наукового пізнання, становлення себе як соціальної свідомої особистості, як учасника громади та активного діяча, як професіонала, що має змогу здійснити вклад у сталий розвиток світу, як активного громадянина у науковій спільноті та дозволили впровадити принципи розвитку особистості в своїй професійній діяльності в межах методики British Council «Активні громадяни». Аспіранти ОНП Право спеціальності 081 Право Гресь Анастасія, Карина Кузнецова, Беляєв Ігор, а також в.о.завідувача кафедри державно-правових дисциплін ХНПУ імені Г.С. Сковороди к.ю.н., доц. Тетяна Головань стали одними із перших 50 молодих науковців, що пройшли інтенсивне навчання, стали учасниками серії локальних тренінгів за програмою «Активні громадяни та отримали сертифікати.
Осіння школа молодого науковця 3.0 проходила в онлайн форматі з 24 — 29 жовтня 2022 р.

photo_2023-01-07_19-47-43

28 жовтня 2022 р відповідно до графіку відкритих лекцій ХНПУ імені Г.С. Сковороди відбулась відкрита лекція кандидата юридичних наук, доцента кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського Пономаренко Оксани Михайлівни Оксана Пономаренко на 1 курсі першому (бакалаврському) рівні вищої освіти Спеціальність ПРАВО ХНПУ імені Г.С.Сковороди ОП Право з навчальної дисципліни «Римське приватне право» на тему «Загальні положення про зобов’язання».
На лекції, крім студентів, були присутні викладачі та аспіранти, зокрема 3 р.н., в яких цього тижня розпочалась науково-викладацька практика і які мали змогу підвищити свій рівень знань, перебуваючи на заняттях у досвідчених фахівців.
Лекція була присвячена загальним положенням про зобов’язання в римському приватному праві. В лекції було розглянуто наступні питання: поняття та сутність зобов’язань; сторони зобов’язань; предмет зобов’язань; зміст зобов’язань.
Після лекції відбулось обговорення, в якому взяли участь викладачі й аспіранти, які мали змогу поділитися своїми враженнями.
Присутні відмітили високий науково-методичний рівень проведення лекції. Змістовно, мету, визначену методичними рекомендаціями для лекції, було досягнуто. Одноголосно, лекцію було охарактеризовано як таку, що має серйозне наукове, методичне підґрунтя, високу інформаційну цінність та професійну спрямованість для формування нового покоління юристів.
312500897_6104165509594254_3125730365307733087_n
24.10.2022 р відбулась настановча конференція з науково-викладацької практики для здобувачів третього ( освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Право Спеціальності 081 Право ХНПУ імені Г.С. Сковороди , якою розпочався черговий етап виконання індивідуального навчального плану аспірантів — науково-викладацька практика, що буде тривати 6 тижнів.
Настановчу конференцію провели гарант ОНП Право в.о завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського д.ю.н , проф. Олена Коваленко, наукові керівники від правничих кафедр : в.о. завідувача кафедри державно-правових, кримінального права і процесу к.ю.н., доц. Тетяна Головань та к.ю.н., доц. Ольга Гоц-Яковлєва.
Сучасна освітня парадигма, вимоги до реалізації освітніх програм, що постійно оновлюються, детермінують необхідність здійснення якісно нового підходу до організації науково-викладацької практики. Науково-викладацька практика у системі вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні є одним з етапів професійної підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, який має за мету сформувати професійно педагогічні компетентності щодо здійснення освітнього процесу у закладах вищої освіти. Науково-викладацька практика як складова частина виробничої практики в системі вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні є обов’язковим компонентом професійної підготовки здобувачів ступеня доктора філософії та передбачає опанування здобувачами сучасних методів, форм та засобів навчання й виховання, формування в них на базі здобутих у закладі вищої освіти знань з основних психолого-педагогічних дисциплін, професійних навичок та умінь для вирішення навчально-виховних завдань в умовах реального педагогічного процесу.
312165336_6091123207565151_1406420960957380783_n
В.о. завідувача кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу Головань Тетяна та в.о. завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського Коваленко Олена 04 жовтня 2022 року взяли участь у Форумі академічної доброчесності. Захід організували Unicheck Україна спільно з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Головною темою заходу стало дотримання академічної доброчесності у вищій освіті в умовах кризи. Спікерами заходу були: Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Андрій Бутенко, його заступник Іван Назаров, член НАЗЯВО Артем Артюхов, комерційний директор Unicheck Україна Андрій Сідляренко, секретариня комітету освіти, науки та інновацій Верховної Ради України Наталія Піпа та проректорка Університету Назарбаєва Лоретта О`Донелл.
Під час доповідей учасники обговорили систему забезпечення академічної доброчесності у закладі вищої освіти та її зовнішню оцінку, законодавчі зміни та застосування інформаційних технологій у сфері підвищення академічної доброчесності, поділилися корисними кейсами для ефективного дотримання академічної доброчесності під час кризових ситуацій.
Дотримання академічної доброчесності – надважлива площина у забезпеченні якості вищої освіти, тому Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти завжди радо підтримує ініціативи, які стосуються цього аспекту
311938035_6081555225188616_5682041520500642906_n (1) 311938035_6081555225188616_5682041520500642906_n 312377016_6081554488522023_1280215238276137018_n
19.10.2022 відбулося традиційне, перед затвердженням тем дисертаційних досліджень аспірантів кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського, засідання наукового гуртка по трудовому праву (керівник в.о.завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського д.ю.н., проф. Олена Коваленко) Факультет історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди , де аспіранти 1 р.н поділилися своїми науковими розвідками у актуальних наукових площинах права. Із доповіддю щодо проблем визначення правового статусу уповноваженого з публічних закупівель виступила Ганна Герасименко. Із доповіддю щодо проблем правового статусу члена сім’ї виступила Христина Жиленко. Із доповіддю щодо проблем державної служби як реалізації права на працю виступив Віталій Шапірко. Із доповіддю щодо проблем соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей виступив Володимир Циганок. Із доповіддю щодо проблем регламентації праці у режимі Дія-сіті виступив Дмитро Сапітон.
Дякуємо молодим науковцям за презентацію напрямів свої досліджень.
Вітаємо аспірантів першого року навчання із їх науковим дебютом і бажаємо їм успіху на їх нелегкому, але такому цікавому, науковому шляху і чекаємо на нові зустрічі!
311447268_6078128782197927_6067307889881275029_n
7.10.2022 р. кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського у межах плану наукових заходів Факультет історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди ХНПУ імені Г.С. Сковороди з нагоди святкування 300-ліття від народження Григорія Сковороди провела тематичне засідання наукового гуртка з трудового права (керівник д.ю.н., проф., в.о. завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського Олена Коваленко)
Із науковими доповідями виступили: студентка 44 гр. ОП Право спеціальності 081 Право Нічіпоренко Дар’я за темою: » Філософська концепція сродності праці Григорія Сковороди: дискурс і рефлексія у контексті визначення професійної орієнтації як заходу щодо сприяння зайнятості»; студент 45 групи Олексій Ткаченко за темою : » Філософська ідея нерівної рівності Григорія Сковороди: дискурс і рефлексія у контексті сучасного принципу заборони дискримінації «.
311587407_6068188243191981_2655575056117928492_n
14 жовтня 2022 р. напередодні визначного свята Дня захисників та захисниць України відбулося засідання наукового студентсько-аспірантського гуртка з кримінально-правових дисциплін. Викладачі кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу ХНПУ імені Г.С. Сковороди (к.ю.н., доц. Тетяна Павленко, к.ю.н. Марія Корабель, к.ю.н., доц. Аліна Плотнікова) разом зі студентами 3-го курсу, аспірантами факультету історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди обговорили низку складних та актуальних питань науки кримінального права. Аспіранти першого року навчання за кримінально-правовим напрямком презентували напрямки своїх майбутніх досліджень.
311475921_637956694587756_3215973949376921151_n
07.10.2022 у дистанційному форматі відбулась XІI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми захисту прав громадян України на працю та соціальний захист на шляху до Євроінтеграції» у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, в якій взяли участь науково-педагогічні працівники-фахівці у галузях трудового права і права соціального забезпечення і здобувачі вищої освіти ОП та ОНП Право спеціальності 081 Право ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Дякуємо організаторам за актуальний захід і можливість взяти в ньому участь!
310903653_6036296259714513_1548187598962023803_n
309868060_5218475664947687_8501970946523831611_n
06 жовтня 2022 року відбувся круглий стіл «Виклики правничої професії
в умовах воєнного стану», який об’єднав фахівців Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Львівського національного університету імені Івана Франка, Донецького національного університету імені Василя Стуса та інших наукових закладів і закладів освіти.
Особливо слід відмітити участь у круглому столі молодого крила юридичної науки-здобувачів бакалаврського, магістерського, освітньо-наукового рівня вищої освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди та інших закладів вищої освіти.
Дякуємо всім учасникам круглого столу і очікуємо нових зустрічей на наукових майданчиках для подальших обговорень актуальних проблем сьогодення.
311034071_6034869419857197_3183834728070022793_n
05.10.2022 відбувся спільний семінар зі стейкхолдерами ОНП Право ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Було обговорено результати підготовки докторів філософії у галузі права за попередні роки, проаналізовано зміст ОНП 2022р. та окреслено перспективи розвитку. Учасники семінару визначили коло проблем щодо набуття здобувачами дослідницьких і педагогічних компетентностей, що постали у період режиму воєнного стану та визначили шляхи їх розв’язання.
310731060_6033603316650474_3168926402596976126_n
5 жовтня 2022 р. відбулась третя зустріч у межах профорієнтаційно-освітнього проєкту «Back to my alma mater» в онлайн-форматі на вебінарі за темою: «Санкції як складова системи захисту національної безпеки України». На заході були присутні студенти, аспіранти спеціальності 081 Право ХНПУ імені Г.С. Сковороди, а також учні Криворізького ліцею «Джерело», Зеленогайського ліцею Височанської селищної ради. Нашою гостею сьогодні стала наша випускниця — кандидат юридичних наук, перша голова Вищого антикорупційного суду України Олена Віталіївна Танасевич, провідна фахівчиня, яка зараз має безпосередню справу з питаннями відшкодування шкоди, спричиненої збройною агресією росії проти України.
310470573_6025657617445044_6136993764409779904_n
310983549_6029932160350923_7633294136484599109_n
03 жовтня 2022 р. здобувачі ОП Право та ОНП Право спеціальності 081 Право, науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітній процес на цих програмах, долучилися до ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОСІННЬОЇ ШКОЛИ «ПОСЕРЕДНИЦТВО У ВРЕГУЛЮВАННІ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ» З НАГОДИ ДНЯ ЮРИСТА, що проводилась
3-6 жовтня 2022 р. у м. Вінниця у змішаному форматі нашими колегами юридичним факультетом Дон НУ імені Василя Стуса під творчою егідою д.ю.н., доц. Лілії Амелічевої Liliia Amelicheva — керівника юридичної клініки ДонНУ імені Василя Стуса у межах розвитку юридичної клінічної практики. Всеукраїнська осіння школа стала вагомим внеском у розвиток однієї з пріоритетних для України галузей трудового права, зокрема таких її інститутів як соціальний діалог» та «трудові спори» і надала можливість здобувачам «прокачати» свої навички, що вони отримали під час теоретичного навчання.
Змістовна програма, передбачена у школі, включала в себе органічне поєднання доповідей спікерів-провідних фахівців сучасної юридичної практики і рольових ігр — симуляцій вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
Дякуємо нашим колегам за крутезний мега-цікавий захід. За результатами навчання учасники отримали сертифікати.
photo_2023-01-07_16-57-08
photo_2023-01-07_16-56-57
День працівників освіти (офіційно), або День учителя, — професійне свято працівників освіти України; відзначається щорічно в першу неділю жовтня. Усесвітній день учителів (англ. World Teachers’ Day) відзначають 5 жовтня. Напередодні цих пам’ятних дат на факультеті історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди гарантами освітніх програм спеціальності 081 Право бакалаврського, магістерського та освітньо-наукового рівня — Тетяною Головань, Романом Шабановим та Оленою Коваленко було організовано та проведено мастермайнд «Наближення до Європейського Союзу через високі стандарти в юридичній освіті».
Даний захід об’єднав зусилля по вдосконаленню освітніх програм викладачів спеціальності 081 Право зі стейкхолдерами та дозволив визначити напрями взаємодії у підготовці нового покоління конкурентноспроможних юристів-професіоналів.
Особливо дякуємо нашим стейкхолдерам: Павло Богомазов Максим Журавльов Vitaliy Dudin Олег Лукьянчиков за участь у заході і потужну підтримку!
photo_2022-11-01_00-12-54 (2) photo_2022-11-01_00-12-54
Сьогодні відбулась святкова онлайн-зустріч із магістрами Факультет історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
Наші магістри-першокурсники, що обрали для себе спеціальність 081 Право сьогодні знайомились з особливостями освітнього процесу в ХНПУ імені Г.С. Сковороди та структурою факультету.
Із привітаннями до магістрів-першокурсників звернулася в.о. декана факультету історії і права Людмила Зеленська. Людмила Дмитрівна побажала успіхів у виконанні обраних освітніх програм. До привітань доєднались заступники декана, завідувачі кафедри та куратори.
Працюємо разом на освітньому фронті і йдемо до перемоги.
309841107_6014463451897794_4029867373093381173_n
Сьогодні завершила свою роботу ДЕК, а іноземні здобувачі з Туреччини, що навчаються за ОП Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти успішно склали останній кваліфікаційний іспит. Пишаємось нашими іноземними здобувачами, які впевнено крокують до досягнення своєї мрії — отримання диплому з кваліфікацією «юрист» .
тур
28.09.2022 р. відбулось спільне засідання представників Факультет історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди із керівництвом Криворізького ліцею «Джерело» ДОР КЗО»Криворізький ліцей «Джерело»ДОР» щодо визначення напрямів співпраці на 2022-2023 навчальний рік.
В.о. декана факультету історії і права Людмила Зеленська Ludmila Zelenskaya наголосила на важливості співпраці у профорієнтаційному, науковому та методичному напрямі закладів освіти за спеціальностями історія, право та географія.
Директорка ліцею кандидат філософських наук Наталія Карленко наголосила на важливості об’єднання теорії та практики задля розвитку української освіти.
Науково-педагогічними працівниками факультету було представлено основні заходи, за якими пропонувалось організувати співпрацю. Було визначено план подальшого співробітництва.
120
Науково-педагогічні працівники кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу і кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського Факультет історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди спеціальності 081 Право в період з 05 до 18 вересня 2022р.за дистанційною формою пройшли навчання за базовим рівнем курсу «Цифрові інструменти Google для освіти» та отримали відповідні сертифікати.
Програма передбачала цикл безкоштовних освітніх курсів і тренінгів. Курс «Цифрові інструменти Google для освіти» містив 5 модулів (30 годин – 1 кредит ECTS), кожен з яких складався з відеолекції, практичних завдань і підсумкового тесту.
Учасники отримували завдання в захищеному віртуальному просторі Google Класів. До кожної теми публікувався запис лекції, а також проводилась додаткова консультація в Google Meet, під час якої кожен мав можливість задати запитання тренеру і продемонструвати екран для вирішення проблемної ситуації.
Наявність сертифікату базового рівня (робота з мобільними пристроями) дає змогу учасникам перейти до середнього рівня (робота з установленим вебпереглядачем Google Chrome).
сертиигу
16.09.2022 відбулася друга зустріч у межах профорієнтаційно-освітнього проєкту «Back to my alma mater » із адвокатом Максим Журавльов, керуючим адвокатського об’єднання «Максим Журавльов і партнери» — випускником 2013 року магістратури юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди
Максим Сергійович розповів про свій професійний шлях, поділився секретами професійної майстерності тактики захисту у кримінальному провадженні, надав поради школярам і студентам у питаннях вибору свого професійного життєвого шляху та відповів на питання школярів і студентів.
Зустріч об’єднала не тільки студентів Факультет історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди, але й школярів КЗ «Зеленогайській ліцей» Свята та будні Зеленогайського ліцею, КЗ «Височанський ліцей N1», Криворізький ліцей «Джерело» КЗО»Криворізький ліцей «Джерело»ДОР», Харківську гімназію N 152, ХЗШ N 103, ХЗШ N 18. Нас було 76 осіб
 Зустріч пройшла у дружній атмосфері, спілкування спонукало до жвавої дискусії, учасники отримали позитивні емоції. Дякуємо Максиму Сергійовичу за цікавий, корисний та змістовний захід! Далі буде…
Жур2 Жур
Науково-педагогічні працівники Факультет історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди в. о. завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського, д.ю.н., проф. Олена Коваленко та доцент кафедри, к.ю.н Світлана Кошарновська взяли участь в Міжнародній педагогічній онлайн-конференції «Навчання під час війни. Як не допустити катастрофи»
Серти кошСертиК
16.09.2022 відбулась організаційна зустріч гаранта ОНП Право д. ю. н., проф., в.о. завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського О. Коваленко, в.о. завідувача кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу к.ю.н., доц. Т. Головань, наукових керівників з аспірантами 1 р. н. спеціальності 081 Право ОНП Право ХНПУ імені Г.С. Сковороди .
Аспірантів було ознайомлено з організацією освітнього процесу на ОНП, особливостями роботи з платформою Moodle, вимогами виконання індивідуального плану аспіранта.
Було окреслено напрями взаємодії наукових керівників з аспірантами та перспективи розвитку індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів третього ( освітньо-наукового) рівня.
15 вересня 2022 р. відбулось перше засідання наукового гуртка по трудовому праву Факультет історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди спеціальності Право ХНПУ імені Г.С. Сковороди . Раді були знову зустрітися у дружній робочій атмосфері з нашими найкращими, наймотивованішими здобувачами-майбутніми юристами.
асп
5 вересня 2022 р. відбулось перше засідання наукового гуртка по трудовому праву Факультет історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди спеціальності Право ХНПУ імені Г.С. Сковороди .
Раді були знову зустрітися у дружній робочій атмосфері з нашими найкращими, наймотивованішими здобувачами-майбутніми юристами.
Означили напрями роботи на навчальний рік, обрали старосту гуртка: студентку 45 групи А. Ілющенко, запланували теми доповідей.

кр

 
1 вересня 2022 року з нагодни Дня знань на факультеті історії і права Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди відбулося перше у цьому навчальному році організаційне засідання наукового студентсько-аспірантського гуртка з кримінально-правових дисциплін. У засіданні взяли участь студенти 3-го та 4-го курсів. Обговорили організаційні питання. Старостою гуртка вирішено обрати студентку 3-го курсу Поліну Гєрасєву. Також обговорювалося питання подальших наукових розробок. Найбільший інтерес серед учасників куртка викликала проблематика протидії військовим кримінальним правопорушенням та кримінальним правопорушенням проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Ці теми, дійсно, є вельми актуальними та перспективими для подальших наукових напрацювань.
З вірою у Перемогу продовжуємо науковий шлях!
305024125_605956081121151_6364106012345632471_n
30.08.2022 розпочато цикл вебінарів для науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти щодо питань, пов’язаних з академічною доброчесністю.
Тема першого заходу циклу: «Захист авторських прав науково-педагогічних працівників на навчально-методичний контент, що розміщується на платформі MOODLE».
Спікеркою виступила голова Групи сприяння академічній доброчесності ХНПУ імені Г.С. Сковороди к.ю.н., доцент Ольга Гоц-Яковлєва.
Було висвітлено основні засади академічної доброчесності, а також заходи та засоби, якими забезпечується дотримання її принципів у нашому університеті (http://hnpu.edu.ua/uk/akademichna-dobrochesnist-reputaciya).
Дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу передбачає, між іншим, дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права, як прямо закріплено в Законі України «Про освіту».
Особливу увагу і змістовну дискусію викликали питання створення та використання науково-методичного контенту, розробленого викладачами під час виконання трудових функцій.

ОВ

26.08.2022р. відбулась онлайн-лекція «Захист прав уразливих категорій засуджених в установах виконання покарань», в якій взяли участь науково-педагогічні працівники Факультет історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди в.о.завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського Олена Коваленко, к.ю.н., доц. кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу Марія Корабель, к.ю.н., доц., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського Ольга Гоц-Яковлєва.
Проблема порушення прав представників уразливих категорій засуджених в установах виконання покарань, до яких відносяться і представники ЛГБТІ-спільноти є чутливою, гострою та не розв’язаною.
Мінімальні стандартні правила ООН щодо поводження з в’язнями (Правила Мандели) вказують, що адміністрації в’язниць мають брати до уваги індивідуальні потреби в’язнів, включаючи потреби найбільш уразливих категорій у в’язничному середовищі. Заходи із захисту засуджених зі специфічними потребами не повинні вважатися дискримінаційними.
Відповідно до Джакартських принципів, держава зобов’язана забезпечувати навчання персоналу щодо виявлення порушень прав представників ЛГБТ-спільноти, тим самим попереджувати випадки злочинів на ґрунті ненависті за ознакою сексуальної орієнтації й гендерної ідентичності.
Організацією «Україна без тортур» у 2020-2022 роках проводилися численні моніторингові візити та навчальні заходи, мета яких, насамперед, інформування та привернення уваги посадових осіб, представників громадських організацій до проблеми з дотримання прав представників ЛГБТІ-спільноти в місцях несвободи. Одним з таких заходів була і ця лекція.
301933382_5913821875295286_5906494050505504448_n
У липні 2022 року у форматі Zoom за підтримки проєкту ООН Жінки «Трансформаційні підходи для досягнення ґендерної рівності в Україні», що фінансується Урядом Швеції, та в співпраці з Офісом віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Урядовою уповноваженою з питань ґендерної політики лекцій науково-педагогічні працівники кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського в.о. завідувача кафедри, д.ю.н., проф. Олена Коваленко, заступник декана з навчальної роботи, ст. викладач Олена Цтркуненко, доцент кафедри, к.ю. н. Світлана Клошарновська взяли участь у серії лекцій «Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом» від Центру “ЮрФем: освіта” за темами: «Попередження та подолання безкарності за сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом (СНПК): світовий досвід та Україна»; «Документування та розслідування сексуального насильства, пов`язаного з
конфліктом», що підтверджується відповідними сертифікатами.
Спікерками виступили: Катерина Бусол, членкиня “ЮрФем”, юристка зі спеціалізацією у між-
народному гуманітарному та кримінальному праві, сексуальному насильстві, пов’язаному з конфліктом (СНПК), і перехідному правосудді, старша викладачка Факультету правничих наук Національного університету “Києво-Могилянська академія”, наукова співробіт-
ниця Інституту досліджень Східної та Південно-Східної Європи ім. Ляйбніца, аналітикиня Chatham House. У минулому — національна консультантка ООН Жінки та Global Survivors Fund з перехідного правосуддя та СНПК, запрошена фахівчиня Офісу прокурора Міжна-
родного кримінального суду та юристка Global Rights Compliance.
Данає ван дер Стратен Понтоз, керівниця відділу адвокації та політики у Global Survivors
Fund; співавторка Міжнародного протоколу про документування та розслідування сексуального насильства під час конфлікту. Данае є міжнародною кримінальною юристкою, що консультувала Великобританію з Ініціативи про запобігання сексуальному насильству в конфлікті (PSVI), а також керувала проєктами підзвітності та дослідження для міжнародних установ та громадських організацій (Інститутом міжнародних кримінальних розслідувань,
TRIAL International, Civitas Maxima та Human Rights Watch). Проводила розслідування та підтримувала судові процеси щодо жертв міжнародних злочинів у Боснії та Герцеговині, Бурунді, Центральноафриканській Республіці, Чаді, Демократичній Республіці Конго та
Кот-д’Івуарі.  Амаль Нассар, експертка з міжнародного кримінального право-
суддя з великим досвідом документування злочинів, пов’язаних із конфліктом, включаючи сексуальне та гендерно-обумовлене насильство, а також доступ до правосуддя та відшкодування. Вона є провідною експерткою у Justice Rapid Response (JRR), мережі професі-
оналів/ок у сфері кримінального правосуддя, які можуть бути залучені для розслідування, аналізу та звітування щодо міжнародних злочинів та грубих порушень прав людини. Зараз Амаль працює консультанткою в установах ООН та у міжнародних організаціях, включаючи
ООН Жінки, Independent and Impartial Mechanism for Syria та Global Survivors Fund. Раніше Амаль працювала з низкою організацій громадянського суспільства, включаючи Коаліцію Міжнародного кримінального суду та Міжнародну федерацію з прав людини, уважно
спостерігаючи за роботою МКС.
СКов
цирк
кош
15.08.2022 р. у ХНПУ імені Г.С. Сковороди розпочався освітній процес для 2, 3, 4, 6 курсів.
 Факультет історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди міцно тримає освітній фронт і впевнено крокує за графіком освітнього процесу
photo_2022-10-31_22-10-36
02.08.2022р. відбулася перша зустріч у межах нашого унікального безпрецедентного профорієнтаційно-освітнього проєкту «Back to my alma mater», де наш випускник 2010 року, випускник юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди адвокат, керуючий адвокатського об’єднання «Богомазов та партнери» Павло Богомазов зустрівся зі студентами та викладачами Факультет історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди
Павло Сергійович розповів про свій професійний шлях, акцентував увагу на сучасних правових запитах суспільства, охарактеризував значення соціальних мереж у сучасному правовому світі з точки зору можливостей пошуку професії та професійної реалізації фахівців, надав поради щодо початку професійної юридичної діяльності студентів та випускників за спеціальністю 081 Право.
Окрему увагу було приділено проблемам сімейного права у межах теми вебінару: «Визначення місця проживання дитини після розлучення батьків», де Павло Богомазов окреслив наступні питання: визначення місця проживання дитини перед чи під час розлучення батьків; запобігання виникнення «синдрому відчуження» дитини; укладання договору про визначення місця проживання дитини та її про її виховання; перешкоди у спілкуванні з дитиною та їх усунення; забезпечення позову шляхом дозволу бачитися з дитиною під час слухання справи в суді; збір документів для суду у справах про визначення місця проживання дитини; виконання рішення суду про визначення місця проживання дитини; аксіоми щодо охорони та захисту інтересів дитини для батьків у їх домовленностях. Дякуємо Павлу Сергійовичу за цікавий та змістовний захід із і вже з нетерпінням чекаємо на наступну зустріч
297263813_5846340528710088_5316814118350434274_n
Паша1

01.07.2022р. було утворено об’єднаний факультет історії і права Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди на базі історичного та юридичного факультетів, який очолила в.о. декана доктор педагогічних наук, професор Зеленська Людмила Дмитрівна.

Відтак, освітні програми спеціальності 081 Право забезпечуються в межах новоствореного факультету.

photo_2022-10-31_16-20-21
23/06/2022 в.о. декана к.ю.н., доц. Тетяна Головань, в.о. завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського д.ю.н., проф. Олена Коваленко, к.ю.н., доц. Тетяна Павленко, заступник декана Олена Циркуненко, к.ю.н. Світлана Кошарновська, аспіранти ОНП Право Максим Журавльов, Євгенія Коновальчик, Павло Лиманський, Ярослав Фатєєв взяли участь у Міжнародному науково-педагогічному онлайн-семінарі на тему: «Міжнародна освітня співпраця як  приклад розвитку професійної майстерності фахівця» в рамках підвищення кваліфікації як складової навчання впродовж життя, який проводився на базі Вищої Школи Агробізнесу в Ломжі (Польща).

sert23.06.22

14/06/2022 відбулося засідання наукового гуртка з кримінально-правових дисциплін. З вельми цікавою та актуальною доповіддю на тему  «Що для мене  доброчесність» виступила юристка, правозахисниця, аспірантка кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу Євгенія Коновальчик.

kpgurt14.06.2022

10/06/2022 відбулось фінальне засідання наукового гуртка з трудового права. Із доповіддю за темою «Єдність та диференціація в трудовому праві» виступив студент 35 групи Олексій Ткаченко.

guttp10.06.22

31/05/2022 відбувся вебінар адвоката Максим Журавльов, керуючого адвокатським об’єднанням «Максим Журавльов і партнери» на тему: «Збирання доказів у кримінальному провадженні: практичні аспекти».

web31.05.22

27/05/2022 відбулось чергове засідання гуртка по трудовому праву. Із науковою доповіддю за темою «Окремі питання правового регулювання праці жінок» виступила студентка 44 групи Крістіна Троцко.

guttp27.05.22

26/05/2022 факультет виступив одним з організаторів науково-практичної конференції «Соціально-правові аспекти захисту дітей» разом із Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця, Харківським національним університетом внутрішніх справ, Громадською організацією «Соціально-економічні ініціативи і проєкти».

konfproc26.05.22

21/05/2022 відбулалась ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми приватного та публічного права», присвячена 93-річчю від дня народження члена-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, д.ю.н., професора Процевського О.І., Конференція об’єднала більше 150 учасників із Польщі, Турецької республіки, КНР та України.

konfproc21.05.22

19/05/2022 в  рамках тижня науки відбулось засідання студентського наукового гуртка «Конституційне і міжнародне право». З докладом на тему «Конституційно-правове регулювання інституту присяжних в Україні» виступила студентка 24 групи Анушик Єгіян, а студентка цієї ж групи Карина Соломонова виступила з науковим докладом на тему «Міжнародне визначення агресії Російської Федерації та можливість притягнення до відповідальності країну-агресора».
gkonp19.05.22
19/05/2022 у межах тижня науки відбулося засідання наукового гуртка з кримінального права. Обговорювали тему перспектив протидії корупційним правопорушенням в органах державної влади. Свою доповідь представив студент 3 курсу Данил Долмат.

gkp19.05.22

18/05/2022 р. у межах тижня науки відбулось засідання наукового гуртка з трудового права. Єва Ольховска виступила із доповіддю про проблеми забезпечення гендерної рівності у трудових відносинах, Вероника Борсук доповіла про проблеми правового регулювання випробування у період воєнного стану, Денис Касалап приділив увагу проблемам оплати праці освітян у воєнний період, а Ірина Іванова розповіла про особливості укладення трудового договору.

guttp18.05.22

17/05/2022. Вітаємо аспірантку ОНП Право кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу Євгенію Коновальчик з перемогою у конкурсі есе «Моя академічна доброчесність».

konovakadem

17/05/2022 пройшов вебінар за темою: » Запобіжний захід у кримінальному провадженні: практичні та теоретичні питання», спікером якого був випускник юридичного факультету, практикуючий адвокат, керівник адвокатського об’єднання «Максим Журавльов і партнери» Максим Журавльов.

webin17.05.2022

 12/05/2022  відбувся круглий стіл на тему «Особливості реалізації прав у сфері праці та соціального захисту в умовах воєнного стану», в якому взяли участь зі своїми тезами доповіді в. о.  декана юридичного факультету  Татьяна Головань та в.о. завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського Олена Коваленко.

sem12.05.22

07/05/2022. Шановні вступники, здобувачі та викладачі! Приємна новина. 20.04.2022 Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти своїм рішенням акредитувало освітньо-наукову програму за спеціальністю 081 Право ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

sertPhD

28/04/2022 відбулося засідання наукового гуртка з трудового права. Андрєєва Юлія доповіла про окремі проблеми правового регулювання праці в сільському господарстві України, а Ілющенко Анастасія — про окремі проблеми правового регулювання матеріальної відповідальності.

guttp28.04.22

27/04/2022 відбулося Online обговорення  «Юридична освіта в умовах воєнного стану», до якого долучилися в.о. юридичного факультету Головань Т.Г., в.о. завідувачів кафедр Коваленко О.О,  Корабель М.Г  та викладачі юридичного факультету.

sem27.04.22

25/04/2022 в.о. декана юридичного факультету Татьяна Головань мала нагоду долучитись до роботи конференції «Chance for Science Conference 2022», яка відбулася за ініціативою Carmen Bachmann, професора Business Taxation at Leipzig University. Завдяки конференції з’явились шляхи налагодження спілкування та обговорення можливих спільних проєктів з науковцями Німеччини та українськими колегами, які вимушені були виїхати за межі України.

nimkonf25.04.2022

21/04/2022 на кафедрі державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу відбувся вебінар з Кримінального права України на тему: «Нові засоби кримінально-правової політики протидії військовій агресії».
У вебінарі взяли участь студенти 3 курсу.

semin25.04.22

13/04/2022 відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка «Конституційне та міжнародне право». Активну участь в роботі гуртка взяли студенти 1 та 2 курсів. До порядку денного засідання наукового гуртка було включено низку питань, основними з яких були питання проблем розвитку конституційного права в період російсько-української війни, а також міжнародного права — проблеми захисту суверінітету в період агресії, проблеми збереження територіальної цілісності країни, захисту прав громадян тощо.

guttp13.04.22

12/04/2022 були підведені підсумки виробничої практики магістрів за освітньою програмою «Економіка, управління та право»  у ІІ семестрі 2021-2022 н.р.

ekonkonf120422

05/04/2022 відбулося засідання наукового гуртка з кримінально-правових дисциплін. На засіданні піднімалися питання необхідності створення безпекового простору держави. Говорили про центральні напрями міжнародної (глобальної) безпеки: розробку та контроль над озброєнням, боротьбу з міжнародним тероризмом, розробку дієвих механізмів протидії сучасним глобальним безпековим викликам.

guttp05.04.22

01/04/2022 відбулось чергове засідання наукового гуртка з трудового права. Було заслухано доповіді студенток 35 групи Анастасії Ілющенко «Розуміння гідної праці», Юлії Андрєєвої «Об’єкти інтелектуальної власності у трудових відносинах».

guttp01.04.22

21/02/2022 адвокат Дмитро Ципліцький провів для студентів юридичного факультету вебінар «Практичні кейси захисту у кримінальних справах».
krymsp21.02
12/02/2022. В рамках укладеної Угоди про партнерство та співробітництво між Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди ХНПУ імені Г.С. Сковороди та КЗО «Криворізький ліцей «Джерело» ДОР» 11 лютого 2022 року у форматі онлайн відбувся правовий батл «Розуміння прав людини». За підсумками 5-ти турів найбільшу кількість балів отримала команда «Правозахисники» (капітан Черкас Олександра), які стали переможцями правового батлу.

buttlelaw2022

10/02/2022. Відбулося чергове засідання наукового студентсько-аспірантського гуртка з кримінально-правових дисциплін. Заслухали доповідь студентки 3-го курсу Шейко Ксєнії з проблематики віктимності. Обговорювалися питання віктимної поведінки, провокуючої поведінки жертви та наскільки така поведінка взагалі може вплинути на подальші дії злочинця.

gurtokkp10.02.22

01/02/2022. У онлайн форматі НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса був проведений майстер-клас “Перевірка доброчесності кандидатів під час доборів до органів державної влади“. Ключові питання: профіль доброчесності кандидата; предмет перевірки: майновий стан та декларація; дотримання антикорупційних вимог; поширені помилки та ризики. У тренінгу взяли активну участь гарант ОНП Право О.О. Коваленко та науково-педагогічні працівники юридичного факультету, які є науковими керівниками аспірантів.

antikorstash

28/01/2022. Надія економічного зростання та прогресивної юриспруденції держави! Випуск здобувачів другого (магістерського) рівня юридичного факультету ХНПУ імені Г.С.Сковороди спеціальностей 081 Право та 051 Економіка. Пишаємось вами! Легкої професійної долі!

vypusk2022

17/01/2022. Вітаємо студенток юридичного факультету Нічіпоренко Дар’ю та Соломонову Карину із здобуттям стипендії від Фундації Лозинських (США) для покриття витрат на оплату навчання.

lozynsk

10/12/2021.  У Міжнародний день прав людини студенти юридичного факультету беруть участь у мут-корті з проблем захисту внутрішньо переміщених осіб в м. Одеса. Учасники команди юридичного факультету: Максименко Альбіна (капітан команди), Боєв Ніколаос, Рибалка Володимир. Керівник команди: в.о. декана юридичного факультету Татьяна Головань.

debat10.21

 02/12/2021. Вітаємо команду студентів юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди у складі Альбіни Максименко, Миколи Боєва, Володимира Рибалко та керівника команди Татьяну Головань з проходженням у другий тур мут-корту «Захист прав внутрішньо переміщених осіб», що проводиться громадською організацією «Десяте квітня» та відбудеться у м. Одеса. Перший, відбірковий етап проводився віддалено через моделювання командами судового засідання серед команд студентів юридичних факультетів ЗВО Дніпровського, Запорізького, Кропивницького, Миколаївського, Одеського, Харківського та Херсонського регіонів і наша комадна з честю його виграла!

vpo

01/12/2021. Ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Юрій Бойчук та директорка Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України Владислава  Батиргареєва (НД інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса) підписали Меморандум про співробітництво.Документ передбачає реалізацію спільних проєктів та заходів для розвитку вищої освіти та науки України, серед яких: розробка та впровадження нових освітньо-наукових технологій, навчальних курсів та програм; взаємне рецензування навчальних і наукових видань; спільне проведення майстер-класів, диспутів, тренінгів для викладачів та аспірантів; організація бінарних лекцій для здобувачів освіти; проведення наукових досліджень; залучення провідних вчених до процесу атестації кадрів вищої кваліфікації; спільне обговорення дисертаційних робіт та сприяння їх удосконаленню; організація та проведення наукових конференцій, форумів, семінарів та багато інших напрямів співпраці.

zlocin

18/11/2021. Відбувся круглий стіл на тему «Проблеми законодавчого регулювання державної політики у сфері розшуку та управління активами, повернення злочинних активів» із виступами гостьових лекторів: т.в.о. начальника Північно-східного міжрегіонального територіального управління АРМА Азаренкової Наталі Володимирівни на тему: «Правовий статус та основні напрями діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та в.о. завідувача Сектору менеджменту активів Північно-східного міжрегіонального територіального управління АРМА Мозговий Юрій Вікторович з темою: «Особливості управління арештами, конфіскованим майном».
roshzlochact
10/11/2021. До Всесвітнього дня науки аспірантка 3 року навчання Гелашвілі Анна Гелаївна та аспірант 3 року навчання Цуварев Олексій Феліксович були нагороджені грамотами і цінними подарунками за вагомий особистий внесок у розвиток науково-дослідної діяльності у ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

aspirnagor

 10/10/2021. Відбулося обговорення на тему «Ризики дерегуляції трудових відносин», організоване стейкхолдером ОНП Право ХНПУ імені Г.С. Сковороди к.ю.н., співзасновником ГО «Соціальний рух» Віталієм Дудіним за участі провідних науковців факультету,  здобувачів, соціальних та профспілкових активістів. Харків’ян і харків’янок поінформували про те, як позначиться на правовій захищеності працюючих проведення реформ, передбачених законопроєктами 5161, 5266 і 5388.

dudin2

08/10/2021. У професійне свято -День юриста — у межах виконання навчальної складової освітнього процесу за ОНП Право ХНПУ імені Г.С. Сковороди за вибірковою дисципліною «Сучасна кримінально-правова доктрина, тенденції розвитку науки кримінального права» для аспірантів 1 р. н. було проведено онлайн-лекцію випускницею юридичного факультету ХНПУ ім.Г.С.Сковороди, а нині провідним фахівцем, представником юридичної професії, кандидатом юридичних наук, Головою Вищого антикорупційного суду України Оленою Віталіївною Танасевич за темою «Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом».

tanasev2

20/09/2021. В рамках традиційних профорієнтаційних заходів з видатними випускниками юридичного факультету відбулася зустріч з Головою Вищого антикорупційного суду Оленою Танасевич зі здобувачами освітньої програми Право першого (бакалаврського), другого ( магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти та професорсько-викладацьким складом юридичного факультету ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Під час зустрічі здобувачі та викладачі з величезною зацікавленістю прослухали лекцію,присвячену актуальній темі: «Провадження негласних слідчих (розшукових) дій». Наприкінці зустрічі всі присутні мали можливість поставити пані Олені питання щодо особливостей застосування негласних слідчих дій,а також щодо судової практики застосування таких слідчих дій. Обговорення теми лекції мало продовження в рамках наукової дискусії щодо вдосконалення кримінально-процесуального законодавства.

ZustrichTanasevich

18/09/2021. Юридичний факультет на ночі науки 2021. У програмі юридичного факультету: цікаві квести, мастер-майнд «Детектив», що переносить вас на місце вчинення злочину, де необхідно зібрати уліки, сформулювати версії вчинення злочину та знайти злочинця, презентація «Криміналістика» , де відкриваються дива криміналістичної ідентифікації зі зніманням відбитків пальців.

Nich nauky

09/09/2021. Зміни на юридичному факультеті. Новий в.о. декана (к.ю.н., доцент Головань Тетяна Георгіївна), новий в.о. зав. кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О.І. Процевського (д.ю.н., професор Коваленко Олена Олександрівна), новий в.о. зав. кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу (к.ю.н. Корабель Марія Георгіївна). Вітаємо із приємним кар’єрним просуванням та бажаємо успіхів у плідній роботі по розвитку юридичного факультету!

zminy kerivn

02/09/2021. Вітаємо аспіранта Магаррамлі Етібара та його наукового керівника, доктора юридичних наук, професора Володимира Володимировича Марченка із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Тема дисертації: «Адміністративно-правові засади надання безоплатної правової допомоги в Україні». Захист відбувся 02.09.2021 в Спеціалізованій вченій раді ДФ 64.700.052 Харківського національного університету внутрішніх справ, МВС України.

Магаррамлі

01/09/2021. Вітаємо студентів 1 курсу юридичного факультету із посвятою та усіх зі світом знань.

01.09.2021

20/07/2021. Шановні вступники, здобувачі та викладачі! Приємна новина. Сьогодні 20.07.2021 Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти своїм рішенням акредитувало магістерську освітню програму за спеціальністю 081 Право ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

сертифікат магістр

30/06/2021. Вітаємо аспіранта Іванову Наталю Вікторівну та її наукового керівника, доктора юридичних наук, професора Москаленко Олену Вячеславівну із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право (12.00.05 — Трудове право; право соціального забезпечення). Тема дослідження: «Страховий випадок як підстава виникнення правовідносин із загальнообов’язкового державного соціального страхування».  Захист відбувся 30.06.2021  у разовій спецiалiзованній вченій раді Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Ivanova

 25/06/2021. Вітаємо аспіранта Єну Ігора Олександровича та його наукового керівника, кандидата юридичних наук, доцента Шинкарьова Юрія Вікторовича із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право (12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Тема дисертації: «Покарання та його призначення за злочини проти основ національної безпеки України». Захист відбувся  25.06.2021 в Спеціалізованій вченій раді ДФ 64.700.044 Харківського національного університету внутрішніх справ, МВС України.

Єна

29/04/2021 Делегація Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди у складі ректора М.Д. Бойчука та проректора з науково-педагогічної роботи, соціально-економічних і правових питань Р.І. Шабанова здійснила офіційний візит до Університету Bolu Abant İzzet Baysal (Туреччина). Університет Bolu Abant İzzet Baysal (Туреччина) та Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 29 квітня 2021 року підписали протокол про співпрацю в галузі освіти, охоплює обмін студентами та викладачами між двома університетами та співпрацю в галузі наукових досліджень.

turkey

08/03/2021. До свята весни наші шановні Олена Вячеславівна Москаленко та Олена Валеріївна Циркуненко отримали від ректора Університету Ю.Д. Бойчука пам’ятні дипломи лауреатів конкурсу «Видатні жінки Сковородинівського університету».

dymplom8b

05/03/2021. Вітаємо аспіранта юридичного факультету Дарсанію Левана Валер’яновича та його наукового керівника доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри Олену Вячеславівну Москаленко із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Ризик у трудовому праві та праві соціального забезпечення».

daracania

18/02/2021 відбулося урочисте нагородження переможців конкурсу до Дня закоханих. Студенти юридичного факультету Поліна Гєрасєва та Ніколаос Боєв зайняли на конкурсі третє місце та отримали пам’ятні грамоти від ректора Університету.

zakohani_2021

07/12/2020. Вітаємо випускника юридичного факультету ОЛІЙНИКА Олександра Олександровича, який відповідно до Указу Президента України № 539/2020 призначений суддею Московського районного суду міста Харкова. Бажаємо успіхів Олександру Олександровичу на цій важливій та відповідальній посаді.

Oliynyk

06/10/2020. Юридичний факультет на відкритті Спартакіади-2020.

spartak

03/10/2020. Студенти юридичного факультету приєднались до акції «Чисті річки», прийнявши участь у суботнику в Журавлівському гідропарку.

суботник

02/10/2020. Відбувалась посвята у козаки та берегині студентів 1 курсу.

посвята

17/06/2020. Юридичний факультет отримав від НАЗЯВО сертифікат про акредитацію освітньої програми «Право», який надає право готувати бакалаврів за спеціальністю 081 «Право». Сертифікат наданий строком на 5 років до 26.05.2025 р.

Право перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

15/04/2020. На базі НЮУ імені Ярослава Мудрого відбулися І Міжнародні судові дебати з трудового права (у дистанційній формі). Команда юридичного факультету у складі студенток 3 курсу Винакової Вероніки та Донченко Катерини зайняла 4-те місце, обійшовши дві команди НЮУ імені Ярослава Мудрого та команду юридичного факультету КНУ імені Т.Г. Шевченка. Вельми вдячні учасницям команди, декану юридичного факультету В.О. Процевському, завідувачу кафедрою цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О.І. Процевсьного О.В. Москаленко, доцентам кафедри О.М. Лук’янчикову та Д.О. Новікову, які підготували команду до дебатів.
debaty
03/02/2020. 3 лютого 2020 року відбулась лекція-тренінг представників Філії Центру пробації в Харківській області.

probac

28/01/2020. Робоча група юридичного факультету на засіданні НАЗЯВО (Київ, 28 січня 2020 р.)

111

 22/10/2019. Святковий концерт «Дебют першокурсника».

debut

25/09/2019. Фестиваль патріотичних об’єднань та спорту, посвята в козаки.

Посвята в козаки

14/09/2019. Туристичний похід зі студентами 1 курсу та викладачами.

Похід2019

02/09/2019. Перша лекція для студентів 1 курсу на тему «Шлях до миру та Європи», проведена проректором з навчально-виховної роботи, доктором філософських наук, професором С.В. Бережною

69336623_1086914271504251_7677400585884139520_n

 27/06/2019. Вітаємо випускників-бакалаврів 2019 року!
Vipusk2019
08/05/2019. Вітаємо! Наша випускниця Олена Танасевич очолила Антикорупційний суд України!

_106827954_unian_879021

 05/04/2019. 5 квітня 2019 року на базі ХНПУ імені Г.С.Сковороди кафедрою цивільно-правових дисциплін,господарського та трудового права юридичного факультету було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію, присвячену 90-річчю з дня народження член-кореспондентаНАПрН України,академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України,доктора юридичних наук,професора, засновника української школи трудового права Процевського Олександра Івановича на тему»Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення».

5 апре

21/12/2018. Вітаємо випускників магістратури 2018 року! Життєвих та професійних успіхів, позитиву та нових вражень!

111

17/10/2018. Донорська акція «Крапля добра-крапля життя» ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Акція свідомості, людяності та добра!

доноры

04/10/2018. Екологічна акція «Земля — наш спільний дім!» Виступаємо з презентацією «Екологічні права й обов’язки громадян України у сучасних умовах».

eko

02/10/2018. Юридичний факультет відвідав Музей імені Григорія Савовича у Сковородинівці.

skovoroda

14/09/2018.  Посвята у козаки: цікава презентація, смачний куліш і перемога чоловічої команди стуендтів юридичного факультету у змаганнях з перетягування линви.

posviata2018

 30/08/2018. Вітаємо першокурсників!

zustrich2018

26/06/2018. Вітаємо випускників 2018 року! Ви кмітливі, різні, кретивні та красиві! Професійного успіху, особистого щастя, чітких життєвих цінностей та фахової мобільності!

4

15/05/2018. Команда юридичного факультету з баскетболу посіла перше місце на університетських змаганнях!

баскет

13/05/2018. Вітаємо доцента кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права Миколу Дмитровича Ждана з успішним проходженням міжнародного стажування за програмою Балтійської міжнародної академії у місті Рига (Латвія).

32350086_456548418098670_3454470457057607680_n

26/04/2018. Юридичний факультет на правовому диктанті від Міністерства юстиції України.
1
29/03/2018. На юридичному факультеті відбувся День відкритих дверей.
30008041_1563398510425491_1378105927_n
21/12/2017 року відбулася Конференція трудового колективу ХНПУ імені Г.С. Сковороди. На порядок денний було винесено «Звіт ректора Івана Федоровича Прокопенка про виконання умов контракту». В обговоренні Звіту ректора гідно виступив і професор юридичного факультету Роман Іванович Шабанов, із промовою про боротьбу із корупцією в університеті.
25552412_1857702190907295_8081994725188738968_n
08/12/2017 на базі Навчально-наукового юридичного Інституту Національного авіаційного університету Команда юридичного факультету брала участь в «Всеукраїнському правовому ВІП-турніру» в рамках тижня права, де проявили на високому рівні свої знання.
дебати
06/12/2017 відбулась екскурсія до Музею Криміналістики.
muzey
25/11/2017. Студенти юридичного факультети Катерина Єрещенко та Євгеній Буць прийняли участь у Перших Всеукраїнських дебатах судових дебатах з трудового права, які пройшли в Апеляційному суді Вінницької області. Дуже приємно, що наші студенти прагнуть саморозвитку, отримують незабутній досвід та нові знайомства.

24098658_1958084434473684_190491327_n

23/11/2017 відбулось засідання гуртка з трудового права, де слухали доповідь студентки 3 курсу 35 групи юридичного факультету Ірини Голобородової «Щодо визначення поняття робочого часу у майбутньому Трудовому кодексі України».

krujok

09/11/2017 відбулося чергове засідання гуртка з трудового права. Відповідь доповідача — Сігая Дениса, студента 34 группи юридичного факультету нікого не залишила байдужим, адже зачіпала концептуальні теоретичні та практичні питання втілення принципу верховентва права у нормах проекту Трудового кодексу України.

krujok1

23/10/2017. Співзасновник ГО «Соціальний рух» Віталій Дудін презентував викладачам та аспірантам юридичного факультету міжнародне досліження на тему прекарізації трудових відносин та негативних тенденцій посилення гнучкості трудового права.

dudin2017

11/10/2017 для студентів Магістратури на лекції з кримінально — виконавчого права провела лекцію Завідувач сектору ювенальної пробації Управління пробації України Грошова Олена В’ячеславівна на якій розповіла про роботу сектору у місті Харкові та поділилася власним досвідом.
ugolov
25/09/2017 відбувся традиційний туристичний похід першого курсу.

vylazka

22/09/2017 відбувся традиційний товариській турнір з міні-футболу між викладачами та студентами юридичного факультету.

футб

20/09/2017 студенти юридичного факультету взяли участь в університетській Спартакіаді.

spartak

16/09/2017 відбулась урочиста посвята в козаки студентів І курсу юридичного факультету.

kozak

01/09/2017 перший навчальний день студентів І кусу юридичного факультету.

zust

1111

Спеціальність «Право» ХНПУ імені Г.С. Сковороди засновано у 1994 році.

Визначну роль у заснуванні та подальшій успішній долі юридичного факультету відіграв Заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної кадрової академії, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України Олександр Іванович Процевський.

 

Юридический факультет ХНПУ имени Сковороды.