Ноябрь 2022

postheadericon Кошарновська

Kosharnoska

Кошарновська Світлана Леонідівна, к.ю.н., доцент кафедри

GoogleАкадемія
Orcid

Тема кандидатської дисертації: Правові форми реалізації соціальної функції Української держави (12.00.01.теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень)

Наукові інтереси: Реалізація соціальної функції в Україні, розбудова України як соціальної правової демократичної держави, Правові форми реалізації державних функцій, здійснення судочинства в Україні

Навчальні дисципліни: Принципи та процедури судочинства в Україні, Ювенальне право