Июль 2020

postheadericon Перелік документів (магістратура)

1.ЗАЯВА, встановленої форми, на ім’я ректора університету.
2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо- кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ (диплом), і додаток до нього — оригінал та копія.
3. Екзаменаційний листок єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ з права та загальних навчальних правничих компетентностей) та єдиного вступного іспиту (ЄВІ — іноземна мова), складених у 2019 та 2020 роках, для спеціальності 081 «Право». До екзаменаційного листка додатково роздруковується інформаційна картка з результатами ЄФВВ та ЄВІ.
Оригінал екзаменаційного листка пред’являється особисто, копія подається до приймальної комісії.
4. Документ (один з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус», — оригінал пред’являється особисто, 2 (дві) копії подаються до приймальної комісії.
5. Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (окрім випадків, передбачених законодавством) — оригінал пред’являється особисто, копія подається до приймальної комісії.
6. Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування — оригінали пред’являються особисто, 2 (дві) копії подаються до приймальної комісії.
7. 4 (чотири) кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
8. Медична довідка за формою 086-О або її копія для вступу на денну форму навчання.
9. 2 (дві) копії ідентифікаційного коду.
10. 2 (дві) копії свідоцтва про шлюб (якщо прізвище в документі, що посвідчує особу, відрізняється від прізвища в документі про освіту).
11. 2 (дві) паперові папки (із зав’язками) та 3 (три) конверти з марками по Україні.

Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

postheadericon Перелік документів (бакалаврат)

1. ЗАЯВА, встановленої форми, на ім’я ректора університету
2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього — оригінал та 2 копії.
3. Копія сертифіката(ів) ЗНО (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), виданий УЦОЯО у 2017, 2018, 2019 та 2020 роках, окрім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019 та 2020 років. До сертифіката(ів) додатково роздруковується інформаційна картка з результатами ЗНО (2 копії)
4. Документ (один з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус», — оригінал пред’являється особисто, 2 (дві) копії подаються до приймальної комісії.
5. Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (окрім випадків, передбачених законодавством) – оригінал пред’являється особисто, копія подається до приймальної комісії.
6. 4 (чотири) кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
7. Медична довідка за формою 086-О або її копія для вступу на денну форму навчання.
8. Документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти — оригінали пред’являються особисто, 2 (дві) копії подаються до приймальної комісії.
9. Для участі у вступному іспиті (для осіб, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі), вступники подають документи, зазначені в Додатку 6 до Правил прийому.
10. 2 (дві) копії ідентифікаційного коду.
11. 2 (дві) копії свідоцтва про шлюб (якщо прізвище в документі, що посвідчує особу, відрізняється від прізвища в документі про освіту).
12. 2 (дві) паперові папки (із зав’язками) та 3 (три) конверти з марками по Україні.
13. Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказами № 560, № 697 відповідно.

Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

postheadericon Головачова Аліна Олександрівна

Головачова Аліна Олександрівна

Тема: Правове регулювання оплати праці державних службовців в Україні

Науковий керівник: Сприндис С.І.

Рік: 2018

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

postheadericon Москаленко Олена Вячеславівна

MoskalenkoМоскаленко Олена Вячеславівна

Тема: Принципи соціального страхування в сучасних умовах господарювання

Науковий консультант: Процевський О.І.

Рік: 2013

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Професійна траєкторія: декан факультету менеджменту, адміністрування і права Харківського державного біотехнологічного університету

postheadericon Спіцина Ганна Олександрівна

spicinaСпіцина Ганна Олександрівна

Тема: Сучасні тенденції правового регулювання праці в Україні та країнах Європейського Союзу

Науковий консультант: Іншим М.І.

Рік: 2017

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Професійна траєкторія: 2006-2018 рр. – доцент кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного права, декан факультету по роботі з іноземними студентами, завідувач Центру міжнародної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, професор кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного права юридичного факультету університету. 2018-2019 рр. – завідувач лабораторії теоретичних досліджень, редакційно-видавничої та науково-методичної діяльності Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України. З жовтня 2019 р. – професор гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», завідувач кафедри права.

postheadericon Попова-Коряк Каріна Олексіївна

popovaПопова-Коряк Каріна Олексіївна

Тема: Особливості правового регулювання праці науково-педагогічних працівників

Науковий керівник: Шабанов Р.І.

Рік: 2019

Місце захисту: Донецькій юридичний інститут МВС України

Професійна траєкторія: заступник декана факультету управління та бізнесу, старший викладач кафедри філософії та політології Харківської Державної Академії Культури.

postheadericon Бойко Анастасія Костянтинівна

Бойко Анастасія Костянтинівна

Тема: Правове регулювання праці молоді

Науковий керівник: Шабанов Р.І.

Рік: 2018

Місце захисту: Донецькій юридичний інститут МВС України.

postheadericon Даниліна Юлія Сергіївна

Danilina

Даниліна Юлія Сергіївна

Тема: Правове регулювання соціального діалогу в Україні

Науковий керівник: Ждан М.Д.

Рік: 2018

Місце захисту: Донецькій юридичний інститут МВС України

Професійна траєкторія: помічник судді Харківського апеляційного господарського суду.

postheadericon Танасевич Олена Віталіївна

tanasevichТанасевич Олена Віталіївна

Тема: Правове регулювання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, спричинену порушенням трудових прав працівника

Науковий керівник: Коваленко О.О.

Рік: 2017

Місце захисту: Донецькій юридичний інститут МВС України

Професійна траєкторія: голова Вищого антикорупційного суду України.

postheadericon Метіль Анастасія Сергіївна

metilМетіль Анастасія Сергіївна

Тема: Правове регулювання робочого часу в умовах євроінтеграції

Науковий керівник: Москаленко О.В.

Рік: 2017

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Професійна траєкторія: завідувач кафедри права і соціальної роботи Ізмаїльського державного гуманітарного університету.