Март 2020

postheadericon Електронні журнали оцінювання на період карантину

14 група

15 група

24 група

25 група

34 група

35 група

44 група

45 група

46 група

47 група

55 група

postheadericon Завдання для здобувачів на період карантину

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

postheadericon Допоміжні центри та відділи ЗВО

Відділ аспірантури та докторантури

Гендерний центр

Психологічна служба

Пункт охорони здоров’я

Спілка студентів і молоді університету

Консультаційний центр для учнівської молоді

Культурно-мистецький центр

Навчально-методичний інклюзивний центр

Науково-методичний тренінговий центр соціального та професійного розвитку людини

Науково-освітній центр українського козацтва

Центр міжнародного співробітництва і міжнародної освіти

Відділ профорієнтації і роботи з випускниками

Асоціація випускників

Спортивний клуб

Спілка студентів-сиріт

postheadericon Процевський Віктор Олександрович

Процевський Віктор Олександрович

процевський

ДЕКАН ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ

Доктор юридичних наук, професор.

Служінню справі законності та правопорядку також присвятив своє життя син Олександра Івановича Процевського — Віктор Олександрович. Педагогічну діяльність з підготовки висококваліфікованих правників він успішно поєднав з роботою за фахом та організацією наукової роботи, продовжуючи розвивати напрям, започаткований батьком «Гармонізація трудового законодавства за європейськими стандартами». Народився 9 травня 1954 р. у м. Севастополь. У 1976 р. закінчив слідчо-прокурорський факультет Харківського юридичного інституту імені Ф.Е. Дзержинського. Професійний шлях почав слідчим про­куратури Дзержинського району м. Харкова, зго­дом — по­мічником військового прокурора Харківського гар­нізону. Упродовж 1979–1981 рр. навчався в аспі­ран­турі Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, захистив кандидатську дисертацію на тему «Правове регулювання відсторонення від роботи». В період 1981–1987 рр. Віктор Олександрович — старший викладач, доцент, заступник декана з навчальної роботи

факультету електроніки Харківського інституту радіоелектроніки. З 1987 по 1990 рр. — завідувач сектору Всесоюзного науково-дослідного інституту охорони вод Державного комітету СРСР з охорони природи. Упродовж 1990–1991 рр. — помічник прокурора Севастопольської міжрайонної природоохоронної прокуратури. З 1992 по 1994 рр. — завідувач сектором нормативно-правового забезпечення природоохоронної діяльності Українського наукового-дослідного центру охорони вод Міністерства природи України. З 1994 р. — декан юридичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін та трудового права, директор Інституту економіки і права. У 2007 р. отримав вчене звання професора, у 2012 р. захистив докторську дисертацію «Приватноправове та публічно-правове регулювання соціально-трудових відносин». Під керівництвом професора В.О. Процевського розробляється науковий напрям «Гармонізація трудового законодавства за європейськими стандартами». У колі наукових інтересів вченого: адміністративне право, екологічне право, трудове право. Він є автором 100 наукових праць, з них 2 монографій, 1 підручника, 11 навчальних посібників. За успіхи у підготовці педагогічних та наукових кадрів, організацію наукової роботи та особисті досягнення Віктор Процевський відзначений медалями «Захиснику Вітчизни» (1999), «10 років прикордонним військам України» (2003), почесними грамотами Міністерства освіти і науки України та Харківської обласної державної адміністрації. Він є відмінником освіти України, ветеран прокуратури Криму. Переможець ХV обласного конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена» в номінації «Кращий декан Слобожанщини» (2013). Життєве кредо Віктора Олександровича: «Ставити все під сумнів».

Віктор Олександрович Процевський є кавалером орденів «За заслуги» ІІІ ступеня та «За мужність та професіоналізм».

Віктор Олександрович Процевський є заступником Директора Харківського управління ЄПАУ.

европол1

европол

Віктор Олександрович Процевський є членом Науково-консультаційної ради Конституційного Суду України.

кс

Viktor O. Protsevskyi
DSc (Law), Prof.
Dean of the Law Faculty, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Fields of research: administrative law, environmental law, labour law; harmonization of labour legislation with European standards.