Сентябрь 2019

postheadericon Міжнародна діяльність

Міжнародні договори

Міжнародні стажування

Науково-педагогічні працівники

Аспіранти

Міжнародні заходи

Щорічна Міжнародна науково-практична конференції присвячена пам’яті член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І.

Публікації наукових статей у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science СС

Участь у міжнародних науково-практичних конференціях

Науково-педагогічні працівники

Аспіранти

postheadericon Науковий гурток з адміністративного права

13 жовтня 2021 р. о 16.00 відбулося перше у цьому навчальному році організаційне засідання наукового гуртка з адміністративного права та процесу, на якому було визначено основні напрями наукових досліджень, графік та форми роботи гуртка.

admin 13.09.2021

postheadericon Аспіранти

Трудове право та право соціального забезпечення

Власенко Михайло Васильович

Гелашвілі Анна Гелаївна

Григор’єва Ірина Володимирівна

Зайцев Станіслав Юрійович

Лисенко Марина Ігорівна

Литвиненко Анна Сергіївна

Масалова Тетяна Анатоліївна

Несміян Тетяна Сергіївна

Нестерович Олексій Сергійович

Новіченко Наталя Вікторівна

Козир Валентин Олександрович

Кузнецова Карина Ігорівна

Лиманський Павло Павлович

Могуренко Олексій Миколайович

Олійник Олександр Олександрович

Ревякін Максим Олександрович

Сохань Марія Юріївна

Теліченко Андрій Вікторович

Фатєєв Ярослав Володимирович

Цуварев Олексій Феліксович

Сайченко Яна Василівна

Умаєв Бадрудин Бесланович

Кримінальне право

Димитрієва Тетяна Віталіївна

Журавльов Максим Сергійович

Коновальчик Євгенія Олександрівна

Павленко Віталій Сергійович

Сердюк Софія Сергіївна

Адміністративне право

Алдохіна Людмила Миколаївна

Вельма Ігор Олександрович

 

postheadericon Персоналії

tanasevich

Танасевич Олена Віталіївна

кандидат юридичних наук, голова Вищого антикорупційного суду України

Рецензія (ДФ)

Шумило Михайло Миколайович

Шумило Михайло Миколайович

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,

заступник керівника департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду – начальник правового управління (IV) Верховного Суду

Рецензія (ДФ)

1_Прийменко

Прийменко Олександр Сергійович 

кандидат юридичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського

Рецензія (Б)

Рецензія (М)

Рецензія (ДФ)

Даньшин

Даньшин Максим Валерійович

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права Національної безпеки та правової роботи Військово-юридичного Інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  

Рецензія (Б)

Mogilevskiy

Могілевський Леонід Володимирович

доктор юридичних наук, професор,  проректор Харківського національного університету внутрішніх справ

Рецензія (ДФ)

Мельник

Мельник Костянтин Юрійович

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового та господарського права факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ

Рецензія (М)

Zhynyj

Житний Олександр Олександрович

доктор юридичних наук, професор,  завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Рецензія (ДФ)

Потабенко Лариса Вікторівна

випускниця ОНП «Право» 2021 року, суддя Обухівського районного суду Київської області

Рецензія (ДФ)

Вишневецький

Вишневецький Юрій Олександрович

керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Vileon»

Рецензія (Б)

Рецензія (М)

Лукьянчиков

Лук’янчиков Олег Миколайович

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правового регулювання економіки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця,

керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Легаліст»

Dudin

Дудін Віталій Миколайович

кандидат юридичних наук, керівник громадської організації «Соціальний рух»,

провідний фахівець Управління комунікацій Державного центру зайнятості

rumiantsev

Румянцев Євген Ігорович

керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Manibus»

Chub

Чуб Сергій Володимирович

голова Адвокатського об’єднання «Гардіум»

Рецензія (Б)

fateev

Фатєєв Ярослав Володимирович

випускник магістратури, аспірант 2 року навчання,

староста Красненського старостинського округу Біляївської сільської ради Лозівського району Харківської області

Myrgorod

Марія Костянтинівна Миргород

випускниця першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Право 2021 року

Рецензія (Б)

postheadericon Протоколи зустрічей зі стейкхолдерами

Спеціальність 081 Право

Перший (бакалаврський) рівень

Протокол щодо надання зауважень та пропозицій стейкхолдерами на ОП «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право»

Другий (магістерський)  рівень

Зауваження та пропозиції стейкхолдерів на ОП «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» (2019 р.)

Протокол засідання семінару науково-педагогічних працівників та юристів-практиків щодо аналізу ринку юридичної праці і реалізації та розвитку освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти (2020 р.)

Протокол засідання семінару науково-педагогічних працівників, здобувачів та випускників реалізації та розвитку освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти (2020 р.)

Третій (освітньо-науковий) рівень

Протокол засідання семінару науково-педагогічних працівників та стейкхолдерів щодо аналізу реалізації та розвитку освітньо-наукової програми «Право» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (2021 р.)

Протокол засідання семінару науково-педагогічних працівників, випускників та роботодавців щодо аналізу реалізації та розвитку освітньо-наукової програми «Право» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (2020 р.)

Протокол засідання семінару науково-педагогічних працівників та роботодавців щодо аналізу ринку праці та реалізації та розвитку освітньо-наукової програми «Право» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (2020 р.)