Октябрь 2020

postheadericon Сайченко Яна Василівна

Sajchenko

Сайченко Яна Василівна

Тема дослідження: Особливості правового регулювання дистанційної роботи в Україні

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Ждан Микола Дмитрович

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1. Сайченко Я.В. Дистанційна зайнятість: переваги та недоліки. Основні напрямки захисту прав громадян України на працю та соціальний захист в умовах євроінтеграції : тези доп. і наук. повідомл. учасників ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2021 р.) / [уклад.: О. М. Ярошенко, О. Г. Середа, О. О. Конопельцева] ; за ред. О. М. Ярошенка ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2021. С. 244-247.

2. Сайченко Я.В. Дистанційна робота в умовах сьогодення. Українське суспільство в умовах транзиції: сучасні виклики та напрямки розвитку: у 2 т.: матеріали Всеукр. наук. конф. молодих вчених (м. Одеса, 24 трав. 2021 р.) / уклад.: Ю. Д. Батан, В. С. Кучерявенко, К. В. Савон та ін.; за ред. М. Р. Аракеляна, К. І. Спасової. Т 2. Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2021. С. 213–217.

postheadericon Прогонюк Людмила Юріївна

progoniuk

Прогонюк Людмила Юріївна

Тема: «Особливості припинення трудового договору за п.3 ст.40 Кодексу законів про працю України»

Науковий керівник: Процевський Олександр Іванович

Рік: 2013

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Д 26.001.46

Професійна траєкторія: доцент Миколаївського національного аграрного університету