postheadericon Спеціальність «Право»

Спеціальність «Право» факультету історії і права ХНПУ Г.С. Сковороди це молоді викладачі-практики та професори, сильне та ефективне студентське самоврядування, основна увага на практичних навичках та самостійній роботі студентів, навчальний корпус у центрі міста.

logo-facebook

logo-facebook

logo-facebook

48930Telegram-група

День працівникі́в освіти (офіційно), або День учителя, — професійне свято працівників освіти України; відзначається щорічно в першу неділю жовтня. Усесвітній день учителів (англ. World Teachers’ Day) відзначають 5 жовтня.
Напередодні цих пам’ятних дат на факультеті історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди гарантами освітніх програм спеціальності 081 Право бакалаврського, магістерського та освітньо-наукового рівня — Тетяною Головань, Романом Шабановим та Оленою Коваленко було організовано та проведено мастермайнд «Наближення до Європейського Союзу через високі стандарти в юридичній освіті».
Даний захід об’єднав зусилля по вдосконаленню освітніх програм викладачів спеціальності 081 Право зі стейкхолдерами та дозволив визначити напрями взаємодії у підготовці нового покоління конкурентноспроможних юристів-професіоналів.
Особливо дякуємо нашим стейкхолдерам: Павло Богомазов Максим Журавльов Vitaliy Dudin Олег Лукьянчиков за участь у заході і потужну підтримку!
Довгий шлях України до Європейського Союзу, що продовжується й досі, не зважаючи на численні перепони, свідчить про усвідомлені наміри українського народу розвивати свою державу як соціальну та правову. Підписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами з іншої сторони, як раз спрямоване на досягнення означеної мети, стало вагомим кроком у цьому напрямі.
Упродовж 31 року незалежності у нашій державі триває поступове реформування юридичних інститутів, спрямованих на гарантування, утвердження і захист прав людини. Успішна реалізація цих реформ та ефективне функціонування цих інститутів внаслідок цих реформ є можливим лише за умови роботи в них професіоналів, особистість яких сформована відповідно до європейських стандартів вищої юридичної освіти. А отже, без вдосконалення правничої освіти шляхом наближення української юридичної освіти до європейських стандартів у цій сфері даний процес є неможливим.
Модератором заходу виступила Головань Тетяна Георгіївна, к.ю.н., доц, в.о. завідувача кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу ХНПУ імені Г.С. Сковороди, гарант ОНП «Право» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
Із вітальним словом виступив Шабанов Р.І., д.ю.н., проф. професор кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського ХНПУ імені Г.С.Сковороди, гарант ОНП «Право» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти ХНПУ імені Г.С.Сковороди, який відмітив, що Україна визначила у якості свого майбутнього приєднання до Європейського союзу і сьогодні можна констатувати, що вона є пріоритетним партнером для Європейського Союзу. ЄС підтримує Україну в забезпеченні стабільного, процвітаючого й демократичного майбутнього для своїх громадян і непохитний у своїй підтримці незалежності, територіальної цілісності та суверенності. Інтеграція до ЄС – це комплексна процедура та сьогоднішня ціль, яку прагне досягнути Україна, що супроводжується здійсненням адаптації законодавства до системи права ЄС.
Коваленко О.О., д.ю.н., проф. в.о. завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського ХНПУ імені Г.С.Сковороди, гарант ОНП «Право» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти ХНПУ імені Г.С.Сковороди виступила із доповіддю «Перспективи виконання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом за освітнім напрямом» і відзначила, що шляхи наближення до Європейського Союзу через високі стандарти в юридичній освіті наразі не тільки окреслені у важливих програмних документах, але й активно реалізуються, адже як відомо 20 липня 2022 р. було прийнято в новій редакції державні стандарти вищої юридичної освіти зі спеціальності 081 Право для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти і саме їх зміст акцентує увагу на цих компонентах, які мають бути впровадженими задля формування висококваліфікованого фахівця, здатного конкурувати не тільки на національному, але й на європейському ринку праці. Тому кожен ЗВО, який готує майбутніх правників має формувати якісні освітні програми, які ґрунтуються на державному стандарті вищої юридичної освітитим самим рухаючись у відповідності до проєвропейського вектору розвитку України з перспективою на її інтеграцію до Європейського Союзу.
 Головань Т.Г., к.ю.н., доц, в.о. завідувача кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу ХНПУ імені Г.С.Сковороди, гарант ОНП «Право» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти ХНПУ імені Г.С.Сковороди виступила із доповіддю «Професійна інкультурація як складова формування майбутнього фахівця у галузі права».
Богомазов П.С. , адвокат, керуючий адвокатського об’єднання «Богомазов та партнери», стейкхолдер ОП Право перший (бакалаврський) рівень вищої освіти виступив із доповіддю «Професійна мотивація як чинник підготовки фахівця в галузі права».
Журавльов М.С., адвокат, керуючий адвокатського об’єднання «Максим Журавльов і партнери», стейкхолдер ОП Право перший (бакалаврський) рівень вищої освіти виступив із доповіддю «Державні стандарти вищої юридичної освіти як важлива методологічна основа розвитку вищої юридичної освіти в Україні у напрямі євроінтеграції»
 Дудін В.М. , к.ю.н., голова ГО «Соціальний рух», стейкхолдер ОНП «Право» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти ХНПУ імені Г.С. Сковородивиступив із доповіддю «Правниче волонтерство» як чинник професійного зростання. Чому може навчити правозахист»
Лук’янчиков О.М, к.ю.н., доц., завідувач кафедри правового регулювання економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, стейкхолдер ОНП «Право» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди виступив із доповіддю «Проблеми юридичної освіти: погляд адвоката».
Циркуненко О.Взаст. декана факультету історії і права, викладач кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського ХНПУ імені Г.С. Сковороди виступила із доповіддю «Особливості юридичної освіти в США та Канаді».
 Задихайло О.О., к.ю.н., доцент державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу ХНПУ імені Г.С. Сковороди виступила із доповіддю «Концепція ровитку юридичної освіти в Україні: проблеми та перспективи»
Плотнікова А.В., к.ю.н., доцент державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу ХНПУ імені Г.С. Сковороди виступила із доповіддю «Практична освіта як універсальний інструмент формування сучасного правознавця».
 Сприндис С.І., к.ю.н., доц., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського ХНПУ імені Г.С. Сковороди виступив із доповіддю «Проведення експерименту заради підвищення якості навчання».
 Пономаренко О.М., к.ю.н., доц., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського ХНПУ імені Г.С. Сковороди виступила із доповіддю «Цифрові технології у викладанні дисциплін приватно-правового циклу».
 Кошарновська С.ЛSvitlana Kosharnovska, к.ю.н., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського ХНПУ імені Г.С. Сковороди виступила із доповіддю «До верховенства права через реалізацію європейських стандартів юридичної освіти».
Ждан М.Д., к.ю.н., доц., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського ХНПУ імені Г.С. Сковороди виступив із доповіддю «Щодо об’єктивних та суб’єктивних компонентів структури європейського освітнього простору».
 Гоц-Яковлєва О.В. , к.ю.н., доц., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського ХНПУ імені Г.С. Сковороди виступила із доповіддю «Якість – запорука гармонізації національної юридичної освіти з європейською».
 Саєнко Ю.О., к.ю.н., доц., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського ХНПУ імені Г.С. Сковороди виступила із доповіддю «Окремі аспекти практичної підготовки студента-правознавця».
 Мєшкова К.О., викладач кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського ХНПУ імені Г.С. Сковороди виступила із доповіддю «Окремі питання запровадження досвіду європейських вишів в системі підготовки юристів в Україні».
 Євдокименко В.В., здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, спеціальність 015 виступив із доповіддю «Напрями європеїзації юридичної освіти».
Найкращим показником ефективності та результативності заходу є те, що після тривалого його проведенння-а в нас це було 4 години поспіль-його учасники не загубили посмішки на своїх обличчях і після слів «до нових зустрічей» ще довго не полишали віртуальне середовище спілкування. А отже це означає, що мету заходу було досягнуто, колектив науково-педагогічних працівників, що забезпечують освітній процес на освітніх програмах спеціальності 081 Право є потужним, стейкхолдери наших програм є дуже зацікавленими у наших випускниках і звісно, що далі буде ще багато цікавих спільних і корисних заходів
photo_2022-11-01_00-12-54 (2) photo_2022-11-01_00-12-54
Сьогодні відбулась святкова онлайн-зустріч із магістрами Факультет історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
Наші магістри-першокурсники, що обрали для себе спеціальність 081 Право сьогодні знайомились з особливостями освітнього процесу в ХНПУ імені Г.С. Сковороди та структурою факультету.
Із привітаннями до магістрів-першокурсників звернулася в.о. декана факультету історії і права Людмила Зеленська. Людмила Дмитрівна побажала успіхів у виконанні обраних освітніх програм. До привітань доєднались заступники декана, завідувачі кафедри та куратори.
Працюємо разом на освітньому фронті і йдемо до перемоги.
309841107_6014463451897794_4029867373093381173_n
Сьогодні завершила свою роботу ДЕК, а іноземні здобувачі з Туреччини, що навчаються за ОП Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти успішно склали останній кваліфікаційний іспит. Пишаємось нашими іноземними здобувачами, які впевнено крокують до досягнення своєї мрії — отримання диплому з кваліфікацією «юрист» .
тур
28.09.2022 р. відбулось спільне засідання представників Факультет історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди із керівництвом Криворізького ліцею «Джерело» ДОР КЗО»Криворізький ліцей «Джерело»ДОР» щодо визначення напрямів співпраці на 2022-2023 навчальний рік.
В.о. декана факультету історії і права Людмила Зеленська Ludmila Zelenskaya наголосила на важливості співпраці у профорієнтаційному, науковому та методичному напрямі закладів освіти за спеціальностями історія, право та географія.
Директорка ліцею кандидат філософських наук Наталія Карленко наголосила на важливості об’єднання теорії та практики задля розвитку української освіти.
Науково-педагогічними працівниками факультету було представлено основні заходи, за якими пропонувалось організувати співпрацю. Було визначено план подальшого співробітництва.
120
Науково-педагогічні працівники кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу і кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського Факультет історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди спеціальності 081 Право в період з 05 до 18 вересня 2022р.за дистанційною формою пройшли навчання за базовим рівнем курсу «Цифрові інструменти Google для освіти» та отримали відповідні сертифікати.
Програма передбачала цикл безкоштовних освітніх курсів і тренінгів. Курс «Цифрові інструменти Google для освіти» містив 5 модулів (30 годин – 1 кредит ECTS), кожен з яких складався з відеолекції, практичних завдань і підсумкового тесту.
Учасники отримували завдання в захищеному віртуальному просторі Google Класів. До кожної теми публікувався запис лекції, а також проводилась додаткова консультація в Google Meet, під час якої кожен мав можливість задати запитання тренеру і продемонструвати екран для вирішення проблемної ситуації.
Наявність сертифікату базового рівня (робота з мобільними пристроями) дає змогу учасникам перейти до середнього рівня (робота з установленим вебпереглядачем Google Chrome).
сертиигу
16.09.2022 відбулася друга зустріч у межах профорієнтаційно-освітнього проєкту «Back to my alma mater » із адвокатом Максим Журавльов, керуючим адвокатського об’єднання «Максим Журавльов і партнери» — випускником 2013 року магістратури юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди
Максим Сергійович розповів про свій професійний шлях, поділився секретами професійної майстерності тактики захисту у кримінальному провадженні, надав поради школярам і студентам у питаннях вибору свого професійного життєвого шляху та відповів на питання школярів і студентів.
Зустріч об’єднала не тільки студентів Факультет історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди, але й школярів КЗ «Зеленогайській ліцей» Свята та будні Зеленогайського ліцею, КЗ «Височанський ліцей N1», Криворізький ліцей «Джерело» КЗО»Криворізький ліцей «Джерело»ДОР», Харківську гімназію N 152, ХЗШ N 103, ХЗШ N 18. Нас було 76 осіб
 Зустріч пройшла у дружній атмосфері, спілкування спонукало до жвавої дискусії, учасники отримали позитивні емоції. Дякуємо Максиму Сергійовичу за цікавий, корисний та змістовний захід! Далі буде…
Жур2 Жур
Науково-педагогічні працівники Факультет історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди в. о. завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського, д.ю.н., проф. Олена Коваленко та доцент кафедри, к.ю.н Світлана Кошарновська взяли участь в Міжнародній педагогічній онлайн-конференції «Навчання під час війни. Як не допустити катастрофи»
Серти кошСертиК
16.09.2022 відбулась організаційна зустріч гаранта ОНП Право д. ю. н., проф., в.о. завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського О. Коваленко, в.о. завідувача кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу к.ю.н., доц. Т. Головань, наукових керівників з аспірантами 1 р. н. спеціальності 081 Право ОНП Право ХНПУ імені Г.С. Сковороди .
Аспірантів було ознайомлено з організацією освітнього процесу на ОНП, особливостями роботи з платформою Moodle, вимогами виконання індивідуального плану аспіранта.
Було окреслено напрями взаємодії наукових керівників з аспірантами та перспективи розвитку індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів третього ( освітньо-наукового) рівня.
15 вересня 2022 р. відбулось перше засідання наукового гуртка по трудовому праву Факультет історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди спеціальності Право ХНПУ імені Г.С. Сковороди . Раді були знову зустрітися у дружній робочій атмосфері з нашими найкращими, наймотивованішими здобувачами-майбутніми юристами.
асп
5 вересня 2022 р. відбулось перше засідання наукового гуртка по трудовому праву Факультет історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди спеціальності Право ХНПУ імені Г.С. Сковороди .
Раді були знову зустрітися у дружній робочій атмосфері з нашими найкращими, наймотивованішими здобувачами-майбутніми юристами.
Означили напрями роботи на навчальний рік, обрали старосту гуртка: студентку 45 групи А. Ілющенко, запланували теми доповідей.

кр

 
1 вересня 2022 року з нагодни Дня знань на факультеті історії і права Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди відбулося перше у цьому навчальному році організаційне засідання наукового студентсько-аспірантського гуртка з кримінально-правових дисциплін. У засіданні взяли участь студенти 3-го та 4-го курсів. Обговорили організаційні питання. Старостою гуртка вирішено обрати студентку 3-го курсу Поліну Гєрасєву. Також обговорювалося питання подальших наукових розробок. Найбільший інтерес серед учасників куртка викликала проблематика протидії військовим кримінальним правопорушенням та кримінальним правопорушенням проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Ці теми, дійсно, є вельми актуальними та перспективими для подальших наукових напрацювань.
З вірою у Перемогу продовжуємо науковий шлях!
305024125_605956081121151_6364106012345632471_n
30.08.2022 розпочато цикл вебінарів для науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти щодо питань, пов’язаних з академічною доброчесністю.
Тема першого заходу циклу: «Захист авторських прав науково-педагогічних працівників на навчально-методичний контент, що розміщується на платформі MOODLE».
Спікеркою виступила голова Групи сприяння академічній доброчесності ХНПУ імені Г.С. Сковороди к.ю.н., доцент Ольга Гоц-Яковлєва.
Було висвітлено основні засади академічної доброчесності, а також заходи та засоби, якими забезпечується дотримання її принципів у нашому університеті (http://hnpu.edu.ua/uk/akademichna-dobrochesnist-reputaciya).
Дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу передбачає, між іншим, дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права, як прямо закріплено в Законі України «Про освіту».
Особливу увагу і змістовну дискусію викликали питання створення та використання науково-методичного контенту, розробленого викладачами під час виконання трудових функцій.

ОВ

26.08.2022р. відбулась онлайн-лекція «Захист прав уразливих категорій засуджених в установах виконання покарань», в якій взяли участь науково-педагогічні працівники Факультет історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди в.о.завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського Олена Коваленко, к.ю.н., доц. кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу Марія Корабель, к.ю.н., доц., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського Ольга Гоц-Яковлєва.
Проблема порушення прав представників уразливих категорій засуджених в установах виконання покарань, до яких відносяться і представники ЛГБТІ-спільноти є чутливою, гострою та не розв’язаною.
Мінімальні стандартні правила ООН щодо поводження з в’язнями (Правила Мандели) вказують, що адміністрації в’язниць мають брати до уваги індивідуальні потреби в’язнів, включаючи потреби найбільш уразливих категорій у в’язничному середовищі. Заходи із захисту засуджених зі специфічними потребами не повинні вважатися дискримінаційними.
Відповідно до Джакартських принципів, держава зобов’язана забезпечувати навчання персоналу щодо виявлення порушень прав представників ЛГБТ-спільноти, тим самим попереджувати випадки злочинів на ґрунті ненависті за ознакою сексуальної орієнтації й гендерної ідентичності.
Організацією «Україна без тортур» у 2020-2022 роках проводилися численні моніторингові візити та навчальні заходи, мета яких, насамперед, інформування та привернення уваги посадових осіб, представників громадських організацій до проблеми з дотримання прав представників ЛГБТІ-спільноти в місцях несвободи. Одним з таких заходів була і ця лекція.
301933382_5913821875295286_5906494050505504448_n
У липні 2022 року у форматі Zoom за підтримки проєкту ООН Жінки «Трансформаційні підходи для досягнення ґендерної рівності в Україні», що фінансується Урядом Швеції, та в співпраці з Офісом віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Урядовою уповноваженою з питань ґендерної політики лекцій науково-педагогічні працівники кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського в.о. завідувача кафедри, д.ю.н., проф. Олена Коваленко, заступник декана з навчальної роботи, ст. викладач Олена Цтркуненко, доцент кафедри, к.ю. н. Світлана Клошарновська взяли участь у серії лекцій «Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом» від Центру “ЮрФем: освіта” за темами: «Попередження та подолання безкарності за сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом (СНПК): світовий досвід та Україна»; «Документування та розслідування сексуального насильства, пов`язаного з
конфліктом», що підтверджується відповідними сертифікатами.
Спікерками виступили: Катерина Бусол, членкиня “ЮрФем”, юристка зі спеціалізацією у між-
народному гуманітарному та кримінальному праві, сексуальному насильстві, пов’язаному з конфліктом (СНПК), і перехідному правосудді, старша викладачка Факультету правничих наук Національного університету “Києво-Могилянська академія”, наукова співробіт-
ниця Інституту досліджень Східної та Південно-Східної Європи ім. Ляйбніца, аналітикиня Chatham House. У минулому — національна консультантка ООН Жінки та Global Survivors Fund з перехідного правосуддя та СНПК, запрошена фахівчиня Офісу прокурора Міжна-
родного кримінального суду та юристка Global Rights Compliance.
Данає ван дер Стратен Понтоз, керівниця відділу адвокації та політики у Global Survivors
Fund; співавторка Міжнародного протоколу про документування та розслідування сексуального насильства під час конфлікту. Данае є міжнародною кримінальною юристкою, що консультувала Великобританію з Ініціативи про запобігання сексуальному насильству в конфлікті (PSVI), а також керувала проєктами підзвітності та дослідження для міжнародних установ та громадських організацій (Інститутом міжнародних кримінальних розслідувань,
TRIAL International, Civitas Maxima та Human Rights Watch). Проводила розслідування та підтримувала судові процеси щодо жертв міжнародних злочинів у Боснії та Герцеговині, Бурунді, Центральноафриканській Республіці, Чаді, Демократичній Республіці Конго та
Кот-д’Івуарі.  Амаль Нассар, експертка з міжнародного кримінального право-
суддя з великим досвідом документування злочинів, пов’язаних із конфліктом, включаючи сексуальне та гендерно-обумовлене насильство, а також доступ до правосуддя та відшкодування. Вона є провідною експерткою у Justice Rapid Response (JRR), мережі професі-
оналів/ок у сфері кримінального правосуддя, які можуть бути залучені для розслідування, аналізу та звітування щодо міжнародних злочинів та грубих порушень прав людини. Зараз Амаль працює консультанткою в установах ООН та у міжнародних організаціях, включаючи
ООН Жінки, Independent and Impartial Mechanism for Syria та Global Survivors Fund. Раніше Амаль працювала з низкою організацій громадянського суспільства, включаючи Коаліцію Міжнародного кримінального суду та Міжнародну федерацію з прав людини, уважно
спостерігаючи за роботою МКС.
СКов
цирк
кош
15.08.2022 р. у ХНПУ імені Г.С. Сковороди розпочався освітній процес для 2, 3, 4, 6 курсів.
 Факультет історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди міцно тримає освітній фронт і впевнено крокує за графіком освітнього процесу
photo_2022-10-31_22-10-36
02.08.2022р. відбулася перша зустріч у межах нашого унікального безпрецедентного профорієнтаційно-освітнього проєкту «Back to my alma mater», де наш випускник 2010 року, випускник юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди адвокат, керуючий адвокатського об’єднання «Богомазов та партнери» Павло Богомазов зустрівся зі студентами та викладачами Факультет історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди
Павло Сергійович розповів про свій професійний шлях, акцентував увагу на сучасних правових запитах суспільства, охарактеризував значення соціальних мереж у сучасному правовому світі з точки зору можливостей пошуку професії та професійної реалізації фахівців, надав поради щодо початку професійної юридичної діяльності студентів та випускників за спеціальністю 081 Право.
Окрему увагу було приділено проблемам сімейного права у межах теми вебінару: «Визначення місця проживання дитини після розлучення батьків», де Павло Богомазов окреслив наступні питання: визначення місця проживання дитини перед чи під час розлучення батьків; запобігання виникнення «синдрому відчуження» дитини; укладання договору про визначення місця проживання дитини та її про її виховання; перешкоди у спілкуванні з дитиною та їх усунення; забезпечення позову шляхом дозволу бачитися з дитиною під час слухання справи в суді; збір документів для суду у справах про визначення місця проживання дитини; виконання рішення суду про визначення місця проживання дитини; аксіоми щодо охорони та захисту інтересів дитини для батьків у їх домовленностях. Дякуємо Павлу Сергійовичу за цікавий та змістовний захід із і вже з нетерпінням чекаємо на наступну зустріч
297263813_5846340528710088_5316814118350434274_n
Паша1

01.07.2022р. було утворено об’єднаний факультет історії і права Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди на базі історичного та юридичного факультетів, який очолила в.о. декана доктор педагогічних наук, професор Зеленська Людмила Дмитрівна.

Відтак, освітні програми спеціальності 081 Право забезпечуються в межах новоствореного факультету.

photo_2022-10-31_16-20-21
23/06/2022 в.о. декана к.ю.н., доц. Тетяна Головань, в.о. завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського д.ю.н., проф. Олена Коваленко, к.ю.н., доц. Тетяна Павленко, заступник декана Олена Циркуненко, к.ю.н. Світлана Кошарновська, аспіранти ОНП Право Максим Журавльов, Євгенія Коновальчик, Павло Лиманський, Ярослав Фатєєв взяли участь у Міжнародному науково-педагогічному онлайн-семінарі на тему: «Міжнародна освітня співпраця як  приклад розвитку професійної майстерності фахівця» в рамках підвищення кваліфікації як складової навчання впродовж життя, який проводився на базі Вищої Школи Агробізнесу в Ломжі (Польща).

sert23.06.22

14/06/2022 відбулося засідання наукового гуртка з кримінально-правових дисциплін. З вельми цікавою та актуальною доповіддю на тему  «Що для мене  доброчесність» виступила юристка, правозахисниця, аспірантка кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу Євгенія Коновальчик.

kpgurt14.06.2022

10/06/2022 відбулось фінальне засідання наукового гуртка з трудового права. Із доповіддю за темою «Єдність та диференціація в трудовому праві» виступив студент 35 групи Олексій Ткаченко.

guttp10.06.22

31/05/2022 відбувся вебінар адвоката Максим Журавльов, керуючого адвокатським об’єднанням «Максим Журавльов і партнери» на тему: «Збирання доказів у кримінальному провадженні: практичні аспекти».

web31.05.22

27/05/2022 відбулось чергове засідання гуртка по трудовому праву. Із науковою доповіддю за темою «Окремі питання правового регулювання праці жінок» виступила студентка 44 групи Крістіна Троцко.

guttp27.05.22

26/05/2022 факультет виступив одним з організаторів науково-практичної конференції «Соціально-правові аспекти захисту дітей» разом із Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця, Харківським національним університетом внутрішніх справ, Громадською організацією «Соціально-економічні ініціативи і проєкти».

konfproc26.05.22

21/05/2022 відбулалась ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми приватного та публічного права», присвячена 93-річчю від дня народження члена-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, д.ю.н., професора Процевського О.І., Конференція об’єднала більше 150 учасників із Польщі, Турецької республіки, КНР та України.

konfproc21.05.22

19/05/2022 в  рамках тижня науки відбулось засідання студентського наукового гуртка «Конституційне і міжнародне право». З докладом на тему «Конституційно-правове регулювання інституту присяжних в Україні» виступила студентка 24 групи Анушик Єгіян, а студентка цієї ж групи Карина Соломонова виступила з науковим докладом на тему «Міжнародне визначення агресії Російської Федерації та можливість притягнення до відповідальності країну-агресора».
gkonp19.05.22
19/05/2022 у межах тижня науки відбулося засідання наукового гуртка з кримінального права. Обговорювали тему перспектив протидії корупційним правопорушенням в органах державної влади. Свою доповідь представив студент 3 курсу Данил Долмат.

gkp19.05.22

18/05/2022 р. у межах тижня науки відбулось засідання наукового гуртка з трудового права. Єва Ольховска виступила із доповіддю про проблеми забезпечення гендерної рівності у трудових відносинах, Вероника Борсук доповіла про проблеми правового регулювання випробування у період воєнного стану, Денис Касалап приділив увагу проблемам оплати праці освітян у воєнний період, а Ірина Іванова розповіла про особливості укладення трудового договору.

guttp18.05.22

17/05/2022. Вітаємо аспірантку ОНП Право кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу Євгенію Коновальчик з перемогою у конкурсі есе «Моя академічна доброчесність».

konovakadem

17/05/2022 пройшов вебінар за темою: » Запобіжний захід у кримінальному провадженні: практичні та теоретичні питання», спікером якого був випускник юридичного факультету, практикуючий адвокат, керівник адвокатського об’єднання «Максим Журавльов і партнери» Максим Журавльов.

webin17.05.2022

 12/05/2022  відбувся круглий стіл на тему «Особливості реалізації прав у сфері праці та соціального захисту в умовах воєнного стану», в якому взяли участь зі своїми тезами доповіді в. о.  декана юридичного факультету  Татьяна Головань та в.о. завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.Процевського Олена Коваленко.

sem12.05.22

07/05/2022. Шановні вступники, здобувачі та викладачі! Приємна новина. 20.04.2022 Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти своїм рішенням акредитувало освітньо-наукову програму за спеціальністю 081 Право ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

sertPhD

28/04/2022 відбулося засідання наукового гуртка з трудового права. Андрєєва Юлія доповіла про окремі проблеми правового регулювання праці в сільському господарстві України, а Ілющенко Анастасія — про окремі проблеми правового регулювання матеріальної відповідальності.

guttp28.04.22

27/04/2022 відбулося Online обговорення  «Юридична освіта в умовах воєнного стану», до якого долучилися в.о. юридичного факультету Головань Т.Г., в.о. завідувачів кафедр Коваленко О.О,  Корабель М.Г  та викладачі юридичного факультету.

sem27.04.22

25/04/2022 в.о. декана юридичного факультету Татьяна Головань мала нагоду долучитись до роботи конференції «Chance for Science Conference 2022», яка відбулася за ініціативою Carmen Bachmann, професора Business Taxation at Leipzig University. Завдяки конференції з’явились шляхи налагодження спілкування та обговорення можливих спільних проєктів з науковцями Німеччини та українськими колегами, які вимушені були виїхати за межі України.

nimkonf25.04.2022

21/04/2022 на кафедрі державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу відбувся вебінар з Кримінального права України на тему: «Нові засоби кримінально-правової політики протидії військовій агресії».
У вебінарі взяли участь студенти 3 курсу.

semin25.04.22

13/04/2022 відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка «Конституційне та міжнародне право». Активну участь в роботі гуртка взяли студенти 1 та 2 курсів. До порядку денного засідання наукового гуртка було включено низку питань, основними з яких були питання проблем розвитку конституційного права в період російсько-української війни, а також міжнародного права — проблеми захисту суверінітету в період агресії, проблеми збереження територіальної цілісності країни, захисту прав громадян тощо.

guttp13.04.22

12/04/2022 були підведені підсумки виробничої практики магістрів за освітньою програмою «Економіка, управління та право»  у ІІ семестрі 2021-2022 н.р.

ekonkonf120422

05/04/2022 відбулося засідання наукового гуртка з кримінально-правових дисциплін. На засіданні піднімалися питання необхідності створення безпекового простору держави. Говорили про центральні напрями міжнародної (глобальної) безпеки: розробку та контроль над озброєнням, боротьбу з міжнародним тероризмом, розробку дієвих механізмів протидії сучасним глобальним безпековим викликам.

guttp05.04.22

01/04/2022 відбулось чергове засідання наукового гуртка з трудового права. Було заслухано доповіді студенток 35 групи Анастасії Ілющенко «Розуміння гідної праці», Юлії Андрєєвої «Об’єкти інтелектуальної власності у трудових відносинах».

guttp01.04.22

21/02/2022 адвокат Дмитро Ципліцький провів для студентів юридичного факультету вебінар «Практичні кейси захисту у кримінальних справах».
krymsp21.02
12/02/2022. В рамках укладеної Угоди про партнерство та співробітництво між Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди ХНПУ імені Г.С. Сковороди та КЗО «Криворізький ліцей «Джерело» ДОР» 11 лютого 2022 року у форматі онлайн відбувся правовий батл «Розуміння прав людини». За підсумками 5-ти турів найбільшу кількість балів отримала команда «Правозахисники» (капітан Черкас Олександра), які стали переможцями правового батлу.

buttlelaw2022

10/02/2022. Відбулося чергове засідання наукового студентсько-аспірантського гуртка з кримінально-правових дисциплін. Заслухали доповідь студентки 3-го курсу Шейко Ксєнії з проблематики віктимності. Обговорювалися питання віктимної поведінки, провокуючої поведінки жертви та наскільки така поведінка взагалі може вплинути на подальші дії злочинця.

gurtokkp10.02.22

01/02/2022. У онлайн форматі НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса був проведений майстер-клас “Перевірка доброчесності кандидатів під час доборів до органів державної влади“. Ключові питання: профіль доброчесності кандидата; предмет перевірки: майновий стан та декларація; дотримання антикорупційних вимог; поширені помилки та ризики. У тренінгу взяли активну участь гарант ОНП Право О.О. Коваленко та науково-педагогічні працівники юридичного факультету, які є науковими керівниками аспірантів.

antikorstash

28/01/2022. Надія економічного зростання та прогресивної юриспруденції держави! Випуск здобувачів другого (магістерського) рівня юридичного факультету ХНПУ імені Г.С.Сковороди спеціальностей 081 Право та 051 Економіка. Пишаємось вами! Легкої професійної долі!

vypusk2022

17/01/2022. Вітаємо студенток юридичного факультету Нічіпоренко Дар’ю та Соломонову Карину із здобуттям стипендії від Фундації Лозинських (США) для покриття витрат на оплату навчання.

lozynsk

10/12/2021.  У Міжнародний день прав людини студенти юридичного факультету беруть участь у мут-корті з проблем захисту внутрішньо переміщених осіб в м. Одеса. Учасники команди юридичного факультету: Максименко Альбіна (капітан команди), Боєв Ніколаос, Рибалка Володимир. Керівник команди: в.о. декана юридичного факультету Татьяна Головань.

debat10.21

 02/12/2021. Вітаємо команду студентів юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди у складі Альбіни Максименко, Миколи Боєва, Володимира Рибалко та керівника команди Татьяну Головань з проходженням у другий тур мут-корту «Захист прав внутрішньо переміщених осіб», що проводиться громадською організацією «Десяте квітня» та відбудеться у м. Одеса. Перший, відбірковий етап проводився віддалено через моделювання командами судового засідання серед команд студентів юридичних факультетів ЗВО Дніпровського, Запорізького, Кропивницького, Миколаївського, Одеського, Харківського та Херсонського регіонів і наша комадна з честю його виграла!

vpo

01/12/2021. Ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Юрій Бойчук та директорка Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України Владислава  Батиргареєва (НД інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса) підписали Меморандум про співробітництво.Документ передбачає реалізацію спільних проєктів та заходів для розвитку вищої освіти та науки України, серед яких: розробка та впровадження нових освітньо-наукових технологій, навчальних курсів та програм; взаємне рецензування навчальних і наукових видань; спільне проведення майстер-класів, диспутів, тренінгів для викладачів та аспірантів; організація бінарних лекцій для здобувачів освіти; проведення наукових досліджень; залучення провідних вчених до процесу атестації кадрів вищої кваліфікації; спільне обговорення дисертаційних робіт та сприяння їх удосконаленню; організація та проведення наукових конференцій, форумів, семінарів та багато інших напрямів співпраці.

zlocin

18/11/2021. Відбувся круглий стіл на тему «Проблеми законодавчого регулювання державної політики у сфері розшуку та управління активами, повернення злочинних активів» із виступами гостьових лекторів: т.в.о. начальника Північно-східного міжрегіонального територіального управління АРМА Азаренкової Наталі Володимирівни на тему: «Правовий статус та основні напрями діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та в.о. завідувача Сектору менеджменту активів Північно-східного міжрегіонального територіального управління АРМА Мозговий Юрій Вікторович з темою: «Особливості управління арештами, конфіскованим майном».
roshzlochact
10/11/2021. До Всесвітнього дня науки аспірантка 3 року навчання Гелашвілі Анна Гелаївна та аспірант 3 року навчання Цуварев Олексій Феліксович були нагороджені грамотами і цінними подарунками за вагомий особистий внесок у розвиток науково-дослідної діяльності у ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

aspirnagor

 10/10/2021. Відбулося обговорення на тему «Ризики дерегуляції трудових відносин», організоване стейкхолдером ОНП Право ХНПУ імені Г.С. Сковороди к.ю.н., співзасновником ГО «Соціальний рух» Віталієм Дудіним за участі провідних науковців факультету,  здобувачів, соціальних та профспілкових активістів. Харків’ян і харків’янок поінформували про те, як позначиться на правовій захищеності працюючих проведення реформ, передбачених законопроєктами 5161, 5266 і 5388.

dudin2

08/10/2021. У професійне свято -День юриста — у межах виконання навчальної складової освітнього процесу за ОНП Право ХНПУ імені Г.С. Сковороди за вибірковою дисципліною «Сучасна кримінально-правова доктрина, тенденції розвитку науки кримінального права» для аспірантів 1 р. н. було проведено онлайн-лекцію випускницею юридичного факультету ХНПУ ім.Г.С.Сковороди, а нині провідним фахівцем, представником юридичної професії, кандидатом юридичних наук, Головою Вищого антикорупційного суду України Оленою Віталіївною Танасевич за темою «Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом».

tanasev2

20/09/2021. В рамках традиційних профорієнтаційних заходів з видатними випускниками юридичного факультету відбулася зустріч з Головою Вищого антикорупційного суду Оленою Танасевич зі здобувачами освітньої програми Право першого (бакалаврського), другого ( магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти та професорсько-викладацьким складом юридичного факультету ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Під час зустрічі здобувачі та викладачі з величезною зацікавленістю прослухали лекцію,присвячену актуальній темі: «Провадження негласних слідчих (розшукових) дій». Наприкінці зустрічі всі присутні мали можливість поставити пані Олені питання щодо особливостей застосування негласних слідчих дій,а також щодо судової практики застосування таких слідчих дій. Обговорення теми лекції мало продовження в рамках наукової дискусії щодо вдосконалення кримінально-процесуального законодавства.

ZustrichTanasevich

18/09/2021. Юридичний факультет на ночі науки 2021. У програмі юридичного факультету: цікаві квести, мастер-майнд «Детектив», що переносить вас на місце вчинення злочину, де необхідно зібрати уліки, сформулювати версії вчинення злочину та знайти злочинця, презентація «Криміналістика» , де відкриваються дива криміналістичної ідентифікації зі зніманням відбитків пальців.

Nich nauky

09/09/2021. Зміни на юридичному факультеті. Новий в.о. декана (к.ю.н., доцент Головань Тетяна Георгіївна), новий в.о. зав. кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О.І. Процевського (д.ю.н., професор Коваленко Олена Олександрівна), новий в.о. зав. кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу (к.ю.н. Корабель Марія Георгіївна). Вітаємо із приємним кар’єрним просуванням та бажаємо успіхів у плідній роботі по розвитку юридичного факультету!

zminy kerivn

02/09/2021. Вітаємо аспіранта Магаррамлі Етібара та його наукового керівника, доктора юридичних наук, професора Володимира Володимировича Марченка із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Тема дисертації: «Адміністративно-правові засади надання безоплатної правової допомоги в Україні». Захист відбувся 02.09.2021 в Спеціалізованій вченій раді ДФ 64.700.052 Харківського національного університету внутрішніх справ, МВС України.

Магаррамлі

01/09/2021. Вітаємо студентів 1 курсу юридичного факультету із посвятою та усіх зі світом знань.

01.09.2021

20/07/2021. Шановні вступники, здобувачі та викладачі! Приємна новина. Сьогодні 20.07.2021 Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти своїм рішенням акредитувало магістерську освітню програму за спеціальністю 081 Право ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

сертифікат магістр

30/06/2021. Вітаємо аспіранта Іванову Наталю Вікторівну та її наукового керівника, доктора юридичних наук, професора Москаленко Олену Вячеславівну із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право (12.00.05 — Трудове право; право соціального забезпечення). Тема дослідження: «Страховий випадок як підстава виникнення правовідносин із загальнообов’язкового державного соціального страхування».  Захист відбувся 30.06.2021  у разовій спецiалiзованній вченій раді Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Ivanova

 25/06/2021. Вітаємо аспіранта Єну Ігора Олександровича та його наукового керівника, кандидата юридичних наук, доцента Шинкарьова Юрія Вікторовича із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право (12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Тема дисертації: «Покарання та його призначення за злочини проти основ національної безпеки України». Захист відбувся  25.06.2021 в Спеціалізованій вченій раді ДФ 64.700.044 Харківського національного університету внутрішніх справ, МВС України.

Єна

29/04/2021 Делегація Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди у складі ректора М.Д. Бойчука та проректора з науково-педагогічної роботи, соціально-економічних і правових питань Р.І. Шабанова здійснила офіційний візит до Університету Bolu Abant İzzet Baysal (Туреччина). Університет Bolu Abant İzzet Baysal (Туреччина) та Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 29 квітня 2021 року підписали протокол про співпрацю в галузі освіти, охоплює обмін студентами та викладачами між двома університетами та співпрацю в галузі наукових досліджень.

turkey

08/03/2021. До свята весни наші шановні Олена Вячеславівна Москаленко та Олена Валеріївна Циркуненко отримали від ректора Університету Ю.Д. Бойчука пам’ятні дипломи лауреатів конкурсу «Видатні жінки Сковородинівського університету».

dymplom8b

05/03/2021. Вітаємо аспіранта юридичного факультету Дарсанію Левана Валер’яновича та його наукового керівника доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри Олену Вячеславівну Москаленко із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Ризик у трудовому праві та праві соціального забезпечення».

daracania

18/02/2021 відбулося урочисте нагородження переможців конкурсу до Дня закоханих. Студенти юридичного факультету Поліна Гєрасєва та Ніколаос Боєв зайняли на конкурсі третє місце та отримали пам’ятні грамоти від ректора Університету.

zakohani_2021

07/12/2020. Вітаємо випускника юридичного факультету ОЛІЙНИКА Олександра Олександровича, який відповідно до Указу Президента України № 539/2020 призначений суддею Московського районного суду міста Харкова. Бажаємо успіхів Олександру Олександровичу на цій важливій та відповідальній посаді.

Oliynyk

06/10/2020. Юридичний факультет на відкритті Спартакіади-2020.

spartak

03/10/2020. Студенти юридичного факультету приєднались до акції «Чисті річки», прийнявши участь у суботнику в Журавлівському гідропарку.

суботник

02/10/2020. Відбувалась посвята у козаки та берегині студентів 1 курсу.

посвята

17/06/2020. Юридичний факультет отримав від НАЗЯВО сертифікат про акредитацію освітньої програми «Право», який надає право готувати бакалаврів за спеціальністю 081 «Право». Сертифікат наданий строком на 5 років до 26.05.2025 р.

Право перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

15/04/2020. На базі НЮУ імені Ярослава Мудрого відбулися І Міжнародні судові дебати з трудового права (у дистанційній формі). Команда юридичного факультету у складі студенток 3 курсу Винакової Вероніки та Донченко Катерини зайняла 4-те місце, обійшовши дві команди НЮУ імені Ярослава Мудрого та команду юридичного факультету КНУ імені Т.Г. Шевченка. Вельми вдячні учасницям команди, декану юридичного факультету В.О. Процевському, завідувачу кафедрою цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О.І. Процевсьного О.В. Москаленко, доцентам кафедри О.М. Лук’янчикову та Д.О. Новікову, які підготували команду до дебатів.
debaty
03/02/2020. 3 лютого 2020 року відбулась лекція-тренінг представників Філії Центру пробації в Харківській області.

probac

28/01/2020. Робоча група юридичного факультету на засіданні НАЗЯВО (Київ, 28 січня 2020 р.)

111

 22/10/2019. Святковий концерт «Дебют першокурсника».

debut

25/09/2019. Фестиваль патріотичних об’єднань та спорту, посвята в козаки.

Посвята в козаки

14/09/2019. Туристичний похід зі студентами 1 курсу та викладачами.

Похід2019

02/09/2019. Перша лекція для студентів 1 курсу на тему «Шлях до миру та Європи», проведена проректором з навчально-виховної роботи, доктором філософських наук, професором С.В. Бережною

69336623_1086914271504251_7677400585884139520_n

 27/06/2019. Вітаємо випускників-бакалаврів 2019 року!
Vipusk2019
08/05/2019. Вітаємо! Наша випускниця Олена Танасевич очолила Антикорупційний суд України!

_106827954_unian_879021

 05/04/2019. 5 квітня 2019 року на базі ХНПУ імені Г.С.Сковороди кафедрою цивільно-правових дисциплін,господарського та трудового права юридичного факультету було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію, присвячену 90-річчю з дня народження член-кореспондентаНАПрН України,академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України,доктора юридичних наук,професора, засновника української школи трудового права Процевського Олександра Івановича на тему»Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення».

5 апре

21/12/2018. Вітаємо випускників магістратури 2018 року! Життєвих та професійних успіхів, позитиву та нових вражень!

111

17/10/2018. Донорська акція «Крапля добра-крапля життя» ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Акція свідомості, людяності та добра!

доноры

04/10/2018. Екологічна акція «Земля — наш спільний дім!» Виступаємо з презентацією «Екологічні права й обов’язки громадян України у сучасних умовах».

eko

02/10/2018. Юридичний факультет відвідав Музей імені Григорія Савовича у Сковородинівці.

skovoroda

14/09/2018.  Посвята у козаки: цікава презентація, смачний куліш і перемога чоловічої команди стуендтів юридичного факультету у змаганнях з перетягування линви.

posviata2018

 30/08/2018. Вітаємо першокурсників!

zustrich2018

26/06/2018. Вітаємо випускників 2018 року! Ви кмітливі, різні, кретивні та красиві! Професійного успіху, особистого щастя, чітких життєвих цінностей та фахової мобільності!

4

15/05/2018. Команда юридичного факультету з баскетболу посіла перше місце на університетських змаганнях!

баскет

13/05/2018. Вітаємо доцента кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права Миколу Дмитровича Ждана з успішним проходженням міжнародного стажування за програмою Балтійської міжнародної академії у місті Рига (Латвія).

32350086_456548418098670_3454470457057607680_n

26/04/2018. Юридичний факультет на правовому диктанті від Міністерства юстиції України.
1
29/03/2018. На юридичному факультеті відбувся День відкритих дверей.
30008041_1563398510425491_1378105927_n
21/12/2017 року відбулася Конференція трудового колективу ХНПУ імені Г.С. Сковороди. На порядок денний було винесено «Звіт ректора Івана Федоровича Прокопенка про виконання умов контракту». В обговоренні Звіту ректора гідно виступив і професор юридичного факультету Роман Іванович Шабанов, із промовою про боротьбу із корупцією в університеті.
25552412_1857702190907295_8081994725188738968_n
08/12/2017 на базі Навчально-наукового юридичного Інституту Національного авіаційного університету Команда юридичного факультету брала участь в «Всеукраїнському правовому ВІП-турніру» в рамках тижня права, де проявили на високому рівні свої знання.
дебати
06/12/2017 відбулась екскурсія до Музею Криміналістики.
muzey
25/11/2017. Студенти юридичного факультети Катерина Єрещенко та Євгеній Буць прийняли участь у Перших Всеукраїнських дебатах судових дебатах з трудового права, які пройшли в Апеляційному суді Вінницької області. Дуже приємно, що наші студенти прагнуть саморозвитку, отримують незабутній досвід та нові знайомства.

24098658_1958084434473684_190491327_n

23/11/2017 відбулось засідання гуртка з трудового права, де слухали доповідь студентки 3 курсу 35 групи юридичного факультету Ірини Голобородової «Щодо визначення поняття робочого часу у майбутньому Трудовому кодексі України».

krujok

09/11/2017 відбулося чергове засідання гуртка з трудового права. Відповідь доповідача — Сігая Дениса, студента 34 группи юридичного факультету нікого не залишила байдужим, адже зачіпала концептуальні теоретичні та практичні питання втілення принципу верховентва права у нормах проекту Трудового кодексу України.

krujok1

23/10/2017. Співзасновник ГО «Соціальний рух» Віталій Дудін презентував викладачам та аспірантам юридичного факультету міжнародне досліження на тему прекарізації трудових відносин та негативних тенденцій посилення гнучкості трудового права.

dudin2017

11/10/2017 для студентів Магістратури на лекції з кримінально — виконавчого права провела лекцію Завідувач сектору ювенальної пробації Управління пробації України Грошова Олена В’ячеславівна на якій розповіла про роботу сектору у місті Харкові та поділилася власним досвідом.
ugolov
25/09/2017 відбувся традиційний туристичний похід першого курсу.

vylazka

22/09/2017 відбувся традиційний товариській турнір з міні-футболу між викладачами та студентами юридичного факультету.

футб

20/09/2017 студенти юридичного факультету взяли участь в університетській Спартакіаді.

spartak

16/09/2017 відбулась урочиста посвята в козаки студентів І курсу юридичного факультету.

kozak

01/09/2017 перший навчальний день студентів І кусу юридичного факультету.

zust

1111

Спеціальність «Право» ХНПУ імені Г.С. Сковороди засновано у 1994 році.

Визначну роль у заснуванні та подальшій успішній долі юридичного факультету відіграв Заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної кадрової академії, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України Олександр Іванович Процевський.

 

Юридический факультет ХНПУ имени Сковороды.