postheadericon Юридичний факультет

Юридичний факультет ХНПУ Г.С. Сковороди це молоді викладачі-практики та професори, сильне та ефективне студентське самоврядування, основна увага на практичних навичках та самостійній роботі студентів, навчальний корпус у центрі міста.

logo-facebook

48930Telegram-група юридичного факультету

Розклад занять

18/11/2021. Відбувся круглий стіл на тему «Проблеми законодавчого регулювання державної політики у сфері розшуку та управління активами, повернення злочинних активів» із виступами гостьових лекторів: т.в.о. начальника Північно-східного міжрегіонального територіального управління АРМА Азаренкової Наталі Володимирівни на тему: «Правовий статус та основні напрями діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та в.о. завідувача Сектору менеджменту активів Північно-східного міжрегіонального територіального управління АРМА Мозговий Юрій Вікторович з темою: «Особливості управління арештами, конфіскованим майном».
roshzlochact
10/11/2021. До Всесвітнього дня науки аспірантка 3 року навчання Гелашвілі Анна Гелаївна та аспірант 3 року навчання Цуварев Олексій Феліксович були нагороджені грамотами і цінними подарунками за вагомий особистий внесок у розвиток науково-дослідної діяльності у ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Gelash_nagorod

01/11/2021. Проведена установча конференція з питань проходження аспірантами 3 року навчання науково-викладацької практики.

praktic2021

26/10/2021. Відбувся міжуніверситетській онлайн-семінар для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у межах взаємодії ХНПУ Г.С. Сковороди та ХНУМ ім І.П. Котляревського у сфері удосконалення якості освіти на тему «Академічна доброчесність очима здобувачів освіти». Модератором заходу був стейкхолдер ОНП Право О.С. Прийменко.

ад3

10/10/2021. Відбулося обговорення на тему «Ризики дерегуляції трудових відносин», організоване стейкхолдером ОНП Право ХНПУ імені Г.С. Сковороди к.ю.н., співзасновником ГО «Соціальний рух» Віталієм Дудіним за участі провідних науковців факультету,  здобувачів, соціальних та профспілкових активістів. Харків’ян і харків’янок поінформували про те, як позначиться на правовій захищеності працюючих проведення реформ, передбачених законопроєктами 5161, 5266 і 5388.

dudin2

08/10/2021. У професійне свято -День юриста — у межах виконання навчальної складової освітнього процесу за ОНП Право ХНПУ імені Г.С. Сковороди за вибірковою дисципліною «Сучасна кримінально-правова доктрина, тенденції розвитку науки кримінального права» для аспірантів 1 р. н. було проведено онлайн-лекцію випускницею юридичного факультету ХНПУ ім.Г.С.Сковороди, а нині провідним фахівцем, представником юридичної професії, кандидатом юридичних наук, Головою Вищого антикорупційного суду України Оленою Віталіївною Танасевич за темою «Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом».

tanasev2

06/10/2021. З нагоди прийдешнього Дня юриста було проведено спільний міжуніверситетський захід Донецьким національним університетом імені Василя Стуса та ХНПУ імені Г.С. Сковороди, в якому було обговорено питання підготовки докторів філософії у галузі права за ОНП Право 081. Робота була плідною:учасники поділились знаннями, досвідом у означений сфері та визначили напрями подальшої співпраці.

vinnitsa

04/10/2021. На юридичному факультеті був проведений науковий семінар для аспірантів освітньо-наукової програми «Право» із міжнароною участю д.ю.н., проф., проф. кафедри цивільно-правових дисциплін та профспілкової роботи Міжнародного університету «МИТСО» Томашевського Кирила Леонідовича.
tomash
20/09/2021. В рамках традиційних профорієнтаційних заходів з видатними випускниками юридичного факультету відбулася зустріч з Головою Вищого антикорупційного суду Оленою Танасевич зі здобувачами освітньої програми Право першого (бакалаврського), другого ( магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти та професорсько-викладацьким складом юридичного факультету ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Під час зустрічі здобувачі та викладачі з величезною зацікавленістю прослухали лекцію,присвячену актуальній темі: «Провадження негласних слідчих (розшукових) дій». Наприкінці зустрічі всі присутні мали можливість поставити пані Олені питання щодо особливостей застосування негласних слідчих дій,а також щодо судової практики застосування таких слідчих дій. Обговорення теми лекції мало продовження в рамках наукової дискусії щодо вдосконалення кримінально-процесуального законодавства.

ZustrichTanasevich

18/09/2021. Юридичний факультет на ночі науки 2021. У програмі юридичного факультету: цікаві квести, мастер-майнд «Детектив», що переносить вас на місце вчинення злочину, де необхідно зібрати уліки, сформулювати версії вчинення злочину та знайти злочинця, презентація «Криміналістика» , де відкриваються дива криміналістичної ідентифікації зі зніманням відбитків пальців.

Nich nauky

09/09/2021. Зміни на юридичному факультеті. Новий в.о. декана (к.ю.н., доцент Головань Тетяна Георгіївна), новий в.о. зав. кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О.І. Процевського (д.ю.н., професор Коваленко Олена Олександрівна), новий в.о. зав. кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу (к.ю.н. Корабель Марія Георгіївна). Вітаємо із приємним кар’єрним просуванням та бажаємо успіхів у плідній роботі по розвитку юридичного факультету!

zminy kerivn

02/09/2021. Вітаємо аспіранта Магаррамлі Етібара та його наукового керівника, доктора юридичних наук, професора Володимира Володимировича Марченка із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Тема дисертації: «Адміністративно-правові засади надання безоплатної правової допомоги в Україні». Захист відбувся 02.09.2021 в Спеціалізованій вченій раді ДФ 64.700.052 Харківського національного університету внутрішніх справ, МВС України.

Магаррамлі

01/09/2021. Вітаємо студентів 1 курсу юридичного факультету із посвятою та усіх зі світом знань.

01.09.2021

20/07/2021. Шановні вступники, здобувачі та викладачі! Приємна новина. Сьогодні 20.07.2021 Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти своїм рішенням акредитувало магістерську освітню програму за спеціальністю 081 Право ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

сертифікат магістр

30/06/2021. Вітаємо аспіранта Іванову Наталю Вікторівну та її наукового керівника, доктора юридичних наук, професора Москаленко Олену Вячеславівну із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право (12.00.05 — Трудове право; право соціального забезпечення). Тема дослідження: «Страховий випадок як підстава виникнення правовідносин із загальнообов’язкового державного соціального страхування».  Захист відбувся 30.06.2021  у разовій спецiалiзованній вченій раді Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Ivanova

 25/06/2021. Вітаємо аспіранта Єну Ігора Олександровича та його наукового керівника, кандидата юридичних наук, доцента Шинкарьова Юрія Вікторовича із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право (12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Тема дисертації: «Покарання та його призначення за злочини проти основ національної безпеки України». Захист відбувся  25.06.2021 в Спеціалізованій вченій раді ДФ 64.700.044 Харківського національного університету внутрішніх справ, МВС України.

Єна

07/05/2021 студентський актив юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди взяв участь у Всеукраїнському опитуванні у межах міжнародного проєкту «Ціннісні орієнтири українського студентства». Організатори дослідження: Українська Асоціація Викладачів та Дослідників Європейської Інтеграції в рамках проєкту Еразмус+ напряму ім. Жана Монне (620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA) ЄС-Східне партнерство: Майбутні шляхи активізації спільних ініціатив академічних та громадянських спільнот в Україні Дослідження та опитування організовано спільно з Національним Еразмус+ офісом в Україні (проєкт ЄС). Керівниця проєкту: Тупакіна Олена, доцент, викладач Запорізького національного університету.

Безымянный

29/04/2021 Делегація Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди у складі ректора М.Д. Бойчука та проректора з науково-педагогічної роботи, соціально-економічних і правових питань Р.І. Шабанова здійснила офіційний візит до Університету Bolu Abant İzzet Baysal (Туреччина). Університет Bolu Abant İzzet Baysal (Туреччина) та Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 29 квітня 2021 року підписали протокол про співпрацю в галузі освіти, охоплює обмін студентами та викладачами між двома університетами та співпрацю в галузі наукових досліджень.

turkey

02/04/2021. Вітаємо аспіранта юридичного факультету Гагун Андрія Аналолійовича та його наукового керівника доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри Олену Вячеславівну Москаленко із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Матеріальне забезпечення і соціальні послуги за загальнообов’яковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві».

гагун

08/03/2021. До свята весни наші шановні Олена Вячеславівна Москаленко та Олена Валеріївна Циркуненко отримали від ректора Університету Ю.Д. Бойчука пам’ятні дипломи лауреатів конкурсу «Видатні жінки Сковородинівського університету».

dymplom8b

05/03/2021. Вітаємо аспіранта юридичного факультету Дарсанію Левана Валер’яновича та його наукового керівника доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри Олену Вячеславівну Москаленко із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Ризик у трудовому праві та праві соціального забезпечення».

daracania

18/02/2021 відбулося урочисте нагородження переможців конкурсу до Дня закоханих. Студенти юридичного факультету Поліна Гєрасєва та Ніколаос Боєв зайняли на конкурсі третє місце та отримали пам’ятні грамоти від ректора Університету.

zakohani_2021

12/02/2021. Вітаємо аспіранта юридичного факультету Юлію Олегівну Ткаченко та її наукового керівника доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри Олену Вячеславівну Москаленко із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Держава та її органи як суб’єкти права соціального забезпечення»

tkachenko_zahist

07/12/2020. Вітаємо випускника юридичного факультету ОЛІЙНИКА Олександра Олександровича, який відповідно до Указу Президента України № 539/2020 призначений суддею Московського районного суду міста Харкова. Бажаємо успіхів Олександру Олександровичу на цій важливій та відповідальній посаді.

Oliynyk

28/10/2020. Конференція із приводу проходження аспірантами науково-викладацької практики
konfpdprac
06/10/2020. Юридичний факультет на відкритті Спартакіади-2020.

spartak

03/10/2020. Студенти юридичного факультету приєднались до акції «Чисті річки», прийнявши участь у суботнику в Журавлівському гідропарку.

суботник

02/10/2020. Відбувалась посвята у козаки та берегині студентів 1 курсу.

посвята

21/07/2020. Вітаємо з отриманням Свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю доцента кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О.І. Процевського Лук’янчикова Олега Миколайовича.

advoklukonik

17/06/2020. Юридичний факультет отримав від НАЗЯВО сертифікат про акредитацію освітньої програми «Право», який надає право готувати бакалаврів за спеціальністю 081 «Право». Сертифікат наданий строком на 5 років до 26.05.2025 р.

Право перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

15/04/2020. На базі НЮУ імені Ярослава Мудрого відбулися І Міжнародні судові дебати з трудового права (у дистанційній формі). Команда юридичного факультету у складі студенток 3 курсу Винакової Вероніки та Донченко Катерини зайняла 4-те місце, обійшовши дві команди НЮУ імені Ярослава Мудрого та команду юридичного факультету КНУ імені Т.Г. Шевченка. Вельми вдячні учасницям команди, декану юридичного факультету В.О. Процевському, завідувачу кафедрою цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О.І. Процевсьного О.В. Москаленко, доцентам кафедри О.М. Лук’янчикову та Д.О. Новікову, які підготували команду до дебатів.
debaty12/02/2020. Студенти юридичного факультету відвідали Орджонікідзевський районний суд м. Харкова, де були вільними слухачами по справі про оскарження постанови про притягнення до адміністративної відповідальності.

sud2020-1

03/02/2020. 3 лютого 2020 року відбулась лекція-тренінг представників Філії Центру пробації в Харківській області.

probac

28/01/2020. Робоча група юридичного факультету на засіданні НАЗЯВО (Київ, 28 січня 2020 р.)

111

24/12/2019. Вітаємо випускників магістратури 2019!

photo_2019-12-29_11-34-19

19/12/2019. Відбувся захист магістерських досліджень студентів ОР «Магістр» денного відділення.
1
11/12/2019. Відбувся захист магістерських досліджень студентів ОР «Магістр» заочного відділення.

4

03/12/2019. UA: Харків. Програма Твій ранок. Пам’ятник загиблим на сході України студентам Педуніверситету. Гості студії — заступник декана Юридичного факультету ХНПУ ім. Сковороди Дмитро Гончаров, координаторка волонтерського руху вишу Анжела Денисенко і студентка Дар’я Гомаз.

22/10/2019. Святковий концерт «Дебют першокурсника».

debut

14/10/2019. Урочистості до Дня Захисників України

densafe

25/09/2019. Фестиваль патріотичних об’єднань та спорту, посвята в козаки.

Посвята в козаки

17/09/2019. Черговий матч з міні-футболу між студентами та викладачами. Гра була чудовой, перемога за студентами. Дяка всім гравяцям та тренерам.

Футбол2019

14/09/2019. Туристичний похід зі студентами 1 курсу та викладачами.

Похід2019

02/09/2019. Перша лекція для студентів 1 курсу на тему «Шлях до миру та Європи», проведена проректором з навчально-виховної роботи, доктором філософських наук, професором С.В. Бережною

69336623_1086914271504251_7677400585884139520_n

30/08/2019. Посвята у першокурсники на юридичному факультеті ХНПУ імені Г.С. Сковороди

69306008_1084676041728074_8057254962490507264_n

05/08/2019. Відбулась зустріч студентів першого курсу юридичного факультету з нашим деканом Віктором Олександровичем Процевським. Бажаємо усього найкращого у навчанні майбутнім юристам!

20190805_102821

20/07/2019. Чи можна повертатись до гуртожитку вночі – і скільки людей має жити в одній кімнаті? Хто має робити в ній ремонт? Хто має бути допущений до сесії? І права, і обов’язки існують не тільки для студентів, а і для навчального закладу, і для кожного викладача. Які саме – розповідає гість програми «Насправді» – голова правозахисного відділу ГО «Бона Фідес», кандидат юридичних наук, доцент Олег Лук’янчиков. (Телеканал Simon)

27/06/2019. Вітаємо випускників-бакалаврів 2019 року!
Vipusk2019
08/05/2019. Вітаємо! Наша випускниця Олена Танасевич очолила Антикорупційний суд України!

_106827954_unian_879021

25/05.2019. Відбувся традиційний мачт з міні-футболу між викладачами та студентами.

58749424_660110267742483_2378963543232872448_n

19/05/2019. Вітаємо команду юридичного факультету з футзалу, яка посіла 2 місце в університетському турнірі, а наш гравець Козловський Владислав став кращим бомбардиром змагань!

19 апре

19/05/2019. Викладачі юридичного факультету ХНПУ імені.Г.С.Сковороди на чолі з ректором І.Ф.Прокопенком відвідали урочистий захід,організований Харківським НДІ судових експертиз імені Заслуженого професора М.С.Бокаріуса,з нагоди відкриття пам’ятника М.С.Бокаріусу — найвидатному вченому-криміналісту.

19 апре 2

05/04/2019. 5 квітня 2019 року на базі ХНПУ імені Г.С.Сковороди кафедрою цивільно-правових дисциплін,господарського та трудового права юридичного факультету було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію, присвячену 90-річчю з дня народження член-кореспондентаНАПрН України,академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України,доктора юридичних наук,професора, засновника української школи трудового права Процевського Олександра Івановича на тему»Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення».

5 апре

21/12/2018. Вітаємо випускників магістратури 2018 року! Життєвих та професійних успіхів, позитиву та нових вражень!

111

04/11/2018.  Захар Попович (к.е.н., заступник директорки Центру соціальних і трудових досліджень) та співзасновник ГО «Соціальний рух» Віталій Дудін презентували викладачам та аспірантам юридичного факультету міжнародне досліження на тему правових проблем офшоризації економіки України.

ofshore

17/10/2018. Донорська акція «Крапля добра-крапля життя» ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Акція свідомості, людяності та добра!

доноры

04/10/2018. Екологічна акція «Земля — наш спільний дім!» Виступаємо з презентацією «Екологічні права й обов’язки громадян України у сучасних умовах».

eko

02/10/2018. Юридичний факультет відвідав Музей імені Григорія Савовича у Сковородинівці.

skovoroda

29/09.2018. Викладачі та студенти юридичного факультету — члени жюрі на обласному турнірі юних правознавців.
4
14/09/2018.  Посвята у козаки: цікава презентація, смачний куліш і перемога чоловічої команди стуендтів юридичного факультету у змаганнях з перетягування линви.

posviata2018

12/09/2018. Доценти юридичного факультету О.М. Лук’янчиков, Д.О. Новіков та аспірант К.Ю. Карєлов презентували за підтримки ГУ Юстиції у Харківській області у правовому клубі «Правокатор» шкільний підпручник «Правознавство. 10 клас (профільний рівень)«, якій рекомендований МОН України.

prezentuchebn

5/09/2018. Відбувся традиційний мачт з міні-футболу між викладачами та студентами.

football2018

30/08/2018. Вітаємо першокурсників!

zustrich2018

26/06/2018. Вітаємо випускників 2018 року! Ви кмітливі, різні, кретивні та красиві! Професійного успіху, особистого щастя, чітких життєвих цінностей та фахової мобільності!

4

09/06/2018. Доценти кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права Лук’янчиков О.М та Новіков Д.О. прийняли участь в актуальній науково-практичній конференції за участю профспілкових активістів та міжнародних гостей «Неоліберальні реформи в Україні: пошук альтернатив» (м. Київ).

конф

15/05/2018. Команда юридичного факультету з баскетболу посіла перше місце на університетських змаганнях!

баскет

13/05/2018. Вітаємо доцента кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права Миколу Дмитровича Ждана з успішним проходженням міжнародного стажування за програмою Балтійської міжнародної академії у місті Рига (Латвія).

32350086_456548418098670_3454470457057607680_n

26/04/2018. Юридичний факультет на правовому диктанті від Міністерства юстиції України.
1
21/04/2018. Юридичний факультет прийняв участь у загальноміському суботнику.
subbot
20/04/2018. Команда юридичного факультету з футзалу зайняла 3-є місце на загальноуніверситетському турнірі.
31084138_958092241027500_4690999985481711616_n
29/03/2018. На юридичному факультеті відбувся День відкритих дверей.
30008041_1563398510425491_1378105927_n
22/02/2018. Для вступу до магістратури з права претендентам необхідно скласти ЗНО. Потренуватись та зрозуміти алгоритм тестування можна, проходячи пробне онлайн ЗНО.
24/01/2018. Вітаємо наших розумних, красивих, активних, спортивних, творчих СТУДЕНТІВ РОКУ-2017! Переможці нашого факультету у номінації «Відмінник навчання» — Літвин Ліна Володимірівна. Номінація «Художня творчість та виконавська майстерність» Деркач Єлизавета Дмитрівна та Васильченко Владислава Владиславівна. Номінація «Кращій волонтер» Росляков Олександр В’ячеславович. Номінації «Лідер студентського самоврядування» Буць Євгеній Миколайович та Сабельнік Богдан Вікторович.
26157972_1959922437662453_4977567157022883840_n
21/12/2017 року відбулася Конференція трудового колективу ХНПУ імені Г.С. Сковороди. На порядок денний було винесено «Звіт ректора Івана Федоровича Прокопенка про виконання умов контракту». В обговоренні Звіту ректора гідно виступив і професор юридичного факультету Роман Іванович Шабанов, із промовою про боротьбу із корупцією в університеті.
25552412_1857702190907295_8081994725188738968_n
08/12/2017 на базі Навчально-наукового юридичного Інституту Національного авіаційного університету Команда юридичного факультету брала участь в «Всеукраїнському правовому ВІП-турніру» в рамках тижня права, де проявили на високому рівні свої знання.
дебати
06/12/2017 відбулась екскурсія до Музею Криміналістики, організована д.ю.н., професором Оленою Вячеславівною Москаленко.
muzey
25/11/2017. Студенти юридичного факультети Катерина Єрещенко та Євгеній Буць прийняли участь у Перших Всеукраїнських дебатах судових дебатах з трудового права, які пройшли в Апеляційному суді Вінницької області. Дуже приємно, що наші студенти прагнуть саморозвитку, отримують незабутній досвід та нові знайомства.

24098658_1958084434473684_190491327_n

23/11/2017 відбулось засідання гуртка з трудового права, де слухали доповідь студентки 3 курсу 35 групи юридичного факультету Ірини Голобородової «Щодо визначення поняття робочого часу у майбутньому Трудовому кодексі України».

krujok

09/11/2017 відбулося чергове засідання гуртка з трудового права. Відповідь доповідача — Сігая Дениса, студента 34 группи юридичного факультету нікого не залишила байдужим, адже зачіпала концептуальні теоретичні та практичні питання втілення принципу верховентва права у нормах проекту Трудового кодексу України.

krujok1

23/10/2017. Співзасновник ГО «Соціальний рух» Віталій Дудін презентував викладачам та аспірантам юридичного факультету міжнародне досліження на тему прекарізації трудових відносин та негативних тенденцій посилення гнучкості трудового права. Спікерами заходу також були к.ю.н. Олег Лук’янчиков та к.філос.н. Анна Жукова.

dudin2017

11/10/2017 для студентів Магістратури на лекції з кримінально — виконавчого права провела лекцію Завідувач сектору ювенальної пробації Управління пробації України Грошова Олена В’ячеславівна на якій розповіла про роботу сектору у місті Харкові та поділилася власним досвідом.
ugolov
05/10/2017 відбулось засідання наукового гуртка з трудового права. Науковим керівником гуртка О.О. Коваленко на першому засіданні у поточному навчальному році було запропоновано обговорити проблемні питання реформування трудового законодавства у проекті Трудового кодексу України.

krujok2

25/09/2017 відбувся традиційний туристичний похід першого курсу.

vylazka

22/09/2017 відбувся традиційний товариській турнір з міні-футболу між викладачами та студентами юридичного факультету.

футб

20/09/2017 студенти юридичного факультету взяли участь в університетській Спартакіаді.

spartak

16/09/2017 відбулась урочиста посвята в козаки студентів І курсу юридичного факультету.

kozak

01/09/2017 перший навчальний день студентів І кусу юридичного факультету.

zust

1111

Юридичний факультет ХНПУ імені Г.С. Сковороди засновано у 1994 році.

Визначну роль у заснуванні та подальшій успішній долі юридичного факультету відіграв Заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної кадрової академії, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України Олександр Іванович Процевський.

 

Юридический факультет ХНПУ имени Сковороды.