Январь 2021

postheadericon Публікації (Микитюк Василь Олександрович)

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Denys O. Novikov, Oleh M. Lukianchykov, Vasyl O. Mykytyuk. The impact of a salary level and the legal mechanism for its regulation on the work efficiency of health care workers. Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIII, ISSUE 12 PART 2, DECEMBER 2020. P. 2821-2826

Монографії та підручники

Микитюк В.О.,Микитюк О.М., Микитюк С.О. Фізіологічний, психологічний та освітньо-професійний ресурси в системі підготовки вчителя: монографія, ХНПУ. Харків, Іванченко І.С.2016, 309 с.

Публікації у фахових виданнях України

Микитюк В.О. Страхові відносини як необхідний елемент функціонування суспільства. Прикарпатський юридичний вісник. 2020. Випуск 3 (32), С. 16-21.
Микитюк С.О., Микитюк В.О. Формування морально-етичних норм поведінки викладача правових дисциплін вищої школи. Український психолого-педагогічний науковий збірник. 2016. № 7 (07). С. 85-90

Тези наукових доповідей

Микитюк С.О., Микитюк В.О. Внесок професорів польського походження у розбудову правової освіти і науки на Слобожанщині у ХІХ столітті. Польсько-Українська культурна спадщина на Слобожанщині: національна специфіка і взаємний впливи. Матеріали міжнародної наукової конференції / ХНПУ імені Г.С.Сковороди. – Х.: Видавець О.А.Мірошниченко, 2019. С. 139-149.
Микитюк С.О., Микитюк В.О. Право на достатнє житло як міра добробуту громадян. Актуальні дослідження правової та історичної науки (Випуск 11): матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / Збірник тез доповідей: випуск 11. Тернопіль, 2019. С. 44-49.
Микитюк С.О., Микитюк В.О. Актуальні питання реформування житлово-комунального господарства. Актуальні дослідження правової та історичної науки (Випуск 21): матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / Збірник тез доповідей: випуск 21. Тернопіль, 2020. С, 46-51.
Микитюк С.О., Микитюк В.О. Формування громадянської компетентності в умовах модернізації сучасної системи освіти. Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання]. Матеріали науково-практичної конференції для студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених. Харків. ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2020. 427 с.

Навчально-методичні публікації

Микитюк В.О., Микитюк С.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Дистанційний курс. Навчальний посібник: Видавництво МОНОГРАФ ФОП Іванченко І.С. Харків, 2017. 196 с.
Микитюк В.О., Микитюк С.О., Циркуненко О.В. Практикум. Страхове право. Частина 1: суд. Харків, ФО-П Івченко, 2017.
Микитюк В.О. Страхове право. Конспект лекцій. ФО-П Івченко. Харків, 2017

postheadericon Полянський Антон Олександрович

Полянський Антон Олександрович, к.ю.н., доцент
Викладає навчальні дисципліни: Кримінальний процес, Криміналістика.

GoogleАкадемія

Відповідність

postheadericon Корабель Марія Георгіївна

Корабель

Корабель Марія Георгіївна, к.ю.н., доцент
Тема дисертації: «Конфіскація майна як вид кримінального покарання»
Наукові інтереси: кримінальне право.
Викладає навчальні дисципліни: Кримінальне право

GoogleАкадемія

Відповідність

postheadericon Павленко Тетяна Анатоліївна

Павленко

Павленко Тетяна Анатоліївна, к.ю.н., доцент
Тема дисертації: «Концепція кримінально-правової охорони права людини на життя»
Наукові інтереси: кримінально-правова охорона життя і здоров’я особи, проблеми кримінально-правової політики.
Викладає навчальні дисципліни: Кримінальне право

GoogleАкадемія

Відповідність

postheadericon Плотнікова Аліна Володимирівна

Плотникова

Плотнікова Аліна Володимирівна, к.ю.н., доцент
Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за організацію заняття проституцією»
Наукові інтереси: кримінальне право
Викладає навчальні дисципліни: Кримінальне право України

GoogleАкадемія

Відповідність

postheadericon Шинкарьов Юрій Вікторович

Шинкарев

Шинкарьов Юрій Вікторович, завідувач кафедри, к.ю.н., доцент
Тема дисертації: «Арешт як вид кримінального покарання та особливості правового регулювання його виконання та відбування».
Наукові інтереси: інститут кримінального покарання, загальні засади призначення покарання.
Викладає навчальні дисципліни: Кримінальне право України.
Хоббі: рибалка, кінологія.
Дeвіз: carpe diem.

GoogleАкадемія

Відповідність

postheadericon Микитюк Василь Олександрович

mykytuk

Микитюк Василь Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент

Наукові інтереси: страхові правовідносини, відшкодування збитків, судова влада, розвиток правової освіти, цивільний процес, інформаційне право, проведення експертиз та оцінки, історія держави та права зарубіжних країн, викладання правових дисциплін

Публікації

GoogleАкадемія

Orcid

Підвищення кваліфікації: Стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю з 30.08.2018 по 28.02.2019, підвищення кваліфікації адвокатів з 27.03.2019 р. по 12.12.2019 р.підвищення кваліфікації адвокатів з 01.01.2020 р. по 18.09.2020 р.

Громадська та інша зовнішня діяльність: Національна асоціація адвокатів України, ПрАТ «Українська страхова компанія «Княжа», ПрАТ «НФСК «Добробут», ПрАТ «ПЗУ Україна»

Досвід практичної роботи: Надання юридичних послуг за цивільно-правовим договором 2004-2019. Адвокат (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ДН № 5426 від 27.03.2019 р.). Засновник адвокатського об’єднання «Мазепа та партнери», Засновник адвокатського об’єднання «Легаліст».

Навчальні курси за ОП Бакалавра: Правові основи організації судової влади, Матеріальна відповідальність, Цивільний процес, Інформаційне право

Нвчальні курси за ОП Магістра: Принципи і процедури судової влади, Страхове право

postheadericon Мешкова Каріне Олександрівна

Meshkova

Мешкова Каріне Олександрівна, викладач
Викладає навчальні дисципліни: Інвестиційне право, Господарське право, Господарський процес

GoogleАкадемія

postheadericon Циркуненко Олена Валеріївна

Tsirkunenko

Циркуненко Олена Валеріївна, ст. викладач
Викладає навчальні дисципліни: Цивільний процес, Господарський процес

GoogleАкадемія

postheadericon Саєнко Юлія Олександрівна

Saenko

Саєнко Юлія Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент

Наукові інтереси: цивільні правовідносини, спадкові правовідносини, трудові правовідносини, історія держави та права зарубіжних країн

Публікації

GoogleАкадемія

Міжнародне стажування: University of Economics, Prague Faculty of Business Administration. «Innovation in educational process: methods. Approaches. Technologies (ontheexampleofpreparationofbachelorsandmasters) ». Theinternshipprogramduration – 108 hours. Certificate. Prague, November 6, 2018

Підвищення кваліфікації: Стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 2018-2019 рр.

Громадська та інша зовнішня діяльність: депутат Харківської районної ради VIII скликання 2020-2025 рр., член Асоціації правників України

Навчальні курси за ОП Бакалавра: цивільне право, спадкове право, ювенальна юстиція