Январь 2021

postheadericon Задихайло Олена Анатоліївна

Задихайло Олена Анатоліївна, к.ю.н., доцент
Тема дисертації: «Організація управління культурою в Україні (адміністративно-правовий аспект)»
Викладає навчальні дисципліни: Адміністративне право і процес, Податкове право

GoogleАкадемія

postheadericon Головань Тетяна Георгіївна

Golovan

Головань Тетяна Георгіївна, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри

GoogleАкадемія

Наукові інтереси: сучасні тенденції в фінансовому праві, напрями реформування податкової системи України, теоретичні засади розвитку податкового контролю, практичні аспекти захисту прав платників податків, становлення та розвиток соціального діалогу в Україні, міжнародний соціальний діалог.

Підвищення кваліфікації: Тренінг в рамках проекту Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень», м.Харків, 28 серпня 2019 року; Семінар «Сфера застосування трудового законодавства в адвокатській практиці», Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Харківської області, м.Харків, 01 квітня 2019 року (2 години), Семінар «Регулювання і тенденції розвитку криптоіндустрії в Україні», Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Харківської області, м.Харків, 21 травня 2019 року (2 години), IV Харківський міжнародний юридичний фору (панельна дискусія «Захист прав та інтересів платника податків»), НЮУ імені Ярослава Мудрого, м.Харків, 23-25 вересня 2020 року; Науково-методичний семінар «Педагогічний діалог: теорія, практика, досвід), ХНПУ імені Г.С. Сковороди, м.Харків, 23 квітня 2020 року (8 годин), XVIII Міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті», НТУ «Харківський політехнічний інститут», м.Харків, 27-29 січня 2021 року (15 годин – 0,5 кредита ECTS), Курс професійного розвитку викладачів «Диджіталізація наукових досліджень», м.Київ, 17 лютого – 10 березня 2021 року (90 годин — 3 кредита ECTS), Курс «Академічна доброчесність в університеті», ВУМ-onlіne, м.Київ, 26 березня 2021 року (3 години — 0,1 кредита ECTS)

Громадська та інша зовнішня діяльність: член Національної асоціації адвокатів України, адвокат (посвідчення адвоката 1313 від 31.08.2012 року), засновник та партнер Адвокатського об’єднання «Адвокат Арт».

Досвід практичної роботи: Адвокат, 2001-2002 р.р. – діловод Київського районного суду м.Харкова, 2000-2001 р.р. – заступник голови Громадської організації «Антикорупційний центр».

Тема докторського дослідження: «Доктрина соціального діалогу як складова побудови соціально-трудових відносин в Україні».

Навчальні курси за ОП Бакалавра: Фінансове право, Податкове право.
Навчальні курси за ОП Магістра: Складання процесуальних документів.

postheadericon Кузнєцов Ігор Амірович

Кузнєцов Ігор Амірович, к.ю.н., доцент
Викладає навчальні дисципліни: Основи римського приватного права, Торгове право

GoogleАкадемія

postheadericon Лозо Вячеслав Іванович

Лозо.В.І

Лозо Вячеслав Іванович, д.ю.н., професор
Тема докторської дисертації: «Правові основи екологічної політики Європейського Союзу»
Викладає навчальні дисципліни: Поліцейське право ЄС

GoogleАкадемія

postheadericon Марченко Володимир Володимирович

Marchenko

Марченко Володимир Володимирович, д.ю.н., професор

Наукові інтереси: конституційно-правовий статус уряду, органів виконавчої влади в Україні та сучасних зарубіжних країнах; адміністративно-правові засади електронного урядування в органах виконавчої влади

Публікації
Google Academy
ORCID
SCOPUS

Міжнародне стажування:
1) Західно – Фінляндський коледж в м. Гуйттинен (Фінляндія), 2018 р. Сертифікат №07122018/23 від 07.12.2018 р.
2) Гуманітарно-природничий університет, м. Сандомир (Республіка Польща). Тема: «Формування професійної компетентності майбутніх правознавців», 2018 р. Сертифікат, б/н, 2018 р.
3) з 4 по 30 листопада 2019 р. брав участь у семінарі «Digital management of science research» (total 5 ECTS), Естонія, м. Таллінн. Сертифікат № SCIR-2019-0011

Підвищення кваліфікації:
2016 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук, диплом ДД № 006388 від 28.02.2017 р.
2019 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри державно-правових дисциплін, міжнародного права і права Європейського Союзу, протокол №7 від 28.10.2019 р.

Громадська та інша зовнішня діяльність:
Член редакційної колегії науково журнала «Publik Administration and Law Review» (PALR), Естонія, м. Таллінн
Член редакційної колегії науково видання «Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Право»

Наукове керівництво:
Вельма І.О. «Адміністративно-правовий статус Міністерства оборони України»
Магаррамлі Е.В. «Адміністративно-правові засади надання безоплатної правової допомоги в Україні»
Галіцина Д.С. «Компетенція адміністративних судів з розгляду спорів за участю Міністерства оборони України»

Навчальні курси за ОП Бакалавра: конституційне право України, державне право зарубіжних країн, муніципальне право України, міжнародне публічне право
Навчальні курси за ОП Доктора філософії: електронне урядування в органах виконавчої влади

postheadericon Поляков Андрій Олександрович

PoliakovПоляков Андрій Олександрович, к.пед.н., доцент, в.о. завідувача кафедри

GoogleАкадемія

Тема дисертації: «Педагогічні умови мотивації професійного зростання студентів педагогічних університетів у процесі неперервної освіти»

Викладає навчальні дисципліни: Основи законодавства про освіту, Основи юридичної клінічної практики, Порівняльне правознавство, Основи права Європейського Союзу, Методика викладання правових дисциплін

postheadericon Публікації (Нечитайленко Анатолій Олександрович)

Публікації у фахових виданнях України

1. Нечитайленко А.О Правотворча діяльність органів місцевого самоврядування та шляхи її удосконалення. Юридичний науковий електронний журнал. Електронне видання. ДВНЗ Запорізький національний університет). 2014. № 6. С. 33-36.
2. Нечитайленко А.О. Законодавство про дисциплінарну відповідальність державних службовців потребує вдосконалення. Юридичний науковий електронний журнал. Електронне видання. ДВНЗ Запорізький національний університет). 2015. № 6. С. 131-134.
3. Нечитайленко А.О. / у співавторстві з Компанієць І.М. та Нечитайленко В.А. Про деякі шляхи подальшого розвитку адміністративного права України. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди « ПРАВО». 2016. Вип. 24. С. 80-87.
4. Нечитайленко А.О. / у співавторстві з Компанієць І.М. Місце та роль адміністративного права в сучасному державотворенні. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди « ПРАВО». 2018. Вип. 28. С. 91-98.
5. Нечитайленко А.О. / у співавторстві з Компанієць І.М. Деякі проблеми законодавства про розгляд скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія «ПРАВО». 2019. Вип. 30. С. 94-99.
6. Нечитайленко А.О. / у співавторстві з Нечитайленко В.А. Взаємодія органів екологічного контролю з Національною поліцією України. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди . Серія «Право».Вип. 32. С. 75-81.

Навчально-методичні публікації

Нечитайленко А.О. Проблеми теорії права: Навч. посібник для студентів магістерського рівня вищої освіти спеціальності «Право». Харків: ТОВ «Оберіг», 2017. 136 с.;
Теорія держави і права : навч.-метод. посіб. для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи студентів / С. О. Белевцова, С. Л. Кошарновська, І. А. Кузнецов, О. В. Москаленко, А. О. Нечитайленко, В. А. Нечитайленко, Я.С. Протопопова, В.А. Шувалова ; за заг. ред. к.ю.н., доц. А. О. Нечитайленка. Х. : ТОВ «Оберіг», 2016. 308 с.

postheadericon Нечитайленко Анатолій Олександрович

Nechitailenko A

Нечитайленко Анатолій Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент

Публікації

GoogleАкадемія

Відповідність
Підтвердження

Наукові інтереси: сучасні теоретико-правові погляди на сутність, призначення та розвиток держави і права; сутність та проблеми здійснення публічного адміністрування в Україні; проблеми законодавства України про адміністративні правопорушення те його реалізації; сучасні тенденції правового регулювання юридичної відповідальності у сфері публічної служби; проблеми адміністративно-правового регулювання забезпечення екологічної безпеки України.

Громадська та інша зовнішня діяльність: член Національної асоціації адвокатів України з 1996 року; консультування з питань проведення наукових і науково-методичних досліджень викладачами відділення «Правознавство» Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу (Договір про наукове консультування від 28 серпня 2017 року).

Досвід практичної роботи: надання адвокатських послуг протягом 25 років (Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 652 від 13.03.1996 року).

Навчальні курси за ОП Бакалавра: теорія права; фінансове право; податкове право.

postheadericon Публіцікації (Сприндис Сергій Іванович)

Публікації у фахових виданнях України

1. Сприндис С.І. Особливості застосування завдатку як спосіб виконання обов’язків у договорах купівлі-продажу нерухомого майна / С.І. Сприндис // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, Серія ПРАВО. – 2017. – Вип. 26. – С. 54-63
2. Сприндис С.І. Застаний депозит як спосіб забезпечення виконання зобов’язання / С.І. Сприндис // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, Серія ПРАВО. – 2017. – Вип. 27. – С. 27-34
3. Сприндис С.І. Форфейтинг. Поняття, особливості та види / С.І. Сприндис // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, Серія ПРАВО. – 2018. – Вип. 28. – С. 66-71
4. Сприндис С.І. Завдаток, поняття, основні функції/ С.І. Сприндис // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, Серія ПРАВО. – 20
5. Сприндис С. І. Установлення обов’язку вчинити певні дії – як один із заходів забезпечення позову / С. І. Сприндис // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Право». — 2019. — Вип. 30. — С. 72-78.
6. Сприндис С. І. Організація місцевого самоврядування в країнах ЄС опираючись на досвід Франції та Польщі // Право і суспільство. № 6. 2020. С. 91-101

Тези наукових доповідей

1. Сприндис С. І. Поняття, особливості та види форфейтингу в Україні. Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення. Матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 5 квітня 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019.
2. Сприндис С. І. Генезис договору франчайзинга. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – 236 с.

Навчально-методичні публікації

1. Банківське право України. Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання. Харків, «ФОП Шевченко», 2017 р., С. 80 // Сприндис С.І., Мешкова К.О.
2. Цивільне право України. Методичні рекомендації по підготовці до державного іспиту, Харків, «ФОП Попов О.С.», 2018 р., С 218.// О.М. Пономаренко, С.І. Сприндис.
3. Цивільне право України. Методичні рекомендації для виконання курсових і дипломних робіт. Харків, «ФОП Напольска А.В.», 2017 р. с. 56 // С.І. Сприндис, Я.С. Протопопова, Н.І. Іщенко, Ю.О. Саєнко, О.В. Циркуненко.
4. Методичні рекомендації з курсу «Інвестиційне право» для студентів денної та заочної форм навчання. Харків, «ФОП Напольска А.В.», 2017 р. с. 36 // Н.І. Іщенко, Ю.О. Саєнко, С.І. Сприндис, Я.С. Протопопова,
5. Методичні рекомендації з курсу «Спадкове право» для студентів денної та заочної форм навчання. Харків, «ФОП Напольска А.В.», 2017 р. с. 36 // Ю.О. Саєнко, Н.І. Іщенко, С.І. Сприндис, Я.С. Протопопова

postheadericon Публікації (Шевченко Лариса Анатоліївна)

Монографія

Взаємодія норм права і норм моралі в регулюванні трудових відносин : Монографія. Харків : Юрайт, 2017. 192 с.

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або WebofScienceCoreCollection

S. Drobyazko, R. Blahuta, V Gurkovskyi, V Marchenko, L. Shevchenko.Peculiarities of the Legal Control of Cryptocurrency Circulation in Ukraine. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044) Research Article: 2019 Vol: 22 Issue: 6.

Публікації у міжнародних фахових виданнях

Тихонович Л. А. Требования профессиональной этики как форма взаимодействия норм права и норм морали. Legeasi viata : revista stiintifico-practica. Chisinau, 2013. Nr. 12/4 (264). С. 162–165.

Публікації у фахових виданнях України

1. Тихонович Л. А.До проблеми визначення поняття юридичної відповідальності.Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Право». Харків : ХНПУ, 2009. Випуск 12. С. 126–133.
2. Тихонович Л. А.Поняття соціальних норм та їх ознаки. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Право». Харків : ХНПУ, 2011. Вип. 16. С. 24–30.
3. Тихонович Л. А.Правове виховання громадян як форма взаємодії норм права та норм моралі. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Право». Харків : ХНПУ, 2011. Вип. 17. С. 35–40.
4. Тихонович Л. А.Зловживання правом у сфері трудових відносин як моральна проблема. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Право». Харків : ХНПУ, 2012. Вип. 18. С. 19–27.
5. Тихонович Л. А.Аморальний проступок та правові наслідки його здійснення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Ужгород, 2013. Випуск 23. Ч. ІІ. Т. 2. С. 44–48.
6. Тихонович Л. А. Питання взаємодії права і моралі в історії юридичної думки (др. пол. ХІХ – поч. ХХ століття). Молодий вчений. Науковий журнал. 2018. № 1 (53). С. 119–122.
7. Тихонович Л. А. Сутність та значення принципу автономії волі в міжнародному приватному праві. Молодий вчений. Науковий журнал. 2019. № 4 (68). С. 165–168.

Тези наукових доповідей

1. Тихонович Л. А. Взаємодія норм права і норм моралі у трудових відносинах. Методологія сучасних наукових досліджень : Матеріали VII науково-практичної конференції молодих учених «» (4-5 листопада 2010 р., м. Харків) / За заг. ред. акад. Прокопенка І. Ф. Харків : ХНПУ, 2010. С. 70–71.
2. Тихонович Л. А. До визначення поняття соціальних норм. Правові проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 23–24 лютого 2011 р. Харків : у 4-х т. ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2011. Т. 4. С. 84–85.
3. Тихонович Л. А. Сутність поняття правового регулювання трудових відносин. Актуальні питання сучасної юридичної науки : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 05–06 жовтня 2011 р. Київ : у 2-х томах. Київ : Центр правових наукових досліджень, 2011. Т. 2. С. 20–22.
4. Тихонович Л. А. До проблеми визначення особливостей трудових відносин. Роль права у забезпеченні законності та правопорядку : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 11–12 жовтня 2011 р. Запоріжжя : у 2-х ч. Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2011. Ч. 2. С. 16–19.
5. Тихонович Л. А. Місце норм права і норм моралі в системі соціальних норм. Методологія сучасних наукових досліджень : Матеріали VIII науково-практичної конференції молодих учених (17–18 жовтня 2011 р., м. Харків) / За заг. ред. К. А. Юр’євої. Харків : ХНПУ, 2011. С. 58–59.
6. Tihonovich L. SpecificsofmodernUkrainianlabourrelations. Проблеми розвитку юридичної науки в дослідженнях молодих учених : Збірник тез доповідей та наукових повідомлень конференції (5 квітня 2012 р. м. Харків) / За заг. ред. А. П. Гетьмана. Харків : Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого», 2012. С. 98–99.
7. Тихонович Л. А. Аморальний вчинок та правові наслідки його здійснення. Методологія сучасних наукових досліджень : Матеріали Х науково-практичної конференції молодих учених (24–25 жовтня 2013 р., м. Харків) / За заг. ред. К. А. Юр’євої. Харків : ХНПУ, 2013. С. 94–95.
8. Тихонович Л. А. Вплив норм моралі на норми права у сфері праці. Методологія сучасних наукових досліджень: Матеріали ХІ науково-практичної конференції молодих учених (11–12 листопада 2014 р., м. Харків) / За заг. ред. К. А. Юр’євої. Харків : ХНПУ, 2014. С. 43–44.
9. Тихонович Л. А. Вплив норм моралі на норми права у сфері праці. Методологія сучасних наукових досліджень: Матеріали ХІ науково-практичної конференції молодих учених (11–12 листопада 2014 р., м. Харків) / За заг. ред. К. А. Юр’євої. Харків : ХНПУ, 2014. С. 43–44.
10. Шевченко Л. А. Взаємодія норм права та норм моралі у правовому вихованні студентів : Освітній простір в контексті суспільних трансформацій: виклики сьогодення та пріоритети розвитку : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків (Харків, 27–29 травня 2020 р.) за заг. ред. Л. О. Радченко. Харків : інтернет-видання ХТЕККНТЕУ, 2020. С. 82–85.
11. Шевченко Л. А. Окремі питання реформування харчового законодавства України відповідно до вимог Європейського Союзу. Зміни харчового законодавства в Україні відповідно до вимог ЄС : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (15 грудня 2020 р., м. Харків) / За загальною редакцією Л. О. Радченко. Харків: інтернет-видання ХТЕККНТЕУ. 2020. С. 56–57.

Навчально-методичні публікації

1. Ісмайлов К. Ю., Тихонович Л. А., Литвтненко Т. А. Довідник юридичних термінів. Харків : Лідер, 2017. 208 с.
2. Тихонович Л. А. Юридична деонтологія : конспект лекцій. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2019. 136 с.