postheadericon Журавльов Максим Сергійович

zhuravlev

Журавльов Максим Сергійович

Тема дослідження: Кримінальна відповідальність за недбавле ставлення до військової служби

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Т.А. Павленко

Публікації за напрямом

1. Журавльов М.С. Правове регулювання кримінальної відповідальності за військові кримінальні правопорушення: історико-правовий аспект. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 2022. №35. С.46-51.

2. Журавльов М.С. Окремі питання кваліфікації недбалого ставлення до військової служби в Україні. Сучасний розвиток державотворення та право творення в Україні: проблеми теорії та практики: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (23 червня 2022 року: Зб. тез наук. праць / за заг. редакцією М.В. Трофименко. Київ: МДУ, 2022. С.254-258.

Комментарии запрещены.