Архив автора

postheadericon Протопопова Яна Сергіївна

Протопопова Яна Сергіївна

Тема: Правове регулювання відповідальності власника або уповноваженого ним органу за нанесення моральної шкоди

Науковий керівник: Сприндис С.І.

Рік: 2011

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького.

Професійна траєкторія: 2008-2015 рр. – доцент юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

postheadericon Гордеюк Алла Олександрівна

gordeukГордеюк Алла Олександрівна

Тема: Преміювання працівників у системі оплати праці

Науковий керівник: Процевський О.І.

Рік: 2010

Місце захисту: Східноукраїнській національний університет імені Володимира Даля.

Професійна траєкторія: доцент кафедри права Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

postheadericon Богославець Сергій Володимирович

bogoslavetsБогославець Сергій Володимирович

Тема: Недержавне пенсійне забезпечення як один із напрямів реалізації соціальної функції держави

Науковий керівник: Процевський О.І.

Рік: 2010

Місце захисту: Східноукраїнській національний університет імені Володимира Даля.

Професійна траєкторія: Адвокатська діяльність

postheadericon Колєснік-Омельченко Тетяна Володимирівна

kolesnikКолєснік-Омельченко Тетяна Володимирівна

Тема: Правове регулювання пенсійного забезпечення за вислугу років педагогічних працівників

Науковий керівник: Процевський О.І.

Рік: 2010

Місце захисту: Східноукраїнській національний університет імені Володимира Даля.

Професійна траєкторія: професор кафедри цивільно-правових дисциплін факультету №3, доктора юридичних наук, Донецького юридичного інституту. Доктор юридичних наук з 2017 року. Тема докторської дисертації: «Правовий механізм забезпечення дисципліни праці в умовах ринкової економіки». Автор  110 публікацій, з них  три монографії.

postheadericon Селезень Світлана Володимирівна

selezenСелезень Світлана Володимирівна

Тема: Особливості припинення трудового договору за п. 2 ст. 41 Кодексу законів про працю України

Науковий керівник: Процевський О.І.

Рік: 2009

Місце захисту: Східноукраїнській національний університет імені Володимира Даля.

Професійна траєкторія: З 2004 р. – доцент кафедри економічної теорії та права ХНАДУ.

postheadericon Дергачов Віктор Сергійович

Дергачов Віктор Сергійович

Тема: Відповідальність за розголошення державної та комерційної таємниці за трудовим законодавством України

Науковий керівник: Процевський О.І.

Рік: 2009

Місце захисту: Східноукраїнській національний університет імені Володимира Даля.

Професійна траєкторія: Адвокатська діяльність.

postheadericon Гуцу Світлана Федорівна

gutsuГуцу Світлана Федорівна

Тема: Правове регулювання відпусток цільового призначення

Науковий керівник: Процевський О.І.

Рік: 2007

Місце захисту: Харківській національний університет внутрішніх справ.

Професійна траєкторія: З 2007 р. – доцент кафедри права Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ».

postheadericon Головань Тетяна Георгіївна

Головань Тетяна Георгіївна

Тема: Сумісництво та суміщення професій (посад) в трудовому праві

Науковий керівник: Процевський В.О.

Рік: 2007

Місце захисту: Харківській національний університет внутрішніх справ.

Професійна траєкторія: викладач, доцент юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Адвокат.

postheadericon Прийменко Олександр Сергійович

pryimenkoПрийменко Олександр Сергійович

Тема: Правове регулювання відносин, що виникають у разі втрати годувальника (в солідарній пенсійній системі)

Науковий керівник: Процевський О.І.

Рік: 2013

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Професійна траєкторія: З  2018 року – проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків ХНУМ імені І. П. Котляревського.

postheadericon Аспірантура (вступнику)

Спеціальність «Право» 081

Напрямки дослідження: трудове право; право соціального забезпечення; кримінальне право; адміністративне право

Наукові школи

Вартість навчання (за 4 роки):
Денна форма навчання: 68 410 грн.
Вечірня форма навчання: 68 410 грн.
Заочна форма навчання: 51 300 грн.
Умови вступу
Програма вступного іспиту

З усіх питань щодо вступу у 2020 році звертайтеся до Відділу аспірантури та докторантури ХНПУ імені Г.С. Сковороди: 61002, м. Харків, вул. Алчевських 29, к. 103, тел.(057) 700-35-21, e-mail: aspirantura-2010@hnpu.edu.ua