Архив автора

postheadericon Завдання для здобувачів на період карантину

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

postheadericon Допоміжні центри та відділи ЗВО

Гендерний центр

Психологічна служба

Пункт охорони здоров’я

Спілка студентів і молоді університету

Консультаційний центр для учнівської молоді

Культурно-мистецький центр

Навчально-методичний інклюзивний центр

Науково-методичний тренінговий центр соціального та професійного розвитку людини

Науково-освітній центр українського козацтва

Центр міжнародного співробітництва і міжнародної освіти

Відділ профорієнтації і роботи з випускниками

Асоціація випускників

Спортивний клуб

Спілка студентів-сиріт

postheadericon Процевський Віктор Олександрович

Процевський Віктор Олександрович

процевський

ДЕКАН ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ

Доктор юридичних наук, професор.

Служінню справі законності та правопорядку також присвятив своє життя син Олександра Івановича Процевського — Віктор Олександрович. Педагогічну діяльність з підготовки висококваліфікованих правників він успішно поєднав з роботою за фахом та організацією наукової роботи, продовжуючи розвивати напрям, започаткований батьком «Гармонізація трудового законодавства за європейськими стандартами». Народився 9 травня 1954 р. у м. Севастополь. У 1976 р. закінчив слідчо-прокурорський факультет Харківського юридичного інституту імені Ф.Е. Дзержинського. Професійний шлях почав слідчим про­куратури Дзержинського району м. Харкова, зго­дом — по­мічником військового прокурора Харківського гар­нізону. Упродовж 1979–1981 рр. навчався в аспі­ран­турі Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, захистив кандидатську дисертацію на тему «Правове регулювання відсторонення від роботи». В період 1981–1987 рр. Віктор Олександрович — старший викладач, доцент, заступник декана з навчальної роботи

факультету електроніки Харківського інституту радіоелектроніки. З 1987 по 1990 рр. — завідувач сектору Всесоюзного науково-дослідного інституту охорони вод Державного комітету СРСР з охорони природи. Упродовж 1990–1991 рр. — помічник прокурора Севастопольської міжрайонної природоохоронної прокуратури. З 1992 по 1994 рр. — завідувач сектором нормативно-правового забезпечення природоохоронної діяльності Українського наукового-дослідного центру охорони вод Міністерства природи України. З 1994 р. — декан юридичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін та трудового права, директор Інституту економіки і права. У 2007 р. отримав вчене звання професора, у 2012 р. захистив докторську дисертацію «Приватноправове та публічно-правове регулювання соціально-трудових відносин». Під керівництвом професора В.О. Процевського розробляється науковий напрям «Гармонізація трудового законодавства за європейськими стандартами». У колі наукових інтересів вченого: адміністративне право, екологічне право, трудове право. Він є автором 100 наукових праць, з них 2 монографій, 1 підручника, 11 навчальних посібників. За успіхи у підготовці педагогічних та наукових кадрів, організацію наукової роботи та особисті досягнення Віктор Процевський відзначений медалями «Захиснику Вітчизни» (1999), «10 років прикордонним військам України» (2003), почесними грамотами Міністерства освіти і науки України та Харківської обласної державної адміністрації. Він є відмінником освіти України, ветеран прокуратури Криму. Переможець ХV обласного конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена» в номінації «Кращий декан Слобожанщини» (2013). Життєве кредо Віктора Олександровича: «Ставити все під сумнів».

Віктор Олександрович Процевський є кавалером орденів «За заслуги» ІІІ ступеня та «За мужність та професіоналізм».

Віктор Олександрович Процевський є заступником Директора Харківського управління ЄПАУ.

европол1

европол

Віктор Олександрович Процевський є членом Науково-консультаційної ради Конституційного Суду України.

кс

Viktor O. Protsevskyi
DSc (Law), Prof.
Dean of the Law Faculty, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Fields of research: administrative law, environmental law, labour law; harmonization of labour legislation with European standards.

postheadericon Запобігання і протидія дискримінації і сексуальному насиллю

Питання дискримінації дуже гостро постає в наше сьогодення. Як часто ти зустрічаєш у побутовому житті, наприклад, з образами чи нерівністю?

Для ґрунтовного висвітлення цієї проблеми Вченою радою ХНПУ імені Г.С. Сковороди було затверджено 📜Положення про запобігання та протидію дискримінації та сексуальним домаганням, а також створено Комісію із запобігання і протидії дискримінації і сексуального насилля.

Голова Комісії: кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О.І. Процевського Олег Миколайович Лук’янчиков

golova
Якщо в тебе виникла проблема, поділися нею з людьми, які зможуть надати кваліфіковану допомогу й дружню підтримку.

📲Пошта для зв‘язку: ⬇️
non_discrimination@hnpu.edu.ua

postheadericon Врегулювання конфліктних ситуацій

Запобігання і протидія дискримінації і сексуальному насиллю

Запобігання і протидія корупції

postheadericon Неформальна освіта

Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті

Рекомендовані Інтернет-платформи із сервісами неформальної освіти

Prometheus — український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів.

EdEra — студія онлайн-освіти.

ВУМ online — громадянська освіта в Україні: дистанційні курси та навчальні програми.

WiseCow — вільний відеолекторій.

postheadericon Корисні посилання

Офіційний портал Верховної Ради України

Єдиний державний реєстр судових рішень

Портал відкритих даних

Електронні послуги

Освітній омбудсмен

postheadericon Наукова школа трудового права

Науку трудового права можна визначити як сферу інтелектуальної людської діяльності, продуктом якої є система знань про трудоправові явища, їх сутність, об’єктивні властивості, закономірності виникнення, будови, змісту, функціонування, взаємодії та розвитку, сформовану з допомогою відповідних методів, засобів і прийомів пізнавальної діяльності. Наукова школа трудового права – це творча співдружність вчених, викладачів, аспірантів, здобувачів, об’єднаних спільністю методологічних підходів до вирішення наукових проблем науки трудового права, стилю науково-дослідної роботи, спільністю наукового мислення, ідей і методів їх реалізації.

У Харківському Національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди наукова школа трудового права була заснована на юридичному факультеті у 1994 році.

Засновником, науковим та метальним лідером наукової школи трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди довгі роки був член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, академік Міжнародної кадрової академії Олександр Іванович Процевський (1929-2016). У науковому доробку О.І. Процевського 280 наукових праць (з них 9 монографій, 2 підручники, 15 навчальних посібників, а також 2 коментарі до Кодексу законів про працю України). О.І. Процевський був членом редколегії низки науково-популярних видань, нагороджений 6 державними медалями, 2 нагородами МОН України: «За наукові досягнення» та «Петро Могила», грамотами Харківської облдержадміністрації. У 1980 О.І. Процевський був визнаний Заслуженим діячем науки України.

Олександр_Іванович_ПроцевськийОсновними науковими працями О.І. Процевського, які заклали методологічний фундамент наукової школи трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди, є «Гуманізм норм трудового права» (1982), «Шляхи забезпечення балансу інтересів сторін трудового договору» (2006), «Трудове право. Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання» (2007), «Чи є підстави для перегляду системи права України?» (2009), «Методологічні засади трудового права» (2014). Коло наукових інтересів академіка О.І. Процевського та його учнів охоплювалось питаннями методології трудового права України, об’єктивними закономірності імплементації норм Європейського Союзу у національне законодавство України. Для О.І. Процевського було справою життя сформулювати сучасну парадигму трудового права як системний ряд правових форм, які свідчать про відмінність трудового права від цивільного права, і які віддзеркалюють об’єктивну визначеність і однорідність предмета правового регулювання.

В якості наукового керівника О.І. Процевський підготував понад 40 кандидатів юридичних наук та 8 докторів наук. У межах школи трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди під науковим керівництвом академіка О.І. Процевського було захищено кандидатські та докторські дисертації: О.В. Гаврилюк (1998), В.Д. Чернадчук (2001), В.В. Яковлєв (2003), М.М. Пурей (2003), О.В. Прудивус (2003), Л.В. Солодовник (2004), О.В. Гоц (2004), О.М. Пономаренко (2005), О.О. Коваленко (2006 та 2015), Р.І. Шабанов (2006), М.Д. Ждан (2007), С.Ф. Гуцу (2007), В.С. Дергачов (2010), С.В. Селезень (2010), Т.В. Колесник-Омельченко (2010), С.В. Богославець (2010), А.О. Гордеюк (2010), Л.В. Єрофеєнко (2011), Я.В. Красько (2012), О.М. Лук’янчиков (2012), Л.Ю. Прогонюк (2013), В.М. Божко (2013), О.С. Прийменко (2013), Н.І. Іщенко (2014), Н.Д. Гетьманцева (2015), А.О. Полянський (2016), Л.А. Тихонович (2016), О.В. Москаленко (2013), В.О. Процевський (2012), Л.В. Єрофєєнко (2011), І.С. Біліченко (2016), К.Є. Даньшина (2016).

Головним девізом у житті та науковій діяльності О.І. Процевського було гасло: головне – це людина. О.І. Процевський завдяки своїй непересічній особистості та геніальному науковому дару мав величезний дослідницькій та людській авторитет у своїх колег та учнів.

Учні і послідовники Олександра Івановича продовжують справу його життя – служіння науці. Свідченням цьому є проведення науково-практичної конференції, присвяченій його світлій памяті, на якій обговорюються актуальні проблеми трудового права.

Наразі наукову школу трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди очолює видатний вчений та блискучий керівник, кавалер ордену орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди Віктор Олександрович Процевській. В.О. Процевський є автором 147 наукових робіт, серед них: 3 монографії, 5 навчальних посібників, зокрема, «Проблеми правового регулювання відсторонення від роботи», «Трудове право України», «Цивільне право», «Приватно-правове та публічно-правове регулювання соціально-трудових відносин», «Водне право України».

photo.phpОсновним напрямком науково-дослідної роботи В.О. Процевського є закономірності співвідношення приватного та публічного правового регулювання трудових відносин. На переконання В.О. Процевського, рівень правового регулювання соціально-трудових відносин в умовах ринкової економіки потребує вироблення чіткої концепції трудового права, яка б враховувала інтереси всього суспільства і головне базувалася на принципах Конституції України. Тому базовою моделлю правового регулювання соціально-трудових відносин у сучасних умовах має бути публічна модель, яка б віддзеркалювала інтереси усього суспільства,  складовою сучасної моделі правового регулювання соціально-трудових відносин має бути приватноправове регулювання, яке за своєю сутністю є договірним, що відбиває волю юридично рівних учасників суспільних відносин. На цих фундаментальних ідеях базується сучасний вектор розвитку наукового школи трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
Під керівництвом В.О. Процевського було захищено кандидатські дисертації О.І. Лисяка (2004), Т.Г. Головань (2007), О.О. Чумака (2011), Ю.О. Саєнко (2014), а також докторська дисертація Р.І. Шабанова (2015).
В.О. Процевський є головним редактором збірника наукових праць колективу наукової школи трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Також представниками наукової школи трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди, які продовжують підтверджувати її високий дослідницький статус, є д.ю.н., проф. О.В. Москаленко, д.ю.н., доц. О.О. Коваленко, д.ю.н., доц. Р.Ы. Шабанов, доц. О.М. Лук’янчиков, к.ю.н., доц. О.М. Пономаренко, к.ю.н., доц. О.Ы. Лисяк, к.ю.н., доц. М.Д. Ждан, к.ю.н., доц. О.В. Гоц-Яковлєва, к.ю.н., доц. Т.Г. Головань, к.ю.н., к.ю.н. Д.О. Новіков, к.ю.н. Ю.О. Саєнко, к.ю.н. Н.І. Іщенко, к.ю.н. А.О. Полянський, к.ю.н. Л.А. Тихонович. Цими дослідниками, окрім керівництва науковою роботою аспірантів та талановитих студентів, розробляється наукова проблематика трансформації доктрини трудового права у світлі гармонізації законодавства про працю за європейськими стандартами; підходів до гармонізації правового регулювання окремих інститутів трудового права за європейськими стандартами; гармонізації правового регулювання праці окремих категорій працівників за європейськими стандартами. Означені дослідження проводяться у межах науково-дослідної розробки кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права на тему «Гармонізація законодавства про працю за європейськими стандартами».

Відтворенню наукових кадрів школи трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди сприяє наявність аспірантури з трудового права та права соціального забезпечення, у межах якої готуються до захисту дисертаційні дослідження молодих науковців.

У цілому, заснована академіком О.І. Процевським та наразі очолювана професором В.О. Процевським, наукова школа трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди, забезпечила підготовку на факультеті 47 кандидатів юридичних наук та 8 докторів юридичних наук. Дослідження представників наукова школа трудового права позначили ключові моменти розвитку сучасної системи правового регулювання праці: забезпечення вільного доступу до реалізації права на працю усіх категорій громадян, викорінення усіх форм дискримінації у трудових відносинах, високі правові стандарти правового захисту прав працюючих, впровадження інноваційних гнучких форм зайнятості, визнання соціального діалогу як основної форми забезпечення балансу між учасниками трудових відносин. Отримані результати наукових досліджень представників наукова школа трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди збагатили юридичну науку і практику новими теоретичними положеннями і практичними розробками, які можуть бути використані як основа для подальшої розробки сучасної доктрини трудового права України.

postheadericon Освітня програма

Освітній рівень «Магістр»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»галузі знань 08 «Право». Кваліфікація: магістр права/юрист.

Звіт (відомості) про самооцінювання ОП Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право».

Зауваження та пропозиції стейкхолдерів на ОП «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право»

Освітній рівень «Бакалавр»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»галузі знань 08 «Право». Кваліфікація: бакалавр права (2016)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»галузі знань 08 «Право». Кваліфікація: бакалавр права

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»галузі знань 08 «Право». Кваліфікація: бакалавр права (оновлена відповідно до Стандарту)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»галузі знань 08 «Право». Кваліфікація: бакалавр права (проєкт 2019)

Звіт (відомості) про самооцінювання ОП Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право»

Зауваження та пропозиції стейкхолдерів на ОП «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право»

Протокол щодо надання зауважень та пропозицій стейкхолдерами на ОП «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право»

Аналіз ринку праці

Загальнонаціональний, регіональний та галузевий аналіз тенденцій ринку праці в юридичній сфері (1 квартал 2018 року – 2 квартал 2019 року)

postheadericon Історія кафедри економічної теорії, фінансів і обліку

Історія кафедри економічної теорії, фінансів і обліку

Випускаюча кафедра економічної теорії була створена в 1991 році на базі загальноуніверситетської кафедри політичної економії. Головним завданням кафедри є підготовка фахівця з економічної теорії, який був би здатний успішно працювати як викладачем економічних дисциплін у вищих та середніх навчальних закладах, так і бути компетентним аналітиком міжнародного рівня, фахівцем чи керівником у різних секторах та галузях національної економіки.

Значний внесок у розвиток кафедри економічної теорії зробив ректор університету І.Ф. Прокопенко, який очолював кафедру понад 30 років. Під керівництвом академіка І.Ф. Прокопенка була створена сучасна економічна школа з оригінальним поглядом на змістовні і перспективні проблеми економічної теорії. У 1995 році вперше в Україні був підготовлений підручник з основ економіки для загальноосвітньої школи «Людина у світі економіки та бізнесу», в якому було представлено новий варіант поєднання класичного курсу основ економічної теорії з курсом «Основи ринкової економіки та підприємництва».

У 1996 році І.Ф. Прокопенко захистив дисертацію на здобуття доктора педагогічних наук «Теоретичні та методичні основи економічної освіти в загальноосвітніх і професійних навчальних закладах», у якій експериментально перевірив та обґрунтував умови реалізації концепції економічної освіти, визначив критерії відбору її змісту, репрезентував систему науково-методичного забезпечення процесу економічної освіти у загальноосвітніх та професійних навчальних закладах.

Під керівництвом І.Ф. Прокопенка авторські колективи кафедри підготували та видали значну кількість підручників, навчальних посібників нового покоління з економічних дисциплін для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, які стали джерелом організації процесу економічної освіти. Напрацювання науковців були ураховані при розробці Державного стандарту загальноосвітньої школи з економіки, Концепції змісту економічної освіти в загальноосвітній школі України. Колективом кафедри була розроблена і рекомендована для використання навчальна програма з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів суспільно-гуманітарного профілю навчання.

За роки існування економічної школи науково-дослідну діяльність у її межах здійснювали досвідчені викладачі вищої школи, визнані науковці, завдяки зусиллям яких виховано когорту талановитої молоді, яка успішно продовжує розвідки в системі економічної науки.

У 2012-2016 роках викладачі випускової кафедри проводили наукові дослідження за профілем підготовки фахівців у межах ініціативної теми «Соціально-економічні умови реалізації стратегії інноваційного розвитку економіки України» (реєстраційний номер 0112U002006), яка успішно реалізувалася під керівництвом академіка І.Ф.Прокопенка. Також під його керівництвом були здійснені дослідження за держбюджетним замовленням: «Тестове оцінювання навчальних досягнень учнів і студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій» (2010 р.), «Впровадження в старшій профільній школі компетентнісного навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій» (2011-2012 рр.), «Упровадження інноваційних технологій навчання в загальноосвітній та вищій школі як засіб реалізації нових стандартів освіти» (2013-2014 рр.) та «Універсальні навчальні дії як інноваційний засіб реалізації нових стандартів освіти» (2015 р.).

З 2015 по 2018 р. кафедру економічної теорії очолила кандидат економічних наук, доцент Сідельнікова І.В., яка працює в ХНПУ імені Г.С.Сковороди з 1983 року. І.В. Сідельнікова має вищу економічну освіту, закінчила Харківський державний університет імені М.О. Горького (1976 р.). Автор понад 120 наукових праць, з них 5 колективних монографій, 12 навчальних посібників, у т.ч. 4 з грифом МОН (у співавторстві).

З метою практичної професіоналізації підготовки фахівців зі спеціальності «Економіка» 01 вересня 2018 року кафедру економічної теорії реорганізовано в кафедру економічної теорії, фінансів і обліку шляхом її злиття з кафедрою фінансів і обліку. Очолила кафедру кандидат економічних наук, доцент Соляр В.В.