Декабрь 2018

postheadericon Робочі програми

Правове регулювання працевлаштування в Україні (3 курс, Р.І. Шабанов)

Проблеми гармонізації законодавства ЄС та України (3 курс, Москаленко О.В.)

Сучасна кримінально-правова доктрина, тенденції розвитку науки кримінального права (1 курс, Павленко Т.А.)

Проблеми правового регулювання організації та проходження публічної служби в Україні (3 курс, Задихайло О.А.)

Правовий механізм забезпечення права на соціальний захист в Україні (2 курс, Гоц-Яковлєва О.В.)

Правові проблеми забезпечення гендерної рівності та заборона дискримінації у сфері праці (2 курс, Коваленко О.О.)

Методологія проведення наукових досліджень в галузі права

Методика викладання правових дисциплін (2 курс, Поляков А.О.)

Заборона дискримінації та забезпечення юридичної рівності (3 курс, Коваленко О.О.)

Проблеми кваліфікації злочинів проти життя та здоров’я (3 курс, Павленко Т.А.)

Сучасна трудоправова доктрина, тенденції розвитку науки трудового права (1 курс, Шабанов Р.І.)

Теоретичні проблеми кримінального покарання (2 курс, Корабель М.Г.)

Правова герменевтика

Проблеми правового регулювання приватних та публічних відносин (1 курс, Пономаренко О.М.)