Архив автора

postheadericon Кошарновська

Kosharnoska

Кошарновська Світлана Леонідівна, к.ю.н., доцент кафедри

GoogleАкадемія
Orcid

Тема кандидатської дисертації: Правові форми реалізації соціальної функції Української держави (12.00.01.теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень)

Наукові інтереси: Реалізація соціальної функції в Україні, розбудова України як соціальної правової демократичної держави, Правові форми реалізації державних функцій, здійснення судочинства в Україні

Навчальні дисципліни: Принципи та процедури судочинства в Україні, Ювенальне право

postheadericon Стейкхолдери

Персоналії

Протоколи

Заходи

postheadericon Кафедри, що забезпечують ОП

Кафедра державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу

Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О.І. Процевського

postheadericon Павленко Віталій Сергійович

Павленко Віталій Сергійович

Тема дослідження: Кримінальна відповідальність за створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Т.А. Павленко

postheadericon Умаєв Бадрудин Бесланович

Умаєв Бадрудин Бесланович

Тема дослідження: Соціальний захист військовослужбовців і працівників  Служби безпеки України

Науковий керівник: д.ю.н., проф. О.В. Москаленко

postheadericon Теліченко Андрій Вікторович

Теліченко Андрій Вікторович

Тема дослідження: Юридичні гарантії права на працю в умоваї євроінтеграції України

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Р.І. Шабанов

Публікації за напрямком

Теліченко А.В. До питання про визначення поняття юридичних гарантій в трудовому праві.Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 93-річчю з дня народження члена-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (21 травня 2022 року). – Харків, 2022. – ТОВ «Видавництво Точка», віддруковано у ТОВ «Друкарня Мадрид» через ФОП Гобельовська Л. П. С. 119-122

 

postheadericon Олійник Олександр Олександрович

Oliynyk2

Олійник Олександр Олександрович

Тема дослідження: Судова юрисдикція трудових спорів

Науковий керівник: д.ю.н., проф. О.В. Москаленко

postheadericon Новіченко Наталя Вікторівна

Новіченко Наталя Вікторівна

Тема дослідження: Правове регулювання гендерної рівності у трудових відносинах

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Р.І. Шабанов

postheadericon Нестерович Олексій Сергійович

Нестерович Олексій Сергійович

Тема дослідження: Реалізація випускниками закладів освіти права на працю

Науковий керівник: д.ю.н., проф. О.В. Москаленко

postheadericon Могуренко Олексій Миколайович

Могуренко Олексій Миколайович

Тема дослідження: Право на зайнятість та його реалізація  як складові забезпечення гідної праці в Україні

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Р.І. Шабанов