Январь 2021

postheadericon Полянський Антон Олександрович

Poliansky

Полянський Антон Олександрович, д.ю.н., доцент
Викладає навчальні дисципліни: Кримінальний процес, Криміналістика.

GoogleАкадемія

Відповідність

postheadericon Корабель Марія Георгіївна

Корабель

Корабель Марія Георгіївна, к.ю.н., доцент
Тема дисертації: «Конфіскація майна як вид кримінального покарання»
Наукові інтереси: кримінальне право.
Викладає навчальні дисципліни: Кримінальне право

GoogleАкадемія

Відповідність

postheadericon Павленко Тетяна Анатоліївна

Павленко

Павленко Тетяна Анатоліївна, к.ю.н., доцент
Тема дисертації: «Концепція кримінально-правової охорони права людини на життя»
Наукові інтереси: кримінально-правова охорона життя і здоров’я особи, проблеми кримінально-правової політики.
Викладає навчальні дисципліни: Кримінальне право

GoogleАкадемія

Відповідність

postheadericon Плотнікова Аліна Володимирівна

Плотникова

Плотнікова Аліна Володимирівна, к.ю.н., доцент
Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за організацію заняття проституцією»
Наукові інтереси: кримінальне право
Викладає навчальні дисципліни: Кримінальне право України

GoogleАкадемія

Відповідність

postheadericon Мешкова Каріне Олександрівна

Meshkova

Мешкова Каріне Олександрівна, викладач
Викладає навчальні дисципліни: Інвестиційне право, Господарське право, Господарський процес

GoogleАкадемія

postheadericon Циркуненко Олена Валеріївна

Tsirkunenko

Циркуненко Олена Валеріївна, ст. викладач
Викладає навчальні дисципліни: Цивільний процес, Господарський процес

GoogleАкадемія

postheadericon Саєнко Юлія Олександрівна

Saenko

Саєнко Юлія Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент

Наукові інтереси: цивільні правовідносини, спадкові правовідносини, трудові правовідносини, історія держави та права зарубіжних країн

GoogleАкадемія

Міжнародне стажування: University of Economics, Prague Faculty of Business Administration. «Innovation in educational process: methods. Approaches. Technologies (ontheexampleofpreparationofbachelorsandmasters) ». Theinternshipprogramduration – 108 hours. Certificate. Prague, November 6, 2018

Підвищення кваліфікації: Стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 2018-2019 рр.

Громадська та інша зовнішня діяльність: депутат Харківської районної ради VIII скликання 2020-2025 рр., член Асоціації правників України

Навчальні курси за ОП Бакалавра: цивільне право, спадкове право, ювенальна юстиція

postheadericon Задихайло Олена Анатоліївна

Zadyhaylo

Задихайло Олена Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент

Наукові інтереси: адміністративне право, правове регулювання публічної служби, публічне адміністрування, адміністративна відповідальність.

GoogleАкадемія

Orcid

Підвищення кваліфікації: у грудні 2019 р. отримала сертифікат ХН №281 про успішне завершення додаткової освітньої програми «Удосконалення англомовної лінгвосоціокультурної компетентності»

Громадська та інша зовнішня діяльність: Членкиня Харківської обласної організації Союзу юристів України (посвідчення №1151)

Наукове керівництво

Алдохіна Людмила Миколаївна. «Організаційно-правові засади державного управління у сфері альтернативної енергетики в Україні»

Навчальні курси за ОП Бакалавра: Адміністративне право, Адміністративний процес, Міжнародно-правовий захист прав людини, Правове регулювання публічної служби
Навчальні курси за ОП Магістра: Правове регулювання публічної служби
Навчальні курси за ОП Доктора філософії: Проблеми правового регулювання організації та проходження публічної служби в Україні

postheadericon Головань Тетяна Георгіївна

Golovan

Головань Тетяна Георгіївна, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри

GoogleАкадемія

Наукові інтереси: сучасні тенденції в фінансовому праві, напрями реформування податкової системи України, теоретичні засади розвитку податкового контролю, практичні аспекти захисту прав платників податків, становлення та розвиток соціального діалогу в Україні, міжнародний соціальний діалог.

Підвищення кваліфікації: Тренінг в рамках проекту Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень», м.Харків, 28 серпня 2019 року; Семінар «Сфера застосування трудового законодавства в адвокатській практиці», Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Харківської області, м.Харків, 01 квітня 2019 року (2 години), Семінар «Регулювання і тенденції розвитку криптоіндустрії в Україні», Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Харківської області, м.Харків, 21 травня 2019 року (2 години), IV Харківський міжнародний юридичний фору (панельна дискусія «Захист прав та інтересів платника податків»), НЮУ імені Ярослава Мудрого, м.Харків, 23-25 вересня 2020 року; Науково-методичний семінар «Педагогічний діалог: теорія, практика, досвід), ХНПУ імені Г.С. Сковороди, м.Харків, 23 квітня 2020 року (8 годин), XVIII Міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті», НТУ «Харківський політехнічний інститут», м.Харків, 27-29 січня 2021 року (15 годин – 0,5 кредита ECTS), Курс професійного розвитку викладачів «Диджіталізація наукових досліджень», м.Київ, 17 лютого – 10 березня 2021 року (90 годин — 3 кредита ECTS), Курс «Академічна доброчесність в університеті», ВУМ-onlіne, м.Київ, 26 березня 2021 року (3 години — 0,1 кредита ECTS)

Громадська та інша зовнішня діяльність: член Національної асоціації адвокатів України, адвокат (посвідчення адвоката 1313 від 31.08.2012 року), засновник та партнер Адвокатського об’єднання «Адвокат Арт».

Досвід практичної роботи: Адвокат, 2001-2002 р.р. – діловод Київського районного суду м.Харкова, 2000-2001 р.р. – заступник голови Громадської організації «Антикорупційний центр».

Тема докторського дослідження: «Доктрина соціального діалогу як складова побудови соціально-трудових відносин в Україні».

Навчальні курси за ОП Бакалавра: Фінансове право, Податкове право.
Навчальні курси за ОП Магістра: Складання процесуальних документів.

postheadericon Марченко Володимир Володимирович

Marchenko

Марченко Володимир Володимирович, д.ю.н., професор

Наукові інтереси: конституційно-правовий статус уряду, органів виконавчої влади в Україні та сучасних зарубіжних країнах; адміністративно-правові засади електронного урядування в органах виконавчої влади

Google Academy
ORCID
SCOPUS

Міжнародне стажування:
1) Західно – Фінляндський коледж в м. Гуйттинен (Фінляндія), 2018 р. Сертифікат №07122018/23 від 07.12.2018 р.
2) Гуманітарно-природничий університет, м. Сандомир (Республіка Польща). Тема: «Формування професійної компетентності майбутніх правознавців», 2018 р. Сертифікат, б/н, 2018 р.
3) з 4 по 30 листопада 2019 р. брав участь у семінарі «Digital management of science research» (total 5 ECTS), Естонія, м. Таллінн. Сертифікат № SCIR-2019-0011

Підвищення кваліфікації:
2016 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук, диплом ДД № 006388 від 28.02.2017 р.
2019 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри державно-правових дисциплін, міжнародного права і права Європейського Союзу, протокол №7 від 28.10.2019 р.

Громадська та інша зовнішня діяльність:
Член редакційної колегії науково журнала «Publik Administration and Law Review» (PALR), Естонія, м. Таллінн
Член редакційної колегії науково видання «Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Право»

Наукове керівництво:
Вельма І.О. «Адміністративно-правовий статус Міністерства оборони України»
Пономарьова Д.С. «Компетенція адміністративних судів з розгляду спорів за участю Міністерства оборони України»

Навчальні курси за ОП Бакалавра: конституційне право України, державне право зарубіжних країн, муніципальне право України, міжнародне публічне право
Навчальні курси за ОП Доктора філософії: електронне урядування в органах виконавчої влади