Февраль 2017

postheadericon Акти щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій

Етичний кодекс ХНПУ імені Г.С.Сковороди

Положення про університетську комісію з етики та управління конфліктами

Положення про запобігання та протидію дискримінації та сексуальним домаганням

Антикорупційна програма

postheadericon Науковий студентсько-аспірантський гурток з трудового права

30.09.2020. відбулось перше, у 2020/2021 навчальному році, засідання наукового гуртка з трудового права. Засідання було присвячено вирішенню організаційних питань та постановці завдань для наукового пошуку.

гурток30.09.2020

11.02.2020 відбулось чергове засідання наукового гуртка з трудового права. Заслухали наукову доповідь студента 3 крусу Єрошкіна А. за темою «Юридичні гарантії захисту від незаконного звільнення працівника». Студентом було розглянуто одну з найгостріших проблем охорони та захисту трудових прав працівників. Було відмічено, що гарантії є тим інструментом, який дозволяє як охороняти, так і відновлювати порушене право, що дозволяє дотримувати та зберігати його цінність. Особливу увагу доповідача було акцентовано на можливості існування таких гарантій у контексті реформи трудового законодавства.

gurt27

18.01.2020 відбулось чергове засідання наукового гуртка з трудового права. На засіданні було заслухано доповіді студенток 3 курсу Донченко Катерини «Окремі проблеми правового регулювання працевлаштування в Україні», Винакової Вероніки «Проблеми правового регулювання праці молоді». Студентками була здійснена спроба проаналізувати стан чинного законодавства у означених сферах, існуючі проблеми на практиці та перспективи правового регулювання, які, можливо, очікують український народ у разі прийняття законопроекту «Про працю». Дані актуальні проблеми, особливо у ракурсі прийняття урядового законопроекту «Про працю», породили не менш жваві дискусії ніж ті, що наразі точаться у наукових та профспілкових колах.

gurt2614.12.2019 на засіданні виступили із власними доповідями студентки 2 курсу юридичного факультету Борсук Вероніка «Проблеми правового регулювання випробування при прийнятті на роботу», Мальцева Юлія «Проблеми правового регулювання переміщення». Молоді науковиці окреслили ключові проблеми у правовому регулювання означених питань, чим задали тон наукової дискусії, до якої долучились й інші присутні на засіданні.

gurt25

01.11.2019 р. відбулось засідання наукового гуртка з трудового права. Слухали наукові доповіді студентів 3 курсу Козир Яни «Право працівника на охорону праці та обов’язок роботодавця його забезпечити» та Проскурякова Дениса «Проблеми захисту від дискримінації у сфері праці». Наші молоді дослідники юристи-сковородинівці розглянули складні актуальні питання науки та практики трудового права, виокремили сучасні проблеми у цій сфері та спробували надати власні пропозиції щодо їх вирішення.
gurt2403.12.2018 р. відбулося довгоочікуване засідання гуртка з трудового права! Темою останнього у цьому році засідання були сучасні проблеми соціального забезпечення в Україні. Перед студентами виступили викладачі кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права ХНПУ ім.Г.С.Сковороди Олена Москаленко, Олег Лук’янчиков, Денис Новіков, Роман Шабанов, Олена Коваленко  із своїм баченням конструкції «соціальне забезпечення», проблем, що виникають із її застосуванням, пропозиціями щодо їх вирішення. Дякую усім спікерам, студентам, що взяли участь у цьому засіданні, — завдяки вам воно було неочікуваним, неординарним та надало нових поштовхів до усвідомлення реалій сучасного буття.

gurt2322.11. 2018 р. відбулося засідання наукового гуртка з трудового права. На засіданні заслухали доповіді викладачів юридичного факультету ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, що брали участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах», що відбулась 16 листопада 2018 р. у Харківському національному університеті внутрішніх справ:
д.ю.н., доц.. професора кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права О.О. Коваленко «Чи сприяє встановленню гендерної рівності скасування МОЗ переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок?
д.ю.н., доц., професора кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права Р.І. Шабанова «Трудо-правовий зміст концепції гідної праці в умовах глобалізаційних процесів»
к.ю.н., ст.викладача Д.О. Новікова «Чи потрібен трудовому праву ненормований робочий час?»

gurt2212.11.2018 та 15.11.2018 відбулися нові засідання наукового гуртка з трудового права. Із науковими доповідями виступили студенти 34 групи юридичного факультету:
Булгакова Д.»Працевлаштування молоді: проблеми правового регулювання»
Сухомлин Н. «Проблеми відмежування виробничої практики та стажування»
Ткаченко О. «Право на страйк та його реалізація»
Костоварова Д. «Правове регулювання моральної шкоди за трудовим правом».
Усі доповідачі старанно опрацювали теми і гідно виступили із своїм баченням проблем трудового права та пропозиціями щодо їх вирішення.
Наступне засідання відбудеться у четвер, 22 листопада. На ньому планується робота у новому форматі, зміст якого бачиться у ознайомленні студентів із роботами з трудового права наших факультетських викладачів із залученням Шабанова Р.І. Наразі для першого такого засідання візьмемо останні розробки науковців, що були представлені на 7 Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу у правоохоронних органах», що відбулась 16.11.2018 р у ХНУВС.

gurt211 та 5 листопада 2018 р. відбулися засідання наукового гуртка з трудового права. Заслухали доповіді студентів 34 гр. юридичного факультету: Даниліна В. «Функції заробітної плати», Жадан В. «Трудовий колектив як суб’єкт трудового права», Костіної А. «Матеріальна відповідальність працівника», Альбощева А.»Сторони трудового договору».

gurt2018 та 22 жовтня 2018 р. відбулися засідання наукового гуртка з трудового права.
Із доповідями виступили студенти 34 групи юридичного факультету:
Альбощев Артем «Сучасні проблеми організації оплати праці в Україні»
Сухомлин Наталя «Неповна зайнятість як сучасна альтернатива безробіття в Україні»
Булгакова Дарина » Мобінг: сучасні проблеми охорони та захисту прав працівників»
Рогозян Владислав «Умови відшкодування моральної шкоди за порушення трудових прав працівника».

gurt1924-25 травня 2018 р. відбулось заключне, у цьому навчальному році, засідання наукового гуртка з трудового права. Було заслухано доповіді студентів 2-го курсу юридичного факультету ХНПУ ім. Г.С.Сковороди:
— Замай Т. «Проблеми правового регулювання зміни істотних умов праці»;
Кондренко А. «Відпустка як час відпочинку»;
— Чабан А. «Форми і строки трудового договору»;
— Удовенко А. «Поняття безробітного та його правовий статус»;
— Засядько А «Проблеми оформлення звільнення працівника з роботи»;
— Баннікова Д. «Особливості правового регулювання праці тимчасових та сезонних працівників»;
— Фещенко М. «Сторони та зміст трудових правовідносин»;
— Костіна А. «Проблеми правового регулювання праці дистанційних працівників».

gurt1822.05.2018 р. знову приємно вразив 2 курс нашого юридичного факультету, підготувавши таку кількість доповідей на засідання гуртка з трудового права! Дякую також і студентам 34 групи — Денису Сігаю та Анастасії Катречко за вірність трудовому праву, не дивлячись на розлучення з ним)
На цьому сесійному засіданні говорили про велике коло проблем трудового права, поступово приближуючись, маленькими обережними кроками, до актуальних буденних, важливих для кожного працюючого, тем. Сподіваюся, це стане доброю традицією. І на 3 курсі ми вже більш досвідчено зможемо переконливо доводити, що без трудового права — майбутнє людства безперспективне!

gurt1715.05.2018 р. Засідання наукового гуртка з трудового права. Це засідання гуртка було дуже плідне і довготривале, — можна навіть сказати сесійне). Усі доповідачі ретельно підготувалися, окреслили сучасні актуальні проблеми науки та практики трудового права зі своєї теми та запропонували шляхи їх розв’язання.

gurt1616 квітня 2018 р. було проведено засідання наукового гуртка з трудового права. Заслухали наукові доповіді студентів: Я.Фатєєва «Грейдингова система оплати праці як сучасна альтернативна система оплати праці», — де зрозуміли, що тарифна система оплати праці — вона вічна, однак завдяки альтернативним системам оплати праці, — таким, як грейдингова — можна суттєво поліпшити продуктивність праці, зацікавленість працівників у якісному виконанні роботи та розмір оплати праці; В. Даниліна — «Соціальний діалог як засіб побудови взаємодії між працівниками, профспілками, державою та роботодавцями», — де зрозуміли, що соціальний діалог — це єдино можливий, безальтернативний засіб спілування у сучасній соціальній державі, який спрямований на виконання її функцій.

gurt15

 

 

postheadericon Наукові гуртки

Науковий студентсько-аспірантський гурток з трудового права

postheadericon Акти юридичного факультету

Положення про Кафедру цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О.І. Процевського

Положення про Кафедру кримінально-правових дисциплін

Положення про студентсько-аспірантський науковий гурток юридичного факультету

Положення про курсові роботи

Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті

Положення про сайт юридичного факультету

Положення про юридичну клініку

Методичні рекомендації про написання, оформлення та захист-презентацію наукового дослідження магістра

postheadericon Акти щодо осіб з особливими освітніми потребами у ЗВО

Накази стосовно людей з інвалідністю

Положення про супровід студентів з особливими освітніми потребами у ХНПУ імені Г.С.Сковороди

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністтю та інших маломобільних груп населення

postheadericon Акти щодо освітнього процесу у ЗВО

Положення про організацію освітнього процесу

Етичний кодекс ХНПУ імені Г.С.Сковороди

Положення про студентський гуртожиток

Кодекс академічної доброчесності

Положення про вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентів

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність студентів

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Положення про організацію та проведення атестації на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» і «магістр»

Положення про дистанційну освіту

Положення про куратора академічної групи

Положення про проведення практик студентів

Про сприяння працевлаштуванню

Положення про проходження атестації у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчаня, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютогоо 2014 року

Положення про проведення ректорських контрольних замірів знань студентів

Заходи громадського впливу та дисциплінарні стягнення за вчинення правопорушень

Графік навчального процесу

postheadericon Акти щодо діяльності науково-педагогічних працівників ЗВО

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників та порядок проведення конкурсного відбору науково-педагогічних працівників

Положення про організацію стажування науково-педагогічних працівників

Перелік договорів про стажування із закладми вищої освіти України

Положення про атестацію педагогічних працівників

postheadericon Установчі та організаційні акти ЗВО

Статут ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Положення про Виконавчу Раду (раду з якості)

Положення про Hаукову раду

Положення про Вчену раду

Положення про редакційно-видавничу раду

Положення про Раду молодих вчених

Положення про Спілку студентів і молоді університету

Положення про Асоціацію випускників

Положення про навчально-методичний інклюзивний центр

Положення про координаційну раду громадських організацій

Положення про спортивний клуб

Положення про художню раду

Положення про комісію з питань академічної доброчесності

Основні положення Університетської політики в сфері якості освіти та підготовки майбутніх педагогічних працівників

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності

Перспективна розгорнута програма діяльності до 2020 р.

Колективний договір

Положення про загальні збори (конференцію) трудового колективу

Правила Внутрішнього розпорядку Університету

Положення про організацію науково-дослідної роботи

Положення про освітню програму ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Положення про стейкхолдерів освітніх програм

Положення про визначення рейтингу кафедр

Положення про порядок обрання за конкурсом та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Положення про Центр інноваційної діяльності і трансферу технологій

Методичні рекомендації щодо силабусу навчальних дисциплін

postheadericon Нормативно-правові акти

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Закон України «Про захист персональних даних»

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти