Архив рубрики «Про спеціальність»

postheadericon Головань Тетяна Георгіївна

Golovan

Головань Тетяна Георгіївна, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри

GoogleАкадемія

Наукові інтереси: сучасні тенденції в фінансовому праві, напрями реформування податкової системи України, теоретичні засади розвитку податкового контролю, практичні аспекти захисту прав платників податків, становлення та розвиток соціального діалогу в Україні, міжнародний соціальний діалог.

Підвищення кваліфікації: Тренінг в рамках проекту Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень», м.Харків, 28 серпня 2019 року; Семінар «Сфера застосування трудового законодавства в адвокатській практиці», Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Харківської області, м.Харків, 01 квітня 2019 року (2 години), Семінар «Регулювання і тенденції розвитку криптоіндустрії в Україні», Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Харківської області, м.Харків, 21 травня 2019 року (2 години), IV Харківський міжнародний юридичний фору (панельна дискусія «Захист прав та інтересів платника податків»), НЮУ імені Ярослава Мудрого, м.Харків, 23-25 вересня 2020 року; Науково-методичний семінар «Педагогічний діалог: теорія, практика, досвід), ХНПУ імені Г.С. Сковороди, м.Харків, 23 квітня 2020 року (8 годин), XVIII Міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті», НТУ «Харківський політехнічний інститут», м.Харків, 27-29 січня 2021 року (15 годин – 0,5 кредита ECTS), Курс професійного розвитку викладачів «Диджіталізація наукових досліджень», м.Київ, 17 лютого – 10 березня 2021 року (90 годин — 3 кредита ECTS), Курс «Академічна доброчесність в університеті», ВУМ-onlіne, м.Київ, 26 березня 2021 року (3 години — 0,1 кредита ECTS)

Громадська та інша зовнішня діяльність: член Національної асоціації адвокатів України, адвокат (посвідчення адвоката 1313 від 31.08.2012 року), засновник та партнер Адвокатського об’єднання «Адвокат Арт».

Досвід практичної роботи: Адвокат, 2001-2002 р.р. – діловод Київського районного суду м.Харкова, 2000-2001 р.р. – заступник голови Громадської організації «Антикорупційний центр».

Тема докторського дослідження: «Доктрина соціального діалогу як складова побудови соціально-трудових відносин в Україні».

Навчальні курси за ОП Бакалавра: Фінансове право, Податкове право.
Навчальні курси за ОП Магістра: Складання процесуальних документів.

postheadericon Поляков Андрій Олександрович

PoliakovПоляков Андрій Олександрович, к.пед.н., доцент, в.о. завідувача кафедри

GoogleАкадемія

Відповідність

Тема дисертації: «Педагогічні умови мотивації професійного зростання студентів педагогічних університетів у процесі неперервної освіти»

Викладає навчальні дисципліни: Основи законодавства про освіту, Основи юридичної клінічної практики, Порівняльне правознавство, Основи права Європейського Союзу, Методика викладання правових дисциплін

postheadericon Нечитайленко Анатолій Олександрович

Nechitailenko A

Нечитайленко Анатолій Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент

GoogleАкадемія

Відповідність
Підтвердження

Наукові інтереси: сучасні теоретико-правові погляди на сутність, призначення та розвиток держави і права; сутність та проблеми здійснення публічного адміністрування в Україні; проблеми законодавства України про адміністративні правопорушення те його реалізації; сучасні тенденції правового регулювання юридичної відповідальності у сфері публічної служби; проблеми адміністративно-правового регулювання забезпечення екологічної безпеки України.

Громадська та інша зовнішня діяльність: член Національної асоціації адвокатів України з 1996 року; консультування з питань проведення наукових і науково-методичних досліджень викладачами відділення «Правознавство» Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу (Договір про наукове консультування від 28 серпня 2017 року).

Досвід практичної роботи: надання адвокатських послуг протягом 25 років (Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 652 від 13.03.1996 року).

Навчальні курси за ОП Бакалавра: теорія права; фінансове право; податкове право.

postheadericon Персоналії

tanasevich

Танасевич Олена Віталіївна

кандидат юридичних наук, голова Вищого антикорупційного суду України

Рецензія (ДФ)

Шумило Михайло Миколайович

Шумило Михайло Миколайович

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,

заступник керівника департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду – начальник правового управління (IV) Верховного Суду

Рецензія (ДФ)

1_Прийменко

Прийменко Олександр Сергійович 

кандидат юридичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського

Рецензія (Б)

Рецензія (М)

Рецензія (ДФ)

Даньшин

Даньшин Максим Валерійович

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права Національної безпеки та правової роботи Військово-юридичного Інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  

Рецензія (Б)

Mogilevskiy

Могілевський Леонід Володимирович

доктор юридичних наук, професор,  проректор Харківського національного університету внутрішніх справ

Рецензія (ДФ)

Мельник

Мельник Костянтин Юрійович

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового та господарського права факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ

Рецензія (М)

Zhynyj

Житний Олександр Олександрович

доктор юридичних наук, професор,  завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Рецензія (ДФ)

Потабенко Лариса Вікторівна

випускниця ОНП «Право» 2021 року, суддя Обухівського районного суду Київської області

Рецензія (ДФ)

Вишневецький

Вишневецький Юрій Олександрович

керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Vileon»

Рецензія (Б)

Рецензія (М)

Лукьянчиков

Лук’янчиков Олег Миколайович

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правового регулювання економіки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця,

керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Легаліст»

Dudin

Дудін Віталій Миколайович

кандидат юридичних наук, керівник громадської організації «Соціальний рух»,

провідний фахівець Управління комунікацій Державного центру зайнятості

rumiantsev

Румянцев Євген Ігорович

керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Manibus»

Chub

Чуб Сергій Володимирович

голова Адвокатського об’єднання «Гардіум»

Рецензія (Б)

fateev

Фатєєв Ярослав Володимирович

випускник магістратури, аспірант 2 року навчання,

староста Красненського старостинського округу Біляївської сільської ради Лозівського району Харківської області

Myrgorod

Марія Костянтинівна Миргород

випускниця першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Право 2021 року

Рецензія (Б)

postheadericon Протоколи зустрічей зі стейкхолдерами

Спеціальність 081 Право

Перший (бакалаврський) рівень

Протокол щодо надання зауважень та пропозицій стейкхолдерами на ОП «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право»

Другий (магістерський)  рівень

Зауваження та пропозиції стейкхолдерів на ОП «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» (2019 р.)

Протокол засідання семінару науково-педагогічних працівників та юристів-практиків щодо аналізу ринку юридичної праці і реалізації та розвитку освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти (2020 р.)

Протокол засідання семінару науково-педагогічних працівників, здобувачів та випускників реалізації та розвитку освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти (2020 р.)

Третій (освітньо-науковий) рівень

Протокол засідання семінару науково-педагогічних працівників та стейкхолдерів щодо аналізу реалізації та розвитку освітньо-наукової програми «Право» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (2021 р.)

Протокол засідання семінару науково-педагогічних працівників, випускників та роботодавців щодо аналізу реалізації та розвитку освітньо-наукової програми «Право» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (2020 р.)

Протокол засідання семінару науково-педагогічних працівників та роботодавців щодо аналізу ринку праці та реалізації та розвитку освітньо-наукової програми «Право» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (2020 р.)

 

postheadericon Освітні програми

Перший (бакалаврський) рівень

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» (2019 р.)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» (2021 р.)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» (2022 р.)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» (проєкт 2023 р. для публічного обговорення)

ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ АКРЕДИТОВАНО ДО 26.05.2025 р.

Другий (магістерський) рівень

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» (2019 р.)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» (2020 р.)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» (2021 р.)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» (2022 р.)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» (проєкт 2023 р. для публічного обговорення)

ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ АКРЕДИТОВАНО ДО 01.07.2027 р.

Третій (освітньо-науковий рівень) рівень

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» (2018 р.)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» (2019 р.)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» (2020 р.)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» (2021 р.)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» (2022 р.)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» (проєкт 2023 р. для публічного обговорення)

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми

ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ АКРЕДИТОВАНО ДО 01.07.2027 р.

postheadericon Історія кафедри економічної теорії, фінансів і обліку

Історія кафедри економічної теорії, фінансів і обліку

Випускаюча кафедра економічної теорії була створена в 1991 році на базі загальноуніверситетської кафедри політичної економії. Головним завданням кафедри є підготовка фахівця з економічної теорії, який був би здатний успішно працювати як викладачем економічних дисциплін у вищих та середніх навчальних закладах, так і бути компетентним аналітиком міжнародного рівня, фахівцем чи керівником у різних секторах та галузях національної економіки.

Значний внесок у розвиток кафедри економічної теорії зробив ректор університету І.Ф. Прокопенко, який очолював кафедру понад 30 років. Під керівництвом академіка І.Ф. Прокопенка була створена сучасна економічна школа з оригінальним поглядом на змістовні і перспективні проблеми економічної теорії. У 1995 році вперше в Україні був підготовлений підручник з основ економіки для загальноосвітньої школи «Людина у світі економіки та бізнесу», в якому було представлено новий варіант поєднання класичного курсу основ економічної теорії з курсом «Основи ринкової економіки та підприємництва».

У 1996 році І.Ф. Прокопенко захистив дисертацію на здобуття доктора педагогічних наук «Теоретичні та методичні основи економічної освіти в загальноосвітніх і професійних навчальних закладах», у якій експериментально перевірив та обґрунтував умови реалізації концепції економічної освіти, визначив критерії відбору її змісту, репрезентував систему науково-методичного забезпечення процесу економічної освіти у загальноосвітніх та професійних навчальних закладах.

Під керівництвом І.Ф. Прокопенка авторські колективи кафедри підготували та видали значну кількість підручників, навчальних посібників нового покоління з економічних дисциплін для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, які стали джерелом організації процесу економічної освіти. Напрацювання науковців були ураховані при розробці Державного стандарту загальноосвітньої школи з економіки, Концепції змісту економічної освіти в загальноосвітній школі України. Колективом кафедри була розроблена і рекомендована для використання навчальна програма з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів суспільно-гуманітарного профілю навчання.

За роки існування економічної школи науково-дослідну діяльність у її межах здійснювали досвідчені викладачі вищої школи, визнані науковці, завдяки зусиллям яких виховано когорту талановитої молоді, яка успішно продовжує розвідки в системі економічної науки.

У 2012-2016 роках викладачі випускової кафедри проводили наукові дослідження за профілем підготовки фахівців у межах ініціативної теми «Соціально-економічні умови реалізації стратегії інноваційного розвитку економіки України» (реєстраційний номер 0112U002006), яка успішно реалізувалася під керівництвом академіка І.Ф.Прокопенка. Також під його керівництвом були здійснені дослідження за держбюджетним замовленням: «Тестове оцінювання навчальних досягнень учнів і студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій» (2010 р.), «Впровадження в старшій профільній школі компетентнісного навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій» (2011-2012 рр.), «Упровадження інноваційних технологій навчання в загальноосвітній та вищій школі як засіб реалізації нових стандартів освіти» (2013-2014 рр.) та «Універсальні навчальні дії як інноваційний засіб реалізації нових стандартів освіти» (2015 р.).

З 2015 по 2018 р. кафедру економічної теорії очолила кандидат економічних наук, доцент Сідельнікова І.В., яка працює в ХНПУ імені Г.С.Сковороди з 1983 року. І.В. Сідельнікова має вищу економічну освіту, закінчила Харківський державний університет імені М.О. Горького (1976 р.). Автор понад 120 наукових праць, з них 5 колективних монографій, 12 навчальних посібників, у т.ч. 4 з грифом МОН (у співавторстві).

З метою практичної професіоналізації підготовки фахівців зі спеціальності «Економіка» 01 вересня 2018 року кафедру економічної теорії реорганізовано в кафедру економічної теорії, фінансів і обліку шляхом її злиття з кафедрою фінансів і обліку. Очолила кафедру кандидат економічних наук, доцент Соляр В.В.

 

postheadericon Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Історія кафедри

Склад кафедри

Навчально-методична робота

Наукова робота

postheadericon Прийом до магістратури на підставі ЗНО

Зареєструватися на ЗНО до магістратури з «Права» можна буде з 13 травня до 3 червня 2019 року в деканаті юридичного факультету. Самі ж тестування проходитимуть у 2 етапи: 2 липня (іноземна мова)  та 4 липня (право).

Нормативно-правова база ЗНО з права

Порядок проведення ЗНО з права

Тестове ЗНО з права

Програма вступних випробувань з загальної правничої компетенці та права, іноземної мови.

Регистрация абитуриентов по специальности «Право» будет проходить с 13 мая по 3 июня в деканате юридического факультета (ул. Чернышевского, 60).
Для регистрации поступающему нужно предоставить копию паспорта и идентификационного кода, копию диплома и приложения к нему, 4 фотографии 3х4, картонную папку на завязках.
Для тех, кто имеет диплом НЕюридической специальности, 24,25,29 мая будут проходить дополнительные вступительные испытания на юридическом факультете.
ВНО будет проходить в 2 этапа: 2 июля (иностранный язык) и 4 июля (право).

 

postheadericon Акти юридичного факультету

Положення про Кафедру цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О.І. Процевського

Положення про студентсько-аспірантський науковий гурток юридичного факультету

Положення про курсові роботи

Положення про юридичну клініку