Июль 2020

postheadericon Гордеюк Алла Олександрівна

gordeukГордеюк Алла Олександрівна

Тема: Преміювання працівників у системі оплати праці

Науковий керівник: Процевський О.І.

Рік: 2010

Місце захисту: Східноукраїнській національний університет імені Володимира Даля.

Професійна траєкторія: доцент кафедри права Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

postheadericon Богославець Сергій Володимирович

bogoslavetsБогославець Сергій Володимирович

Тема: Недержавне пенсійне забезпечення як один із напрямів реалізації соціальної функції держави

Науковий керівник: Процевський О.І.

Рік: 2010

Місце захисту: Східноукраїнській національний університет імені Володимира Даля.

Професійна траєкторія: Адвокатська діяльність

postheadericon Колєснік Тетяна Володимирівна

kolesnikКолєснік Тетяна Володимирівна

Тема: Правове регулювання пенсійного забезпечення за вислугу років педагогічних працівників

Науковий керівник: Процевський О.І.

Рік: 2010

Місце захисту: Східноукраїнській національний університет імені Володимира Даля.

Професійна траєкторія: Доктор юридичних наук з 2017 року. Тема докторської дисертації: «Правовий механізм забезпечення дисципліни праці в умовах ринкової економіки». Автор  110 публікацій, з них  три монографії; зав. кафедри земельного та аграрного права ХДБУ

postheadericon Селезень Світлана Володимирівна

selezenСелезень Світлана Володимирівна

Тема: Особливості припинення трудового договору за п. 2 ст. 41 Кодексу законів про працю України

Науковий керівник: Процевський О.І.

Рік: 2009

Місце захисту: Східноукраїнській національний університет імені Володимира Даля.

Професійна траєкторія: З 2004 р. – доцент кафедри економічної теорії та права ХНАДУ, адвокат.

postheadericon Дергачов Віктор Сергійович

Дергачов Віктор Сергійович

Тема: Відповідальність за розголошення державної та комерційної таємниці за трудовим законодавством України

Науковий керівник: Процевський О.І.

Рік: 2009

Місце захисту: Східноукраїнській національний університет імені Володимира Даля.

Професійна траєкторія: Адвокатська діяльність.

postheadericon Гуцу Світлана Федорівна

gutsuГуцу Світлана Федорівна

Тема: Правове регулювання відпусток цільового призначення

Науковий керівник: Процевський О.І.

Рік: 2007

Місце захисту: Харківській національний університет внутрішніх справ.

Професійна траєкторія: З 2007 р. – доцент кафедри права Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ».

postheadericon Головань Тетяна Георгіївна

Golovan

Головань Тетяна Георгіївна

Тема: Сумісництво та суміщення професій (посад) в трудовому праві

Науковий керівник: Процевський В.О.

Рік: 2007

Місце захисту: Харківській національний університет внутрішніх справ.

Професійна траєкторія: в.о. декана юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Адвокат.

postheadericon Прийменко Олександр Сергійович

pryimenkoПрийменко Олександр Сергійович

Тема: Правове регулювання відносин, що виникають у разі втрати годувальника (в солідарній пенсійній системі)

Науковий керівник: Процевський О.І.

Рік: 2013

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Професійна траєкторія: З  2018 року – проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків ХНУМ імені І. П. Котляревського.

postheadericon Аспірантура (вступнику)

Спеціальність 081 «Право»

Напрямки дослідження: трудове право; право соціального забезпечення; кримінальне право; кримінально-виконавче право; адміністративне право

Про підготовку докторів філософії за спеціальністю 081 «Право»

Вартість навчання (за 4 роки):
Денна форма навчання: 71 800 грн.
Вечірня форма навчання: 71 800 грн.
Заочна форма навчання: 53 840 грн.
Умови вступу
Програма вступного іспиту
Програма додаткового вступного випробування

З усіх питань щодо вступу у 2021 році звертайтеся до Відділу аспірантури та докторантури ХНПУ імені Г.С. Сковороди: 61002, м. Харків, вул. Алчевських 29, к. 103, тел.(057) 700-35-21, e-mail: aspirantura-2010@hnpu.edu.ua

postheadericon Магістратура (вступнику)

Програми вступних випробувань

Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ

 

Вартість навчання (за рік):
Денне відділення — 29 930 грн.
Заочне відділення — 16 570 грн.
Освітня програма

Подача електронної заяви

З усіх питань щодо вступу у 2021 році звертайтеся до ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ХНПУ імені Г.С. Сковороди: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2 (станція метро “Студентська”), кімн. 110

Порядок роботи приймальної комісії :  
Понеділок – п’ятниця: 9.00 – 16.30.
Субота: 9.00 – 13.30.
Неділя: 9.00 – 13.30 (у дні оприлюднення рейтингових списків і зарахування).

Тел. (0572) 68-14-34, 095 250 85 30 (понеділок-п’ятниця з 9.00 до 16.00), e-mail: priimalna@hnpu.edu.ua