Декабрь 2015

postheadericon Гуртожиток

Студенти юридичного факультету забезпечуються житловими приміщеннями у гуртожитку № 3 ХНПУ імені Г.С. Сковороди, який розташований за адресою: м. Харків, проспект Ювілейний, 50 (колишня назва: проспект 50-річчя ВЛКСМ, 50)

 

postheadericon Студентське самоврядування

Спілка студентів та молоді ХНПУ ім.Г.С.Сковороди у мережі Facebook

Склад спілки студентів та молоді юридичного факультету

oO0hLVArmlQБуць Євген Миколайович
Голова Спілки студентів і молоді

MT34b4JuG8sОгребчук Анастасія Владиславівна
Заступник Голови Спілки студентів і молоді

FqD-lpbaaO4Єрещенко Катерина Юрієвна
Заступник Голови Спілки студентів і молоді

TSp2yytDNScСабельнік Богдан Вікторович
Секретар Спілки студентів і молоді

pNjHPZDnsEUТарасова Олена Ігорівна
Голова волонтерського комітету

wiw0LV4ikyUТкаченко Антон
Голова спортивного комітету

KTUg35x0DAMПетренко Наталія Едуардівна
Голова культурно-масового комітету

R9QJQMEL1MgВасильченко Владислава Владиславівна
Голова інформаційно-редакційного комітету

kMmFzlLO0JkЧега Дар’я Євгенівна
Голова студентів, які проживають у гуртожитку

Голова навчального комітету

Голова студентського Наукового товариства

Ck69hsBvDsQ

postheadericon Результати вступу

postheadericon Дисципліни і програми вступних випробувань

postheadericon Документи для вступу

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII Правил), зарахування за співбесідою (розділ Х Правил) та зарахування поза конкурсом (розділ ХІ Правил), подають заяви тільки в електронній формі. Вони можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей, на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету. Подання заяв в електронній формі на спеціальності, на яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується.
Заяви, подані на певну спеціальність до ХНПУ імені Г. С. Сковороди за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.
Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією університету згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від  15 жовтня 2015 року № 1085.
Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії.
Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви. У разі наявності у вступника особливих умов для зарахування, передбачених законодавством, інформація про наявні пільги додається до тих заяв вступника, на які поширюється зазначена пільга.
Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано університетом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до ХНПУ імені Г. С. Сковороди.
Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.
У заяві вступники вказують спеціальність, факультет та форму навчання.
Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету для здобуття ступеня бакалавра вступник зазначає в кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.
Пріоритетність, визначена вступником у заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії.
Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:
– документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»), військовий квиток або посвідчення про приписку — для військовозобов’язаних, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
– документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
– сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти). Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році, окрім випадків передбачених III, X, XVIII Правил. ХНПУ імені Г. С. Сковороди встановив, що мінімальне значення кількості балів сертифіката з загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі в конкурсі, складає 100 балів;
– медичну довідку за формою 086–о або її копію (оскільки університет належить до тих навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійно-медичного огляду).
– документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII Правил), зарахування за співбесідою (розділ Х Правил), зарахування поза конкурсом (розділ ХІ Правил) (за наявності).
На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання за 2016 рік.
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
– копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
– копію документа, що засвідчує особу та громадянство;
– копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII Правил), зарахування за співбесідою (розділ Х Правил), зарахування поза конкурсом (розділ ХІ Правил) (за наявності).
– медичну довідку за формою 086-о або її копію;
– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених у розділі V Правил прийому до університету, для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

postheadericon Правила прийому

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ

Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України — http://mon.gov.ua
Український центр оцінювання якості освіти — http://testportal.gov.ua
Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти — http://zno-kharkiv.org.ua
Електронний вступ — http://ez.osvitavsim.org.ua (сервіс працюватиме під час вступної кампанії)
Інформаційна система «Конкурс» — http://www.vstup.info

УМОВИ ПРИЙОМУ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ В 2016 році (затверджені наказом МОН України від 15.10.2015 №1085 та зареєстровані в Міністерстві юстиції 04.11.2015 № 1351/27796) + Додатки до Умов прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до ХНПУ імені Г.С.Сковороди у 2016 році (затверджені на засіданні Вченої ради університету протоколом № 8 від 11.12.2015)

postheadericon Дні відкритих дверей

postheadericon Аспірантура

ВСТУПАЙ ДО АСПІРАНТУРИ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ!

Чому?

1. Престижні спеціальності: 12.00.05 «трудове право; право соціального забезпечення»;  12.00.06 «земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»; 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»; 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право».

2. Наявність бюджетних місць та низька вартість контракту: 65 720 за 4 роки на денній та вечірній формі навчання, 49 280 за 4 роки на заочній формі навчання.

3. Військовозобов’язаним громадянам України при навчанні в аспірантурі надається відстрочка від призову на строкову військову службу на весь строк навчання.

Умови вступу до аспірантури

Аспірантура

Кафедра цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права

На кафедрі цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права працює аспірантура зі спеціальності 081 «Право» за напрямами: трудове право, право соціального забезпечення. Протягом цього періоду керівництво написанням дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук здійснювали: д.ю.н., проф. Процевський О.І., д.ю.н. Процевський В.О., к.ю.н., доц. Сприндис С.І., к.ю.н., доц. Коваленко О.О., к.ю.н., доц. Лисяк О.І.
Так, під науковим керівництвом:
— професора Процевського О.І. було захищено кандидатські дисертації: Гаврилюк О.В. (1998), Яковлєв В.В. (2003), Пурей М.М. (2003), Прудивус О.В. (2003), Солодовник Л.В.(2004), Гоц О.В.(2004), Пономаренко О.М.(2005), Коваленко О.О.(2006), Шабанов Р.І.(2006), Ждан М.Д.(2007), Гуцу С.Ф.(2007), Дергачов В.С.(2010), Селезень С.В.(2010), Колесник–Омельченко Т.В.(2010), Богославець С.В.(2010), Гордеюк А.О.(2010), Єрофеєнко Л.В.(2011), Красько Я.В.(2012), Лук’янчиков О.М.(2012), Прогонюк Л.Ю.(2013), Прийменко О.С.(2013), Іщенко Н.І.(2014), Полянський А.О.(2016), Тихонович Л.А.(2016) та ін.;
— професора Процевського В.О. було захищено кандидатські дисертації: Лисяк О.І.(2004), Головань Т.Г.(2007), Чумак О.О.(2011), Саєнко Ю.О.(2014);
— доцента Спринидса С.І. було захищено кандидатські дисертації: Яремчук О.В.(2005), Протопопова Я.С.(2011);
— доцента Лисяка О.І. було захищено кандидатські дисертації:  Кохан М.С.(2013);
— доцента Коваленко О.О. було захищено кандидатські дисертації: Новіков Д.О. (2013).

Кафедра кримінально-правових дисциплін

На кафедрі кримінально-правових дисциплін з 2001 року по теперішній час працює аспірантура зі спеціальності 081 «Право» за напрямом кримінальне право. Протягом цього періоду керівництво написанням дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук здійснювали: д.ю.н., проф. Пінаєв А.О., д.ю.н., проф. Трубников В.М., к.ю.н., проф. Куц В.М., к.ю.н., доц. Шинкарьов Ю.В. Так, під науковим керівництвом:
— професора Трубникова В.М. було захищено чотири кандидатські дисертації: Шинкарьов Ю.В. «Арешт як вид кримінального покарання та особливості правового регулювання його виконання та відбування»; Павленко Т.А. «Концепція кримінально-правової охорони права людини на життя в Україні»; Саленков І.В. «Режим виконання і відбування кримінального покарання у виді позбавлення волі», Скакун О.Є. «Реалізація принципу справедливості в процесі призначення покарання у виді позбавлення волі»;
— професора Куца В.М. – було захищено три кандидатські дисертації: Ященко А.М. «Примирення з потерпілим у механізмі кримінально-правового регулювання»; Арманов М.Г. «Кримінальна відповідальність за примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань»; Плотнікова А.В. «Кримінальна відповідальність за організацію заняття проституцією»;
— доцента Шинкарьова Ю.В. – було захищено три кандидатські дисертації: Мозгова В.А. «Громадські роботи як вид кримінального покарання»; Шевченко Д.А. «Принцип індивідуалізації покарання у кримінальному праві України»; Корабель М.Г. «Конфіскація майна як вид кримінального покарання»
На даний момент на кафедрі підготовкою дисертаційних досліджень займаються аспіранти денної та заочної форм навчання, наукове керівництво якими здійснюється: д.ю.н., проф. Трубниковим В.М., д.ю.н., доц. Ященко А.М., к.ю.н., доц. Шинкарьовим Ю.В., к.ю.н., доц. Павленко Т.А., к.ю.н., доц. Плотніковою А.В.

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 081 право

postheadericon Наукові видання

1

Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Право»

Збірник наукових праць

Рік заснування: 2001

Галузь та проблематика: У збірнику публікуються наукові статті вчених-правознавців та практичних працівників правоохоронних органів України та ближнього зарубіжжя, аспірантів та докторантів з актуальних проблем теорії та історії держави і права, філософії права, конституційного, цивільного, трудового, адміністративного, кримінального, міжнародного права та цивільного, кримінального, господарського, адміністративного процесу, криміналістики та організації боротьби зі злочинністю.

Свідоцтво про державну реєстраціюКВ №15679-4142 ПР від 17.09.2009 р.

Постановою Президії ВАК України №1-05/1 від 10.02.2010 р. (перереєстрація від 07.10.2015 р., наказ МОН № 1021«Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Право» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: юридичні науки

ISSN 2312-1661 (Print), ISSN 2312-8984 (Online)

10Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського >>ПОСИЛАННЯ<<

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних:

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Процевський Віктор Олександрович, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Відповідальний секретар: Ждан Микола Дмитрович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61002,м. Харків, вул. Чернишевська, 60.

Телефон: (057) 700-35-26

20spring.lusi@ukr.net                       30Останній випуск

 40Архів випусків                            50 Редакційна колегія 

60Керівництвa для авторів         70Етичні норми

 

 

postheadericon Наукові заходи

5 квітня 2019 року на базі ХНПУ імені Г.С.Сковороди кафедрою цивільно-правових дисциплін,господарського та трудового права юридичного факультету було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію, присвячену 90-річчю з дня народження член-кореспондентаНАПрН України,академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України,доктора юридичних наук,професора, засновника української школи трудового права Процевського Олександра Івановича на тему»Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення».

5 апре