Архив рубрики «Наука»

postheadericon Павленко Віталій Сергійович

Павленко Віталій Сергійович

Тема дослідження: Кримінальна відповідальність за створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Т.А. Павленко

postheadericon Умаєв Бадрудин Бесланович

Умаєв Бадрудин Бесланович

Тема дослідження: Соціальний захист військовослужбовців і працівників  Служби безпеки України

Науковий керівник: д.ю.н., проф. О.В. Москаленко

postheadericon Теліченко Андрій Вікторович

Теліченко Андрій Вікторович

Тема дослідження: Юридичні гарантії права на працю в умоваї євроінтеграції України

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Р.І. Шабанов

Публікації за напрямком

Теліченко А.В. До питання про визначення поняття юридичних гарантій в трудовому праві.Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 93-річчю з дня народження члена-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (21 травня 2022 року). – Харків, 2022. – ТОВ «Видавництво Точка», віддруковано у ТОВ «Друкарня Мадрид» через ФОП Гобельовська Л. П. С. 119-122

 

postheadericon Олійник Олександр Олександрович

Oliynyk2

Олійник Олександр Олександрович

Тема дослідження: Судова юрисдикція трудових спорів

Науковий керівник: д.ю.н., проф. О.В. Москаленко

postheadericon Новіченко Наталя Вікторівна

Новіченко Наталя Вікторівна

Тема дослідження: Правове регулювання гендерної рівності у трудових відносинах

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Р.І. Шабанов

postheadericon Нестерович Олексій Сергійович

Нестерович Олексій Сергійович

Тема дослідження: Реалізація випускниками закладів освіти права на працю

Науковий керівник: д.ю.н., проф. О.В. Москаленко

postheadericon Могуренко Олексій Миколайович

Могуренко Олексій Миколайович

Тема дослідження: Право на зайнятість та його реалізація  як складові забезпечення гідної праці в Україні

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Р.І. Шабанов

postheadericon Лиманський Павло Павлович

lymanskiyЛиманський Павло Павлович

Тема дослідження: Особливості правового регулювання трудової діяльності науково-педагогічних працівниківв умовах євроінтеграції України

Науковий керівник: к.ю.н., доц. М.Д. Ждан

Публікації за напрямком

1. Лиманський П. Особливості правового регулювання трудової діяльності науково-педагогічних працівників в умовах крантину. Осінні юридичні читання – 2021. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки. Випуск XXХ: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Осінні юридичні читання – 2021». 19 листопада 2021 р., Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. С.317-320.

2. Лиманський П.П. Конкурсний відбір як різновид порядку укладення трудового договору з науково-педагогічним працівником. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 93-річчю з дня народження члена-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (21 травня 2022 року). – Харків, 2022. – ТОВ «Видавництво Точка», віддруковано у ТОВ «Друкарня Мадрид» через ФОП Гобельовська Л. П. С. 108-109.

3. Лиманський П.П. Генеза правового регулювання трудової діяльності науково-педагогічних працівників. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 2022. №35. С.114-120.

postheadericon Кузнецова Карина Ігорівна

kuznetsova

Кузнецова Карина Ігорівна

Тема дослідження: Правове регулювання соціального діалогу як чинника сприяння забезпеченню гідної праці в Україні

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Т.Г. Головань

Публікації за напрямком

Кузнецова К.І. Негайне виконання судового рішення у справах про поновлення на роботі державного службовця: практичний аспект.Осінні юридичні читання – 2021. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки. Випуск XXХ: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Осінні юридичні читання – 2021». 19 листопада 2021 р., Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. С.311-315.

postheadericon Литвиненко Анна Сергіївна

lytvynenko

Литвиненко Анна Сергіївна

Тема дослідження: Умови праці як складова сучасної парадигми правового регулювання гідної праці

Науковий керівник: д.ю.н., проф. О.О. Коваленко

Публікації за напрямом

1. Литвиненко А.С. Проблеми реалізації концепції гідної праці у сфері трудових правовідносин. Актуальні проблеми та перспективи розвитку приватного права в сучасних умовах: матеріали Регіональн. наук-практ. конф. (м. Дніпро, 26 листоп. 2021 р). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. С.299-302.

2. Литвиненко А.С. Умови праці як складова гідної праці: проблеми правового регулювання та перспективи їх вирішення. Осінні юридичні читання – 2021. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки. Випуск XXХ: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Осінні юридичні читання – 2021». 19 листопада 2021 р., Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. С.321-324.