Архив рубрики «Здобувачу»

postheadericon Електронні журнали (бакалаврат)

14 група

24 група

25 група

34 група

35 група

44 група

45 група

 

postheadericon Дистанційне навчання (магістратура)

Вхід до системи MOODLE

postheadericon Завдання ДН (магістратура)

Адвокатура і нотаріат

Адвокатура і нотаріат (2 завдання)

Адкокатура (завдання)

Верховенство права

Верховенство права (з 12.03 по 3.04)

Верховенство права (з 3.04 по 24.04)

Гендерно-правові студії

Гендерно-правові студії 1

Гендерно-правові студії 2

Гендерно-правові студії 3

Методологія правових досліджень

Методологія правових досліджень (1 тиждень)

Методологія правових досліджень (2 тиждень)

Проблеми захисту соціально-економічних прав

Проблеми захисту соціально-економічних прав 1

Проблеми захисту соціально-економічних прав 2

Проблеми захисту соціально-економічних прав 3

Проблеми кваліфікації злочинів життя та здоров’я

Завдання з 12.03 по 3.04

Метод. рекомендації по вирішенню задач для 55 групи)

Лекції

Завдання з 4.04 по 24.04

postheadericon Електронні журнали (магістратура)

55 група

postheadericon Методичні матеріали (магістратура)

Цикл загальної підготовки

Іноземна мова

Робоча програма

Професійна комунікація юриста

Робоча програма

Українська мова як іноземна за професійним спрямуванням

Робоча програма

Цикл професійної підготовки

Верховенство права

Робоча програма

Силабус

Застосування рішень ЄСПЛ в правозастосовній практиці

Робоча програма

Силабус

Правове регулювання адвокатської діяльності

Робоча програма

Силабус

Правове регулювання працевлаштування молоді

Робоча програма

Силабус

Правове регулювання публічної служби

Робоча програма

Силабус

Принципи та процедури судочинства в Україні

Робоча програма

Силабус

Проблеми кримінально-правової кваліфікації правопорушень

Робоча програма

Силабус

Юридична аргументація

Робоча програма

Навчальний посібник

Практикум

Силабус

Практична підготовка

Виробнича практика за фахом

Робоча програма

Методичні рекомендації

Вибіркові дисципліни факультету

Захист трудових прав

Робоча програма

Силабус

Гендерно-правові студії

Робоча програма

Силабус

Складання процесуальних документів

Силабус

Порівняльне кримінальне право

Робоча програма

Силабус

Право соціального захисту

Робоча програма

Силабус

Кримінально-правовий захист особистих та соціально-економічних прав людини

Робоча програма

Силабус

postheadericon Методичні матеріали (бакалаврат)

Аграрне право

Методичні рекомендації
Силабус

Адміністративне право і процес

Плани семінарських занять
Контрольні питання
Силабус

Водне право

Силабус

Господарське право

Методичні рекомендації
Силабус

Державне право зарубіжних країн

Плани семінарських занять
Робоча програма
Силабус

Екологічне право

Силабус
Практикум

Земельне право

Силабус

Історія держави і права

Методичні рекомендації

Конституційне право України

Плани семінарських занять
Робоча програма
Силабус

Кримінальне право України (Загальна частина)

Навчально-методичний комлекс

Кримільне право (Особлива частина)

Силабус

Кримінальний процес

Методичні рекомендації
Силабус
Контрольні питання

Митне право

Плани семінарських занять
Силабус

Міжнародне приватне право

Методичні рекомендації
Силабус

Міжнародне публічне право

Плани семінарських занять
Робоча програма
Силабус

Міжнародно-правовий захист прав людини

Силабус

Міжнародне та порівняльне трудове право

НМКД

Муніципальне право України

Робоча програма
Силабус

Історія держави і права

Практикум
Контрольні питання (денне/заочне)

Основи законодавства про освіту

Плани семінарських занять
Практикум
Контрольні питання

Основи права Європейського Союзу

Плани семінарських занять
Контрольні питання
Силабус

Основи юридичної клінічної практики

Силабус

Педагогіка

Силабус

Податкове право

Методичні рекомендації
Контрольні питання
Силабус

Порівняльне правознавство

Методичні рекомендації

Поліцейське право Європейського Союзу

Контрольні питання

Право соціального забезпечення

Методичні рекомендації

Психологія

Робоча програма

Римське приватне право

Методичні рекомендації

Спадкове право

Методичні рекомендації

Теорія права

Плани семінарських занять

Трудове право

Силабус
Навчально-методичний комплекс

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Методичні рекомендації
Контрольні питання

Філософія права

Силабус

Фінансове право

Методичні рекомендації
Контрольні питання
Контрольні питання до заліку (З.В., дистанційно)

Цивільне право (Ч. 1)

Навчально-методичний комплекс

Цивільне право (Ч. 2)

Навчально-методичний комплекс

Цивільний процес

Силабус

Юридична деонтологія

Силабус

Юридичне обґрунтування (Юридичне аргументування)

Силабус (Юридичне обґрунтування)
Практикум
Контрольні питання
Силабус (Юридичне аргументування)

Юридичні дослідження

Питання (заочне відділення)

Курсові роботи

Положення про курсові роботи
Методичні вимоги щодо написання курсової роботи по кафедрі кримінально-правових дисциплін

Теми курсових робіт по кафедрі державно-правових дисциплін, міжнародного права і права Європейського Союзу

Теми курсових робіт по кафедрі цивільно-правових дисциплін та трудового права імені професора О.І. Процевського

Підсумкова атестація

Методичні рекомендації для підготовки до державного іспиту з Цивільного права
Методичні рекомендації для підготовки до державного іспиту з Кримінального права
Методичні рекомендації для підготовки до державного іспиту з Додаткових компетентностей

postheadericon Магістратура

Розклад занять
Дисципліни за вибором
Методичні рекомендації
Дистанційне навчання

postheadericon Бакалаврат

Розклад занять
Дисципліни за вибором
Методичні рекомендації
Дистанційне навчання

postheadericon Ми переїхали!

Для покращення умов освітнього процесу та успішного проходження акредитації освітніх програм з 01.07.2020 р. юридичний факультет працює у головному корпусі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, що розшташований на вул. Алчевських, 29.

хнпуДля абітурієнтів, студентів, аспірантів, співробітників юридичного факультету нічого не змінюється. Ми працюємо як завжди: з натхненням та креативністю!

 

Наша оновлена контактна інформація

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29, 1 поверх, каб. 102
Телефон: (057)700-35-20
e-mail: faculty-law@hnpu.edu.ua

 

postheadericon Академічна доброчесність

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень (ч. 1 ст. 42 Закону України «Про освіту»).

Документи з питань академічної доброчесності

Документи ЗВО
Документи НАЗЯВО

Комісія з академічної доброчесності

Комісія ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Комісія ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти

Комісія ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Група сприяння академічній доброчесності

Корисні матеріали та посилання

Пройти онлайн курс «Академічна доброчесність в університеті»

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні
Основи академічного письма
Плагіат у вищій освіті
Про соціальну модель плагіату
Чому студенти списують (за їхніми словами та зі слів інших)

Онлайн-ресурси пошуку плагіату

https://unicheck.com
http://www.turnitin.com/en_us/home
http://www.scanmyessay.com
http://www.plagscan.com/seesources/analyse.php
http://plagiarismdetector.net/
http://sourceforge.net/projects/antiplagiarismc/
http://www.duplichecker.com/
http://www.paperrater.com/
http://plagiarisma.net/
http://www.plagiarismchecker.com/help-teachers.php
http://www.plagium.com/

Перевірка наукових та кваліфікаційних здійснюється програмою Unicheck Інтитутом інформатизації освіти. Для проведення перевірки надішліть лист на скриньку antiplagiat@hnpu.edu.ua. Підтримуються формати .doc, .docx, .rtf, .txt, .odt, .ppt, .pptx, .html, .pdf, .pages, .gdoc.