postheadericon

Публікації у фахових виданнях України

Лисяк О.І. Участь профспілок у розірванні трудового договору. — УАДУ при Президентові України. Державна служба і громадянин: реалізація конституційних прав, свобод та обов’язків. Науковий збірник. Харків, 2000 рік. НВФ «Екограф».
Лисяк О.І. Профспілки і соціально-політичне життя держави. — УАДУ при Президентові України. Актуальні проблеми державного управління. Видавництво ХарУАДУ. 2/2001.
Лисяк О.І. Деякі правові проблеми розвитку профспілкового руху України. — Збірник наукових праць ХДПУ ім. Г.С.Сковороди. Випуск 1. ХДПУ. 2001.
Лисяк О.І. Функції профспілок у регулюванні трудових правовідносин. — Збірник наукових праць ХДПУ ім. Г.С.Сковороди. Випуск 1. ХДПУ. 2002.
Лисяк О.І. Поняття і визначення захисту профспілками соціально-трудових прав працівників та його форми. — УАДУ при Президентові України. Збірник наукових праць №2(13). Видавництво ХарУАДУ. 2002.
Лисяк О.І. Аналіз розвитку страхування агропромислового комплексу на рівні сільськогосподарського підприємства. — Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць. Видавництво ХарРІНАДУ «Магістр». 2004.
Лисяк О.І. Види громадського контролю здійснюваного профспілками. — Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць. ВидвництвоХарРІНАДУ «Магістр». 2004.
Лисяк О.І. Правові механізми реалізації державної політики в АПК України. — Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць. Видавництво ХарРІНАДУ «Магістр». 2005.
Лисяк О.І. Деякі питання правового регулювання приватних підприємств України. — Збірник наукових праць. Видавництво ХарРІНАДУ «Магістр». 2006.
Лисяк О.І. Економіко-правові засади розвитку зеленого туризму в Україні. — Збірник наукових праць. Видавництво ХарРІНАДУ «Магістр». 2007.
Лисяк О.І. Проблеми забезпечення правового розвитку фермерського господарства. — Збірник наукових праць №2. Видавництво ХарРІДУ, НАДУ при Президентові України. «Магістр». 2008.
Лисяк О.І. Правовий розвиток фермерських господарств в Україні. — Видавництво ХарРІДУ, НАДУ при Президентові України. «Магістр». 2012.
Юридичний словник. // О.І. Лисяк, О.М.Олійник, В.О.Микитюк, С.О.Микитюк, Г.І.Савченко — Харківський національний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди. – 2014.
Лисяк О.І. Проблеми удосконалення аграрного законодавства: шляхи вирішення. — Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Право». – Випуск 26. – 2017.
Лисяк О.І. Основні засади правового регулювання трудових відносин у сільському господарстві України. — Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Право». – Випуск 28. – 2018.
Лисяк О.І. Щодо особливостей правового регулювання використання підземних вод в Україні. — Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Право». – Випуск 29. – 2018.
Лисяк О.І. Щодо окремих питань правового регулювання безоплатної приватизації земель громадянами України. — Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Право». – Випуск 30. – 2019.

Тези наукових доповідей

Лисяк О.І. Правові підходи до формуваннязаконодавчоїбазиземельнихвідносин. — Матеріали науково-практичної конференції. Видавництво ХарРІДУ, НАДУ при Президентові України. «Магістр». 2011.
Лисяк О.І. Екологічна етика – завдання вищої освіти. — Тези за матеріалами науково-методичної конференції УкрДУЗТ: «Підготовка фахівців нової генерації – завдання вищої освіти» (29-30 листопада 2017 р.), – Харків: УкрДУЗТ, 2017.
Лисяк О.І. Правове регулювання екологічно небезпечної діяльності на транспорті. — Тези за матеріалами 80-ї міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті» (24-26 квітня 2018 р.) – Харків: УкрДУЗТ, 2018.
Лисяк О.І. Особливості правового регулювання трудових відносин в сільському господарстві України. — Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної правової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора О.І. Процевського. – Харків: Юрайт, 2019.
Лисяк О.І. Дієві інструменти забезпечення і посилення якості освіти у навчальних закладах України. — Тези за матеріалами науково-методичної конференції УкрДУЗТ: «Дотримання принципів академічної доброчесності учасниками освітнього процесу». – Харків: УкрДУЗТ, 2019.
Лисяк О.І. Правові форми реалізації права на працю у фермерських господарствах. — Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми приватного та публічного права», присвяченій 91-річчю член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, д.ю.н., професора Процевського О.І. – Харків: Юрайт, 2020.
Лисяк О.І. Правове забезпечення функціонування інформаційного суспільства в Україні та за кордоном: порівняльний аналіз.// О.І. Лисяк, Т.Н. Гайворонська- VIII Міжнародна науково-практична конференція «Людина, суспільство, комунікативні технології». – Харків: УкрДУЗТ, 2020.

Науково-популярніпублікації

Лисяк О.І. Колективнийдоговір у театрах України.// О.І. Лисяк, Ярослав Білик — Одеський національний політехнічний університет. Фахове видання з мистецтвознавства та культурології. – 2015.

Навчально-методичні публікації

Лисяк О.І. Правоверегулюванняприроднихмонополій у господарськійдіяльності. — Навчально-методичний посібник щодо методичних рекомендацій за вимогами кредитно-модульної системи навчання. Збірник наукових праць. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського. 2009.
Лисяк О.І. Екологічна етика/ навчально-методичний посібник. — Право. – 2017.
Лисяк О.І. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи з земельного права України» для студентів юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди. — Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – 2017.
Лисяк О.І. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи з земельного права України. — Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – 2017.
Лисяк О.І. Основи теорії держави. Навчальний посібник. — Харків: УкрДУЗТ, 2019.
Лисяк О.І. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи з курсу «Основи теорії держави». — Український державний університет залізничного транспорту. – 2019.

Комментарии запрещены.