Ноябрь 2016

postheadericon Виховна робота кафедри кримінально-правових дисциплін

Студентська наукова робота: для поглибленої індивідуальної роботи з  молоддю функціонує  гурток з кримінального прав, студенти якого вивчають монографії, спеціальну літературу, готуються до участі в університетських олімпіадах, науково-практичних конференціях. Найбільш обдаровані студенти залишаються працювати на кафедрі після закінчення університету.
Кафедрою розроблено процес проходження студентами виробничої практики в правоохоронних органах. У процесі її проходження вже в практичному плані виявляється спроможність студента працювати в органах юстиції, прокуратури, внутрішніх справ. Одночасно з керівниками органів розглядаються перспективи працевлаштування майбутніх випускників.

postheadericon Наукова робота кафедри кримінально-правових дисциплін

Професорсько-викладацький склад кафедри, а також аспіранти  та здобувачі працюють над науково-дослідною темою: «Шляхи протидії злочинності в Україні»
З 2001 року відкрита і діє аспірантура за спеціальністю 12.00.08 Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право .
Науковий досвід втілюється у монографіях, навчально-методичних посібниках, методичних рекомендаціях для студентів.

Під науковим керівництвом:
— професора Трубникова В.М. було захищено чотири кандидатські дисертації: Шинкарьов Ю.В. «Арешт як вид кримінального покарання та особливості правового регулювання його виконання та відбування»; Павленко Т.А. «Концепція кримінально-правової охорони права людини на життя в Україні»; Саленков І.В. «Режим виконання і відбування кримінального покарання у виді позбавлення волі», Скакун О.Є. «Реалізація принципу справедливості в процесі призначення покарання у виді позбавлення волі»;
— професора Куца В.М. – було захищено три кандидатські дисертації: Ященко А.М. «Примирення з потерпілим у механізмі кримінально-правового регулювання»; Арманов М.Г. «Кримінальна відповідальність за примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань»; Плотнікова А.В. «Кримінальна відповідальність за організацію заняття проституцією»;
— доцента Шинкарьова Ю.В. – було захищено три кандидатські дисертації: Мозгова В.А. «Громадські роботи як вид кримінального покарання»; Шевченко Д.А. «Принцип індивідуалізації покарання у кримінальному праві України»; Корабель М.Г. «Конфіскація майна як вид кримінального покарання»

Видані наукові праці співробітників кафедри

Корабель М.Г. Конфіскація майна як вид кримінального покарання: монографія. Харків. Право. 2018. 176 с.

postheadericon Історія кафедри кримінально-правових дисциплін

Кафедра кримінально-правових дисциплін створена в жовтні 1997 року як структурний підрозділ юридичного факультету Інституту економіки і права ХДПУ імені Г.С.Сковороди. Свої знання студентам віддали такі провідні викладачі як заслужений юрист України, старший радник юстиції Півненко В.П., суддя Апеляційного суду Харківської області у відставці Мірошничеко Є.О., д.ю.н. професори Волобуєв А.Ф., Куц В.М., Трубников В.М., Ященко А.М.

postheadericon Склад кафедри кафедри кримінально-правових дисциплін

Науково-педагогічні кадри кафедри

ШинкаревШинкарьов Юрій Вікторович, завідувач кафедрою

ПлотниковаПлотнікова Аліна Володимирівна

ПавленкоПавленко Тетяна Анатоліївна

КорабельКорабель Марія Георгіївна

Полянський Антон Олександрович

postheadericon Навчально-методична роботи кафедри кримінально-правових дисциплін

Кафедра забезпечує викладання Кримінального права, Кримінального процесу, Криміналістики.
Професорсько-викладатський склад кафедри застосовує заходи спрямовані на вдосконалення процесів викладання і навчання. Під час навчального процесу викладачі використовують імітовані судові процеси, проводять дискусії. Кожен студент має можливість отримати на кафедрі інформацію та повну консультацію з будь-якого питання стосовно таких дисциплін як кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика