postheadericon Сластьон Ігор Анатолійович

Slastion

Сластьон Ігор Анатолійович

Тема дослідження: Принцип справедливості в трудовому праві

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Олена Олександрівна Коваленко

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1. Сластьон І.А. Філософсько-правові погляди щодо поняття справедливості. Актуальні проблеми юридичної науки та практики в XXI столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 жовт. 2020 р. Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. С. Дем’янчука. Рівне : Гельветика, 2020. Ч. 1. С. 70-72.

2. Сластьон І.А.  Матеріали ХХVІ науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції». м. Харків, 20 грудня. 2020 р. Харків, 2020. Т. 2.  С. 114-116.

Комментарии запрещены.