postheadericon Публікації (Нечитайленко Анатолій Олександрович)

Публікації у фахових виданнях України

1. Нечитайленко А.О Правотворча діяльність органів місцевого самоврядування та шляхи її удосконалення. Юридичний науковий електронний журнал. Електронне видання. ДВНЗ Запорізький національний університет). 2014. № 6. С. 33-36.
2. Нечитайленко А.О. Законодавство про дисциплінарну відповідальність державних службовців потребує вдосконалення. Юридичний науковий електронний журнал. Електронне видання. ДВНЗ Запорізький національний університет). 2015. № 6. С. 131-134.
3. Нечитайленко А.О. / у співавторстві з Компанієць І.М. та Нечитайленко В.А. Про деякі шляхи подальшого розвитку адміністративного права України. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди « ПРАВО». 2016. Вип. 24. С. 80-87.
4. Нечитайленко А.О. / у співавторстві з Компанієць І.М. Місце та роль адміністративного права в сучасному державотворенні. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди « ПРАВО». 2018. Вип. 28. С. 91-98.
5. Нечитайленко А.О. / у співавторстві з Компанієць І.М. Деякі проблеми законодавства про розгляд скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія «ПРАВО». 2019. Вип. 30. С. 94-99.
6. Нечитайленко А.О. / у співавторстві з Нечитайленко В.А. Взаємодія органів екологічного контролю з Національною поліцією України. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди . Серія «Право».Вип. 32. С. 75-81.

Навчально-методичні публікації

Нечитайленко А.О. Проблеми теорії права: Навч. посібник для студентів магістерського рівня вищої освіти спеціальності «Право». Харків: ТОВ «Оберіг», 2017. 136 с.;
Теорія держави і права : навч.-метод. посіб. для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи студентів / С. О. Белевцова, С. Л. Кошарновська, І. А. Кузнецов, О. В. Москаленко, А. О. Нечитайленко, В. А. Нечитайленко, Я.С. Протопопова, В.А. Шувалова ; за заг. ред. к.ю.н., доц. А. О. Нечитайленка. Х. : ТОВ «Оберіг», 2016. 308 с.

Комментарии запрещены.