postheadericon Нормативні акти (аспірантура і докторантура)

Положення про підготовку докторів філософії в аспірантурі

Положення про підготовку здобувачів ступеня доктора філософії поза аспірантурою

Положення про підготовку іноземних здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі

Положення про порядок підготовки здобувачів наукового ступеня доктор наук в докторантурі

Положення про наукового керівника здобувача третього (освітньо – наукового ) рівня вищої освіти (здобувача наукового ступеня доктора філософії)

Положення про науково-викладацьку практику здобувачів третього (освітньо – наукового) рівня вищої освіти

Положення про відділ аспірантури і докторантури

Кодекс академічної доброчесності

Положення про комісію з питань академічної доброчесності

Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів

Положення про організацію науково-дослідної роботи

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти, наукових і науково-педагогічних працівників

Положення про грантову та проєктну діяльність, реалізацію програм національної та міжнародної співпраці, управління коштами грантів

Положення про навчальні, наукові та довідкові видання

Положення про комісію з етики та управління конфліктами

Етичний кодекс

 

Комментарии запрещены.