postheadericon Коновальчик Євгенія Олександрівна

konovalchik

Коновальчик Євгенія Олександрівна

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Т.А. Павленко

Тема дослідження: Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, за кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я

Публікації за напрямком

1) Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям та примиренням винного з потерпілим у разі вчинення необережного нетяжкого кримінального правопорушення, що спричинив смерть потерпілого. Новітні тенденції сучасної юридичної науки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 3-4 грудня 2021 р.). Дніпро: ГО «Правовий світ», 2021. С. 47-50.

2) Правове регулювання суспільних відносин в сфері призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, за кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я. Правове регулювання суспільних відносин в умовах сталого розвитку: Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2021. С. 462-465.

3) Застосування ст. 69 КК України як засіб забезпечення права на справедливий суд при призначенні покарання за кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я. Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди відзначення Міжнародного дня прав людини. м. Київ: ДНДІ МВС України, 2022. С. 228-230.

4) Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, за кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я: історико-правовий аналіз. Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції. Харків: НДІ ППСН, 2021. С. 282-284.

5) Назначение более мягкого наказания как средство стимулирования позитивного посткриминального поведения. Culegere de rapoarte şi comunicări ale unor conferinţe ştiinţifice “Ştiinţa, ȋnvăţămȋntul şi practica prevenirii criminalităţii”, Chişinăţu, 2022. Р. 487-495 (Матеріали Міжнародної наукової конференції «Роль науки в обеспечении национальной безопасности и антикриминальной деятельности», м. Кишинів, Республіка Молдова, 2022. С. 487-485);

6) Інститут призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом: минуле, сьогодення, майбутнє. Збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди «ПРАВО». 2022. Вип. 35.

7) Порівняльно-правовий аналіз призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, за законодавством України та Республіки Польща (у редакції, ІV науково-практична конференція «Актуальні проблеми приватного та публічного права», м. Харків, ХНПУ ім. Г.С. Сковороди);

8) Особливості врахування особи винного при призначенні більш м’якого покарання за кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я (у редакції; Міжнародно-науково-практична конференції «Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття», Національний університет «Одеська юридична академія»);

9) Щодо питання меж суддівського розсуду під час призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом (у редакції, Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний розвиток державотворення та право творення в Україні: проблеми теорії та практики», Маріупольський державний університет, 2022 )

10) Що для мене академічна доброчесність. Моя академічна доброчесність: збірка конкурсних есе здобувачів вищої освіти. Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2022. С. 24-29.

Комментарии запрещены.