postheadericon Вельма Ігор Олександрович

Velma

Вельма Ігор Олександрович

Науковий керівник: д.ю.н., професор Марченко Володимир Володимирович

Тема дослідження: Адміністративно-правовий статус Міністерства оборони України

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом дослілдження

1. Вельма І.О. Деякі питання перспектив реформування Міністерства оборони України, Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 квітня 2018 року). Дніпро, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018. С. 37-40.

2. Вельма І.О. Проблеми нормативно-правового регулювання адміністративно-правового статусу Міністерства оборони України. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. 2018. Вип. 28. С. 99–105.

3. Вельма І.О.  Проблеми формулювання та визначення поняття «Міністерство оборони України». Visegrad Journal on Human Rights. 2019. № 3.  Том 1.

Комментарии запрещены.