postheadericon Акти щодо освітнього процесу у ЗВО

Положення про організацію освітнього процесу

Етичний кодекс ХНПУ імені Г.С.Сковороди

Положення про студентський гуртожиток

Кодекс академічної доброчесності

Положення про вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентів

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність студентів

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Положення про організацію та проведення атестації на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» і «магістр»

Положення про дистанційну освіту

Положення про куратора академічної групи

Положення про проведення практик студентів

Про сприяння працевлаштуванню

Положення про проходження атестації у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчаня, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютогоо 2014 року

Положення про проведення ректорських контрольних замірів знань студентів

Заходи громадського впливу та дисциплінарні стягнення за вчинення правопорушень

Графік навчального процесу

Комментарии запрещены.