Архив рубрики «Структура»

postheadericon Кафедри

Кафедра державно-правових дисциплін, міжнародного права і права Європейського Союзу

Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О.І. Процевського

Кафедра кримінально-правових дисциплін

Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

postheadericon Допоміжні центри та відділи ЗВО

Відділ аспірантури та докторантури

Гендерний центр

Психологічна служба

Пункт охорони здоров’я

Спілка студентів і молоді університету

Консультаційний центр для учнівської молоді

Культурно-мистецький центр

Навчально-методичний інклюзивний центр

Науково-методичний тренінговий центр соціального та професійного розвитку людини

Науково-освітній центр українського козацтва

Центр міжнародного співробітництва і міжнародної освіти

Відділ профорієнтації і роботи з випускниками

Асоціація випускників

Спортивний клуб

Спілка студентів-сиріт

postheadericon Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Історія кафедри

Склад кафедри

Навчально-методична робота

Наукова робота

postheadericon Склад кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О.І. Процевського

Науково-педагогічні кадри кафедри

MoskalenkoМоскаленко Олена Вячеславівна, завідувачка кафедрою, д.ю.н., професор
Тема докторської дисертації: «Принципи соціального страхування в сучасних умовах господарювання»
Викладає навчальні дисципліни: Право соціального забезпечення, Гендерно-правові студії, Криміналістика

GoogleАкадемія

Protcevskiy VOПроцевський Віктор Олександрович, доктор юридичних наук, професор.
Віктор Олександрович Процевський є автором 147 наукових робіт, серед них: 3 монографії, 5 навчальних посібників, зокрема, «Проблеми правового регулювання відсторонення від роботи», «Трудове право України», «Цивільне право», «Приватноправове та публічно-правове регулювання соціально-трудових відносин», «Водне право України» тощо.

GoogleАкадемія

14877752_1357162287627957_1688543825_nКоваленко Олена Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри
Тема кандидатської дисертації: «Особливості правового регулювання праці молоді»
Тема докторської дисертації: «Правові проблеми свободи волі сторін при укладенні, зміні та припиненні трудового договору»
Викладає навчальні дисципліни: Трудове право

GoogleАкадемія

ShabanovШабанов Роман Іванович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри
Тема кандидатської дисертації: «Правове регулювання працевлаштування в Україні»
Тема докторської дисертації: «Доктрина зайнятості як складова соціального захисту населення від безробіття»
Викладає навчальні дисципліни: Господарське право, Екологічне право

GoogleАкадемія

SprindisСприндис Сергій Іванович, кандидат юридичних наук, доцент
Тема дисертації: «Возникновение,изменение,прекращение трудовых правоотношений при бригадной форме организации и стимулировании труда»
Викладає навчальні дисципліни: Цивільне право
GoogleАкадемія

LysiakЛисяк Олександр Іванович, кандидат юридичних наук, доцент
Тема дисертації: «Правові форми участі профспілок у регулюванні трудових відносин».
Наукові інтереси: трудове право, екологічне право.
Викладає навчальні дисципліни: Аграрне право, Земельне право

GoogleАкадемія

PonomarenkoПономаренко Оксана Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент
Тема дисертації: «Правове регулювання соціального забезпечення допомогами у зв’язку з народженням та вихованнням дитини»
Викладає навчальні дисципліни: Цивільне право, Сімейне право

GoogleАкадемія

Lukonik_foto

Лук’янчиков Олег Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент
Тема дисертації: «Матеріальна відповідальність роботодавця в умовах ринкових відносин».
Наукові інтереси: трудове право, юридична відповідальність.
Викладає навчальні дисципліни: Житлове право, Правове регулювання матеріальної відповідальності, Юридичні дослідження

GoogleАкадемія

GotsГоц-Яковлєва Ольга Василівна, кандидат юридичних наук, доцент
Тема дисертації: «Правове регулювання виникнення трудових правовідносин з науково-педагогічними працівниками»
Викладає навчальні дисципліни: Цивільне право, Право соціального забезпечення

GoogleАкадемія

Novikov_foto

Новіков Денис Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент
Тема дисертації: «Особливості правового регулювання праці медичних працівників».
Наукові інтереси: сучасні тенденції у трудовому праві (гнучкість, перегони на дно, безумовний базовий дохід, прекаріат, гіг-економіка, мобінг), міжнародний соціальний діалог, дисциплінарна та матеріальна відповідальність, оплата праці, трудові відносини з медичними працівниками, вирішення трудових спорів
Викладає навчальні дисципліни: Юридичне обгрунтування, Юридичні дослідження, Гендерно-правові студії, Правовий захист прекарізованих верств населення

Публікації
Academia.edu ResearchGate
GoogleАкадемія
Відповідність / Підтвердження

zhdanЖдан Микола Дмитрович, кандидат юридичних наук, доцент
Тема дисертації: «Особливості реалізації права на пенсію науковими (науково-педагогічними) працівниками».
Наукові інтереси: трудове право, господарське право.
Викладає навчальні дисципліни: Адвокатура, Нотаріат, Господарське право

GoogleАкадемія

SaenkoСаєнко Юлія Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент
Тема дисертації: «Особливості правовового регулювання робочого часу в нових умовах господарювання».
Наукові інтереси: трудове право, цивільне право.
Викладає навчальні дисципліни: Цивільне право, Спадкове право.

GoogleАкадемія

TsirkunenkoЦиркуненко Олена Валеріївна, ст. викладач
Викладає навчальні дисципліни: Цивільний процес, Господарський процес

GoogleАкадемія

MeshkovaМешкова Каріне Олександрівна, викладач
Викладає навчальні дисципліни: Інвестиційне право, Господарське право, Господарський процес

GoogleАкадемія

Микитюк Василь Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент
Викладає навчальні дисципліни: Страхове право, Цивільне право, Цивільний процес

GoogleАкадемія

postheadericon Наукова робота кафедри кримінально-правових дисциплін

Професорсько-викладацький склад кафедри, а також аспіранти  та здобувачі працюють над науково-дослідною темою: «Шляхи протидії злочинності в Україні»
З 2001 року відкрита і діє аспірантура за спеціальністю 12.00.08 Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право .
Науковий досвід втілюється у монографіях, навчально-методичних посібниках, методичних рекомендаціях для студентів.

Під науковим керівництвом:
— професора Трубникова В.М. було захищено чотири кандидатські дисертації: Шинкарьов Ю.В. «Арешт як вид кримінального покарання та особливості правового регулювання його виконання та відбування»; Павленко Т.А. «Концепція кримінально-правової охорони права людини на життя в Україні»; Саленков І.В. «Режим виконання і відбування кримінального покарання у виді позбавлення волі», Скакун О.Є. «Реалізація принципу справедливості в процесі призначення покарання у виді позбавлення волі»;
— професора Куца В.М. – було захищено три кандидатські дисертації: Ященко А.М. «Примирення з потерпілим у механізмі кримінально-правового регулювання»; Арманов М.Г. «Кримінальна відповідальність за примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань»; Плотнікова А.В. «Кримінальна відповідальність за організацію заняття проституцією»;
— доцента Шинкарьова Ю.В. – було захищено три кандидатські дисертації: Мозгова В.А. «Громадські роботи як вид кримінального покарання»; Шевченко Д.А. «Принцип індивідуалізації покарання у кримінальному праві України»; Корабель М.Г. «Конфіскація майна як вид кримінального покарання»

Видані наукові праці співробітників кафедри

Корабель М.Г. Конфіскація майна як вид кримінального покарання: монографія. Харків. Право. 2018. 176 с.

postheadericon Публікації Д.О. Новіков

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

2020 — The Level of Scope and Content of Teaching Gender-related Issues at Training Lawyers in Ukrainian Higher Education Institutions (у співавторстві з О.В. Москаленко)

Публікації у міжнародних фахових виданнях

2018 — Регулирование отношений по применению нестандартной занятости международным коллективным договором (у співавторстві з Р.І. Шабановим)
2017 — Отмена регулятивной функции оплаты труда – тенденции экономизации трудового права
2016 — Что и кому гарантирует гарантийная функция материальной ответственности (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим)

2013 — Правовое регулирование труда в сфере медицинской деятельности Врачебным уставом 1905 г.

Публікації у фахових виданнях України

2020 — Цивілістичний характер змін у Кодексі Законів про працю України, пов’язаних із впровадженням правового регулювання дистанційної роботи (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим)
2020 — Законопроєкт «Про працю» (№ 2708): подальша прекаризація українських робітників та вплив на виконання Україною умов Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом
2019 — Правові аспекти протидії насильству на роботі (мобінгу) (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим)
2017 — Соціально-правовий зміст гарантійної функції матеріальної відповідальності (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим)
2017 — Проблема ефективності національного трудового права в умовах глобалізації
2017 — Політико-правові аспекти реформування трудового права Франції
2017 — Міжнародний колективний договір як джерело трудового права у сфері зайнятості населення (у співавторстві з Р.І. Шабановим)
2017 — Економізація трудового права — тенденції та виклики
2017 — Legal regulation of medical activity in Russian Empire by Medical Charter
2016 — Перспективи дослідження теорії безумовного основного доходу наукою трудового права
2016 — Взаємозв’язок функцій оплати праці у трудовому праві з класичною економічною теорією
2016 — Historical models and legal regulation of health care practive in Kievan Rus
2015 — Праця в інформаційному суспільстві: висновки для трудового права
2015 — О порядке возложения на работника ограниченной материальной ответственности (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим)
2015 — Важкий вибір вітчизняного трудового права між перегонами на дно та збережнням принципу in favorem
2015 — Pluralitas non est poneda sine necessiate або місце теорій прекаріату у науці трудового права
2014 — Щодо обумовленості правового регулювання охорони праці у галузі юриспруденції
2014 — Штраф як вид дисциплінарного стягнення: веління часу чи черговий прояв концепції «гнучкості» (дерегулювання) у трудовому праві
2014 — Феномен гнучкості трудового права у соціальній філософії (у співавторстві з А.І. Жуковою)
2014 — Сучасне розуміння догани як засобу дисциплінарного впливу

Тези наукових доповідей

2020 — Міжнародна рамкова угода як інструмент забезпечення трудових стандартів
2020 — Гендерна проблематика в освітніх програмах закладів вищої юридичної освіти
2020 — Вимоги Угоди про Асоціацію щодо трудових стандартів та рівень їхнього виконання
2020 — Значення професійних спілок у забезпеченні гідної оплати праці в умовах пандемії (у співавторстві з А.С. Зубковим)
2020 — Прекарізація українських трудящих: тенденція підтверджена урядовим законопроєктом «Про працю»
2020 — Правовий механізм оплати праці в умовах прекарізації трудящих (у співавторстві з А.С. Зубковим)
2019 — Про перспективи трудового права у гіг-економіці (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим)
2019 — Трудовое право в цифровой экономике риски и преспективы
2019 — Правовий захист від мобінгу суб’єктів трудових відносин
2018 — Чи потрібен трудовому праву ненормований робочий час?
2018 — Психологічні особливості вирішення трудових спорів
2017 — Щодо права роботодавця покладати на працівника обмежену матеріальну відповідальність (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим)
2017 — Правові засади укладення міжнародних колективних договорів
2017 — Ортодоксальність як фундаментальна складова доктрини трудового права
2017 — Навчання роботі з реєстром судових рішень як необхідний елемент підготовки майбутніх юристів (у співавторстві з О.О. Коваленко)
2017 — Міжнародний колективний договір як джерело трудового права
2016 — О права работодатели налагать на работника ограниченную материальную отвественность (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим)
2016 — Зміни у Кодексі законів про працю від 17.05.2016 — чергове підсилення хазяйської влади роботодавця та зменшення захисту працівників від звільнення
2016 — Вплив «перегонів на дно» на трудове право як соціально орієнтовану галузь права
2015 — Що і кому гарантує гарантійна функція матеріальної відповідальності (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим)
2014 — Штраф як вид дисциплінарного стягнення – черговий прояв поширення концепції «гнучкості» (дерегулювання) у трудовому праві

Науково-популярні публікації

2020 — Пригноблення пригноблених: парадокси законопроєкту «Про працю»
2019 — Мобінг поза законом: як протидіяти насильству на роботі
2018 — Три фантоми українського трудового права
2017 — Цифрові технології на сторожі інтересів роботодавця за проектом Трудового кодексу України
2017 — Трудовий кодекс: компроміс можливий?

Підручники, навчальні посібники

2019 — Індивідуальні трудові спори у питаннях і відповідях (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим та А.І. Жуковою)
2018 — Правознавство (профільний рівень) підручник для 10 класу (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим, К.Ю. Кареловим, В.Т. Машикою)
2017 — Трудове процесуальне право

postheadericon Бібліотека

Репозиторій

Корисні посилання

postheadericon Юридична клініка

Координатор юридичної клініки
Поляков Андрій Олександрович, к.пед.н., доцент
PoliakovУмови ефективної роботи студентів у юридичній клініці

Положення про юридичну клініку

Зробити запит до юридичної клініки щодо вирішення юридичної проблеми.

Юридична клініка юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди на Обласному телебаченні

postheadericon Студентське самоврядування

Спілка студентів та молоді ХНПУ ім.Г.С.Сковороди у мережі Facebook

Склад спілки студентів та молоді юридичного факультету

Голова: Волошин Артем
Заступники: Худаєва Альона, Корольов Андрій
Відповідальний секретар: Донченко Катерина
Голова навчального комітету: Торяник Дарина
Голова наукового комітету: Проскуряков Денис
Голова інформаційного комітету: Винакова Вероніка
Голова волонтерського комітету: Шапошник Анна
Голова спортивного комітету: Рогозян Владислав
Голова культурно-масового комітету: Ковтун Діана
Голова комітету академічної доброчесності: Ткаченко Олександра
Голова профспілки студентів: Пономаренко Таїсія
Голова студентів 1-го курсу: Нічіпоренко Дар’я
Голова студентів, які проживають у гуртожитку: Ротко Дар’я

postheadericon Кафедра кримінально-правових дисциплін

Історія кафедри

Склад кафедри

Навчально-методична робота

Наукова робота

Виховна робота