Архив рубрики «Наука»

postheadericon Академічна доброчесність

Академічна доброчесність як основа успіху

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень (ч. 1 ст. 42 Закону України «Про освіту»). Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України«Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.)

Документи ЗВО з питань академічної доброчесності

Кодекс академічної доброчесності
Положення про курсові роботи
Методичні рекомендації про написання, оформлення та захист-презентацію наукового дослідження магістра

Розпорядження про створення комісії з питань академічної доброчесності на юридичному факультеті
Протокол засідання комісії № 1 (23.12.2019)
Протокол засідання комісії № 2 (16.01.2020)

Документи НАЗЯВО з питань академічної доброчесності

Кодекс академічної доброчесності Національного агентства
Декларація про дотримання академічної доброчесності
Рекомендацій ЗВО щодо розвитку систем забезпечення академічної доброчесності

Рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо перевірки на плагіат

Корисні матеріали та посилання

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні
Основи академічного письма
Плагіат у вищій освіті
Про соціальну модель плагіату
Чому студенти списують (за їхніми словами та зі слів інших)

Онлайн-ресурси пошуку плагіату

https://unicheck.com
http://www.turnitin.com/en_us/home
http://www.scanmyessay.com
http://www.plagscan.com/seesources/analyse.php
http://plagiarismdetector.net/
http://sourceforge.net/projects/antiplagiarismc/
http://www.duplichecker.com/
http://www.paperrater.com/
http://plagiarisma.net/
http://www.plagiarismchecker.com/help-teachers.php
http://www.plagium.com/

Перевірка наукових та кваліфікаційних робіт у ХНПУ імені Г.С. Сковороди згідно Положення про академічну доброчесність здійснюється програмою Unicheck

Для проведення перевірки надішліть лист на скриньку antiplagiat@hnpu.edu.ua
Підтримуються формати .doc, .docx, .rtf, .txt, .odt, .ppt, .pptx, .html, .pdf, .pages, .gdoc.

postheadericon Наукова школа трудового права

Науку трудового права можна визначити як сферу інтелектуальної людської діяльності, продуктом якої є система знань про трудоправові явища, їх сутність, об’єктивні властивості, закономірності виникнення, будови, змісту, функціонування, взаємодії та розвитку, сформовану з допомогою відповідних методів, засобів і прийомів пізнавальної діяльності. Наукова школа трудового права – це творча співдружність вчених, викладачів, аспірантів, здобувачів, об’єднаних спільністю методологічних підходів до вирішення наукових проблем науки трудового права, стилю науково-дослідної роботи, спільністю наукового мислення, ідей і методів їх реалізації.

У Харківському Національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди наукова школа трудового права була заснована на юридичному факультеті у 1994 році.

Засновником, науковим та метальним лідером наукової школи трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди довгі роки був член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, академік Міжнародної кадрової академії Олександр Іванович Процевський (1929-2016). У науковому доробку О.І. Процевського 280 наукових праць (з них 9 монографій, 2 підручники, 15 навчальних посібників, а також 2 коментарі до Кодексу законів про працю України). О.І. Процевський був членом редколегії низки науково-популярних видань, нагороджений 6 державними медалями, 2 нагородами МОН України: «За наукові досягнення» та «Петро Могила», грамотами Харківської облдержадміністрації. У 1980 О.І. Процевський був визнаний Заслуженим діячем науки України.

Олександр_Іванович_ПроцевськийОсновними науковими працями О.І. Процевського, які заклали методологічний фундамент наукової школи трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди, є «Гуманізм норм трудового права» (1982), «Шляхи забезпечення балансу інтересів сторін трудового договору» (2006), «Трудове право. Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання» (2007), «Чи є підстави для перегляду системи права України?» (2009), «Методологічні засади трудового права» (2014). Коло наукових інтересів академіка О.І. Процевського та його учнів охоплювалось питаннями методології трудового права України, об’єктивними закономірності імплементації норм Європейського Союзу у національне законодавство України. Для О.І. Процевського було справою життя сформулювати сучасну парадигму трудового права як системний ряд правових форм, які свідчать про відмінність трудового права від цивільного права, і які віддзеркалюють об’єктивну визначеність і однорідність предмета правового регулювання.

В якості наукового керівника О.І. Процевський підготував понад 40 кандидатів юридичних наук та 8 докторів наук. У межах школи трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди під науковим керівництвом академіка О.І. Процевського було захищено кандидатські та докторські дисертації: О.В. Гаврилюк (1998), В.Д. Чернадчук (2001), В.В. Яковлєв (2003), М.М. Пурей (2003), О.В. Прудивус (2003), Л.В. Солодовник (2004), О.В. Гоц (2004), О.М. Пономаренко (2005), О.О. Коваленко (2006 та 2015), Р.І. Шабанов (2006), М.Д. Ждан (2007), С.Ф. Гуцу (2007), В.С. Дергачов (2010), С.В. Селезень (2010), Т.В. Колесник-Омельченко (2010), С.В. Богославець (2010), А.О. Гордеюк (2010), Л.В. Єрофеєнко (2011), Я.В. Красько (2012), О.М. Лук’янчиков (2012), Л.Ю. Прогонюк (2013), В.М. Божко (2013), О.С. Прийменко (2013), Н.І. Іщенко (2014), Н.Д. Гетьманцева (2015), А.О. Полянський (2016), Л.А. Тихонович (2016), О.В. Москаленко (2013), В.О. Процевський (2012), Л.В. Єрофєєнко (2011), І.С. Біліченко (2016), К.Є. Даньшина (2016).

Головним девізом у житті та науковій діяльності О.І. Процевського було гасло: головне – це людина. О.І. Процевський завдяки своїй непересічній особистості та геніальному науковому дару мав величезний дослідницькій та людській авторитет у своїх колег та учнів.

Учні і послідовники Олександра Івановича продовжують справу його життя – служіння науці. Свідченням цьому є проведення науково-практичної конференції, присвяченій його світлій памяті, на якій обговорюються актуальні проблеми трудового права.

Наразі наукову школу трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди очолює видатний вчений та блискучий керівник, кавалер ордену орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди Віктор Олександрович Процевській. В.О. Процевський є автором 147 наукових робіт, серед них: 3 монографії, 5 навчальних посібників, зокрема, «Проблеми правового регулювання відсторонення від роботи», «Трудове право України», «Цивільне право», «Приватно-правове та публічно-правове регулювання соціально-трудових відносин», «Водне право України».

photo.phpОсновним напрямком науково-дослідної роботи В.О. Процевського є закономірності співвідношення приватного та публічного правового регулювання трудових відносин. На переконання В.О. Процевського, рівень правового регулювання соціально-трудових відносин в умовах ринкової економіки потребує вироблення чіткої концепції трудового права, яка б враховувала інтереси всього суспільства і головне базувалася на принципах Конституції України. Тому базовою моделлю правового регулювання соціально-трудових відносин у сучасних умовах має бути публічна модель, яка б віддзеркалювала інтереси усього суспільства,  складовою сучасної моделі правового регулювання соціально-трудових відносин має бути приватноправове регулювання, яке за своєю сутністю є договірним, що відбиває волю юридично рівних учасників суспільних відносин. На цих фундаментальних ідеях базується сучасний вектор розвитку наукового школи трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
Під керівництвом В.О. Процевського було захищено кандидатські дисертації О.І. Лисяка (2004), Т.Г. Головань (2007), О.О. Чумака (2011), Ю.О. Саєнко (2014), а також докторська дисертація Р.І. Шабанова (2015).
В.О. Процевський є головним редактором збірника наукових праць колективу наукової школи трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Також представниками наукової школи трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди, які продовжують підтверджувати її високий дослідницький статус, є д.ю.н., проф. О.В. Москаленко, д.ю.н., доц. О.О. Коваленко, д.ю.н., доц. Р.Ы. Шабанов, доц. О.М. Лук’янчиков, к.ю.н., доц. О.М. Пономаренко, к.ю.н., доц. О.Ы. Лисяк, к.ю.н., доц. М.Д. Ждан, к.ю.н., доц. О.В. Гоц-Яковлєва, к.ю.н., доц. Т.Г. Головань, к.ю.н., к.ю.н. Д.О. Новіков, к.ю.н. Ю.О. Саєнко, к.ю.н. Н.І. Іщенко, к.ю.н. А.О. Полянський, к.ю.н. Л.А. Тихонович. Цими дослідниками, окрім керівництва науковою роботою аспірантів та талановитих студентів, розробляється наукова проблематика трансформації доктрини трудового права у світлі гармонізації законодавства про працю за європейськими стандартами; підходів до гармонізації правового регулювання окремих інститутів трудового права за європейськими стандартами; гармонізації правового регулювання праці окремих категорій працівників за європейськими стандартами. Означені дослідження проводяться у межах науково-дослідної розробки кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права на тему «Гармонізація законодавства про працю за європейськими стандартами».

Відтворенню наукових кадрів школи трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди сприяє наявність аспірантури з трудового права та права соціального забезпечення, у межах якої готуються до захисту дисертаційні дослідження молодих науковців.

У цілому, заснована академіком О.І. Процевським та наразі очолювана професором В.О. Процевським, наукова школа трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди, забезпечила підготовку на факультеті 47 кандидатів юридичних наук та 8 докторів юридичних наук. Дослідження представників наукова школа трудового права позначили ключові моменти розвитку сучасної системи правового регулювання праці: забезпечення вільного доступу до реалізації права на працю усіх категорій громадян, викорінення усіх форм дискримінації у трудових відносинах, високі правові стандарти правового захисту прав працюючих, впровадження інноваційних гнучких форм зайнятості, визнання соціального діалогу як основної форми забезпечення балансу між учасниками трудових відносин. Отримані результати наукових досліджень представників наукова школа трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди збагатили юридичну науку і практику новими теоретичними положеннями і практичними розробками, які можуть бути використані як основа для подальшої розробки сучасної доктрини трудового права України.

postheadericon Науковий студентсько-аспірантський гурток з трудового права

11.02.2020 відбулось чергове засідання наукового гуртка з трудового права. Заслухали наукову доповідь студента 3 крусу Єрошкіна А. за темою «Юридичні гарантії захисту від незаконного звільнення працівника». Студентом було розглянуто одну з найгостріших проблем охорони та захисту трудових прав працівників. Було відмічено, що гарантії є тим інструментом, який дозволяє як охороняти, так і відновлювати порушене право, що дозволяє дотримувати та зберігати його цінність. Особливу увагу доповідача було акцентовано на можливості існування таких гарантій у контексті реформи трудового законодавства.

gurt27

18.01.2020 відбулось чергове засідання наукового гуртка з трудового права. На засіданні було заслухано доповіді студенток 3 курсу Донченко Катерини «Окремі проблеми правового регулювання працевлаштування в Україні», Винакової Вероніки «Проблеми правового регулювання праці молоді». Студентками була здійснена спроба проаналізувати стан чинного законодавства у означених сферах, існуючі проблеми на практиці та перспективи правового регулювання, які, можливо, очікують український народ у разі прийняття законопроекту «Про працю». Дані актуальні проблеми, особливо у ракурсі прийняття урядового законопроекту «Про працю», породили не менш жваві дискусії ніж ті, що наразі точаться у наукових та профспілкових колах.

gurt2614.12.2019 на засіданні виступили із власними доповідями студентки 2 курсу юридичного факультету Борсук Вероніка «Проблеми правового регулювання випробування при прийнятті на роботу», Мальцева Юлія «Проблеми правового регулювання переміщення». Молоді науковиці окреслили ключові проблеми у правовому регулювання означених питань, чим задали тон наукової дискусії, до якої долучились й інші присутні на засіданні.

gurt25

01.11.2019 р. відбулось засідання наукового гуртка з трудового права. Слухали наукові доповіді студентів 3 курсу Козир Яни «Право працівника на охорону праці та обов’язок роботодавця його забезпечити» та Проскурякова Дениса «Проблеми захисту від дискримінації у сфері праці». Наші молоді дослідники юристи-сковородинівці розглянули складні актуальні питання науки та практики трудового права, виокремили сучасні проблеми у цій сфері та спробували надати власні пропозиції щодо їх вирішення.
gurt2403.12.2018 р. відбулося довгоочікуване засідання гуртка з трудового права! Темою останнього у цьому році засідання були сучасні проблеми соціального забезпечення в Україні. Перед студентами виступили викладачі кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права ХНПУ ім.Г.С.Сковороди Олена Москаленко, Олег Лук’янчиков, Денис Новіков, Роман Шабанов, Олена Коваленко  із своїм баченням конструкції «соціальне забезпечення», проблем, що виникають із її застосуванням, пропозиціями щодо їх вирішення. Дякую усім спікерам, студентам, що взяли участь у цьому засіданні, — завдяки вам воно було неочікуваним, неординарним та надало нових поштовхів до усвідомлення реалій сучасного буття.

gurt2322.11. 2018 р. відбулося засідання наукового гуртка з трудового права. На засіданні заслухали доповіді викладачів юридичного факультету ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, що брали участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах», що відбулась 16 листопада 2018 р. у Харківському національному університеті внутрішніх справ:
д.ю.н., доц.. професора кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права О.О. Коваленко «Чи сприяє встановленню гендерної рівності скасування МОЗ переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок?
д.ю.н., доц., професора кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права Р.І. Шабанова «Трудо-правовий зміст концепції гідної праці в умовах глобалізаційних процесів»
к.ю.н., ст.викладача Д.О. Новікова «Чи потрібен трудовому праву ненормований робочий час?»

gurt2212.11.2018 та 15.11.2018 відбулися нові засідання наукового гуртка з трудового права. Із науковими доповідями виступили студенти 34 групи юридичного факультету:
Булгакова Д.»Працевлаштування молоді: проблеми правового регулювання»
Сухомлин Н. «Проблеми відмежування виробничої практики та стажування»
Ткаченко О. «Право на страйк та його реалізація»
Костоварова Д. «Правове регулювання моральної шкоди за трудовим правом».
Усі доповідачі старанно опрацювали теми і гідно виступили із своїм баченням проблем трудового права та пропозиціями щодо їх вирішення.
Наступне засідання відбудеться у четвер, 22 листопада. На ньому планується робота у новому форматі, зміст якого бачиться у ознайомленні студентів із роботами з трудового права наших факультетських викладачів із залученням Шабанова Р.І. Наразі для першого такого засідання візьмемо останні розробки науковців, що були представлені на 7 Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу у правоохоронних органах», що відбулась 16.11.2018 р у ХНУВС.

gurt211 та 5 листопада 2018 р. відбулися засідання наукового гуртка з трудового права. Заслухали доповіді студентів 34 гр. юридичного факультету: Даниліна В. «Функції заробітної плати», Жадан В. «Трудовий колектив як суб’єкт трудового права», Костіної А. «Матеріальна відповідальність працівника», Альбощева А.»Сторони трудового договору».

gurt2018 та 22 жовтня 2018 р. відбулися засідання наукового гуртка з трудового права.
Із доповідями виступили студенти 34 групи юридичного факультету:
Альбощев Артем «Сучасні проблеми організації оплати праці в Україні»
Сухомлин Наталя «Неповна зайнятість як сучасна альтернатива безробіття в Україні»
Булгакова Дарина » Мобінг: сучасні проблеми охорони та захисту прав працівників»
Рогозян Владислав «Умови відшкодування моральної шкоди за порушення трудових прав працівника».

gurt1924-25 травня 2018 р. відбулось заключне, у цьому навчальному році, засідання наукового гуртка з трудового права. Було заслухано доповіді студентів 2-го курсу юридичного факультету ХНПУ ім. Г.С.Сковороди:
— Замай Т. «Проблеми правового регулювання зміни істотних умов праці»;
Кондренко А. «Відпустка як час відпочинку»;
— Чабан А. «Форми і строки трудового договору»;
— Удовенко А. «Поняття безробітного та його правовий статус»;
— Засядько А «Проблеми оформлення звільнення працівника з роботи»;
— Баннікова Д. «Особливості правового регулювання праці тимчасових та сезонних працівників»;
— Фещенко М. «Сторони та зміст трудових правовідносин»;
— Костіна А. «Проблеми правового регулювання праці дистанційних працівників».

gurt1822.05.2018 р. знову приємно вразив 2 курс нашого юридичного факультету, підготувавши таку кількість доповідей на засідання гуртка з трудового права! Дякую також і студентам 34 групи — Денису Сігаю та Анастасії Катречко за вірність трудовому праву, не дивлячись на розлучення з ним)
На цьому сесійному засіданні говорили про велике коло проблем трудового права, поступово приближуючись, маленькими обережними кроками, до актуальних буденних, важливих для кожного працюючого, тем. Сподіваюся, це стане доброю традицією. І на 3 курсі ми вже більш досвідчено зможемо переконливо доводити, що без трудового права — майбутнє людства безперспективне!

gurt1715.05.2018 р. Засідання наукового гуртка з трудового права. Це засідання гуртка було дуже плідне і довготривале, — можна навіть сказати сесійне). Усі доповідачі ретельно підготувалися, окреслили сучасні актуальні проблеми науки та практики трудового права зі своєї теми та запропонували шляхи їх розв’язання.

gurt1616 квітня 2018 р. було проведено засідання наукового гуртка з трудового права. Заслухали наукові доповіді студентів: Я.Фатєєва «Грейдингова система оплати праці як сучасна альтернативна система оплати праці», — де зрозуміли, що тарифна система оплати праці — вона вічна, однак завдяки альтернативним системам оплати праці, — таким, як грейдингова — можна суттєво поліпшити продуктивність праці, зацікавленість працівників у якісному виконанні роботи та розмір оплати праці; В. Даниліна — «Соціальний діалог як засіб побудови взаємодії між працівниками, профспілками, державою та роботодавцями», — де зрозуміли, що соціальний діалог — це єдино можливий, безальтернативний засіб спілування у сучасній соціальній державі, який спрямований на виконання її функцій.

gurt15

 

 

postheadericon Наукові гуртки

Науковий студентсько-аспірантський гурток з трудового права

postheadericon Публікації Д.О. Новіков

Публікації у фахових виданнях

2019 — Правові аспекти протидії насильству на роботі (мобінгу) (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим)
2018 — Регулирование отношений по применению нестандартной занятости международным коллективным договором (у співавторстві з Р.І. Шабановим)
2017 — Соціально-правовий зміст гарантійної функції матеріальної відповідальності (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим)
2017 — Проблема ефективності національного трудового права в умовах глобалізації
2017 — Політико-правові аспекти реформування трудового права Франції
2017 — Отмена регулятивной функции оплаты труда – тенденции экономизации трудового права
2017 — Міжнародний колективний договір як джерело трудового права у сфері зайнятості населення (у співавторстві з Р.І. Шабановим)
2017 — Економізація трудового права — тенденції та виклики
2017 — Legal regulation of medical activity in Russian Empire by Medical Charter
2016 — Что и кому гарантирует гарантийная функция материальной ответственности (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим)
2016 — Перспективи дослідження теорії безумовного основного доходу наукою трудового права
2016 — Взаємозв’язок функцій оплати праці у трудовому праві з класичною економічною теорією
2016 — Historical models and legal regulation of health care practive in Kievan Rus
2015 — Праця в інформаційному суспільстві: висновки для трудового права
2015 — О порядке возложения на работника ограниченной материальной ответственности (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим)
2015 — Важкий вибір вітчизняного трудового права між перегонами на дно та збережнням принципу in favorem
2015 — Pluralitas non est poneda sine necessiate або місце теорій прекаріату у науці трудового права
2014 — Щодо обумовленості правового регулювання охорони праці у галузі юриспруденції
2014 — Штраф як вид дисциплінарного стягнення: веління часу чи черговий прояв концепції «гнучкості» (дерегулювання) у трудовому праві
2014 — Феномен гнучкості трудового права у соціальній філософії (у співавторстві з А.І. Жуковою)
2014 — Сучасне розуміння догани як засобу дисциплінарного впливу

Тези наукових доповідей

2020 — Вимоги Угоди про Асоціацію щодо трудових стандартів та рівень їхнього виконання
2020 — Значення професійних спілок у забезпеченні гідної оплати праці в умовах пандемії (у співавторстві з А.С. Зубковим)
2020 — Прекарізація українських трудящих: тенденція підтверджена урядовим законопроєктом «Про працю»
2020 — Правовий механізм оплати праці в умовах прекарізації трудящих (у співавторстві з А.С. Зубковим)
2019 — Про перспективи трудового права у гіг-економіці (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим)
2019 — Трудовое право в цифровой экономике риски и преспективы
2019 — Правовий захист від мобінгу суб’єктів трудових відносин
2018 — Психологічні особливості вирішення трудових спорів
2017 — Щодо права роботодавця покладати на працівника обмежену матеріальну відповідальність (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим)
2017 — Правові засади укладення міжнародних колективних договорів
2017 — Ортодоксальність як фундаментальна складова доктрини трудового права
2017 — Навчання роботі з реєстром судових рішень як необхідний елемент підготовки майбутніх юристів (у співавторстві з О.О. Коваленко)
2017 — Міжнародний колективний договір як джерело трудового права
2016 — О права работодатели налагать на работника ограниченную материальную отвественность (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим)
2016 — Зміни у Кодексі законів про працю від 17.05.2016 — чергове підсилення хазяйської влади роботодавця та зменшення захисту працівників від звільнення
2016 — Вплив «перегонів на дно» на трудове право як соціально орієнтовану галузь права
2015 — Що і кому гарантує гарантійна функція матеріальної відповідальності (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим)
2014 — Штраф як вид дисциплінарного стягнення – черговий прояв поширення концепції «гнучкості» (дерегулювання) у трудовому праві

Науково-популярні публікації

2020 — Пригноблення пригноблених: парадокси законопроєкту «Про працю»
2019 — Мобінг поза законом: як протидіяти насильству на роботі
2018 — Три фантоми українського трудового права
2017 — Цифрові технології на сторожі інтересів роботодавця за проектом Трудового кодексу України
2017 — Трудовий кодекс: компроміс можливий?

Підручники, навчальні посібники

2019 — Індивідуальні трудові спори у питаннях і відповідях (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим та А.І. Жуковою)
2018 — Правознавство (профільний рівень) підручник для 10 класу (у співавторстві з О.М. Лук’янчиковим, К.Ю. Кареловим, В.Т. Машикою)
2017 — Трудове процесуальне право

postheadericon Аспірантура

ВСТУПАЙ ДО АСПІРАНТУРИ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ!

Чому?

1. Престижні спеціальності: 12.00.05 «трудове право; право соціального забезпечення»;  12.00.06 «земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»; 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»; 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право».

2. Наявність бюджетних місць та низька вартість контракту: 65 720 за 4 роки на денній та вечірній формі навчання, 49 280 за 4 роки на заочній формі навчання.

3. Військовозобов’язаним громадянам України при навчанні в аспірантурі надається відстрочка від призову на строкову військову службу на весь строк навчання.

Умови вступу до аспірантури

Аспірантура

Кафедра цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права

На кафедрі цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права працює аспірантура зі спеціальності 081 «Право» за напрямами: трудове право, право соціального забезпечення. Протягом цього періоду керівництво написанням дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук здійснювали: д.ю.н., проф. Процевський О.І., д.ю.н. Процевський В.О., к.ю.н., доц. Сприндис С.І., к.ю.н., доц. Коваленко О.О., к.ю.н., доц. Лисяк О.І.
Так, під науковим керівництвом:
— професора Процевського О.І. було захищено кандидатські дисертації: Гаврилюк О.В. (1998), Яковлєв В.В. (2003), Пурей М.М. (2003), Прудивус О.В. (2003), Солодовник Л.В.(2004), Гоц О.В.(2004), Пономаренко О.М.(2005), Коваленко О.О.(2006), Шабанов Р.І.(2006), Ждан М.Д.(2007), Гуцу С.Ф.(2007), Дергачов В.С.(2010), Селезень С.В.(2010), Колесник–Омельченко Т.В.(2010), Богославець С.В.(2010), Гордеюк А.О.(2010), Єрофеєнко Л.В.(2011), Красько Я.В.(2012), Лук’янчиков О.М.(2012), Прогонюк Л.Ю.(2013), Прийменко О.С.(2013), Іщенко Н.І.(2014), Полянський А.О.(2016), Тихонович Л.А.(2016) та ін.;
— професора Процевського В.О. було захищено кандидатські дисертації: Лисяк О.І.(2004), Головань Т.Г.(2007), Чумак О.О.(2011), Саєнко Ю.О.(2014);
— доцента Спринидса С.І. було захищено кандидатські дисертації: Яремчук О.В.(2005), Протопопова Я.С.(2011);
— доцента Лисяка О.І. було захищено кандидатські дисертації:  Кохан М.С.(2013);
— доцента Коваленко О.О. було захищено кандидатські дисертації: Новіков Д.О. (2013).

Кафедра кримінально-правових дисциплін

На кафедрі кримінально-правових дисциплін з 2001 року по теперішній час працює аспірантура зі спеціальності 081 «Право» за напрямом кримінальне право. Протягом цього періоду керівництво написанням дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук здійснювали: д.ю.н., проф. Пінаєв А.О., д.ю.н., проф. Трубников В.М., к.ю.н., проф. Куц В.М., к.ю.н., доц. Шинкарьов Ю.В. Так, під науковим керівництвом:
— професора Трубникова В.М. було захищено чотири кандидатські дисертації: Шинкарьов Ю.В. «Арешт як вид кримінального покарання та особливості правового регулювання його виконання та відбування»; Павленко Т.А. «Концепція кримінально-правової охорони права людини на життя в Україні»; Саленков І.В. «Режим виконання і відбування кримінального покарання у виді позбавлення волі», Скакун О.Є. «Реалізація принципу справедливості в процесі призначення покарання у виді позбавлення волі»;
— професора Куца В.М. – було захищено три кандидатські дисертації: Ященко А.М. «Примирення з потерпілим у механізмі кримінально-правового регулювання»; Арманов М.Г. «Кримінальна відповідальність за примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань»; Плотнікова А.В. «Кримінальна відповідальність за організацію заняття проституцією»;
— доцента Шинкарьова Ю.В. – було захищено три кандидатські дисертації: Мозгова В.А. «Громадські роботи як вид кримінального покарання»; Шевченко Д.А. «Принцип індивідуалізації покарання у кримінальному праві України»; Корабель М.Г. «Конфіскація майна як вид кримінального покарання»
На даний момент на кафедрі підготовкою дисертаційних досліджень займаються аспіранти денної та заочної форм навчання, наукове керівництво якими здійснюється: д.ю.н., проф. Трубниковим В.М., д.ю.н., доц. Ященко А.М., к.ю.н., доц. Шинкарьовим Ю.В., к.ю.н., доц. Павленко Т.А., к.ю.н., доц. Плотніковою А.В.

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 081 право

postheadericon Наукові видання

1

Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Право»

Збірник наукових праць

Рік заснування: 2001

Галузь та проблематика: У збірнику публікуються наукові статті вчених-правознавців та практичних працівників правоохоронних органів України та ближнього зарубіжжя, аспірантів та докторантів з актуальних проблем теорії та історії держави і права, філософії права, конституційного, цивільного, трудового, адміністративного, кримінального, міжнародного права та цивільного, кримінального, господарського, адміністративного процесу, криміналістики та організації боротьби зі злочинністю.

Свідоцтво про державну реєстраціюКВ №15679-4142 ПР від 17.09.2009 р.

Постановою Президії ВАК України №1-05/1 від 10.02.2010 р. (перереєстрація від 07.10.2015 р., наказ МОН № 1021«Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Право» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: юридичні науки

ISSN 2312-1661 (Print), ISSN 2312-8984 (Online)

10Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського >>ПОСИЛАННЯ<<

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних:

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Процевський Віктор Олександрович, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Відповідальний секретар: Ждан Микола Дмитрович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61002,м. Харків, вул. Чернишевська, 60.

Телефон: (057) 700-35-26

20spring.lusi@ukr.net                       30Останній випуск

 40Архів випусків                            50 Редакційна колегія 

60Керівництвa для авторів         70Етичні норми

 

 

postheadericon Наукові заходи

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми приватного та публічного права», присвяченої 91-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (27 березня 2020 року)
5 квітня 2019 року на базі ХНПУ імені Г.С.Сковороди кафедрою цивільно-правових дисциплін,господарського та трудового права юридичного факультету було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію, присвячену 90-річчю з дня народження член-кореспондентаНАПрН України,академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України,доктора юридичних наук,професора, засновника української школи трудового права Процевського Олександра Івановича на тему»Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення».

5 апре