Архив рубрики «Наука»

postheadericon Ткаченко Юлія Олегівна

tkachenko

Ткаченко Юлія Олегівна

Тема: Держава та її органи як суб’єкти права соціального забезпечення

Науковий керівник: Москаленко О.В.

Рік: 2021

Місце захисту: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Професійна траєкторія: голова адвокатського бюро Юлії Ткаченко

postheadericon Публікації (Марченко Володимир Володимирович)

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

1. Volodymyr V. Marchenko, Inna I. Kilimnik, Alla V. Dombrovska. Implementation of digital technologies in human rights to healthcare. Wiadomości Lekarskie. Official journal of the Polish Medical Association. VOLUME LXXIII, ISSUE 7, JULY 2020, Wiad Lek. 2020; 73(7):1539-1544.
2. Volodymyr Marchenko, Svetlana Drobyazko, Volodymyr Gurkovskyi, Larysa Shevchenko. Peculiarities of the legal control of cryptocurrency circulation in Ukraine. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044), Research Article: 2019 Volume 22, Issue 6.
3. Volodymyr Marchenko, Oksana Panova, Yulia Leheza, Andrii Ivanytsia, Vitalii Oliukha, International Models of Legal Regulation and Ethics of Cryptocurrency Use: Country Review. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044) Research Article: 2019 Vol: 22 Issue: 2S.
4. Volodymyr Marchenko, Dmytro Pryimachenko, Tetiana Minka. Legal regulation of liability for offenses in the financial sphere in the EU countries and Ukraine: comparative analysis. Baltic Journal of Economic Studies Vol. 4, No. 5. Riga: Publishing House «Baltija Publishing», 2018, Р.276-282.

Публікації у міжнародних фахових виданнях

1. Volodymyr Marchenko, Viktor Protsevsky. Constitutional and legal regulation of the status of the head of government in the mixed-type republics / Public Administration and Law Review (PALR), Issue 2, 2020, Р.28-35.
2. Volodymyr Marchenko, Alla Dombrovska. Introduction of new approaches to information security in public governance / Public administration in the digital economy: monograph. Tallinn. Scientific Center of Innovative Researches OÜ. 2020.- р.77-90.
3. Volodymyr V. Marchenko, Inna I. Kilimnik, Alla V. Dombrovska. Implementation of digital technologies in human rights to healthcare. Wiadomości Lekarskie. Official journal of the Polish Medical Association. VOLUME LXXIII, ISSUE 7, JULY 2020, Wiad Lek. 2020; 73(7):1539-1544.
4. Volodymyr Marchenko, Svetlana Drobyazko, Volodymyr Gurkovskyi, Larysa Shevchenko. Peculiarities of the legal control of cryptocurrency circulation in Ukraine. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044), Research Article: 2019 Volume 22, Issue 6. https://www.abacademies.org/abstract/peculiarities-of-the-legal-control-of-cryptocurrency-circulation-in-ukraine-8813.html
5. Volodymyr Marchenko, Oksana Panova, Yulia Leheza, Andrii Ivanytsia, Vitalii Oliukha, International Models of Legal Regulation and Ethics of Cryptocurrency Use: Country Review. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044) Research Article: 2019 Vol: 22 Issue: 2S.
6. Volodymyr Marchenko, Dmytro Pryimachenko, Tetiana Minka. Legal regulation of liability for offenses in the financial sphere in the EU countries and Ukraine: comparative analysis. Baltic Journal of Economic Studies Vol. 4, No. 5. Riga: Publishing House «Baltija Publishing», 2018, Р.276-282.

Публікації у фахових виданнях України

1. Марченко В.В. Поняття об’єкта і предмета електронного урядування в органах виконавчої влади України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «ПРАВО», Випуск 26. — Харків. — 2017. – с.83-87.

Тези наукових доповідей

1. Марченко В.В. Формування професійної компетентності майбутніх правознавців // Higher education institutions as a medium for the formation of a new generation of lawyers, Humanities and natural sciences university in Sandomierz, June 11-15, 2018, P.118-121
2. Марченко В.В. Значення електронного урядування в органах виконавчої влади України//Пріоритетні проблеми реформування системи законодавства України:Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23-24 липня 2015 р.). – К.: «Науково-дослідний інститут публічного права», 2015. – С. 163-166.
3. Марченко В.В. Передумови формування інформатизації органів державної влади України та світу // Актуальні проблеми сучасного право-знавства: Матеріали міжнародної науко-во-практичної конференції (м. Київ, 28-29 січня 2016 р.). – К. : «Науково-дослідний інститут публічного права», 2016. – С. 113-116.
4. Марченко В.В. Теоретико-правові основи електронного урядування в органах виконавчої влади // Проблеми теорії права і практики правореалізації на шляху України до ЄС: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25-26 лютого 2016 р.). – К. : «Науково-дослід-ний інститут публічного права», 2016. – С. 104-107.
5. Марченко В.В. Основні напрями запозичення зарубіжного досвіду електронного урядування для України // Теорія і практика розвитку правових інститутів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 березня 2016 р.). – К. : «Науково-дослідний інститут публічного права», 2016. – С. 97-101.
6. Марченко В.В. Проблеми адміністративного законодавства, що регулює електронне урядування в органах виконавчої влади України // Пріоритетні проблеми юридичної науки: сучасний стан та перспективи вдосконалення (м. Київ, 18-19 червня 2015 р.). – К. : «Науково-дослідний інститут публічного права», 2015. – С. 144-147.

Науково-популярні публікації

1. Марченко В.В. Механізм впровадження електронного урядування в органах виконавчої влади // Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал. – 2016. –№ 3(23). – С. 125-131.
2. Марченко В.В. Оптимізація електронного урядування в органах виконавчої влади України // Публічне адміністрування в сфері органів внутрішніх справ : збірник матереріалів круглого столу (м. Київ, 14 травня. 2015 р.). – К. : НАВС. – С. 234-236.
3. Марченко В.В. Електронне урядування в органах виконавчої влади: адміністративно-правові засади. — Харків: Панов, 2016. – 444 с.

Навчально-методичні публікації

1. Марченко В.В. Муніципальне право України. Навчальний посібник. — Харків, 2017. – 504 с.
2. Марченко В.В. Міжнародне публічне право. Навчальний посібник. — Харків, 2017. – 496 с.
3. Марченко В.В. Електронне урядування в органах виконавчої влади: підручник. — Харків, 2018. – 292 с.

postheadericon Публікації (Пономаренко Оксана Михайлівна)

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Oksana M. Ponomarenko, Yuriy A. Ponomarenko, Kateryna Yu. Ponomarenko Legal regulation of surrogacy at the international and national levels: optimization of permissions, prohibitions and liability// Wiad Lek. 2020;73(12 p. II):2877-2881

Публікації у міжнародних фахових виданнях

Пономаренко О. М.Понятие алиментного договора и его место в системе частно-правовых договоров// Legea si viata. – 2018. – C. 106-108 

Публікації у фахових виданнях України

1. Пономаренко О. М. Проблеми визначення правової природи договору про поділ майна подружжя// Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». Випуск 31, 2020 р. С. 49-57
2. Пономаренко О. М. Примусове стягнення аліментів за договором: проблеми судової та договірної практики// Збірник наукових праць Харківського національного університету ім. Г. С. Сковороди «Право». Вип. 29. – Харків, 2018. – С. 28-36
3. Пономаренко О. М. Припинення та зміна аліментного договору: аліментного договору: проблеми теорії та практики// Часопис цивілістики. Випуск 30. – Одеса, 2018. — С. 48-55
4. Пономаренко О. М. Сторони аліментного договору: проблеми теорії та практики// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Вип. 52. Т. 1. – Ужгород, 2018. – С. 131-136
5. Пономаренко О. М. Аліментний договір як підстава виникнення аліментних зобов’язань// Збірник наукових праць. Серія “Право”. – Випуск 29 – Харків: ХНАДУ, 2017. – С. 48-58
6. Пономаренко О. М. Поняття та ознаки сімейного договору// Збірник наукових праць. Серія “Право”. – Випуск 24 – Харків: ХНАДУ, 2015. С. 64-72
7. Пономаренко О. М. Субъекты договорного регулирования семейных отношений// Збірник наукових праць. Серія “Право”. – Випуск 23 – Харків: ХНАДУ, 2015. С. 87 – 93
8. Пономаренко О. М. Влияние специфики семейных отношений на защиту субъективных семейных прав// Збірник наукових праць. Серія “Право”. – Випуск 22 – Харків: ХНАДУ, 2014. С. 112 – 120
9. Пономаренко О. М. Щодо поняття сім’ї у сучасній теорії сімейного права та в законодавстві України// Збірник наукових праць. Серія “Право”. – Випуск 21 – Харків: ХНАДУ, 2014. С. 33-44.
10. Пономаренко О. М. Проблемы соотношения договорного и нормативного регулирования семейных отношений// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «/Право».- Випуск 20. Частина 1. Т. 2. С. 96-98.
11. Пономаренко О. М. Место семейного права в системе права Украины// Збірник наукових праць. Серія “Право”. – Випуск 18 – Харків: ХНАДУ, 2012. С. 15-22
12. Пономаренко О. М. Реалізація принципу свободи договору у правовому регулюванні сімейних відносин// Збірник наукових праць. Серія “Право”. – Випуск 8 – Харків: ХНАДУ, 2007. – С. 100-104.
13. Пономаренко О. М. Поняття правовідносин соціального забезпечення у зв’язку з народженням або вихованням дитини// Збірник наукових праць. Серія “Право”. – Випуск 5 – Харків: ХНАДУ, 2005. – С. 92-99.
14. Пономаренко О. М. Принцип субсидиарности социального обеспечения семей с детьми// Збірник наукових праць. Серія “Право”. – Випуск 3 – Харків: ХНАДУ, 2003. – С. 97-102.
15. Пономаренко О. М. Принципы социальной политики Украины в сфере социального обеспечения семей с детьми// Збірник наукових праць. Серія “Право”. Вип. 4. – Х,: ХНАДУ, 2004. – С. 70-78.
16. Пономаренко О. М. До питання про можливість визнання сім’ї суб’єктом права соціального забезпечення// Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. — № 4. – С. 134-139
17. Пономаренко О. М. Держава як суб’єкт правовідносин щодо соціального забезпечення допомога ми сімей з дітьми// Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2004. – № 4. – С. 138-143.
18. Пономаренко О. М. Структура правових норм, що регулюють соціальне забезпечення сімей з дітьми// Збірник наукових праць. Серія “Право”. Випуск 2. – Харків: ХНАДУ, 2002. С. 107-110.
19. Пономаренко О. М. Проблеми та перспективи законодавчого регулювання кола і статусу суб’єктів шлюбного договору// Збірник наукових праць Харківського державного педагогічного університету. Серія “Право”. Вип. 1. – Харків: ХНАДУ, 2001. С. 31-35.
20. Пономаренко О. М. Об ограничении содержания брачного договора// Вісник Харківського університету № 506. Серія “Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова”. Частина 1. – Харків: ХНУ, 2001. С. 27-30.

Тези наукових доповідей

1. Пономаренко О. М. Реформування сімейного законодавства в часи рекодифікації Цивільного кодексу України // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 91-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (27 березня 2020 року). – Харків, 2020. — С 192-195
2. Пономаренко О. М. Проблеми нормативного визначення вимог до сторін аліментного договору// Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. Учасників наук. -практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, Харків, 24 трав. 2019 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ; Харків. обласний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 186-191
3. Пономаренко О. М. Припинення аліментного договору з підстав, які не пов’язані з його розірванням:деякі проблеми теорії та практики// Дев’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 травня 2019 рр)/ відп. ред. І. С. Канзафарова; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова; екон. – прав. ф-т; Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Одеса: Астропинг, 2019. – С. 222-226
4. Пономаренко О. М. Актуальні проблеми субсидіарного застосування нормативних приписів ЦК України до регулювання трудових відносин// Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження члена-корреспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора О. І. Процевського (5 квітня 2019 р. ). – Х.: Юрайт, 2019. – С. 237-241
5. Пономаренко О. М. Визначення аліментного договору недісним: шляхи удосконалення правового регулювання// Актуальні проблеми приватного права: Матеріали XVII наук. – практ. конф., присвяч. 97 – й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл. – кор. АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 22 лют. 2019 р. ) – Харків: Право, 2019. – С. 200-205
6. Пономаренко О. М. Взаимодействие диспозитивного и императивного метода в правовом регулировании алиментных отношений// Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наук. -практи. конф., прясвяч. пам’яті О. А. Пушкіна, Харків, 25 травня 2018 р. ? МВС України, Харк. нац. Ун-т внутр. Справ; Харків. Обласний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 268-271
7. Пономаренко О. М. Деякі проблемні питання стягнення аліментів за договором// Проблеми вдосконалення правотноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних та сімейних прав: матеріали науково-практичної конференції, присв’яченої пам’яті проф. Ч. Н. Азімова (Харків, 19 грудня 2018 р ). – Х. , 2018. – С. 168-173
8. Пономаренко О. М. Системний підхід у дослідженні аліментного договору та його вплив на формування нормативних конструкцій// Проблеми подальшого вдосконалення приватноправових механізмів П набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова (Харків, 21 грудня 2017 р.). – Харків,
2017. – 432 с.
9. Пономаренко О. М. Унификация нормативного регулирования семейных договоров о
предоставлении содержания в условиях реформы семейного законодательства // Правова реформа: концепція, мета, впровадження. Зб. наук. праць. Матеріали VIІІ міжнар. наук.-практ. конф.( Київ,23лист.2017р.)/зазаг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – С. 338-341
10. Пономаренко О. М. Про свободу визначення заходів відповідальності за порушення сімейних договорів// Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання приватних відносин: матеріали наук.-практ. Конф., присвяч. 95 – й річниці з дня народження д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В.П. Маслова (Харків, 17 лют. 2017 р.). – Харків: Право, 2017. – С 163-165
11. Пономаренко О. М. Проблемы усовершенствования частноправовых механизмов осуществления права на договорное регулирование семейных отношений// Проблеми вдосконалення праватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту цивільних прав: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Чингісхана Нуфатовича Азимова (Харків, 16 грудня 2016 р.) – Х.: 2016. – С. 121-129
12. Пономаренко О. М. К вопросу об участии ребенка в заключении семейных договоров// Актуальні проблеми приватного права: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 94 річниці з дня народження д-ра юрид. наук. проф., чл.-кор. АН УРСР В.П. Маслова (Харків, 19 лютого 2016 р.). – Х.: Право, 2016. – С. 137-139 (316 с.).
13. Пономаренко О. М. Сучасний стан та перспективи нормативного регулювання сімейних договорів// Юридична техніка: доктринальні основи та проблеми викладання: [тези доповідей та повідомлень учасників науково-практичної конференції (м. Харків, 30 вересня – 1 жовтня 2015 року)]/ за ред. Проф. В.В. Комарова та І.Д. Шутака. – Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. – С. 148-151
14. Пономаренко О. М. Сучасний стан та перспективи нормативного регулювання сімейних договорів// Юридична техніка: доктринальні основи та проблеми викладання: [тези доповідей та повідомлень учасників науково-практичної конференції (м. Харків, 30 вересня – 1 жовтня 2015 року)]/ за ред. Проф. В.В. Комарова та І.Д. Шутака. – Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. – С. 148-151
15. Пономаренко О. М. Перспективы развития теории семейного договора// Актуальні проблеми приватного права: матеріали міжнар. Наук.-практ. Конф., присвяч. 93-й річниці з дня народження д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В.П. Маслова (Харків, 27 лютого 2015 р.). – Х.:Право, 2015. – С. 167-170.
16. Пономаренко О. М. К вопросу о специфике семейных отношений как предмета правового регулирования// Итоги и перспективы реализации конституционных идей:материалы круглого стола с международным участием (Белгород, 18 декабря 2013 г.). – Белгород: ООО “ГиК”, 2014 – 124 – 131
17. Пономаренко О. М. Семейные отношения как предмет правового регулирования// Проблеми цивільного права та процесу: матеріали наук.-практ. конф., присвяченій пам’яті професора О. А. Пушкіна (25 травня 2013 р.).- Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ; Золота миля, 2013. — С. 249-252
18. Пономаренко О. М. Особенности заключения семейных договоров с использованием электронных систем// Проблемы законодательного регулирования Интернет-ресурсов и правового разрешения конфликтов с участием Интернет-сообщества: материалы междунар. научн.-практ. конф. в рамках проэкта “Российско-украинские криминалистические чтения на Слобожанщине”, г. Белгород, 19 апр. 2013 г.: / отв. ред. И.М. Комаров. — Белгород: ИД “Белгород” НИУ “БелГУ”, 2013. — С. 191-197.
19. Пономаренко О. М. К вопросу о видах источников правового регулирования семейных отношений// Актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлового та сімейного права: матеріали міжнарод. наук.- практ. конф., присв’яч. 91-річчю з дня народження В.П. Маслова, Харьків, 15 лютого 2013 р. — Х.: Право, 2013. С. 167- 171
20. Пономаренко О. М. Актуальные проблемы современного российского и зарубежного права и законодательства: материалы круглого стола с международным участием (Белгород, 24 октября 2012 г). – Белгород: ООО «ГиК», 2012. – С. 146-152
21. Пономаренко О. М. Актуальні проблеми правовідносин в приватній сфері: матеріали «круглого столу», присвяч. пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова, м. Харків, 23 грудня 2011 р./ Нац. ун-т «Юрид. акад. /України ім. Я. Мудрого». – Х: Юрайт, 2012. – С. – 81-84.
22. Пономаренко О. М. Перші юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського: матеріали М\іжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 15-16 квітня 2011 р. / відповід. ред. І. С. Канзафарова; ред. кол. І.С. Канзафарова, В.В. Валах, О. О. Нігреєва; Одес. нац. ун-т ім. І.І. М/ечникова. – Одеса: Астропринт, 2011. – С. 309-313.
23. Пономаренко О. М. Міжнародні та національні механізми захисту прав людини: виклики сьогодення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 квітня 2011 р., м. Донецьк, Україна)/ Упор. Л.М. Дешко, Ю.В. Мазур. – Донецьк: Сучасний друк, 2011. – С. 219-221.
24. Пономаренко О. М. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті Василя Пилиповича Маслова «Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства» 25 лютого 2011 р. – С. 233-236.
25. Пономаренко О. М. Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «/Розвиток цивільного законодавства України: шляхи подолання кодифікаційних протиріч. – Київ: В-во КНУ ім.. Т. Шенвченка, 2006. – С. 297-299
26. Пономаренко О. М. О субсидиарном применении гражданского законодательства к семейным отношениям// Проблеми практики застосування нових Цивільного та Сімейного кодексів України // Матеріали міжвузівського круглого столу – К., 2006. – С. 250-257.
27. Пономаренко О. М. Основні сучасні підходи до співвідношення понять “соціальний захист”, “соціальне забезпечення” та “соціальне страхування”// Захист соціальних та економічних прав людини: міжнародні стандарти і законодавство країни: Матеріали науково-практичної конференції. 12. березня 2004 року, м. Київ / За ред. О.Ф. Штанька, Н.Б. Болотіної. – К.: КЮІ МВС України, 2004. – Ч. 2. С. 78 – 83 с.
28. Пономаренко О. М. Влияние конвенций МОТ на национальное законодательство Украины о социальном обеспечении семей с детьми// Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової економіки: Матеріали науково-практичної конференції; м. Сімферополь, 19-20 травня 2003 р. / За ред. проф. В.С. Венедиктова. – Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2003. С. 225-229.
29. Пономаренко О. М. Юридичні способи вирішення майнових конфліктів між подружжям// Конфлікти в суспільствах, що трансформуються: Збірник наукових статей (за матеріалами ХІ Харківських політологічних читань). – Харків: Право, 2001. С. 111-113.

Монографії

1 Харьковская цивилистическая школа: антология семейного права: монография/ В.К. Антошкина, В.И. Борисова, И.В. Жилинкова и др.; под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. И. В. Спасибо-Фатеевой. — Харьков: Право, 2013. -С. 151-164.
2. Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов: монография/ И.В. Спасибо-Фатеева, Н.М. Сибилев, В.Л. Яроцкий и др.; под общей ред. И.В. Спасибо-Фатеевой. – Харьков: Право, 2014. – С. 611-627

Підручники, навчальні посібники

1 НМК для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільне право України. Ч. 1» для студентів ІІ курсу денної форми навчання/ Пономаренко О. М. , Андрюшкова О. А. , Гоц-Яковлєва, Мєшкова К. О., Циркуненко О. В. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 236 с.
2. НМК для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Сімейне право» для студентів ІІІ курсу денної форми навчання// Пономаренко О. М. , Андрюшкова О. А. , Урганова Н. В. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2017. – 94 с.
3. НМК для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Договірне право України»/ Пономаренко О. М. , Андрюшкова О. А. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2017. – 73 с.

postheadericon Публікації (Ждан Микола Дмитрович)

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Koryun, A., Yamnenko, T., Holovan, T., Zhdan, M. Improvement of organizational measures to ensure public security and order during the mass events by the National Police of Ukraine. Amazonia Investiga / Vol. 9 Núm. 26: 167 – 173 / Febrero 2020.

Публікації у міжнародних фахових виданнях

1. Ждан М.Д. Щодо процесуального положення захисника у кримінальному провадженні / М.Д. Ждан // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди «ПРАВО». – Вип.24. – 2016. – С.175-79.
2. Ждан М.Д. Щодо деяких умов допуску громадян до здійснення нотаріальної діяльності / М.Д. Ждан // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди «ПРАВО». – Вип.25. – 2016. – С.164-171.
3. Шабанов Р.І., Ждан М.Д. Щодо поняття господарсько-правових засобів державного регулювання економіки за законодавством України / Шабанов Р.І., Ждан М.Д. // Підприємництво, господарство і право. — №11. – 2016. – С. 84-88.
4. Шабанов Р.І., Ждан М.Д. Досудове врегулювання господарських спорів: співвідношення норм матеріального та процесуального права / Шабанов Р.І., Ждан М.Д. // Підприємництво, господарство і право. — №2. – 2018. – С. 63-67.
5. Ждан М.Д. Адвокат як особа, що відповідає певним кваліфікаційним вимогам / М.Д. Ждан // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди «ПРАВО». – Вип.27. – 2017. – С.141-149.
6. Ждан М.Д. Щодо проблеми правового регулювання відсторонення працівника від роботи / М.Д. Ждан // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди «ПРАВО». – Вип. 30. – 2019. – С.48-55.
7. Шабанов Р.І., Ждан М.Д. Правове регулювання реалізації права на працю в умовах євроінтеграції / Шабанов Р.І., М.Д. Ждан // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди «ПРАВО». – Вип.32. – 2020. – С.14-23.

Тези наукових доповідей

1. Ждан М.Д. Окремі проблеми реалізації права на працю в Україні в умовах євроінтеграції. / Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист : тези доповідей та наукових повідомлень учасників Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 9 жовтня 2020 р.). – Харків : Право, 2020. – С.153-156.
2. Ждан М.Д. Щодо мети відсторонення працівника від роботи Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм трудового законодавства у системі Національної поліції : тези доповідей учасників І Всеукраїнського круглого столу (20 березня 2020 р.). – Кривий Ріг. – С. 69-72.
3. Ждан М.Д. Щодо співвідношення норм матеріального та процесуального права стосовно досудового врегулювання господарських спорів / Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 91-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (27 березня 2020 року). – Харків. – С. 195-199.
4. Ждан М.Д. Щодо підстав відсторонення працівника від роботи // Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення : Тези доповідей та наукових повідомлень учасників ІХ Міжнародної науково-практичної, яка присвячена 50-річчю створення кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 11 жовтня 2019 р.). – Х.: «Право», 2019. – С.166-170.
5. Ждан М.Д. Щодо деяких особливостей правового регулювання відсторонення від роботи державних службовців // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча України, доктора юридичних наук, професора О.І. Процевського (м. Харків, 5 квітня 2019 р.). – Харків : Юрайт, 2019. – С.460-463.
6. Ждан М.Д. Щодо правового регулювання соціального діалогу в Україні // Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах : матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 16 листопада 2018 р.) ; за заг. ред. К.Ю. Мельника. – Х.: ХНУВС, 2018. – С.143-145.
7. Шабанов Р.І., Ждан М.Д. Державна реєстрація суб’єктів господарювання як один із засобів державного регулювання економіки за законодавством України / Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 19-20 жовтня 2018 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2018. – С. 53-59.
8. Ждан М.Д. Нотаріус як особа, що відповідає певним кваліфікаційним вимогам // Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 3 листопада 2017 р.) ; за заг. ред. К.Ю. Мельника. – Х.: ХНУВС, 2017. – С.178-181.
9. Ждан М.Д. Щодо деяких особливостей правового регулювання трудових відносин державних службовців // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове регулювання». – Дніпропетровськ. – 6-7 травня 2016 року. – Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ», 2016. – С.49-51.

Навчально-методичні публікації

1. Правові основи діяльності адвокатури. Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання / Ждан М.Д. – Х.: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2018. – 72 с.
2. Нотаріат України. Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання / Ждан М.Д. – Х.: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2019. – 80 с.
3. Господарське право України Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи. / Шабанов Р.І., Ждан М.Д., Мешкова К.О. ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2019. – 76 с.

postheadericon Публікації (Коваленко Олена Олександрівна)

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

1. Galia I. Chanysheva, Jelena O. Kovalenko, Roman I. ShabanovEnvironmental Problem of Dirt Accumulation in Ukraine and its Impact on Labor Relations in the Sphere of Protection of Labor. Ekoloji, 2019, Issue 107, Pages: 6001-6005, Article No: e107588.
2.Lomovskykh L. O., O. Kovalenko, Mandych O. V., Karasova N. A,.Orzeł A. Тhe algorithm of analysis of agricultural risks under influence of incomplete information about their parameters Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019 Vol 3 № 30 (2019). 112-120.
3. Basiuk L.,KovalenkoO.,Shabanov R., Shulga I., Dobroskok I. , Peretyaga L. The Main Aspects of Ukrainian Teaching Staff Mobility As Integration Process In The Global Labor Market. RevistaRomaneascapentruEducatie Multidimensională. 2019/ 11. Issue 2. 282-295

Публікації у фахових виданнях України

1. Коваленко О.О. Шабанов Р.І. Дискримінація чи єдність та диференціація правового регулювання трудових відносин: що нівелюється МОЗ на шляху досягнення тендерної рівності в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 8. С. 128-135. 
2. Коваленко О.О. Щодо ефективності дії юридичної гарантії забезпечення молоді першим робочим місцем в умовах ринкової економіки. Збірник наукових праць Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди «Право». Х. 2018. Вип.29. С. 47-51.
3. Коваленко О.О. Вимоги до моральних якостей працівників, які виконують виховні функції: історичний аспект. Збірник наукових праць Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди «Право». Х. 2019. Вип.30. С. 40-47.
4. Коваленко О.О. Знецінення принципу справедливості чи спроби його підміни правом сильного: перспективи реформування трудового законодавства проєктом закону Про працю Збірник наукових праць Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди «Право». Х. 2020. Вип.31. С. 58-65.
5. Коваленко О.О. Трудова міграція як засіб реалізації волі людини до знаходження соціальної справедливості. Збірник наукових праць Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди «Право». Х. 2020. Вип.32. С. 32-39. 

postheadericon Павленко Тетяна Анатоліївна

Павленко

Павленко Тетяна Анатоліївна, к.ю.н., доцент
Тема дисертації: «Концепція кримінально-правової охорони права людини на життя»
Наукові інтереси: кримінально-правова охорона життя і здоров’я особи, проблеми кримінально-правової політики.
Викладає навчальні дисципліни: Кримінальне право

GoogleАкадемія

Відповідність

postheadericon Шинкарьов Юрій Вікторович

Шинкарев

Шинкарьов Юрій Вікторович, завідувач кафедри, к.ю.н., доцент
Тема дисертації: «Арешт як вид кримінального покарання та особливості правового регулювання його виконання та відбування».
Наукові інтереси: інститут кримінального покарання, загальні засади призначення покарання.
Викладає навчальні дисципліни: Кримінальне право України.
Хоббі: рибалка, кінологія.
Дeвіз: carpe diem.

GoogleАкадемія

Відповідність

postheadericon Марченко Володимир Володимирович

Marchenko

Марченко Володимир Володимирович, д.ю.н., професор

Наукові інтереси: конституційно-правовий статус уряду, органів виконавчої влади в Україні та сучасних зарубіжних країнах; адміністративно-правові засади електронного урядування в органах виконавчої влади

Публікації
Google Academy
ORCID
SCOPUS

Міжнародне стажування:
1) Західно – Фінляндський коледж в м. Гуйттинен (Фінляндія), 2018 р. Сертифікат №07122018/23 від 07.12.2018 р.
2) Гуманітарно-природничий університет, м. Сандомир (Республіка Польща). Тема: «Формування професійної компетентності майбутніх правознавців», 2018 р. Сертифікат, б/н, 2018 р.
3) з 4 по 30 листопада 2019 р. брав участь у семінарі «Digital management of science research» (total 5 ECTS), Естонія, м. Таллінн. Сертифікат № SCIR-2019-0011

Підвищення кваліфікації:
2016 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук, диплом ДД № 006388 від 28.02.2017 р.
2019 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри державно-правових дисциплін, міжнародного права і права Європейського Союзу, протокол №7 від 28.10.2019 р.

Громадська та інша зовнішня діяльність:
Член редакційної колегії науково журнала «Publik Administration and Law Review» (PALR), Естонія, м. Таллінн
Член редакційної колегії науково видання «Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Право»

Наукове керівництво:
Вельма І.О. «Адміністративно-правовий статус Міністерства оборони України»
Магаррамлі Е.В. «Адміністративно-правові засади надання безоплатної правової допомоги в Україні»
Галіцина Д.С. «Компетенція адміністративних судів з розгляду спорів за участю Міністерства оборони України»

Навчальні курси за ОП Бакалавра: конституційне право України, державне право зарубіжних країн, муніципальне право України, міжнародне публічне право
Навчальні курси за ОП Доктора філософії: електронне урядування в органах виконавчої влади

postheadericon Публіцікації (Сприндис Сергій Іванович)

Публікації у фахових виданнях України

1. Сприндис С.І. Особливості застосування завдатку як спосіб виконання обов’язків у договорах купівлі-продажу нерухомого майна / С.І. Сприндис // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, Серія ПРАВО. – 2017. – Вип. 26. – С. 54-63
2. Сприндис С.І. Застаний депозит як спосіб забезпечення виконання зобов’язання / С.І. Сприндис // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, Серія ПРАВО. – 2017. – Вип. 27. – С. 27-34
3. Сприндис С.І. Форфейтинг. Поняття, особливості та види / С.І. Сприндис // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, Серія ПРАВО. – 2018. – Вип. 28. – С. 66-71
4. Сприндис С.І. Завдаток, поняття, основні функції/ С.І. Сприндис // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, Серія ПРАВО. – 20
5. Сприндис С. І. Установлення обов’язку вчинити певні дії – як один із заходів забезпечення позову / С. І. Сприндис // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Право». — 2019. — Вип. 30. — С. 72-78.
6. Сприндис С. І. Організація місцевого самоврядування в країнах ЄС опираючись на досвід Франції та Польщі // Право і суспільство. № 6. 2020. С. 91-101

Тези наукових доповідей

1. Сприндис С. І. Поняття, особливості та види форфейтингу в Україні. Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення. Матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 5 квітня 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019.
2. Сприндис С. І. Генезис договору франчайзинга. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – 236 с.

Навчально-методичні публікації

1. Банківське право України. Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання. Харків, «ФОП Шевченко», 2017 р., С. 80 // Сприндис С.І., Мешкова К.О.
2. Цивільне право України. Методичні рекомендації по підготовці до державного іспиту, Харків, «ФОП Попов О.С.», 2018 р., С 218.// О.М. Пономаренко, С.І. Сприндис.
3. Цивільне право України. Методичні рекомендації для виконання курсових і дипломних робіт. Харків, «ФОП Напольска А.В.», 2017 р. с. 56 // С.І. Сприндис, Я.С. Протопопова, Н.І. Іщенко, Ю.О. Саєнко, О.В. Циркуненко.
4. Методичні рекомендації з курсу «Інвестиційне право» для студентів денної та заочної форм навчання. Харків, «ФОП Напольска А.В.», 2017 р. с. 36 // Н.І. Іщенко, Ю.О. Саєнко, С.І. Сприндис, Я.С. Протопопова,
5. Методичні рекомендації з курсу «Спадкове право» для студентів денної та заочної форм навчання. Харків, «ФОП Напольска А.В.», 2017 р. с. 36 // Ю.О. Саєнко, Н.І. Іщенко, С.І. Сприндис, Я.С. Протопопова

postheadericon Публікації (Шевченко Лариса Анатоліївна)

Монографія

Взаємодія норм права і норм моралі в регулюванні трудових відносин : Монографія. Харків : Юрайт, 2017. 192 с.

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або WebofScienceCoreCollection

S. Drobyazko, R. Blahuta, V Gurkovskyi, V Marchenko, L. Shevchenko.Peculiarities of the Legal Control of Cryptocurrency Circulation in Ukraine. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044) Research Article: 2019 Vol: 22 Issue: 6.

Публікації у міжнародних фахових виданнях

Тихонович Л. А. Требования профессиональной этики как форма взаимодействия норм права и норм морали. Legeasi viata : revista stiintifico-practica. Chisinau, 2013. Nr. 12/4 (264). С. 162–165.

Публікації у фахових виданнях України

1. Тихонович Л. А.До проблеми визначення поняття юридичної відповідальності.Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Право». Харків : ХНПУ, 2009. Випуск 12. С. 126–133.
2. Тихонович Л. А.Поняття соціальних норм та їх ознаки. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Право». Харків : ХНПУ, 2011. Вип. 16. С. 24–30.
3. Тихонович Л. А.Правове виховання громадян як форма взаємодії норм права та норм моралі. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Право». Харків : ХНПУ, 2011. Вип. 17. С. 35–40.
4. Тихонович Л. А.Зловживання правом у сфері трудових відносин як моральна проблема. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Право». Харків : ХНПУ, 2012. Вип. 18. С. 19–27.
5. Тихонович Л. А.Аморальний проступок та правові наслідки його здійснення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Ужгород, 2013. Випуск 23. Ч. ІІ. Т. 2. С. 44–48.
6. Тихонович Л. А. Питання взаємодії права і моралі в історії юридичної думки (др. пол. ХІХ – поч. ХХ століття). Молодий вчений. Науковий журнал. 2018. № 1 (53). С. 119–122.
7. Тихонович Л. А. Сутність та значення принципу автономії волі в міжнародному приватному праві. Молодий вчений. Науковий журнал. 2019. № 4 (68). С. 165–168.

Тези наукових доповідей

1. Тихонович Л. А. Взаємодія норм права і норм моралі у трудових відносинах. Методологія сучасних наукових досліджень : Матеріали VII науково-практичної конференції молодих учених «» (4-5 листопада 2010 р., м. Харків) / За заг. ред. акад. Прокопенка І. Ф. Харків : ХНПУ, 2010. С. 70–71.
2. Тихонович Л. А. До визначення поняття соціальних норм. Правові проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 23–24 лютого 2011 р. Харків : у 4-х т. ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2011. Т. 4. С. 84–85.
3. Тихонович Л. А. Сутність поняття правового регулювання трудових відносин. Актуальні питання сучасної юридичної науки : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 05–06 жовтня 2011 р. Київ : у 2-х томах. Київ : Центр правових наукових досліджень, 2011. Т. 2. С. 20–22.
4. Тихонович Л. А. До проблеми визначення особливостей трудових відносин. Роль права у забезпеченні законності та правопорядку : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 11–12 жовтня 2011 р. Запоріжжя : у 2-х ч. Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2011. Ч. 2. С. 16–19.
5. Тихонович Л. А. Місце норм права і норм моралі в системі соціальних норм. Методологія сучасних наукових досліджень : Матеріали VIII науково-практичної конференції молодих учених (17–18 жовтня 2011 р., м. Харків) / За заг. ред. К. А. Юр’євої. Харків : ХНПУ, 2011. С. 58–59.
6. Tihonovich L. SpecificsofmodernUkrainianlabourrelations. Проблеми розвитку юридичної науки в дослідженнях молодих учених : Збірник тез доповідей та наукових повідомлень конференції (5 квітня 2012 р. м. Харків) / За заг. ред. А. П. Гетьмана. Харків : Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого», 2012. С. 98–99.
7. Тихонович Л. А. Аморальний вчинок та правові наслідки його здійснення. Методологія сучасних наукових досліджень : Матеріали Х науково-практичної конференції молодих учених (24–25 жовтня 2013 р., м. Харків) / За заг. ред. К. А. Юр’євої. Харків : ХНПУ, 2013. С. 94–95.
8. Тихонович Л. А. Вплив норм моралі на норми права у сфері праці. Методологія сучасних наукових досліджень: Матеріали ХІ науково-практичної конференції молодих учених (11–12 листопада 2014 р., м. Харків) / За заг. ред. К. А. Юр’євої. Харків : ХНПУ, 2014. С. 43–44.
9. Тихонович Л. А. Вплив норм моралі на норми права у сфері праці. Методологія сучасних наукових досліджень: Матеріали ХІ науково-практичної конференції молодих учених (11–12 листопада 2014 р., м. Харків) / За заг. ред. К. А. Юр’євої. Харків : ХНПУ, 2014. С. 43–44.
10. Шевченко Л. А. Взаємодія норм права та норм моралі у правовому вихованні студентів : Освітній простір в контексті суспільних трансформацій: виклики сьогодення та пріоритети розвитку : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків (Харків, 27–29 травня 2020 р.) за заг. ред. Л. О. Радченко. Харків : інтернет-видання ХТЕККНТЕУ, 2020. С. 82–85.
11. Шевченко Л. А. Окремі питання реформування харчового законодавства України відповідно до вимог Європейського Союзу. Зміни харчового законодавства в Україні відповідно до вимог ЄС : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (15 грудня 2020 р., м. Харків) / За загальною редакцією Л. О. Радченко. Харків: інтернет-видання ХТЕККНТЕУ. 2020. С. 56–57.

Навчально-методичні публікації

1. Ісмайлов К. Ю., Тихонович Л. А., Литвтненко Т. А. Довідник юридичних термінів. Харків : Лідер, 2017. 208 с.
2. Тихонович Л. А. Юридична деонтологія : конспект лекцій. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2019. 136 с.