Ноябрь 2016

postheadericon Виховна робота кафедри кримінально-правових дисциплін

Студентська наукова робота: для поглибленої індивідуальної роботи з  молоддю функціонує  гурток з кримінального прав, студенти якого вивчають монографії, спеціальну літературу, готуються до участі в університетських олімпіадах, науково-практичних конференціях. Найбільш обдаровані студенти залишаються працювати на кафедрі після закінчення університету.
Кафедрою розроблено процес проходження студентами виробничої практики в правоохоронних органах. У процесі її проходження вже в практичному плані виявляється спроможність студента працювати в органах юстиції, прокуратури, внутрішніх справ. Одночасно з керівниками органів розглядаються перспективи працевлаштування майбутніх випускників.

postheadericon Наукова робота кафедри кримінально-правових дисциплін

Професорсько-викладацький склад кафедри, а також аспіранти  та здобувачі працюють над науково-дослідною темою: «Шляхи протидії злочинності в Україні»
З 2001 року відкрита і діє аспірантура за спеціальністю 12.00.08 Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право .
Науковий досвід втілюється у монографіях, навчально-методичних посібниках, методичних рекомендаціях для студентів.

postheadericon Історія кафедри кримінально-правових дисциплін

Кафедра кримінально-правових дисциплін створена в жовтні 1997 року як структурний підрозділ юридичного факультету Інституту економіки і права ХДПУ імені Г.С.Сковороди. Свої знання студентам віддали такі провідні викладачі як заслужений юрист України, старший радник юстиції Півненко В.П., суддя Апеляційного суду Харківської області у відставці Мірошничеко Є.О., д.ю.н. професори Волобуєв А.Ф., Куц В.М., Трубников В.М., Ященко А.М.

postheadericon Склад кафедри кафедри кримінально-правових дисциплін

Науково-педагогічні кадри кафедри

ШинкаревШинкарьов Юрій Вікторович, завідувач кафедри, к.ю.н., доцент
Тема дисертації: «Арешт як вид кримінального покарання та особливості правового регулювання його виконання та відбування».
Наукові інтереси: інститут кримінального покарання, загальні засади призначення покарання.
Викладає навчальні дисципліни: Кримінальне право України.
Хоббі: рибалка, кінологія.
Дeвіз: carpe diem.

ПлотниковаПлотнікова Аліна Володимирівна, к.ю.н., доцент
Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за організацію заняття проституцією»
Наукові інтереси: кримінальне право
Викладає навчальні дисципліни: Кримінальне право України, Основи прокурорської діяльності, Кримінологія.

ПавленкоПавленко Тетяна Анатоліївна, к.ю.н., доцент
Тема дисертації: «Концепція кримінально-правової охорони права людини на життя»
Наукові інтереси: кримінально-правова охорона життя і здоров’я особи, проблеми кримінально-правової політики.
Викладає навчальні дисципліни: Кримінальне право.

КорабельКорабель Марія Георгіївна, к.ю.н., доцент
Тема дисертації: «Конфіскація майна як вид кримінального покарання»
Наукові інтереси: кримінальне право.
Викладає навчальні дисципліни: Кримінальне право України, Проблеми кваліфікації злочинів в сфері господарської діяльності, Проблеми кваліфікації злочинів проти власності.

Полянський Антон Олександрович, к.ю.н., доцент
Викладає навчальні дисципліни: Кримінальний процес, Криміналістика.

postheadericon Навчально-методична роботи кафедри кримінально-правових дисциплін

Кафедра забезпечує викладання Кримінального права, Кримінального процесу, Криміналістики, Кримінології, Основи прокурорської діяльності, Проблеми кваліфікації злочинів в сфері господарської діяльності, Проблеми кваліфікації злочинів  проти власності, Складання процесуальних документів у кримінальному  провадженні.
Професорсько-викладатський склад кафедри застосовує заходи спрямовані на вдосконалення процесів викладання і навчання. Під час навчального процесу викладачі використовують імітовані судові процеси, проводять дискусії. Кожен студент має можливість отримати на кафедрі інформацію та повну консультацію з будь-якого питання стосовно таких дисциплін як кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика

Питання кваліфікації злочинів

Робоча програма

Контрольні питання до заліку

Тематичний план

Криміналістика

Робоча програма

Контрольні питання до іспиту

Тематичний план

Кримінальне процесуальне право

Робоча програма

Контрольні питання до заліку та іспиту

Тематичний план

Кримінологія

Робоча програма

Контрольні питання до заліку

Тематичний план

Кримінальне право (Загальна частина)

Робоча програма

Навчально-методичний комплекс

Контрольні питання до заліку та іспиту

Кримінальне право (Особлива частина)

Робоча програма

Контрольні питання до заліку та іспиту

Тематичний план

Кримінально-виконавче право

Робоча програма

Контрольні питання до заліку

Тематичний план