postheadericon Історія і динаміка розвитку

У Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди підготовка кандидатів юридичних наук була розпочата у 1994 році.

Засновником, науковим та метальним лідером наукової школи трудового права у ХНПУ імені Г.С. Сковороди довгі роки був член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, академік Міжнародної кадрової академії Олександр Іванович Процевський (1929-2016).В якості наукового керівника О.І. Процевський підготував понад 40 кандидатів юридичних наук та 8 докторів наук.

Олександр_Іванович_ПроцевськийУ межах школи трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди під науковим керівництвом академіка О.І. Процевського було захищено кандидатські та докторські дисертації: В.Д. Чернадчук (2001), В.В. Яковлєв (2003), М.М. Пурей (2003), О.В. Прудивус (2003), Л.В. Солодовник (2004), О.В. Гоц (2004), О.М. Пономаренко (2005), О.О. Коваленко (2006 та 2015), Р.І. Шабанов (2006), М.Д. Ждан (2007), С.Ф. Гуцу (2007), В.С. Дергачов (2010), С.В. Селезень (2010), Т.В. Колесник-Омельченко (2010), С.В. Богославець (2010), А.О. Гордеюк (2010), Л.В. Єрофеєнко (2011), Я.В. Красько (2012), О.М. Лук’янчиков (2012), В.М. Божко (2013), О.С. Прийменко (2013), Н.І. Іщенко (2014), Н.Д. Гетьманцева (2015), А.О. Полянський (2016), Л.А. Тихонович (2016), О.В. Москаленко (2013), В.О. Процевський (2012), Л.В. Єрофєєнко (2011), І.С. Біліченко (2016), К.Є. Даньшина (2016).

Учні і послідовники Олександра Івановича продовжують справу його життя – служіння науці. Свідченням цьому є проведення щорічної науково-практичної конференції, присвяченій його світлій памяті, на якій обговорюються актуальні проблеми трудового права.

5 апреПредставниками наукової школи трудового права юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди, які продовжують підтверджувати її високий дослідницький статус, є д.ю.н., проф. О.О. Коваленко, д.ю.н., проф. Р.І. Шабанов, к.ю.н., доц. Т.Г. Головань, доц. О.М. Пономаренко, к.ю.н., доц. О.І. Лисяк, к.ю.н., доц. М.Д. Ждан, к.ю.н., доц. О.В. Гоц-Яковлєва, к.ю.н. Ю.О. Саєнко, д.ю.н., доц. А.О. Полянський, к.ю.н. Л.А. Тихонович. Цими дослідниками, окрім керівництва науковою роботою аспірантів та талановитих студентів, розробляється наукова проблематика трансформації доктрини трудового права у світлі гармонізації законодавства про працю за європейськими стандартами; підходів до гармонізації правового регулювання окремих інститутів трудового права за європейськими стандартами; гармонізації правового регулювання праці окремих категорій працівників за європейськими стандартами. У цілому, заснована академіком О.І. Процевським наукова школа трудового права у ХНПУ імені Г.С. Сковороди, забезпечила підготовку на факультеті 48 кандидатів юридичних наук та 8 докторів юридичних наук.

З 2001 р.  ведеться підготовка вчених за напрямком кримінального права. За цим напрямком ступінь кандидата юридичних наук отримали 14 випускників аспірантури.

З 2017 р. здійснюється підготовка аспірантів за напрямком адміністративне право. У вересні 2021 р. за цим напрямком захистив дисертацію перший аспірант.

Комментарии запрещены.