postheadericon Історія факультету

historЮридичний факультет ХНПУ імені Г.С. Сковороди засновано у 1994 році.

Визначну роль у заснуванні та подальшій успішній долі юридичного факультету відіграв Заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної кадрової академії, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України Олександр Іванович Процевський.

158Олександр Іванович походив з багатодітної селянської родини — мав вісім братів та сестер; батько був шорником, мати займалася вихованням дітей. У 1930 році родина переїздить до Великого Бурлука, вчився в початковій школі, працював в колгоспі, перебував на окупованій території. Служив юнгою на мінному тральщику Чорноморського військового флоту, котрий знешкоджував міни в Чорному морі, що лишилися після воєнних дій — за це згодом був прирівняний до учасника нацистсько-радянської війни.
1956 закінчив Харківський юридичний інститут. До 1958 працював помічником прокурора Севастополя. Від 1959 — у Харківському юридичному інституті: аспірант, асистент, доцент, професор, завідуючий кафедри трудового права, проректор з навчальної роботи.
Від 1991 — професор Харківського педагогічного університету, з 1994 — директор Інституту економіки і права.
Досліджував проблеми правовідносин у трудовому праві, теорію розвитку законодавства про працю в Україні.
Автор 399 наукових праць, з яких 8 монографій, 2 підручники, 7 навчальних посібників.
Найбільш значними науковими працями є:
1961 — «Робочий час та робочий день по радянському трудовому праву» — кандидатська дисертація
1970 — «Трудові відносини та метод їх правового регулювання» — докторська дисертація
1972 — «Предмет радянського трудового права»
1972 — «Метод радянського трудового права»
1975 — «Заробітна плата і ефективність суспільного виробництва»
1981 — «Трудове право»
1982 — «Гуманізм норм радянського прудового права»
1991 — «Яким бути трудовому кодексу України»
2006 — «Шляхи забезпечення балансу інтересів сторін трудового договору»
2009 — «Чи є підстави для перегляду системи права України?»
2014 — «Методологічні засади трудового права»
Як науковець підготував 8 докторів та 39 кандидатів юридичних наук.
Син, Процевський Віктор Олександрович — декан юридичного факультету, доктор юридичних наук, професор.
Після тривалої хвороби, з якою боровся Олександр Іванович, він помер 11 серпня у віці 87 років. Похований на Кладовище №13 м. Харкова.

Комментарии запрещены.