postheadericon Теліченко Андрій Вікторович

Теліченко Андрій Вікторович

Тема дослідження: Юридичні гарантії права на працю в умоваї євроінтеграції України

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Р.І. Шабанов

Публікації за напрямком

Теліченко А.В. До питання про визначення поняття юридичних гарантій в трудовому праві.Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 93-річчю з дня народження члена-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (21 травня 2022 року). – Харків, 2022. – ТОВ «Видавництво Точка», віддруковано у ТОВ «Друкарня Мадрид» через ФОП Гобельовська Л. П. С. 119-122

 

Комментарии запрещены.