postheadericon Публіцікації (Сприндис Сергій Іванович)

Публікації у фахових виданнях України

1. Сприндис С.І. Особливості застосування завдатку як спосіб виконання обов’язків у договорах купівлі-продажу нерухомого майна / С.І. Сприндис // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, Серія ПРАВО. – 2017. – Вип. 26. – С. 54-63
2. Сприндис С.І. Застаний депозит як спосіб забезпечення виконання зобов’язання / С.І. Сприндис // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, Серія ПРАВО. – 2017. – Вип. 27. – С. 27-34
3. Сприндис С.І. Форфейтинг. Поняття, особливості та види / С.І. Сприндис // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, Серія ПРАВО. – 2018. – Вип. 28. – С. 66-71
4. Сприндис С.І. Завдаток, поняття, основні функції/ С.І. Сприндис // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, Серія ПРАВО. – 20
5. Сприндис С. І. Установлення обов’язку вчинити певні дії – як один із заходів забезпечення позову / С. І. Сприндис // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Право». — 2019. — Вип. 30. — С. 72-78.
6. Сприндис С. І. Організація місцевого самоврядування в країнах ЄС опираючись на досвід Франції та Польщі // Право і суспільство. № 6. 2020. С. 91-101

Тези наукових доповідей

1. Сприндис С. І. Поняття, особливості та види форфейтингу в Україні. Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення. Матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 5 квітня 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019.
2. Сприндис С. І. Генезис договору франчайзинга. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – 236 с.

Навчально-методичні публікації

1. Банківське право України. Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання. Харків, «ФОП Шевченко», 2017 р., С. 80 // Сприндис С.І., Мешкова К.О.
2. Цивільне право України. Методичні рекомендації по підготовці до державного іспиту, Харків, «ФОП Попов О.С.», 2018 р., С 218.// О.М. Пономаренко, С.І. Сприндис.
3. Цивільне право України. Методичні рекомендації для виконання курсових і дипломних робіт. Харків, «ФОП Напольска А.В.», 2017 р. с. 56 // С.І. Сприндис, Я.С. Протопопова, Н.І. Іщенко, Ю.О. Саєнко, О.В. Циркуненко.
4. Методичні рекомендації з курсу «Інвестиційне право» для студентів денної та заочної форм навчання. Харків, «ФОП Напольска А.В.», 2017 р. с. 36 // Н.І. Іщенко, Ю.О. Саєнко, С.І. Сприндис, Я.С. Протопопова,
5. Методичні рекомендації з курсу «Спадкове право» для студентів денної та заочної форм навчання. Харків, «ФОП Напольска А.В.», 2017 р. с. 36 // Ю.О. Саєнко, Н.І. Іщенко, С.І. Сприндис, Я.С. Протопопова

Комментарии запрещены.