postheadericon Пономарьова Дарина Сергіївна

Ponomareva

Пономарьова Дарина Сергіївна

Науковий керівник: д.ю.н., професор Марченко Володимир Володимирович

Тема дослідження: Компетенція адміністративних судів з розгляду справ за участю Міністерства оборони України

Таблиця відповідності

Публікації за напрямком

1. Пономарьова Д.С. Методологічні підходи до визначення сутності взаємодії у сучасних правових дослідженнях. Науковий вісник публічного і приватного права. 2020. №6. Т.2. С.179-183.

2. Пономарьова Д.С. Стратегічні комунікації як особливий вид взаємодії Міністерства оборони України з іншими державними органами. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2021. № 64. С.261-264.

3. Пономарьова Д. Правове регулювання взаємодії Міністерства оборони України з іншими державними органами та місце в ньому адміністративного законодавства. Visegrad Journal on Human Rights. 2021. №3. C.205-208.

4. Пономарьова Д.С. Теоретико-методологічні аспекти взаємодії Міністерства оборони України з іншими державними органами. Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: матеріали Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів (м.Київ, 23 квітня 2021 року). Київ, 2021. С.166-167.

5. Пономарьова Д.С. Поняття взаємодії Міністерства оборони України с органами публічного адміністрування. Science and innovations in the 21st century: І Всеукраїнська Інтернет-конференції студентів та молодих вчених (м. Мелітополь, 12 травня 2021 року). С.145-146.

6. Пономарьова Д.С. Розвиток нових форм взаємодії в секторі безпеки і оборони. Розвиток науки і техніки: проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конфереції з нагоди відзначення дня науки-2021 в Україні (м.Київ, 20 травня 2021). Київ, 2021. С.420-421.

7. Пономарьова Д.С. Онтологічні ознаки взаємодії Міністерства оборони України з органами публічного адміністрування. Наука права національної безпеки і військового права в умовах реформування системи освіти і науки України. Збірка тез доповідей учасників круглого столу (м.Київ, 25 травня 2021 року). Київ, 2021. С.49-50.

8. Пономарьова Д.С. Особливості стратегічних комунікацій як виду взаємодії Міністерства оборони України з органами публічної влади. Правова наука і державотворення в Україні у світлі сучасних глобалізаційних викликів: історія, теорія, практика: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Маріуполь, 11 червня 2021). Маріуполь, Кривий Ріг, 2021. С.217-219.

9. Пономарьова Д. Класифікація ознак взаємодії Міністерства оборони України з іншими державними органами. Сучасний конституціоналізм: проблеми теорії та практики: матеріали наукового семінару (25 червня 2021 р.). Львів, 2021. С.205-209.

10. Пономарьова Д. Поняття взаємодії Міністерства оборони України з іншими державними органами. Наукові та освітні трансформації в сучасному світі: матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м.Чернігів, 15 липня 2021 року). С.466-467.

11. Пономарьова Д.С. Наукові підходи до сутності взаємодії. Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права: теорія і практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Полтава, 28 липня 2021 року). С.33-36.

Комментарии запрещены.