postheadericon Перелік документів (магістратура)

1.ЗАЯВА, встановленої форми, на ім’я ректора університету.
2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо- кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ (диплом), і додаток до нього — оригінал та копія.
3. Екзаменаційний листок єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ з права та загальних навчальних правничих компетентностей) та єдиного вступного іспиту (ЄВІ — іноземна мова), складених у 2019 та 2020 роках, для спеціальності 081 «Право». До екзаменаційного листка додатково роздруковується інформаційна картка з результатами ЄФВВ та ЄВІ.
Оригінал екзаменаційного листка пред’являється особисто, копія подається до приймальної комісії.
4. Документ (один з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус», — оригінал пред’являється особисто, 2 (дві) копії подаються до приймальної комісії.
5. Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (окрім випадків, передбачених законодавством) — оригінал пред’являється особисто, копія подається до приймальної комісії.
6. Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування — оригінали пред’являються особисто, 2 (дві) копії подаються до приймальної комісії.
7. 4 (чотири) кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
8. Медична довідка за формою 086-О або її копія для вступу на денну форму навчання.
9. 2 (дві) копії ідентифікаційного коду.
10. 2 (дві) копії свідоцтва про шлюб (якщо прізвище в документі, що посвідчує особу, відрізняється від прізвища в документі про освіту).
11. 2 (дві) паперові папки (із зав’язками) та 3 (три) конверти з марками по Україні.

Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Комментарии запрещены.