postheadericon Перелік документів (бакалаврат)

1. ЗАЯВА, встановленої форми, на ім’я ректора університету
2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього — оригінал та 2 копії.
3. Копія сертифіката(ів) ЗНО (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), виданий УЦОЯО у 2017, 2018, 2019 та 2020 роках, окрім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019 та 2020 років. До сертифіката(ів) додатково роздруковується інформаційна картка з результатами ЗНО (2 копії)
4. Документ (один з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус», — оригінал пред’являється особисто, 2 (дві) копії подаються до приймальної комісії.
5. Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (окрім випадків, передбачених законодавством) – оригінал пред’являється особисто, копія подається до приймальної комісії.
6. 4 (чотири) кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
7. Медична довідка за формою 086-О або її копія для вступу на денну форму навчання.
8. Документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти — оригінали пред’являються особисто, 2 (дві) копії подаються до приймальної комісії.
9. Для участі у вступному іспиті (для осіб, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі), вступники подають документи, зазначені в Додатку 6 до Правил прийому.
10. 2 (дві) копії ідентифікаційного коду.
11. 2 (дві) копії свідоцтва про шлюб (якщо прізвище в документі, що посвідчує особу, відрізняється від прізвища в документі про освіту).
12. 2 (дві) паперові папки (із зав’язками) та 3 (три) конверти з марками по Україні.
13. Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказами № 560, № 697 відповідно.

Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Комментарии запрещены.