postheadericon Освітня програма

Освітній рівень «Магістр»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»галузі знань 08 «Право». Кваліфікація: магістр права/юрист.

Звіт (відомості) про самооцінювання ОП Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право».

Зауваження та пропозиції стейкхолдерів на ОП «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право»

Освітній рівень «Бакалавр»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»галузі знань 08 «Право». Кваліфікація: бакалавр права (2016)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»галузі знань 08 «Право». Кваліфікація: бакалавр права

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»галузі знань 08 «Право». Кваліфікація: бакалавр права (оновлена відповідно до Стандарту)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»галузі знань 08 «Право». Кваліфікація: бакалавр права (проєкт 2019)

Зауваження та пропозиції стейкхолдерів на ОП «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право»

Протокол щодо надання зауважень та пропозицій стейкхолдерами на ОП «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право»

Аналіз ринку праці

Загальнонаціональний, регіональний та галузевий аналіз тенденцій ринку праці в юридичній сфері (1 квартал 2018 року – 2 квартал 2019 року)

Комментарии запрещены.