postheadericon Міжнародна діяльність

Міжнародні договори

Міжнародні стажування

Науково-педагогічні працівники

Аспіранти

Міжнародні заходи

Щорічна Міжнародна науково-практична конференції присвячена пам’яті член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І.

Науковий семінар для аспірантів освітньо-наукової програми «Право» із міжнародною участю д.ю.н., проф., проф. кафедри цивільно-правових дисциплін та профспілкової роботи Міжнародного університету «МИТСО» Томашевського Кирила Леонідовича

Публікації наукових статей у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science СС

Участь у міжнародних науково-практичних конференціях

Науково-педагогічні працівники

Аспіранти

Комментарии запрещены.