postheadericon Методичні матеріали

Силабуси навчальних дисциплін ОР «Магістр»

Методичні рекомендації про написання, оформлення та захист-презентацію наукового дослідження магістра

Кафедра державно-правових дисциплін та міжнародного права

Методичні рекомендації

Державне право зарубіжних країн
Конституційне право України
Міжнародне публічне право
Муніципальне право України
Історія держави і права
Проблеми теорії права
Адміністративне право і процес
Основи законодавства про освіту
Методика викладання правових дисциплін
Проблеми реалізації права на свободу об’єднання
Податкове право
Фінансове право

Контрольні питання

Історія держави і права (денне/заочне)
Податкове право
Фінансове право
Основи права Європейського Союзу
Адміністративне право та процес
Теорія права
Поліцейське право ЄС
Проблеми конвергенції екологічного права ЄС і України
Основи законодавства про освіту
Проблеми реалізації права на свободу об’єднання
Верховенство права

Кафедра цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права

Адвокатура
Захист житлових прав
Екологічне право
Нотаріат
Правове регулювання матеріальної відповідальності
Правові проблеми оплати праці
Проблеми юридичної відповідальності
Трудове право
Проблеми захисту трудових прав
Цивільне право (частина друга)

Кафедра кримінально-правових дисциплін

Питання до заліку та іспиту з Кримінального процесу
Методичні вимоги щодо написання курсової роботи по кафедрі кримінально-правових дисциплін
Кримінальне право України. Загальна частина

Комментарии запрещены.