postheadericon Литвиненко Анна Сергіївна

lytvynenko

Литвиненко Анна Сергіївна

Тема дослідження: Умови праці як складова сучасної парадигми правового регулювання гідної праці

Науковий керівник: д.ю.н., проф. О.О. Коваленко

Публікації за напрямом

1. Литвиненко А.С. Проблеми реалізації концепції гідної праці у сфері трудових правовідносин. Актуальні проблеми та перспективи розвитку приватного права в сучасних умовах: матеріали Регіональн. наук-практ. конф. (м. Дніпро, 26 листоп. 2021 р). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. С.299-302.

2. Литвиненко А.С. Умови праці як складова гідної праці: проблеми правового регулювання та перспективи їх вирішення. Осінні юридичні читання – 2021. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки. Випуск XXХ: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Осінні юридичні читання – 2021». 19 листопада 2021 р., Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. С.321-324.

Комментарии запрещены.