postheadericon Лиманський Павло Павлович

lymanskiyЛиманський Павло Павлович

Тема дослідження: Особливості правового регулювання трудової діяльності науково-педагогічних працівниківв умовах євроінтеграції України

Науковий керівник: к.ю.н., доц. М.Д. Ждан

Публікації за напрямком

1. Лиманський П. Особливості правового регулювання трудової діяльності науково-педагогічних працівників в умовах крантину. Осінні юридичні читання – 2021. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки. Випуск XXХ: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Осінні юридичні читання – 2021». 19 листопада 2021 р., Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. С.317-320.

2. Лиманський П.П. Конкурсний відбір як різновид порядку укладення трудового договору з науково-педагогічним працівником. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 93-річчю з дня народження члена-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (21 травня 2022 року). – Харків, 2022. – ТОВ «Видавництво Точка», віддруковано у ТОВ «Друкарня Мадрид» через ФОП Гобельовська Л. П. С. 108-109.

3. Лиманський П.П. Генеза правового регулювання трудової діяльності науково-педагогічних працівників. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 2022. №35. С.114-120.

Комментарии запрещены.