postheadericon Коваленко Олена Олександрівна

kovalenko
Коваленко Олена Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри

Наукові інтереси: проблеми волі та свободи волі сторін трудового договору, проблеми співвідношення приватних та публічних інтересів у трудовому праві, проблеми правового регулювання трудових правовідносин,проблеми правового регулювання трудового договору, тенденції розвитку трудового права, право на працю, правові можливості сторін трудового договору, проблеми правового регулювання праці молоді, проблеми правового регулювання соціального діалогу, принципи трудового права, принцип справедливості у трудовому праві, трудова міграція.

GoogleАкадемія
Orcid
Scopus
Publons

Міжнародне стажування: HAW Würzburg-Schweinfurt, OTH Regensburg та IBS InternationalBusinessSchool за програмою «EuropeanUnionlabourrightsstandards» з 01.05.2019 р. до 28.09.2019 р. (180 годин), відповідний сертифікат 001/19-U-N-1.

Наукове керівництво:
Сластьон Ігор. «Принцип справедливості у трудовому праві»
Фатєєв Ярослав. «Свобода волі працівника та роботодавця при зміні трудового договору
Литвиненко Анна. «Умови праці як складова сучасної парадигми правового регулювання гідної праці»

Навчальні курси: Трудове право, Міжнародне і порівняльне трудове право, Проблеми гармонізації законодавства ЄС та України, Правові проблеми забезпечення гендерної рівності та заборона дискримінації у сфері праці, Доктринально-правові підходи щодо гідної праці

Комментарии запрещены.