postheadericon Гелашвілі Анна Гелаївна

Gelashvilli

Гелашвілі Анна Гелаївна

Тема дослідження: Аліменти та державна допомога як способи забезпечення права дитини на достатній рівень життя

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Пономаренко Оксана Михайлівна

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1. Гелашвілі Г. Г. Роль держави в гарантуванні права дитини на належне утримання. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 91-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (27 березня 2020 року). Харків, 2020. С. 217-220

2. Гелашвілі Г. Г. Субсидіарність тимчасової державної допомоги на дитину, батьки якої ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме (державних аліментів) щодо аліментів на дитину. Юридичні гарантії забезпечення прав громадян і соціальний захист: тези доп. та наук. повідомл. учасників Х Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Харків, 9 жовтня 2020 р.)/ уклад. О. М. Ярошенко, Н. Г. Орлова, О. В. Соловйов; за ред. О. М. Ярошенка. Харків: Право, 2020. С. 560-563

3. Гелашвілі Г. Г. Право дитини на достатній рівень життя та способи його забезпечення. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). Харків, 2021. С. 258-261

4. Гелашвілі Г. Г. Сімейна правосуб’єктність дитини як учасника аліментних правовідносин: проблеми реалізації та шляхи вдосконалення сімейного законодавства в умовах оновлення ЦК України. Учасники цивільних відносин: новації рекодифікації цивільного (приватного) права України : матеріали ХІХ наук.-практ. конф., присвяч. 99-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 12 берез. 2021 р.). Харків : Право, 2021. С. 320-324

5. Гелашвілі А.Г. Роль договору між батьками про сплату аліментів на дитину (аліментного договору) у забезпеченні права дитини на достатній рівень життя.Осінні юридичні читання – 2021. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки. Випуск XXХ: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Осінні юридичні читання – 2021». 19 листопада 2021 р., Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. С168-171.

Комментарии запрещены.