postheadericon Власенко Михайло Васильович

Власенко Михайло Васильович

Тема дослідження: Трудові права суддів та механізм їх забезпечення в Україні

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Шабанов Роман Іванович

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1. Власенко М.В. Трудо-правова природа відносин щодо виконання обов’язків судді у вигляді здійснення правосуддя. Збірник наукових праць Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди «Право». Х. 2020. Вип.31. С. 74-79.

2. Вимоги щодо несумісності посади судді з іншими видами діяльності: трудо-правовий аспект. Збірник наук.пр. Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди «Право». Х. 2020. Вип.32. С. 46 — 52.

3. Melnyk K., Tsesarsky F., Zhdan M., Vlasenko M., Fatieiev Y. Distance work and its significance in terms of quarantine restrictions aimed at preventing the spread of the covid-19. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2021. Vol. 24, Spec. Iss 1. P. 1–8.

4. Власенко М.В. Незалежність судді як стрижень правового врегулювання його трудових прав та механізму їх забезпечення. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 91-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (27 березня 2020 року). Харків, 2020. С.116-118.

5. Власенко М.В. Щодо регулювання реалізації права суддів на працю нормами трудового права. Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 28 травня 2020 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника. X. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2020. С.269-273.

6. Власенко М.В. Вимоги щодо несумісності судді: трудо-правовий аспект. X Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист» Х.9 жовтня 2020 р. Уклад.: О.М. Ярошенко, Н.Г. Орлова, О.В. Соловйов, за ред. О.М. Ярошенка. Х.: Право.2020. С.338-341.

7. Власенко М.В. Професійна діяльність судді: сучасні проблеми кваліфікації щодо встановлення сфери дії норм права. Актуальні проблеми приватного та публічного права: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). Харків, 2021. с.148-150.

8. Власенко М.В. Особливості правового регулювання робочого часу суддів в умовах воєнного стану. Виклики правничої професії в умовах воєнного стану : тези доповідей та наукових повідомлень учасників круглого столу присвяченого до Дня юриста (6 жовтня 2022 року) / уклад.: О.О. Коваленко, Т.Г. Головань, М.Д. Ждан ; за ред. О.О. Коваленко. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2022. – 158 с. С.85-86.

9. Власенко М.В. Щодо особливостей виплати суддівської винагороди в умовах воєнного стану як різновиду соціальної гарантії на час виконання державних або громадських обов’язків Актуальні проблеми захисту прав громадян України на працю та соціальний захист на шляху до Євроінтеграції : тези доп. та наук. повідомл. учасників XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 жовт. 2022 р.) / уклад. О. Г. Середа, О. М. Ярошенко, О. В. Соловйов; за ред. О. Г. Середи. Харків, 2022. 430 с. с. 262-266.

 

Комментарии запрещены.