postheadericon Бородіна Олена Володимирівна

Borodyna

Бородіна Олена Володимирівна

Тема дослідження: Співвідношення норм права та норм моралі у регулюванні трудових відносин працівників апарату суду

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Процевський Віктор Олександрович

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

Процевський В.О., Бородіна О.В. Проблеми правового регулювання оплати праці працівників апаратів судів. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). Харків, 2021. С.52-55.

Комментарии запрещены.