postheadericon Альошин Василь Валерійович

Альошин Василь Валерійович

Тема дослідження: Правове регулювання соціального захисту працівників правоохоронних органів

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Сприндис Сергій Іванович

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1. Альошин В.В. Застава у трудовому праві. Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення. матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю чл.-кор. НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О.І. (Харків, 5 квітня 2019 року).  Харків : Юрайт, 2019. с. 300-303.

2. Альошин В.В. Міжнародні правові акти як джерело правового регулювання соціального захисту співробітників правоохоронних органів.Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). Харків, 2021. с.141-145.

Комментарии запрещены.